Kompletní pravidla

ÚVOD

E-mail: info@wastelands.cz
Website: https://wastelands.cz

Pravidla karetní hry Wastelands se nejlépe naučíš od hráčů, kteří ji už znají, ostatně jako většinu her. Když tuto hru nezná nikdo z tvého okolí, zbývá tento návod. Nelekej se objemného popisu, snažili jsme se, aby pravidla byla co nejjednodušší, srozumitelná a ilustrovaná příklady. K tomu, abys začal hrát, nepotřebuješ znát celá pravidla, k podrobnému výkladu se dostaneš až po několika zkušebních hrách. Pro začátek stačí přečíst si část první (přehled) a ukázkovou hru. Poté se můžeš zapojit do hry.

CO JSOU TO WASTELANDS?
Je to sběratelská karetní hra pro 2 a více hráčů. V každém balíčku najdeš rozdílné karty, které se dělí na vzácné, neobvyklé a běžné. Tímto se sběratelská karetní hra liší od tradičních karetních her, každý hráč má odlišné karty. Karty si můžeš dokupovat nebo vyměňovat s ostatními hráči. Tak se tvoje sbírka stále rozšiřuje a umožňuje ti sestavovat stále zajímavější hrací balíčky.
V průběhu hry se ocitneš ve fantastickém světě mágů, nestvůr a kouzel. Představuješ hrdinného dobrodruha, který bojuje o přežití. Pokud disponuješ vhodnou kouzelnou silou, můžeš sesílat mocnou magii, povolat silné bojovníky nebo užívat prastaré předměty – ve formě karet. Každý hráč začíná s 20 životy. Hráč, který v průběhu hry ztratí všechny životy, prohrává.

Rozdělení návodu:

 1. ČÁST (PŘEHLED)– Souhrnně obeznamuje s průběhem hry, který je ilustrován příklady. Doporučujeme, aby sis po přečtení tohoto dílu zahrál jednu zkušební hru. I když ti nebudou některé postupy příliš jasné, budeš mít představu o tom, jak se vše odehrává.
 2. ČÁST (PODROBNÁ PRAVIDLA)– Následuje podrobné a důkladné vyložení pravidel. Když narazíš na neznámý pojem, nalistuj si příslušnou stránku. Zde najdeš i věcný rejstřík, do kterého jsme shrnuli všechny speciální pojmy.

 


Část 1 – PŘEHLED


Složení balíčku
Chceš-li začít hrát, je tvým prvním krokem složení vlastního hracího balíčku z karet, které máš k dispozici. Minimum karet v balíčku je 45. Druhá zásada říká, že balíček připravený ke hře může obsahovat vždy maximálně 3 kopie jedné a té samé karty a pouze 4 barvy bohů + bezbarvé karty. Ten, kdo má víc karet, má větší možnost výběru pro svůj balíček.
Začátečníkům poradíme, aby jejich balíček obsahoval alespoň z 50 % bojovníky (bytosti, osobnosti), pokud je to možné.
Když je balíček připraven, potřebuješ už jen protihráče s připraveným balíčkem, rovnou plochu, kde budete hrát (např. stůl) a papír s tužkou či jiné počítadlo, aby se vám lépe zaznamenávaly kouzelné body a životy.

 

Umístění karet
V průběhu hry jsou karty umístěny v hracím balíčku (odtud je taháš), v ruce, vynesené karty jsou na bojišti, zničené nebo odhozené karty se nacházejí na tzv. hřbitově. Každý z hráčů má vlastní hřbitov, kam si v průběhu hry odkládá své zabité bytosti a další zničené karty, obrázkem nahoru. Tvůj hřbitov si může protihráč kdykoliv prohlédnout.
Stůl (hrací plocha) je rozdělen v polovině pomyslnou čárou na dvě stejné části. Tvé karty se nacházejí na tvé polovině stolu (blíž k tobě) a protihráč je má umístěny na své polovině. Když se z nějakého důvodu v průběhu hry dostane na tvoje území protihráčova karta, dávej pozor, abys po hře nezapomněl kartu u protihráče! Nejjednodušší je, když karty vždy položíte tak, aby směřovaly textem ke svému vlastníkovi, pak je jednoznačné, komu která karta patří.
Na stole mají obě strany vyhrazený prostor pro bojovníky. Blíž k soupeřově straně jsou hradby, bezprostředně před tebou je záloha. Když vykládáš bojovníka, položíš ho do zálohy. V případě, že s ním chceš útočit, musíš ho přesunout na hradby.

 

Typy karet
Každá karta náleží podle svého typu do některé z dvanácti základních skupin (typ karty je uveden vlevo pod obrázkem). Může to být: bytost, osobnost, avatar, stavba, zóna, předmět, odbornost, očarování, kouzlo, zaklínadlo, generál a pravidelnice.

Bytosti, osobnosti a avatary nazýváme bojovníky.

Očarování, kouzla a zaklínadla nazýváme jednotně magie.

 

Poloha karet
Na stole se karty mohou umístit do dvou poloh. Pasivní poloha karet (delší stranou k hráči) vyjadřuje to, že karta nemá za normálních okolností vliv na hru. Karty v aktivní poloze (normální pozice textem k hráči) mohou provádět veškeré efekty, které jsou na nich popsány.

 

Cíl hry
Oba hráči si vezmou svůj hrací balík, zamíchají jej a položí před sebe obrázky dolů. V průběhu hry si každý hráč bere karty ze svého balíčku.

Na začátku hry si oba hráči vezmou do ruky 5 karet z vrchu svého balíčku. Poté se musí rozhodnout, kdo začne. Pokud jste už spolu hráli, začne poražený z minulé hry. Jinak to ponechte náhodě (hoďte mincí nebo kostkou).

Na začátku každého kola hráč nejprve získá kouzelné body a vezme do ruky kartu z vrchu balíčku (vyjma prvního kola začínajícího hráče), poté může vykládat karty na stůl, na svou polovinu. Když skončí, hraje protihráč, a tak se dále v kolech střídají.

Když jeden z hráčů hraje (aktivní hráč), říkáme tomu, že právě trvá jeho kolo. Každý hráč má své první kolo a pak má druhý hráč své první kolo atd. Počítá se pro každého hráče zvlášť.

 

Oba hráči mají na začátku 20 ŽIVOTŮ (dále jen „Ž“) a 0 KOUZELNÝCH BODŮ (dále jen „KB“). KB jsou potřebné k vynášení karet a Ž je životní energie.

 

V průběhu hry dostávají hráči na začátku každého kola KB. Ž se mění pouze následkem efektů karet nebo útoků bojovníků. Cílem hry je, aby Ž vašeho protihráče klesly na nebo pod 0. Pokud k tomu dojde, hráč prohrává na konci probíhajícího kola. Může se stát, že na konci téhož kola mají oba hráči Ž na nebo pod 0, pak je výsledek hry nerozhodný. Může se stát, že v průběhu hry oba hráči doberou své hrací balíky, a nikdo z nich už nemůže druhého zranit. Hra končí remízou.

K počítání Ž a KB používejte kostky, papír a tužku, drobné mince nebo korálky atd. Podstatné je, aby oba hráči mohli kdykoliv zjistit jejich stav.

Ani Ž ani KB nesmí mít nikdy větší hodnotu než 20!

(pozn. Pokud toto pravidlo neupravuje přímo text některé karty. Text na kartě je vždy nadřazen pravidlům.)

 

Jedno kolo se skládá z následujících fází:

 1. Přípravná fáze: získáváš KB, pasivní karty přesuň do aktivní polohy
 2. Fáze tahu: táhneš jednu kartu z balíčku
 3. Hlavní fáze: vykládáš karty z ruky, používáš schopnosti
 4. Pohybová fáze: vyměň bojovníky mezi hradbami a zálohou
 5. Útočná fáze: vyhlašuješ útočníky, bojovníci obdrží zranění a odcházejí na hřbitov
 6. Pokračování hlavní fáze: vykládáš karty z ruky, používáš schopnosti
 7. Závěrečná fáze: bojovníci se uzdraví, předáš kolo soupeři

 

Barvy karet, bohové
Téměř všichni bojovníci, kteří účinkují v této hře, uctívají jednoho z bohů Ghally. Podobně i magie, předměty a stavby patří pod nadvládu některého z bohů. Každý bůh má dva protivníky, které nemá v oblibě a je to vidět i na kartách. K ostatním bohům má více méně neutrální vztah:

DORNODON (červený) – bůh velké moci, pán ohně, znalec černé magie, nový bůh Ghally. Je protivníkem dvou bohů pořádku Raii a Elenios.

ELENIOS (modrá) – bohyně lásky, větru a mentální magie. Proti jejím chytrým trikům jsou bezradné i mohutné zbraně a silné pancíře. Využije každou příležitost k zesměšnění temných sil, které představují Leah a Dornodon.

FAIRLIGHT (žlutý) – bůh magie a peněz. Je to velký vynálezce, jehož nové nápady ostatní bohové neradi vidí. V jeho snažení vyvolávajícím chaos jej brzdí hlavně Raia a Tharr, který jej vždy považoval za nesmírně hloupého a podceňoval jej.

CHARA-DIN (fialový) – odvěký bůh chaosu, ničení a zla. Svými temnými úmysly se snaží svrhnout boha dobra a pořádku Raie, stále veselou Elenios a Sheran, která zničila jeho rod.

LEAH (černý) – je pánem podsvětí, má neomezenou moc nad mrtvými. Je nesmiřitelný ke svým protivníkům Sheran – bohyni života a Elenios, která se vysmívá jeho doméně – smrti.

RAIA (bílý) – bůh dobra a světla, ochránce pořádku Ghally. Bojuje proti Dornodonovi, který je ztělesněním tmy a chce naučit pořádku Fairlighta, milovníka chaosu.

