HOW TO PLAY: Fairlight (Zanův třesk)

Vítejte u rubriky, která se bude věnovat jednotlivým kartám do nejmenšího detailu – tedy How To Play. Předem nutno říci, že karty jsou daleko lépe přeloženy resp. vznikne daleko méně nepochopení a nesouladů jako v minulé edici. I tak ale neškodí u jasných karet znova zopakovat, jak se hrají. Vždy se podíváme na jednu edici a jednoho boha. U daných karet probereme nejen, jak se chovají samotné, ale jak se správně hrají v souvislosti i s jinými kartami (pokud bude nutné vysvětlení). Celá tato rubrika je taktéž odsouhlasena rozhodčími Wastelands. Pokud se přeci jen najde sporné vysvětlení karet, zde se poté objeví to jediné a správné. Může se ale stát, že se i nyní vyskytne herní situace, ke které tu nebude žádná vysvětlivka, výklad pravidel je nejednoznačný a není nic ani v Lexikonu. V takovém případě nám dejte určitě vědět a rozhodčí se s danou situací vypořádají. Poté se jejich verdikt objeví i u příslušných karet. Nebudu se však zaobírat vysvětlováním pojmů, které jsou uvedeny a popsány v pravidlech. Konkrétní pojmy, které se týkají jen karet v tomto článku najdete pod kartami.

Fairlight:

Fairlight dodržuje svou tradici a nabízí opět velmi různorodé karty. Za zmínku především stojí hned tři bojovníci, kteří jsou zároveň zanovými střepinami. Dva z nich (dvě poslední karty) nejsou vůbec marné. Dále zde dostal dobrou nálož Trinigan. Možná již konečně uvidíme balík postavený právě na těchto Triniganových kartách resp. kartách, jež mají ve vyvolávací ceně „trojku“.


Agarannin – 2 ZS

Všichni tví gnómové a zanovy střepiny obdrží: „Trest: 2 KB a 2 Ž.“

Pokud tě protihráč donutí zahodit kartu, lízni si tolik karet, kolik jsi jich zahodil.

Komentář:

Nenápadný bojovník, ale za 2 ZS a schopnost Trest obdrží i on sám. Jeho zničení vám tedy vezme 2 KB a zraní za 2 Ž. Za to jeho druhá schopnost je výborná. Jednoduše si líznete tolik karet, kolik vám jich soupeř vyházel (vydiscardoval).

 

 

 

 

 

Liška Bystrouška – 0 KB

Nevýhoda: pokud je na bojišti, nemůžeš za žádných okolností získat KB.

Obětuj: jsi zraněn za 4 Ž.

Komentář:

KB nezískáte ani v přípravné fázi ani pomocí jakéhokoli jiného efektu. Je to cena za její vyvolávací cenu. Naštěstí ji můžete kdykoli obětovat, sice za 4 Ž, ale dá se s tím kalkulovat.

 

 

 

 

 

Obživlá past – 4 Komponenty

Život: 1.

Nemůže změnit uživatele.

Pokud po úspěšném vyložení používáš kartu generála, můžeš zničit cílového bojovníka.

Komentář:

Velmi silný a velmi drahý bojovník. Pokud jej už dostanete do hry, bude se ho chtít protihráč zbavit. Jeden žeton života pro tuto kartu je tedy na místě.

 

 

 

 

Píseň bohatství – 2 KB

Tuto kartu můžeš vyložit pouze v případě, že máš na bojišti bojovníka (zpěváka).

Získáš 3 KB, a na konci kola si lízni 2 karty.

Pokud je tato karta na tvém hřbitově, obětuj kartu ne-bojovníka: tuto kartu můžeš zahrát, jako by byla na tvé ruce, poté ji odlož do nicoty.

Komentář:

Stačí mít na bojišti jakéhokoli bojovníka pro její zahrání. Pokud ji chcete hrát ze hřbitova, musíte obětovat kartu, která není bojovník. Pokud žádnou takovou ve hře nemáte, nemůžete Píseň zahrát.

 

 

 

Pradávný materiál – 2 Komponent

(P), 1 KB: získáš 3 .