RHATT (světle zelený) – spravedlivý bůh laskavosti a rovnováhy.

SHERAN (zelená) – matka země, bohyně míru a přírody. Nesnáší věčně bojujícího Tharra a vzdoruje pánu podsvětí Leahovi.

THARR (hnědý) – bůh země a války. Nenávidí Sheran, která mu stále kříží plány a neuznává Fairlighta, který využívá hlavně magie a kouzla.

Bezbarvé – karty nedisponující barvami (bohy) jsou bezbarvé. Neplatí na ně žádné efekty vztahující se na jednotlivé bohy a barvy.

(Za jménem boha se nachází jeho barva. Karta s určitou barvou patří pod nadvládu boha, kterého tato barva představuje)

 

 


POPIS KARTY

1. Název karty.

2. Vyvolávací cena karty. Můžou to být kouzelné body, komponenty a počet stavitelů potřebných při vykládání karty (popsáno dále)

3. Typ karty (kouzlo, osobnost, stavba atd.).

4.Podtyp karty. Na tento podtyp se může odvolávat jiná karta.

5.Příslušnost karty. Jméno boha, kterému je karta podřízena. Kromě jména boha vyjadřuje příslušnost také barva karty. U bezbarvých karet (např. odbornost) není žádný bůh, tyto karty nemají žádnou příslušnost.

6. Ostatní ikony uvádějí (podrobný popis ikon naleznete v zadní části návodu):
– kolik komponentů z ní můžete získat (tolik, kolik kostí vidíš)
– která věc je kovová
– které předměty jsou určeny pro bojovníky, respektive, kteří bojovníci jsou schopni používat předměty (ikona dlaně)

7. Popis karty (herní vlastnosti karty).

8. Ilustrační text – tento text slouží pouze k doladění atmosféry, nepatří mezi pravidla.

9. Útočné číslo (ÚČ) bojovníka.

10. Životy (Ž) bojovníka, resp. strukturální body (SB) stavby.

11. Symbol edice a vzácnost. Vzácné karty mají tento symbol zlatý, neobvyklé stříbrný, bronzová ikona označuje běžné.

12. Autor obrázku.

 

Teď už jsi seznámen se základy hry, ale ještě v mnoha věcech nemáš jasno. Popíšeme ti jeden jednoduchý příklad a po jeho přečtení doporučujeme, aby sis s kartami zkusil zahrát. Po jedné – dvou hrách se můžeš vrátit opět k pravidlům a pokračovat ve čtení složitějších částí.

 

 


UKÁZKOVÁ HRA

Sabina a Roman hrají. Roman používá k počítání životů (Ž) a kouzelných bodů (KB) papír a tužku, Sabina bílé korálky k počítání Ž a červené k počítání KB. Hráči si zamíchají své balíčky, sejmou a losují, kdo začíná. Los vyhrává Sabina. Oba si rozdají 5 karet ze svého balíčku a vezmou je do rukou.

Začíná Sabinino první kolo. Na začátku kola dostane Sabina 1 KB (položí před sebe 1 červený korálek), ale nelíže si první kartu z balíčku, protože začíná. Protože nemá takovou kartu, kterou by vyložila za 1 KB, oznamuje konec svého kola.

Hraje Roman. Napíše si, že má 1 KB, táhne 1 kartu z balíčku a signalizuje, že nebude nic sesílat.

Hraje opět Sabina. Teď (ve 2. kole) dostane už 2 KB, takže má před sebou 3 červené korálky. Táhne poprvé kartu z balíčku (až v druhém kole – pravidlo začínajícího hráče). V tomto kole může vyložit karty v maximální hodnotě 3 KB. V ruce má kartu Stříbrný tesák, osobnost, jejíž cena za vyvolání je právě 3 KB. Odečte si 3 KB (zůstane jí 0 KB) a vyloží kartu Stříbrný tesák před sebe do zálohy v aktivním stavu, protože má speciální schopnost létání. Nejčastější činností bojovníků je útok. Aby mohl útočit, musí být ve své pohybové fázi přesunut na hradby (útočná pozice). Sabina přesune Stříbrného tesáka na hradby a oznámí, že s ním bude útočit. Romanovy hradby neobsahují bojovníky, tudíž se nemůže bránit, a nemá ani žádná obranná kouzla. Stříbrný tesák provede útok. Jeho útočné číslo je 5, takže Roman ztrácí 5 Ž a zbývá mu jich 15. Stříbrný tesák poté obdrží oslabující žeton (-1/-1, protože je to jeho nevýhoda popsaná v textu této karty).

Teď hraje Roman. Dostane ve druhém kole 2 KB (má 3), lízne kartu. Potom vyloží kartu Kostlivec nekromant v ceně 1 KB (zůstávají mu 2 KB), před sebe do zálohy v pasivním stavu. Tímto označuje, že je v tomto kole bojovník nečinný, pootočený o 90°. Pak ukončí své kolo.

Sabina dostává 3 KB na začátku 3. kola. Táhne kartu z balíčku, Stříbrný tesák je stále na hradbách. Roman stále nemá nikoho na hradbách. Sabina opět útočí. Roman ztrácí 4 Ž a zbývá mu jich 11. Stříbrný tesák opět obdržel oslabující žeton -1/-1. Sabina nic dalšího vyložit nechce, raději si ponechá 3 KB a nechá hrát Romana.

Následuje Romanovo třetí kolo. Dostane 3 KB, má dohromady 5 KB. Otočí Kostlivce nekromanta do aktivní polohy (v tomto kole s ním již může jednat), pak táhne kartu z balíčku. Zaplatí 2 KB (zůstávají mu 3 KB), poté do zálohy vyloží aktivní osobnost Rubíočko Nocikvět. Tento bojovník má speciální vlastnost: létání, a to znamená, že se do hry dostává aktivní. Takže okamžitě může putovat na hradby, což Roman také udělá a v pohybové fázi přesunuje tuto osobnost na hradby společně s Kostlivcem nekromantem (3/1). Stříbrný tesák má v Romanově kole obranný bonus (+1/+1), ale má na sobě dva oslabující žetony, tzn., že jeho aktuální ÚČ a Ž jsou 4/4 a magický útok. Roman jako útočníky označuje Rubíočko Nocikvět, která bude útočit na Stříbrného tesáka a Kostlivec Nekromant zraní přímo Sabinu. Aby mohla Rubíočko Nocikvět zabít Stříbrného tesáka, musí jí Roman ještě ve IV. kroku útočné fáze připlatit 2 KB za schopnost přímého zranění Proud kyseliny-2, aby udělila celkové zranění za 4 Ž. Stříbrný tesák disponuje útočným číslem 4 a v kroku udílení zranění bude mít dostatečnou sílu na to, aby poslal Rubíočko Nocikvět na hřbitov. Tak se také stane a oba bojovníci jsou zničeni. Kostlivec nekromant prošel volným místem na hradbách a zranil Sabinu přímo o 3 Ž. Její aktuální Ž je tedy 17. Jelikož Roman v tomto kole již nic dalšího hrát nebude, předává opět kolo Sabině.

Takto se pokračuje dále, dokud jeden z hráčů nepřipraví svého protihráče o celkových 20 Ž a vyhraje hru.

  

 


Část 2 – PODROBNÁ PRAVIDLA


Doufáme, že se ti podařilo pochopit ukázkovou hru a na základě toho odehrát 1 nebo 2 zkušební zápasy. Nyní tě seznámíme s dalšími pravidly, vysvětlíme některé pojmy podrobněji a popíšeme, co přesně můžeš dělat v jednotlivých fázích kola.

 

Vykládání karet, aktivní a pasivní karty, vyvolávací cena karty

Vykládáním karty nazýváme, když kartu z ruky umístíme na stůl.

Karty se většinou vykládají textem k hráči, tzn. aktivně, kromě bojovníků a staveb, které se dostávají do hry pasivní (vše co má životy = ikona štítu v pravém spodním rohu karty, přichází do hry pasivně). Jsou karty, jejichž použití vyžaduje otočení do pasivní polohy – značka (P). To znamená, že jednu aktivní kartu otočíme o 90° – do polohy pasivní. Bojovník na hradbách nemůže být pasivován.

 

Každá karta má tzv. vyvolávací cenu, tj. číslo umístěné v levém horním rohu karty. V případě bojovníků, magie a odborností je vyvolávací cena v kouzelných bodech. Abys mohl kartu vyložit, musíš zaplatit tolik KB, kolik karta uvádí.

KB dostaneš na začátku každého kola. Vyložíš-li kartu, musíš si odečíst tolik KB, kolik je vyvolávací cena karty (zobrazena v levém horním rohu). Můžeš vyložit pouze takovou kartu, na kterou máš dostatek KB.
Když máš u vyvolávací ceny X, znamená to, že si musíš přečíst popis karty, ze kterého se dozvíš, kolik máš zaplatit.
U staveb a předmětů není cena za vyvolání karty vyjádřena v KB; to objasníme později. Není-li to v textu výslovně zakázáno, lze na jeden cíl vyložit další kopii téže karty a účinky sčítat (bojovník může mít např. dvě karty s typem „očarování bojovníka“).

 

Vykládání z ruky
Karty na bojišti leží na stole, takže nejsou ani v ruce, ani v knihovně, hřbitově, nebo v nicotě. Vykládání karty probíhá, když se někdo pokouší zahrát kartu. Vykládání karty z ruky má následující rozdíly:
1.) Karta zahraná z ruky může být přerušena, karta vykládaná odjinud ne (pokud není vysloveně uvedeno např. „vylož ji, jakoby jsi ji hrál z ruky“ apod.).

2.) Některé efekty říkají „pokud vyložíš kartu z ruky“, platí to tedy opět pouze na karty zahrané přímo z ruky.

3.) Podmínky k vyložení jsou aktivní ve všech případech.

 

Karty můžou být vykládány do hry (ze hřbitova, z knihovny…) i pomocí ostatních efektů a karet ve hře. Zde rozlišujeme:

„Vylož“ – pokud je karta vyložena odjinud než z ruky, její schopnost po vyložení se spouští, ale nemůže být přerušena, protože není hrána z ruky.

„Zahraj“ – pokud je tato karta zahrána, znamená, že má všechny náležitosti, jako by byla hrána z ruky. Její efekty po vyložení se běžně spouští a karta může být případně přerušena.

 

 


VYVOLÁVACÍ CENA KARTY

K tomu, abychom mohli vyložit kartu z ruky na bojiště, jsou zapotřebí Kouzelné body, komponenty bytosti, určitý počet stavitelů, karty odemleté do Nekronomie nebo karty obětované jako Obětiny. Ve hře se vyskytuje ještě speciální vyv. cena Zanovy střepiny – to si vysvětlíme níže.

Vyvolávací cena nemůže nikdy v žádném případě klesnout pod 0 (takže nedostaneš KB za to, že vyložíš kouzlo). Ve hře rozlišujeme základní a upravenou vyvolávací cenu karty.

 

 

 

Základní vyvolávací cena

Je číselná hodnota vytištěna na kartě v levém horním rohu. V případě, že se tam nachází X, hodnotu představuje odpovídající popis karty.  Pro potřeby určení základní vyvolávací ceny v ruce, na hřbitově nebo v balíčku je „X“ nebo „?“ rovno nejnižšímu možnému nezápornému číslu. Karty v balíčku, ruce a na hřbitově, které mají ve vyvolávací ceně X, kde X je vždy nejmenší možná hodnota (v 99% případů vždy 0). Ve velmi ojedinělých případech ale karty přímo definují kolik je X minimálně. (Např. Bomtarova kniha kouzel) v tomto případě se považuje za kartu kde X je 2 nikoliv 0.

Příklad: Hendiala má vyv. cenu 6-X = 6 (X je v tomto případě 0), Zmámení má ve vyv. ceně ?-1 = 0  (vyvolávací cena nesmí mít za žádných okolností zápornou hodnotu).

Pokud ale karta se symbolem „X“ nebo „?“ přichází do hry je její základní vyvolávací cena upravena podle toho, kolik bylo v době jejího zahrání „X“ nebo „?“. Po úspěšném vyložení je potřeba označit tuto cenu na kartě a dokud zůstane ve hře je to její základní vyvolávací cena (Orglinský konšel nezvýší základní vyvolávací cenu karty, pouze hráč zaplatí o 1 KB víc při jejím zahrání).

 

Upravená vyvolávací cena

představuje změnu základní vyvolávací ceny prostřednictvím karet nacházejících se ve hře (např. Znalost taumaturgie).
Ve většině případů, kdy se karta odvolává na vyvolávací cenu, bereme v úvahu základní vyvolávací cenu karty. V případě rušení (reakcí) je to vždy změněná vyvolávací cena karty, kterou v okamžik vyložení „vidí“ karta reakce.

Příklad: Šotek zaříkávač, kterému snížíme vyv. cenu zahozením karty z ruky o 2 KB a soupeř má ve hře Orglinského konšela: základní cena Šotka je 3 KB, Vyvolávací cena je 3 – 2 + 1 KB za Orglinského konšela. Musí být rušen jako karta za 2 KB, ve hře ale bude mít 3 KB.

Příklad 2: Černý princ má vyv. cenu 7 KB–X. Ve hře se nachází 4 permanenty, a dále máme ve hře 1x Krajní zaměření na Leaha: Vyvolávací cena bude 7 – 4 – 1 = 2 KB, základní vyvolávací cena ve hře bude 3 KB – může být rušen jako karta za 2 KB, ale nemůže být ukraden kartou Lapka, protože jeho vyv. cena ve hře je 3 KB.

 

Nahrazení ceny
Pokud má některá karta schopnost „místo placení vyvolávací ceny…“, nahradíme tím placení vyvolávací ceny, ale vyvolávací cena karty je pořád taková, za kolik bychom ji hráli z ruky, případně je její základní vyvolávací cena stále ta, která je uvedená na kartě. Situace, kdy je karta hrána „zadarmo“ nebo „bez placení ceny“:

Příklad: Morinský tygr – protihráč zahrál v předchozím kole 2 karty a tygr může být hrán zadarmo, ale musí se rušit jako karta za 4 KB a ve hře má také cenu 4 KB.

 Příklad 2: Hlas Boží – během vyložení zahodíme kartu do nicoty a je hrán zadarmo, ale musí se rušit jako karta za 3 KB.

Další příklady:
a) Silx, imperátor – pokud je na ruce, hřbitově, v balíčku nebo je hrán ze hřbitova, balíčku je jeho cena 0.
b) Jiskření – se 4 módy má cenu 5KB a nelze zrušit Tleikanským rozkladem.
c) Morgan použije svou schopnost na Silxe, imperátora na hřbitově – Silx, imperátor bude pouze 0/1.

 

 Kouzelné body (mana)   
 Základní magická energie, za kterou můžete vykládat většinu karet (bojovníky, magii…). Hráč dostane vždy na začátku svého kola ve svém prvním kole 1, ve druhém 2, ve třetím 3, pak 4 a konečně od pátého kola počínaje v každém dalším kole 5 kouzelných bodů. Navíc dostane ještě jeden kouzelný bod za každé dva bojovníky, které má na začátku kola v záloze (je jedno, jestli jsou pasivní nebo aktivní). Tyto body jsou kumulativní a přičítají se na max. hodnotu 20.

Příklad: Kateřina začíná své 4. kolo a v předešlých třech se jí podařilo vyložit 3 bojovníky, které má teď v záloze. Takže na začátku přípravné fáze dostane Kateřina 4+1 kouzelný bod. 

 

 Komponenty (kosti)    
Jsou speciálním platidlem, které lze získat zabíjením protivníkových bojovníků (nejčastěji výhradně z bytostí, z osobností kosti nelze získat). Vždy když na straně protivníka odchází bojovník na hřbitov a měl uprostřed pod obrázkem ikonu kosti, můžeš získat tolik kostí, kolik je uvedeno (můžeš se jich ale i zříct). Z bojovníků, kteří byli zničeni v přípravné fázi, byli použiti pro placení obětiny nebo byli obětováni pro zaplacení schopnosti, nelze získat komponenty.
Získané komponenty se poté nejčastěji používají na placení karet s podtypem předmět nebo zóna a nebo k aktivaci různých schopností.

 

Stavitelé    
K vyložení karet typu stavba jsou potřeba tzv. stavitelé. Stavitelem se může stát jakýkoliv tvůj aktivní bojovník v záloze, kterého přesuneš do pasivní polohy. Nelze svévolně označovat bojovníky za stavitele. Stavitelem se bojovník stává až v okamžiku kdy jej označíte jako stavitele a pasivujete v záloze pro vyložení stavby (nejčastěji stavby z ruky).

Příklad: Abys mohl z ruky vyložit stavbu, která má v ikoně věže (její vyv. cena) číslo 2, je potřeba přesunout dva aktivní bojovníky v záloze do pasivní polohy, poté vyložíš kartu stavby z ruky pasivně na bojiště.

 

Obětina      
Když má nějaká karta vyvolávací cenu vyznačenu ikonou kapky, znamená to, že vyvolávací cena karty je zaplacena obětováním tolika permanentů na hrací ploše, jaké je toto číslo. Pasivní permanenty je také možno obětovat. Když chce hráč vyložit nějakou takovou kartu, musí nejdříve zaplatit tento druh vyvolávací ceny, právě tak jako u karet za KB – tedy i když je tato karta následně přerušena, nejdříve musíš zaplatit vyvolávací cenu (tj. obětovanou kartu/karty ztrácíš). Vyvolávací cena se platí vždy najednou, tedy pokud nějaká karta při vyvolání potřebuje stavitele a navíc musíš obětovat kartu, nemůžeš obětovat kartu, která se účastní stavění (stavitele), neboť je také součástí vyvolávací ceny. Můžeš ale obětovat svůj předmět nebo očarování vyložené na svém bojovníkovi současně s tímto bojovníkem a zaplatit tímto 2 obětiny.
Při obětování bojovníků jako součást vyvolávací ceny neobdrží komponenty z bojovníků žádný hráč, pokud to tato karta přímo nenařizuje.
Pokud nějaká karta zvyšuje nebo snižuje obecnou vyvolávací cenu, pak se toto nikdy nevztahuje na karty placené obětinami, pokud se na to karta zvlášť neodvolává v textu (např. vyvolávací cena všech karet placených obětinami je o 1 nižší).

 

Nekronomie      
Ikona šestiúhelníku ve vyvolávací ceně se nazývá Nekronomie. Když má nějaká karta nebo schopnost vyvolávací cenu vyznačenu ikonou šestiúhelníku, znamená to, že vyvolávací cena karty nebo schopnosti je zaplacena odemletím 4 karet do nicoty, za každý bod Nekronomie. Pokud nemáš tolik karet v knihovně, není možné tuto kartu vyložit. Chceš-li vyložit nějakou takovou kartu, musíš nejdříve zaplatit tento druh vyvolávací ceny, právě tak jako u karet za KB – tedy i když je tato karta následně přerušena, nejdříve musíš zaplatit vyvolávací cenu (tj. odemleté karty ztrácíš). Pokud potřebuješ kvůli vyhodnocení jiných karet a efektů karet ve hře počítej každý bod Nekronomie za 1 KB. Pokud má karta více vyvolávacích cen, její celková vyvolávací cena je součet těchto vyvolávacích cen. V prvních třech kolech nemůžeš úspěšně vyložit více než jednu kartu placenou Nekronomií z ruky za kolo, od čtvrtého kola můžeš vykládat karty placené Nekronomií neomezeně.