(P), : získáš 4 KB.

Obětuj, 1 KB: Můžeš zahrát kartu magie nebo předmětu ze svého hřbitova bez placení její vyvolávací ceny (pouze, pokud ti to pravidla umožňují, a toto nelze použít jako reakci).

Komentář:

Velmi variabilní předmět. Pokud se rozhodnete využít jednu ze schopností podmíněnou pasivováním, pak již nemůžete využít třetí schopnost, kdy musíte kartu obětovat.

 

 

 

Rambo brouk – 2 KB

V balíčku můžeš mít až 5 kopií této karty.

Po úspěšném vyložení z ruky si vylož další kartu Rambo brouka do své zálohy. X je počet všech Rambo brouků na bojišti. Na hradbách nezabírá místo.

Komentář:

V podstatě tak vykládáte rovnou dva Rambo brouky do zálohy. Aktuální ÚČ je potom rovno součtu všech Rambobrouků (pozor – i soupeřových).

 

 

 

 

 

Statický golem – X KB

X min. 1, max. 5.

Imunita proti ohni, bleskům a elektřině.

Po úspěšném vyložení zraní cílového bojovníka nebo hráče za X Ž.

Komentář:

Vyložit ho za 5 KB je sice dost drahé, ale je z něj ihned bojovník 5/5 a nadto po úspěšném vyložení ještě zraní za danou výši bojovníka nebo hráče. Mít soupeř nechránění hradby, tak ho v jednom kole sundáte i za 10 Ž. Logicky ho nelze hrát za 0 KB.

 

 

 

Šílenství Mogoků – 2 ZS

(P): tvůj protihráč ztrácí 2 KB (+1 KB, pokud máš ve svém hřbitově zanovu střepinu) a můžeš odložit cílovou kartu z jeho hřbitova do nicoty.

(P): získáš 2 KB (+1 KB, pokud máš ve svém hřbitově zanovu střepinu).

Komentář:

Velmi zajímavé očarování, kde vybíráte ze dvou dobrých schopností. Buď přibrzdíte soupeře anebo nakopnete sebe.

 

 

 

 

 

Triniganova manakonzervace – 3 KB

Vyvolávací cena této karty je o 1 KB nižší za každou kartu s vyvolávací cenou 3 KB na tvé ruce (kromě karet Triniganova manakonverzace).

Po úspěšném vyložení si zvol: rozděl 2 žetony síly mezi své bojovníky a na konci kola si lízni 2 karty, nebo získáš 3 KB, 3 , vyléčíš si 3 Ž a na konci kola si lízni kartu.

Komentář:

Karta dvou schopností, rozdělíte buď žetony síly mezi své bojovníky a na konci kola líznete dvě karty, nebo získáte body, komponenty, vyléčíte si 3 Ž a na konci kola líznete jednu kartu. Do balíku plného Triniganových karet či karet s vyvolávací cenou právě 3 je to skvělá karta.

 

 

 

Triniganovy Vánoce – 3 KB

Pokud máš na ruce další kartu s vyvolávací cenou 3 KB (kromě Triniganových Vánoc), bude vyvolávací cena této karty 2 KB.

Zvol: cílový bojovník nebo hráč je zraněn za 4 Ž a na konci kola si lízni kartu, nebo si najdi v balíčku kartu s vyvolávací cenou 3 KB.

Komentář:

Opět rozhodovací karta, kde volíte mezi zraněním a kartou, nebo vyhledáním karty v balíčku. A opět zajímavá karta do výše nastíněného balíčku.

 

 

 

 

Úsvit magie – 1 KB

Lízni si X karet, nebo si vezmi X karet ze svého hřbitova do ruky, kde X je počet karet se schopností anti-magie na bojišti (max. 3). Odlož tuto kartu do nicoty.

Komentář:

Do výše X se počítají i soupeřovy karty s anti-magií.

 

 

 

 

 

 

 

Zanaran – 1 ZS

Pokud jsi začínal hru, nemůžeš tuto kartu vyložit v prvním kole.