 

Zanovy střepiny  
 Zanovy střepiny jsou symbolizovány oranžovou ikonou kouzelných bodů v levém horním rohu karty. Tyto karty se za všech okolností počítají jako karty hrané za kouzelné body, je ale možné každý jeden kouzelný bod z této ceny zaplatit pomocí: jednoho stavitele, komponentu nebo obětiny (nelze použít nekronomii). Vyvolávací cena placená v Zanových střepinách nemůže být nikdy nižší než 1! Nelze použít stavitele a obětovat ho pro zaplacení Zanovy střepiny v podobě obětiny současně. Karty, které mají tento typ vyvolávací ceny, jsou považovány za zanovy střepiny, což je karta nebo skupina karet, na které se některé jiné karty odkazují. Zanova střepina není podtyp.

 

 


FÁZE JEDNOHO KOLA – PODROBNĚ


1. Přípravná fáze
I. KROK – Na začátku kola hráč vždy obdrží kouzelné body.
II. KROK– Dále následují efekty, které se musí odehrát v přípravné fázi. Jsou to například efekty otravy (jed), nebo určitých očarování a jiných efektů karet. Pořadí jejich vyhodnocení určuje aktivní hráč.
III. KROK – Po proběhnutí veškerých efektů se všechny hráčovy pasivní karty přesunou do aktivní polohy (otočí se o 90°).
IV. KROK – Proto, abys získal komponenty, můžeš ve čtvrtém a posledním kroku přípravné fáze obětovat ze zálohy jednoho nebo více aktivních bojovníků, kteří na sobě mají symbol kosti. Počet komponentů, které můžeš za bojovníka obdržet, je udaný na kartě v ikonách pod obrázkem. Obětovaný bojovník je okamžitě zničen. Nemůžeš však obětovat bojovníka, za kterého nelze bez pomoci jiných karet získat komponent.

pozn. Pokud odchází bojovník na hřbitov v přípravné fázi v důsledku jakéhokoliv zdroje (např. efektu jiné karty), nelze z něj získat komponent.

2. Fáze tahu
Za normálních okolností musí aktivní hráč tahat povinně jednu kartu z balíčku. Netáhne pouze v případě, kdy už mu v balíčku nezůstala žádná karta.

3. Hlavní fáze
V této fázi smí aktivní hráč zahrát jakékoliv karty. Když nechce (nebo nemá nic vhodného na ruce), nemusí zahrát žádnou. Ve vykládání je jinak omezen pouze součtem vyvolávacích cen jednotlivých karet a počtem svých KB (případně komponentů nebo stavitelů atd.).

4. Pohybová fáze
Začátek této fáze musí hráč oznámit. Tím dává protihráči šanci, aby na konci hlavní fáze seslal nějaká kouzla nebo využil další efekty. Pokud se tak stane, pohybová fáze ještě nezačíná a ty máš možnost reagovat nebo pokračovat ve své hlavní fázi. Poté musíš opět nahlásit začátek pohybové fáze.
V pohybové fázi můžeš přesouvat bojovníky mezi zálohou a hradbami, můžeš vytvářet i rušit spojení. Nesmějí se během ní hrát žádné karty, nelze ani používat schopnosti. Konec fáze musíš opět oznámit soupeři. Bojovníci umístění na hradbách budou bojovat s bojovníky protihráče, je to tvá útočná a obranná síla. Bojovníci na hradbách nikdy nemohou být pasivní. Bojovníci, kteří byli přesunuti v této fázi (mezi zálohou a hradbami) se již nemohou svévolně znovu vrátit zpět (lze každého přesouvat vždy jen jednou a v jednom směru (z hradeb do zálohy nebo ze zálohy na hradby).
Bojovníci, kteří zůstanou v záloze, mohou stavět (viz. Stavby, popsáno v dalších částech), pomáhat při sbírání KB na začátku tvého příštího kola a používat své schopnosti.
Za normálních okolností můžeš mít na hradbách až 3 bojovníky. To je velikost tvých hradeb. V záloze může být libovolné množství bojovníků.

5. Útočná fáze
Ihned po ukončení pohybové fáze mohou hráči seslat nějaká kouzla nebo použít schopnosti svých karet, poté začíná boj. Tehdy můžeš napadnout protihráčovy bojovníky, stavby, nebo jeho samotného. Podrobnější popis následuje na dalších stranách v sekci BOJ.

6. (3.)Pokračování hlavní fáze
Můžeš vykládat zaklínadla, stavby, bojovníky, předměty, očarování, kouzla i protikouzla. Můžeš používat schopnosti.

7. Závěrečná fáze
To znamená konec tvého kola – následuje po tvém ohlášení, že jsi skončil. V tu chvíli má tvůj protihráč možnost zdržet tě větou jako „Čekej, ještě ve tvém kole…“ a seslat nějaké kouzlo nebo použít schopnost. Na tohle můžeš opět reagovat ty. Můžeš už ale pouze sesílat kouzla nebo používat schopnosti.
Na konci této fáze se každý bojovník (i protihráčův) uzdraví (neplatí pro zničené bojovníky). Po uzdravení bojovníků již nelze zahrát žádné kouzlo ani použít schopnost.

Poté bezprostředně následuje kolo soupeře.

 

 


TYPY KARET A JEJICH ROZDĚLENÍ

BOJOVNÍCI

Bytosti, osobnosti, avataři. V průběhu hry se bojovníci vykládají z ruky do zálohy, v pasivní poloze (otočení o 90°). V případě, že má bojovník schopnost létání, přichází do hry aktivní. Pasivní bojovníci nemohou být přesunuti na hradby. Smějí používat jen schopnosti, které nevyžadují přechod z aktivní do pasivní polohy (ty nebo soupeř na ně můžete samozřejmě použít magii). Tito bojovníci se na začátku tvého dalšího kola stanou aktivními a budou moci začít jednat. Jen aktivní bojovníci jsou schopni stavět (viz. Stavby), útočit atd. Každý bojovník má své životy (dále jen „Ž“) a útočné číslo (dále jen „ÚČ“).

Útočné číslo bojovníka se nachází v levém dolním rohu a počet životů v pravém dolním rohu karty. ÚČ udává, o kolik Ž dokáže bojovník oslabit jiného bojovníka, protihráče nebo stavbu. Ž značí, kolik ÚČ musejí dát dohromady nepřátelé, aby byl tento bojovník v boji zabit. Bojovník, jemuž klesnou Ž na nebo pod 0, umírá (před smrtí je možné použít regeneraci nebo jiný způsob uzdravení, který proběhne v kterékoliv fázi vyjma přípravné).

 Ve tvém kole mají všichni bojovníci protihráče OBRANNÝ BONUS (+1 k ÚČ a +1 k Ž).

 

Ve většině případů se dá z bytostí získat jeden nebo více komponentů. Uprostřed karty se nacházejí ikony, které udávají, kolik komponentů můžeš od bojovníka získat. Je-li soupeřův bojovník zničen (je odložen ze hry na hřbitov), získáváš tolik značek komponentů, kolik uvádí karta zničeného bojovníka. K počítání komponentů můžeš opět použít mince, sirky, korálky nebo jakékoliv jiné značení. Když je bojovník zničen v přípravné fázi, ani jeden z hráčů nezískává jeho komponenty (vyjma situace, kdy některý z hráčů úmyslně obětuje jednoho ze svých bojovníků pro komponenty).
Pokud sám zničíš svého bojovníka (např. hromadným kouzlem), získává protihráč komponenty. Není tomu tak pouze v případě, kdy je bojovník obětován pro vlastní potřebu.
Na konci přípravné fáze může hráč obětovat několik vlastních aktivních bojovníků, ale jenom takových, ze kterých může získat komponenty. Obětovaní bojovníci jsou zničeni. Kdykoliv, když získáš komponent z bojovníka, můžeš se zříci těchto symbolů úplně nebo částečně. Toto rozhodnutí musíš nahlásit protihráči. V případě, že si zapomeneš tyto komponenty označit, může ti soupeř po skončení fáze oznámit: „Patrně ses zřekl komponentů.” Neztrácíš je okamžitě, nýbrž až na konci aktuální fáze.
Mezi bojovníky patří bytosti a osobnosti (popř. avataři). Nejvýznamnějším rozdílem mezi nimi je, že osobnosti mohou zvyšovat svoji úroveň. Bytosti nejsou takového vývoje schopny. Každá úroveň znamená pro příslušnou osobnost +1/+1. V případě, že je osobnost zničena, odcházejí s ní i karty určující její úroveň. Některé osobnosti mají speciální schopnosti, jejichž využití je podmíněno dosažením určité úrovně.

 

Avataři
Avataři jsou prvotní zástupci a poslové svých bohů. Ve hře Wastelands má každý bůh svého avatara. Avatar je bojovník, ale nepatří mezi osobnosti nebo bytosti. Z toho vyplývá, že všechny karty působící na bojovníky působí i na avatary, ale karty působící na osobnosti a na bytosti na ně nemají žádný vliv. Pokud někdo chce kopírovat avatara, platí pro kopii stejná pravidla, jako pro avatara samotného.

Příklad: Představme si osobnost, na které je uvedeno: „2. úroveň: Regenerace-X“. To znamená, že získá-li osobnost dvě úrovně, obdrží schopnost regenerace. Ztratí-li se karta určující úroveň, ztrácí se i schopnost regenerovat.

 

Druhým velkým rozdílem mezi bojovníky je schopnost všech osobností používat předměty (zbraně, pancíře atd.). Z bytostí však vládnou touto schopností pouze některé. Schopnost používat předměty je na kartě vyznačena ikonou ve tvaru dlaně.
Za normálních okolností nelze z osobností získat komponenty.

 • vládce osudu (podtyp bojovníka)
  Je podtyp osobnosti se zvláštní schopností. Kdykoliv získáš komponent zabitím bojovníka, můžeš jej na místo toho obětovat a položit na libovolnou kartu s podtypem vládce osudu žeton úrovně, který přidá této osobnosti +1/+1.
 • morf (podtyp bojovníka)
  Morf je podtyp bojovníka se zvláštní schopností. Pokud úspěšně vyložíš morfa ze své ruky, můžeš mu určit barvu a podtyp (rasu) bojovníka*, morf bude na bojišti příslušníkem této barvy a podtypu (stále bude mít i podtyp morf).
  * Podtypy bojovníků jsou nejčastěji zastoupeny na kartách bojovníků a znamenají příslušnost k určité rase. Příklady podtypů, které nejsou rasy a nemohou být zvoleny: vize, anomálie, reakce apod.

Pokud se nějaký zdroj nebo pravidlo odvolává na barvu nebo podtyp bojovníka ve tvé ruce, hřbitově nebo balíčku, můžeš vždy použít kartu morfa a barvu nebo podtyp si kdykoliv libovolně zvolit podle potřeby.
(Znamená to tedy, že morf v ruce nebo na hřbitově může vždy splnit podmínku pro Vazbu )

Příklad: Můžeš si tuto kartu najít jako zelenou v balíčku, z ruky ji poté ukazovat jako bílého vládce osudu a do hry ji zahrát jako červeného qwarga. Ve hře se již příslušnost a barva nemění, v okamžiku kdy odejde morf na hřbitov, můžeš opět volit podle potřeby. Můžeme tedy říct, že pokud není na bojišti, může mít jakoukoliv barvu a být příslušníkem jakékoliv rasy.

Reprezentativní karty a žetony bojovníků
Některé karty umí přes svoji schopnost vykládat další karty do hry. Tyto karty jsou reprezentovány skutečnými kartami, které můžeš mít nachystané bokem mimo hru. Pokud se ti tuto kartu podaří do hry dostat, zacházej s ní jako s plnohodnotnou kartou (odchází na hřbitov, může být vrácena na ruku, zamíchána do balíčku – nezapomeň je po hře z balíčku zase vyřadit!).

Příklad: Chara-dinův zplozenec, Skřetí válečník, Černá vdova atd.

Naproti tomu jsou některé karty schopny vytvářet žetony bojovníků, které nejsou kartami, proto se na ně nevztahují schopnosti, které se odvolávají na karty. Žeton bojovníka může mít své jméno, ÚČ a Ž, případně nějakou schopnost. Pokud opouští bojiště, vyšumí a je trvale odstraněn ze hry.

Příklad: Přízračný štír, Trollí dítě, Silmilské nemluvně atd.

 

MAGIE

Magie má tři kategorie: očarování, zaklínadlo a kouzlo. Je důležité poznamenat, že karty ostatních typů nepatří k magii ani v případě, že se za jejich vyložení platí v KB (např. bojovníci nebo karty odbornosti).

 

Očarování
Karty očarování zůstávají po vyložení ve hře do doby, než jsou zrušeny nějakým vnějším vlivem. Je možné je sesílat pouze v hlavní fázi. Magie očarování má více alternativ. Nese-li tvoje karta nápis „očarování bojovníka“, ovlivňuje tebou zvolenou kartu bojovníka, na kterou je vyložena. Podobně působí i „očarování předmětu“ na předměty, „očarování staveb“ na stavby a „očarování očarování“, které ovlivňuje jiná, již ve hře se vyskytující očarování. Je-li očarovaná karta zabita či zničena, je očarování také zničeno. Obsahuje-li karta pouze nápis „očarování”, pak se při vykládání umístí na stůl a teprve z jejího popisu je zřejmé, co ovlivňuje (většinou se jedná o určitou skupinu karet). Takové obecné „očarování” může být vyloženo i v případě, že momentálně nebude ovlivňovat žádnou kartu.
Pokud se očarování dostane do pasivní polohy, nemá žádný účinek na hru (dokud nebude opět aktivní).

Zaklínadla
Účinek zaklínadla je okamžitý, karta zaklínadla je po svém seslání odložena na hřbitov a již se nevrací do hry. Zaklínadla můžeš vyložit jen v hlavní fázi svého kola.

Kouzla
Rozdíl mezi zaklínadlem a kouzlem spočívá v tom, že kouzla můžeš vyložit i v hlavní fázi soupeře, nebo v kterékoliv útočné či závěrečné fázi a tím se liší i od všech ostatních typů karet.

 

OSTATNÍ KARTY

Stavby
K vyložení staveb nepotřebuješ kouzelné body. Na postavení stavby se používají aktivní bojovníci v záloze. Vyvolávací cena stavby určuje, kolik bojovníků je potřeba na její postavení. Stavbu můžeš postavit jen v případě, že máš k dispozici potřebné množství stavební síly. Bojovníci, kteří se zúčastní stavby, se otočí do pasivní polohy. Protože je přechod do pasivního stavu vyvolávací cena budovy, nemůže protihráč zahrát žádnou kartu nebo efekt mezi zaplacením ceny a vyložením budovy. V tuto chvíli již nelze zabitím zúčastněného bojovníka zabránit stavbě. Některé soupeřovy kroky se ale dají předvídat.

Příklad: Roman má dvě aktivní bytosti v záloze a já vím, že v balíčku hraje velmi silné stavby, které potřebují tři stavitele (aktivní bojovníky). První Romanova akce v jeho kole je vyvolání bojovníka s létáním (přichází do hry aktivní). Bojím se, že jeho další akcí bude zahrání stavby, proto reaguji na vyvolání bojovníka tím, že se jednoho z Romanových bojovníků ihned snažím zabít kouzlem. Roman bude muset vyvolat dalšího bojovníka s létáním, aby vyložil “trojkovou” stavbu ještě v tomto kole.

 Stavby jsou při vykládání pasivní (otočené o 90°), aktivními se stávají až v následující přípravné fázi jejich uživatele. Pasivní stavba nemá žádný efekt na hru a nemůže být zničena prostřednictvím útoku bojovníků protihráče (magie a schopnosti týkající se staveb má účinek i na pasivní stavby).

Stavby se dají zničit následovně: zaútočí-li bojovník na hradby soupeře a v útoku mu není bráněno (nedostatek bojovníků na hradbě obránce), může se hráč rozhodnout, že místo přímého zranění soupeře napadne stavbu. Aby stavba byla zničena, musí ji útočníci v jediném kole připravit o všechny strukturální body. To znamená, že jejich celkové útočné číslo musí být stejné nebo vyšší, než je hodnota v pravém dolním rohu stavby. Když se uživatel bojovníka rozhodne, že bojovník zaútočí na stavbu, pak svoje ÚČ použije v plné výši na tento útok. Nemůže například zničit stavbu v hodnotě 3 strukturálních bodů a ještě zaútočit za 1 život do protihráče (pokud je bojovníkovo ÚČ 4).
Na jednu stavbu může zaútočit libovolný počet bojovníků, ale jenom tehdy, pokud se jim povedlo prorazit hradby. Zbouraná stavba je zničena. Poškozené, ale ne úplně zničené stavby jsou v závěrečné fázi opraveny („uzdraví se ” podobně jako bojovníci).

Předměty
K vyložení předmětů nepotřebuješ kouzelné body, ale komponenty (mohou tu být případně i jiné podmínky jako např. přítomnost určité stavby). Předměty zůstávají ve hře podobně jako karta očarování; když je předmět vyložen na jinou kartu (např. bojovníka), která je později zničena a odchází na hřbitov, je předmět zničen také. Používat předměty mohou jenom ti bojovníci, kteří mají symbol otevřené dlaně – zejména osobnosti. Předměty určené bojovníkům označujeme ikonou dlaně, ostatní předměty nemají žádné uživatele, stačí je pouze vyložit na bojiště. Předmět, jenž byl užíván zničeným bojovníkem, připadne bojovníkovi, který jej porazil, pokud je schopen tento předmět používat. V případě, že je více vítězů, kteří jsou schopni používat předmět, rozhodne jejich uživatel, komu z nich připadne. (Nezapomeň na konci hry takto ukradené karty vrátit původnímu vlastníkovi!)
Bojovníci mohou používat neomezený počet stejných podtypů předmětů (zbraň, štít, brnění atd.).

Generál a Pravidelnice
Nejsou součástí tvého balíčku, pouze se položí na stůl na začátku hry. Nikdy se nemohou dostat do ruky, na hřbitov nebo do balíčku. Pokud tuto kartu použiješ, musíš ji položit na stůl obrázkem dolů. Před tím, než si hráči líznou karty na ruku do začátku hry, otočí své generály (nebo pravidelnice) a líznou si patřičný počet karet. Pokud používáš kartu generála nebo pravidelnice, lížeš si na úvodní ruku za každou o jednu kartu méně (výjimku tvoří podtyp generála „velitel hordy“ viz níže).

Tyto typy karet se nepočítají jako karty ve hře. Pouze mění pravidla, nebo spouští efekty, resp. schopnosti. Pokud používáš kartu generála nebo pravidelnice na turnaji, musíš ji uvést na začátku svého soupisu karet ke svému balíčku. Tyto karty se nepočítají jako karty, které jsou součástí balíčku, tudíž musíš mít s touto kartou dalších minimálně 45 karet. Můžeš použít jak kartu generála, tak kartu pravidelnice dohromady, ale vždy jen jednu od každého z těchto dvou typů. Schopnosti generála jsou zdroj pokud ovlivňují karty ve hře nebo v hrobě (např. Pán nedotknutelných je zdroj, Edralianova schopnost zdroj není).