Po úspěšném vyložení si zvol: získáš 2 , nebo získáš 2 KB.

[S], 1 KB, obětuj: ukradni cílovou kartu ne-bojovníka s vyvolávací cenou max. 1.

Komentář:

Získáte 2 komponenty nebo 2 KB. Po obětování můžete ukrást jakoukoli kartu s vyvolávací cenou max. 1, kromě bojovníka. Takových karet je naštěstí dost.

 

 

 

 

 

Zanův golem – 3 ZS

Nemůže změnit uživatele.

Po úspěšném vyložení ztrácí cílový protihráč X KB, kde X je počet tvých zanových střepin a golemů na bojišti (max. 3).

Komentář:

Jeho imunita proti přebrání je fajn, protože jeho staty nejsou zase tak marné. Spíše ho tedy bude chtít soupeř zničit magií nebo rovnou přerušit při vykládání.

 

 

 

 

 

Zanův had – 3 ZS

Pokud máš po úspěšném vyložení na bojišti další zanovu střepinu, draka nebo bojovníka s magickou obranou, polož na Zanova hada 2 žetony síly.

Komentář:

Další dva žetony síly mu jistě budete chtít dát, takže s jeho vyložením počkáte, až bude splněna podmínka, naštěstí není nijak drastická. Nějakou tu zanovu střepinu tam mít budete.

 

 

 

 

 

 

 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

Trest:

Pokud má na sobě nějaká karta napsáno Trest: X Ž, tak to znamená, že pokud někdo použije zdroj, kvůli kterému se dostane tato karta z bojiště (tj. i tehdy, je-li vrácena zpět do ruky) nebo změní uživatele, tak je uživatel tohoto zdroje zraněn o X Ž. Trest se neuplatňuje tehdy, je-li bojovník s Trestem zabit jiným bojovníkem v boji (ani při použití schopností přímého zranění), nebo pokud takovouto kartu obětuješ (pro vlastní obětování), nebo je-li tato karta zrušena nějakým protikouzlem (tj. nepřijde do hry).

– Přirozeně, že pokud si zabijete vlastního bojovníka, tak Trest odnesete vy, nikoliv soupeř. Pokud je více zdrojů Trestu, tato zranění se sčítají.
– Pokud vás protihráč donutí svým zdrojem obětovat kartu se schopností Trest, je zraněn o patřičný počet Ž.
– Pokud hráč obětuje kartu k zaplacení aktivační schopnosti, schopnost Trest se nevyhodnocuje.

 

Život: X

Pokud má karta schopnost Život: X, znamená to, že tato karta má X životů. Pokud úspěšně vyložíte kartu s touto schopností z ruky, položte na ni X žetonů života. Počet těchto žetonů se za žádných okolností nemůže zvýšit ani snížit s výjimkou schopností, které přímo pracují s žetony života. Pokud by měla být karta zničena (zdrojem) nebo by měla změnit uživatele, zabráníte tomuto efektu odstraněním jednoho žetonu života.

Pokud se jedná o bojovníka, kdy měly by jeho Ž klesnout na (nebo pod) 0 v důsledku oslabujících, jedových žetonů apod., vyléčíte ho do plna odstraněním žetonu života.

Pokud by měl být bojovník odložen v důsledku dvou efektů na hřbitov (např. -1/-1 žetony a zničení magií) je potřeba odstranit 2 žetony apod. Následně odstraníte i tyto negativní žetony, které by znamenaly bojovníkovo zničení.

Žetony života nefungují pro vlastní obětování, ale je možné je použít pro nucené obětování.

Pokud bojovník umřel v boji, žetony života také nefungují.

 


Michal Slivečka (šéfredaktor)
Jednou někdo před 15 lety dotáhl do třídy pár karet Wastelands. Tak mě ta hra chytla, že snad co přestávka, to partie. Sehrál jsem jich stovky. Nyní jsem rád, že se opět mohu vrátit k zápolení s novými edicemi. Jsem ale „stará škola“, mám rád mlátičky mezi bojovníky, které sem tam opepřím boostem nebo kouzlem. Dnešní control balíky mě moc nebaví.