Pokud používáte tento typ karet na turnaji – tyto karty nelze „odsideovat“. S vybraným generálem nebo pravidelnicí musíte hrát každou hru – celý turnaj.

velitel hordy (podtyp generála)
Je speciální podtyp generála. Nelížeš za ně o kartu méně, místo toho se řídíš tím, co je na konkrétní kartě uvedené (většinou upravuje počet karet na úvodní ruce). Není možné použít žádnou další kartu generála nebo pravidelnice, pokud používáš generála s podtypem velitel hordy. Pokud tato karta upravuje tvé životy, upravuje současně i hranici tvých maximálních Ž.

 

Odbornost

Na počátku hry nemá hráč žádnou odbornost. Vyloží-li jednu takovou kartu, je jeho znalost dané odbornosti 1. Vyloží-li ještě jednu kopii stejné karty, jeho znalost dané odbornosti se zvyšuje na 2, s další kopií na 3. (Ještě vyšší znalost odbornosti lze dosáhnout pomocí efektů dalších karet.) Karty odbornosti se nevykládají na bojovníky, ale jednoduše se položí na stůl. Vyložení odbornosti je podmíněno cenou KB, nepatří ovšem k magii.

Zóna
Nemůže být přerušena. Ve hře může být pouze jedna zóna. Pokud kdokoliv zahraje zónu a ve hře již jedna je, starší je zničena. Zóna je imunní vůči veškerým zdrojům, kromě jiných zón nebo karet, které přímo uvádějí, že ovlivňují zónu. Z toho vyplývá, že zóna nemůže být zničena v případě, kdy jsou zničeny všechny karty ve hře, nemůže být přerušena, nemůže být přesunuta do pasivního stavu, vrácena do ruky nebo zvýšena/snížena její vyvolávací cena atd., pokud efekt přímo neoznačuje zónu. Vyvolávací cena zóny obsahuje KB, stavitele i komponenty. Hráč může při vykládání zóny obětovat místo každého komponentu dva životy. Zóny přicházejí do hry aktivní a jejich celková vyvolávací cena se rovná součtu všech jednotlivých vyvolávacích cen. Ve svém balíčku můžeš mít pouze tři kopie jedné zóny, ale různých zón můžeš hrát tolik, kolik chceš. Ve své fázi tahu můžeš zaplatit 2 KB a místo normálního líznutí si ve svém balíčku najít jednu zónu, ukázat ji všem hráčům a vzít si ji do ruky. Pokud si ve fázi tahu lížeš více karet, nalezení zóny nahradí první líznutí. Poté balíček zamíchej. Zónu můžeš hledat pouze v případě, že máš alespoň jednu v balíčku.
Herní pravidlo: Pokud nemáš v balíčku žádnou zónu a budeš ji hledat, je to považováno za podvod. Efekty jednotlivých zón mohou postihovat oba hráče. Pouze v případě, že má zóna aktivační schopnost, může tuto schopnost používat pouze uživatel zóny.

Její zahrání se nepočítá do síťky ani do Bufového kodexu
Zóna jde do hry aktivní i když je ve hře Chronobrouk

 

vize (podtyp karty)
Vidíš-li v podtypu karty slovo „vize“. Jedná se o speciální typ karet, které mají následující vlastnosti:

1) Karty vize můžeš hrát ze svého hřbitova, jako by jsi je měl v ruce.
2) Můžeš se pokusit vyložit pouze jednu kartu vize se stejným názvem za kolo (po přerušení nelze toto kolo stejnou vizi vykládat).
3) Pokud je na konci kola na bojišti karta s podtypem vize, její uživatel ji musí obětovat. Protihráč za ni v tomto případě nezíská případné komponenty.

– Pokud je ve hře karta, která by ovlivňovala vyvolávací cenu vize z ruky, stejně tak ovlivňuje její vyvolávací cenu i na hřbitově.

anomálie (podtyp karty)
Některé karty mají podtyp anomálie. Karta s tímto podtypem může být zahrána pouze v případě, že jsi předtím nevykládal žádnou jinou kartu z ruky v daném kole. Po vyložení karty anomálie již nemůžeš další kartu z ruky v daném kole zahrát.

Pokud hrajeme kartu anomálie a ta je přerušena, můžeme v tomto kole pokračovat ve vykládání libovolného množství karet, kromě karet s podtypem anomálie. Pokud na anomálii protihráč reaguje rušením, můžeme libovolně používat své rušení.

 

PERMANENT
Permanent je souhrnný název pro trvalé karty a samostatné žetony na bojišti. Pokud má nějaká karta Rezistenci, platí pro výraz permanent stejné podmínky, jako pro slovo „karta“.

 

Uživatel, vlastník
Uživatelem (zast. majitelem) karty nazýváme hráče, který má kartu pod svojí kontrolou a ovládá ji. Efekt některých karet umožňuje převzít soupeřovu kartu pod svoji kontrolu a stát se tak jejich uživatelem.
Dojde-li ke změně uživatele u karty, na níž jsou vyloženy další karty (např. předmět), je uživatelem karet vyložených na ukradené kartě stále hráč, který je ovládal předtím, než došlo k ukradení karty a nový uživatel nemůže využívat jejich aktivačních schopností (automatické a trvalé schopnosti fungují dál).
Vlastníkem určité karty nazýváme hráče, který ji měl ve svém balíčku na začátku hry. V případě, že karta změní v průběhu hry uživatele, nezapomeň ji na konci hry vrátit původnímu vlastníkovi!

Pokud chceme ukradnout kartu, která je vyložená na jiné kartě, nebo nedává smysl její přemístění, zůstává karta tam, kde je, pouze se změní její uživatel. Všechny její efekty nyní platí pro nynějšího uživatele (např. Trest nebo pokud karta říká „Protihráč…“ začne se vztahovat na protihráče uživatele atp.)

Vracení karet na ruku
Některá magie nebo efekty schopností umožňují vracení karet z bojiště na ruku. Můžeš si vracet jen karty, kterých jsi uživatelem (většinou na tvé straně stolu). Karty, kterých jsi uživatelem, ale nejsi jejich vlastníkem, si „můžeš vrátit na ruku“, ale jdou vždy do ruky vlastníka. Karty, kterých nejsi vlastník, se nikdy nemůžou dostat do tvé ruky, balíčku nebo na tvůj hřbitov.
Za normálních okolností není možné žádnou již vyloženou kartu vzít jen tak z vlastní vůle zpátky do ruky, vrátit do hracího balíčku nebo ji odložit na hřbitov (s výjimkou obětování za komponenty).

 

 


BOJ

Veškeré boje probíhají výhradně v útočné fázi kola. Pro přehlednost je útočná fáze rozdělena na sedm následujících kroků:

 1. Útočník (aktivní hráč) oznámí, že začíná útočná fáze (nastává poslední možnost zahrát kouzla nebo použít schopnosti, které nemohou být vysloveně v průběhu útočné fáze použity).
 2. Vyhlášení útoku. Útočník určí, na koho jeho bojovníci útočí. K útoku může používat pouze bojovníky, kteří jsou na hradbách. Je možné zaútočit na kteréhokoliv bojovníka na hradbách soupeře (ale ne na bojovníky v záloze!) i na samotného soupeře. Na něj nebo na jeho stavby můžeš útočit pouze v případě, že na hradbách útočí vždy alespoň jeden tvůj bojovník na jednoho nepřátelského bojovníka. Takže, máš-li na hradbách stejný počet bojovníků jako soupeř, nemůžeš soupeře zranit (prorazit hradby), ale máš-li alespoň o jednoho bojovníka víc, pak ano. Nemusíš útočit všemi bojovníky, naopak je lze všechny nechat bez útoku na obranu hradeb. Na jednoho nepřátelského bojovníka můžeš útočit až dvěma svými. V tuto chvíli se musí uživatel bránícího se bojovníka rozhodnout, kterému z útočníků bude bojovník čelit a případně ho i zraní. Bojovník, který může díky svým schopnostem přímého zranění (např. Ohnivý dech-X) udělit zranění nejen v VI., ale i ve IV. kroku, útočí na stejný cíl, jež si nyní zvolil.
 3. Hráči mohou zahrát svá kouzla a použít speciální schopnosti.
 4. Použití bojových schopností. Povolené jsou schopnosti jako např. ohnivý dech, proud kyseliny apod. Hráči střídavě využívají bojové schopnosti (ten, kdo útočí, má přednost) do té doby, dokud alespoň jeden z hráčů má zájem tyto schopnosti používat. Poté se efekty všech bojových schopností uskuteční současně.
  Jedním bojovníkem můžeš zasáhnout jenom jeden cíl, a to i v případě, že ÚČ bojovníka by mohlo zničit i více nepřátel. Zbylé ÚČ již nejde nijak využít, ani s ním zranit soupeře.
 5. Hráči mohou zahrát svá kouzla a použít schopnosti. Není dovoleno používat schopnosti bojovníků, kteří mají hodnotu Ž 0 a méně (kromě ŽIZEF). Bojovníci, kterým Ž klesly na konci IV. kroku na nebo pod 0, se dostávají na hřbitov. Hráč z nich může získat komponenty.
 6. Udílení zranění. Bojovníci zraňují nepřítele označeného ve II. kroku (pokud se zacílený nepřítel již nenachází na hradbách, nemůžeš volit jiný cíl). V praxi to vypadá tak, že se na obou stranách sníží Ž o hodnotu, kterou vyjadřuje soupeřovo ÚČ. Jelikož vše probíhá současně, může se klidně stát, že si dva bojovníci navzájem sníží Ž na nebo pod 0 a v příštím kroku oba zemřou.
 7. To samé jako v V. kroku. Bojovníci zničení ve VI. fázi odchází na hřbitov.

DŮLEŽITÉ: Ve tvém kole mají všichni soupeřovi bojovníci tzv. obranný bonus +1 k ÚČ a +1 k Ž (dále jen „+1/+1“).

 

 


SPECIÁLNÍ SCHOPNOSTI

Text uvedený na kartách bojovníků rozdělujeme do tří skupin: podmínka vyvolání, nevýhoda, schopnost. Karty na hřbitově, v ruce ani v balíčku nemají schopnosti.

 

Podmínka vyvolání
Pokud chceš takového bojovníka vyvolat (vyložit z ruky do hry), musíš splnit určité podmínky, jinak bojovník do hry nevstoupí. Za normálních okolností musí být podmínky vyvolání vždy splněny.
Nevýhodou nazýváme, když má bojovník nějaké nevýhodné vlastnosti. Většinou jsou to požadavky, které musí být splněny v přípravné fázi, např. útrata KB nebo komponentů. Nevýhody mají také bojovníci, kteří nemohou získat žádnou úroveň, nebo mají ÚČ nižší, než je obvyklé. Tyto nevýhody nemůže bojovník za žádných okolností ztratit.

 

Speciální schopnosti
Speciálními schopnostmi bojovníka nazýváme souhrnně všechny schopnosti, které figurují v popisu karty a nepatří k podmínkám vyvolání ani k nevýhodám. Můžeme je opět rozdělit do tří skupin. Existují trvale působící schopnosti, schopnosti použitelné v boji a schopnosti vyžadující aktivaci.

 

Trvalé schopnosti bojovníka
Trvalé schopnosti jsou zabudovaným majetkem bojovníka, fungují vždy a bez předchozího upozornění, ale to i v pasivním stavu, není-li uvedeno jinak.

 

Imunita proti zdrojům
Pokud nějaká karta nebo schopnost má jako podmínku zaplacení obětováním, lze toto provést i kartou, která má imunitu proti zdrojům, protože placení vyvolávací ceny nebo schopnosti není zdroj.

Nemůže být přerušen
Pokud nějaká karta uvádí, že „Nemůže být přerušena“ doslova to znamená, že na tuto kartu nelze vůbec reagovat.

Imunita proti chladu, ohni apod
Útok na bojovníka s touto imunitou je bezvýsledný v případě, že na něj útočíte tím, proti čemu je imunní. Imunita proti chladu se vztahuje na jakékoliv formy chladu (led, mráz atd.).

Imunita proti jedu
Na bojovníka nepůsobí žádné karty s jedem. Pokud již byly v platnosti, ztrácejí efekt v okamžiku získání imunity.

Jed
Udeří-li bojovník nepřítele (nemusí ho ani zranit), pak na tento cíl položí tolik žetonů jedu, jakou hodnotu jedu tvůj bojovník má. V každé následující přípravné fázi uživatele polož na postiženého bojovníka nový jedový žeton (i když je bojovník otráven z více zdrojů, vždy se mu počet žetonů jedu v přípravné fázi zvýší pouze o 1). Když je počet žetonů jedu v přípravné fázi stejný, nebo vyšší než maximální Ž napadeného bojovníka, je bojovník zničen (odložen na hřbitov). V tomto případě komponent nezískává nikdo. Protihráče nemůžeš otrávit. Jed nemá žádné jiné účinky, nezpůsobí ani pokles Ž.

Magická obrana/útok
Magicky se bránící bojovníky nemůžeš v útočné fázi zranit normálním způsobem. Ikony Ž těchto bojovníků mají oranžovou barvu místo obvyklé bílé. Mohou být zraněni pouze bojovníky disponujícími magickým útokem (jejich ÚČ mají také oranžovou barvu oproti obvyklé bílé, přestože jinak tato ÚČ fungují normálně). Magická obrana tě neochrání před žádnou magií nebo speciálními schopnostmi (ani před jedy), výlučně jen ve fyzickém boji sníží získané zranění v VI. kroku na 0. Útočící bojovník je i v tomto případě schopný udeřit bránícího se bojovníka, ale nezpůsobí mu žádné zranění.

Neviditelnost/vidění neviditelnosti
Bojovník se schopností neviditelnost může prorazit hradby (může zaútočit na samotného hráče, nebo jeho stavby), i pokud má protihráč na hradbách nějaké bojovníky. Schopnost být neviditelný ztrácí svůj účinek v případě, že se na hradbách soupeře vyskytuje bojovník, který vidí neviditelné.

Létání
Bojovník s touto schopností přichází do hry aktivní (pokud není uvedeno jinak), takže např. hned v nejbližší pohybové fázi se může dostat na hradby. Létání už nemá žádný další efekt, ale některé karty se mohou odvolávat na létajícího bojovníka.

 

Bojové schopnosti bojovníka

Veškeré bojové schopnosti bojovníka označené ikonou meče NEJSOU považovány za zdroj, stejně jako ostatní zranění udělené v přímém boji (ÚČ bojovníka).

Bojové schopnosti označuje ikona meče v textu. Tyto schopnosti se mohou používat pouze ve IV. kroku útočné fáze. Mohou je používat jak útočící, tak bránící se bojovníci.

– Schopnosti přímého zranění. Patří mezi ně ohnivý dech, proud kyseliny, úder blesku, elektrické probíjení, atd. U takové schopnosti najdeš vždy i číslo, které určuje její hodnotu. Ještě před samotným fyzickým napadením může bojovník svého protivníka nebo samotného protihráče zranit touto schopností. To způsobí pokles Ž cíle maximálně o hodnotu, která je u schopnosti na kartě uvedená. Musíš utratit tolik KB, o kolik Ž chceš cíl zranit. Působení schopnosti nemůžeš rozdělit mezi více bojovníků. Když se rozhodneš a oznámíš, že tvůj bojovník se schopností Ohnivého dechu-3, ji použije pouze v hodnotě 1 KB, nemůžeš už nic změnit. Nenařizuje-li některá karta něco jiného, můžeš schopnost v jednom kole použít pouze jednou. Bránící se bojovník může také oznámit útok schopností přímého zranění. Bojovníci, kteří jsou zabiti pomocí speciálních schopností, se již neúčastní VI. kroku útočné fáze. Použít přímého zranění můžeš i v případě, když útočíš přímo na hráče.

POZOR! V VI. kroku útočné fáze pokračuješ v útoku stále na stejného bojovníka, na kterého jsi předtím použil schopnost přímého zranění (za normálních okolností).

– Všechny ostatní schopnosti, označené ikonou meče (_+). Jsou to schopnosti, které úplně zničí cílového bojovníka, sníží jeho ÚČ nebo třeba umožní položit žeton na jakéhokoliv bojovníka na hradbách soupeře. Tyto schopnosti jsou velmi různorodé a na kartách jsou podrobně popsány.

 

Aktivační schopnosti bojovníka
Schopnosti, jejichž použití je podmíněno útratou KB nebo přechodem do pasivního stavu, nazýváme aktivační. Schopnost vyžadující přechod do pasivního stavu (P) může být použita pouze ve stavu aktivním (nelze na hradbách), schopnost vyžadující útratu KB probíhá v aktivním i pasivním stavu, dokonce může být použita i na hradbách (např. regenerace). Za normálních okolností mohou být tyto schopnosti použity kdykoliv, stejně jako kouzla.

 

Speciální schopnosti dalších karet
Podobně jako bojovníci, mají také některé další karty (očarování, předměty, stavby, odbornosti…) speciální schopnosti. Dělíme je do dvou základních kategorií:

Trvalé schopnosti. Všechny schopnosti, které jsou trvalým majetkem karty a fungují vždy bez předchozího upozornění. Většinou se jedná o přidání ÚČ a/nebo Ž určité skupině bojovníků. Všechny trvalé schopnosti jsou na kartách řádně vysvětleny a popsány.

Aktivační schopnosti. Schopnosti, jejichž použití je podmíněno útratou KB (popřípadě komponentů) nebo přechodem do pasivního stavu. Všechny aktivační schopnosti mohou být použity pouze v aktivním stavu a jsou na kartách řádně vysvětleny a popsány.

 

DŮLEŽITÉ: Očarování, předměty, karty odbornosti a stavby v pasivním stavu nemají na hru žádný vliv. Jejich schopnosti nemohou být v žádném případě použity.

 

Život-zachraňující efekt (dále jen „ŽIZEF“, nebo-li tzv. life-saving effect)
Ve Wastelands existují karty a schopnosti, které umí léčit nebo přidávat životy.
Proto je možné bojovníky, nebo stavby, které jsou zraněné léčit bezprostředně před zničením. V tomto smyslu má léčení „rychlost reakce“, ale není reakcí.
Pokud je bojovník zraněn (vč. zranění v boji) nebo jsou jeho maximální Ž sníženy, můžeš bezprostředně použít zdroj, který okamžitě přidá bojovníkovi zpět jeho životy (přímo i nepřímo). ŽIZEF funguje i na budovy.

V jeden okamžik můžeš používat neomezený počet ŽIZEF, abys vrátil životy bojovníka na maximální úroveň nebo ho ochránil před smrtí.

Předtím, než začneš používat ŽIZEF musíš vyhodnotit všechny ostatní zdroje a efekty, které upravili počet životů bojovníka.

Bojovníci, kteří mají méně než 1 život (nebo budovy s méně než 1 SB) mohou použít pouze své ŽIZEF schopnosti a pouze aby zachránili sami sebe.

Pokud žádný z hráčů nechce použít ŽIZEF, jsou budovy a bojovníci s životem 0 a méně zničeny.

 

Piktogramy použití schopnosti
Dříve se omezení opakovaného použití aktivační schopnosti dopisovalo do závorky za popis schopnosti (např. ve svém kole, jednou za kolo, pouze dvakrát za kolo apod.). Nově budou znázorněny piktogramy s písmeny, kolikrát a kdy je možné aktivační schopnost použít: „K“ jako Kdykoliv (i v soupeřově kole) a písmeno „S“ jako pouze ve Svém kole. Pokud není za písmenem číslo, vždy lze tuto schopnost použít maximálně jednou za kolo. Pokud zde číslo je, určuje nám, kolikrát můžeme tuto schopnost v jednom kole použít.

: jednou za kolo.
: dvakrát za kolo (nebo X-krát).

: pouze ve svém kole, jednou za kolo.
: pouze ve svém kole, až dvakrát za kolo (nebo X-krát).

 

 


ČASOVÁ POSLOUPNOST

V průběhu hry se může vyskytnout situace, kdy chtějí oba hráči najednou vyložit nějaké karty, případně protihráč bleskurychle vyloží na stůl kartu, když jsi zrovna na tahu. V této hře ale nejde o to, kdo má rychlejší reflexy, vykládání má svoje určité pořadí, které se musí stejně jako ostatní pravidla dodržovat. Hráč, jehož kolo trvá, má právo vyložit kartu ihned po skončení fáze tahu jako první. Protihráč ho může předběhnout pouze v případě, když mu text na kartě nařizuje, aby ji vyložil bezprostředně po fázi tahu. Nebere-li protihráč v úvahu přednostní pravidla a vyloží kartu dřív, než by dal šanci hráči, který je na řadě, měl by svou kartu vzít zpět. Vykládání pokračuje formou licitace: na zahranou kartu může protivník reagovat svojí kartou, pak zase hraje první hráč. Samozřejmě, že když se protihráč nechce vměšovat, můžeš zahrát několik karet za sebou bez přerušení. Musí se ale vždy nechat prostor pro reakci protivníka. Přirozeně, že se po každém vyložení karty nemusíš ptát protivníka, jestli bude pokračovat. Postačí, když po vyložení chvíli počkáš, popř. se podíváš na soupeře, jestli něco signalizuje. Když se neozve („Čekej!”), vyložíš novou kartu.

Pokud protihráč reaguje a chce vyložit kartu, která nemá nic společného s poslední vyloženou kartou (hráč třeba nechce svoji bytost zachránit, nebo nechce použít jiných okamžitých reakcí), a ty máš zájem zahrát kartu, která by reagovala na předtím vyložené, máš přednost. V tomto případě neplatí pravidlo o střídání hráčů.

Příklad: Mirek vystřelí Kulový blesk na Eriku. Erika reaguje na Kulový blesk kartou reakce Negativní energie, které Mirkovi způsobí ztrátu tolika životů, jaká je vyvolávací cena Kulového blesku. Když už Mirek nechce reagovat, pokračuje dále Erika a posílá na Kulový blesk další kartu reakce Přerušení. Kdyby Erika prvně reagovala na Kulový blesk Přerušením, nemohla by už zahrát Negativní energii, protože Přerušení překazí efekt Kulového blesku.

Ještě několik slov o kouzlech s podtypem reakce. Jsou to vlastně kouzla s určitou podmínkou, nemohou být totiž hrána samostatně, ale musí bezprostředně reagovat na předchozí kartu. Kouzla reakce nemůžeš použít v případě, kdy efekt cílového kouzla již proběhl. Chce-li hráč, jehož kolo probíhá, začít např. pohybovou fázi, musí ji nejprve oznámit. Na konec každé fáze může protihráč reagovat vyložením karty, i kdyby aktivní hráč za celou uplynulou fázi nic nevyložil a nevyužil tak své přednostní právo.

Příklad: Mirek táhne kartu a oznámí, že chce pokračovat pohybovou fází (nechce vykládat karty). Erika řekne: “Počkej, chci ještě něco zahrát před skončením tvé hlavní fáze!” a vyloží kartu Pasivita. (aktivní bojovníky uvede do pasivního stavu.) Mirek se rozhodne reagovat a nezačne pohybovou fázi (nemělo by to žádnou cenu). Vyloží jednu létající bytost Gobliní zvěd, Erika přikývne a může konečně začít pohybová fáze, kdy se Gobliní zvěd dostává na hradby.

Jsou karty, které mají speciální schopnosti a mohou se používat kdykoliv. Z hlediska časové posloupnosti se musí vnímat jako kouzla. To znamená, že po použití této karty musíš dát šanci protihráči, aby reagoval nějakou speciální schopností nebo vyložením karty.

Před a po vyznačení bojovníků, na které se bude útočit, mohou hráči také použít kouzla a speciální schopnosti. Zde se rovněž zachovává systém licitace, začíná hráč, jehož kolo trvá. Hráči vykládají tyto karty (používají speciální schopnosti) do té doby, dokud alespoň jeden z nich vykládat chce. Pokud aktivní hráč nechce v pohybové nebo útočné fázi nic dělat, musí to předem oznámit. Tyto fáze proběhnou i v tomto případě, ale nic se v nich neděje. Je to důležité např. pro magii. Existují karty, které můžeš vyložit jen před nebo po pohybové fázi.

Skončí-li jeden z hráčů své kolo, musí to oznámit. Stane se, že protihráč má kartu, kterou držel do této chvíle, řekne: „Čekej“ a vyloží ji. Aktivní hráč může samozřejmě na tuto kartu reagovat a pak mohou oba znovu vykládat přípustné karty do té doby, dokud chtějí. Poté již kolo opravdu končí (viz podrobné fáze jednotlivého kola).

 

DŮLEŽITÉ: Nezapomeň, že ve fázi tahu, přípravné a pohybové fázi nemůžeš za normálních okolností vykládat žádné karty ani používat speciální schopnosti.

 


IKONY NA KARTÁCH

Aby byla hra přehlednější a jednodušší, jsou některé schopnosti, podtypy karet, skupiny bojovníků nebo karet a zranění vyjádřeny ikonami.

Arcimagie 
Schopnost karty. Pokud nemáš ve hře žádnou pravidelnici, generála nebo zdroj, který by upravoval vyvolávací cenu karty s tímto symbolem, bude její vyvolávací cena vždy pevná, bez ohledu jaké má tvůj protihráč karty, které by mohly ovlivnit její vyvolávací cenu. Arcimagie není podtyp.

 

Blesk 
Podtyp karty, který určuje jakou formu a podstatu má zranění udělené touto kartou (bleskem se rozumí i výboj).

 

Dlaň
Není schopností. Znamená, že na bojovníka je možné vykládat předměty – zejména na osobnosti. Pokud je tato ikona na předmětu, znamená, že lze tento předmět vyložit na bojovníka, který může tento předmět používat (také má ikonu dlaně).

 

Chlad 
Podtyp karty, který určuje jakou formu a podstatu má zranění udělené touto kartou (chladem se rozumí i led a mráz atp.).

 

Komponent 
Platidlo. Lze jej získat z bojovníků (většinou bytostí). Slouží k vykládání předmětů. Na konci své přípravné fáze můžeš obětovat aktivního bojovníka pro komponent (podle toho, kolik jich máš k dispozici).

 

Kotva 
Schopnost. Pokud uvidíte tuto ikonu na kartě, znamená to, že tuto kartu nelze za žádných okolností vrátit z bojiště do rukou vlastníka. Karta nemůže za žádných okolností ztratit schopnost kotvy.

 

Legendární bojovník 
Legendárního bojovníka poznáme podle ikony loutny. Jedná se o skupinu bojovníků, kteří jsou schopní používat své legendární schopnosti, pokud to nějaká karta ve hře umožňuje. Tzn., že pokud ve hře není karta, která by přímo povolovala použití legendární schopnosti, tato schopnost nemůže být použita.

 

Létání 
Speciální schopnost bojovníků, která jim umožňuje, aby byli do hry vyloženi v aktivní poloze.

 

Mentální magie 
Podtyp karty, který určuje jakou formu a podstatu má zranění udělené touto kartou.

 

Mlha 
Na některých kartách naleznete ikonu mlhy. Tyto karty mohou být vedle běžného vyložení zahrány jiným způsobem: můžeš je hrát jako kouzlo – mlhovina za 1 KB z ruky. Můžeš úspěšně zahrát max. 1 kartu jako mlhovinu za kolo. Vyvolávací cena mlhoviny se nemůže za žádných okolností změnit. Po úspěšném vyložení si můžeš najít další kartu s ikonou mlhy ve svém balíčku. Počítá se jako zahrání karty a pokud měla podtyp vize, počítá se, jakoby jsi zahrál kartu vize s tímto názvem (tzn. v tomto kole ji již nemůžeš přes schopnost vize zahrát).
DŮLEŽITÉ! Pokud jsi ve hře alespoň jednou použil hledání pomocí mlhoviny, nemůžeš již do konce hry prohledávat svůj balíček žádným jiným způsobem než hledáním pomocí mlhoviny.

Nemrtví 
Jsou skupinou bojovníků označených ikonou lebky na levé straně karty. Většinou se na ně vztahují některé konkrétní efekty karet ve hře.

 • Karty s podtypem blepta, kostlivec a vampýr jsou automaticky všichni považování za nemrtvé, tak jako by na nich tato ikona byla.

 

Obrana 
Pokud tvůj protihráč začínal hru, můžeš hrát kartu s ikonou obrany v jeho prvním kole bez placení její vyvolávací ceny.
Nemůžeš hrát více karet s ikonou obrany, než kolik vyložil tvůj protihráč karet v prvním kole, ale pokud nehrál žádnou, můžeš stále 1 zahrát. Karty s ikonou obrany můžeš do hry vyložit, i když to jejich typ v protihráčově kole neumožňuje (např. bojovník, zaklínadlo, předmět…).

 

Oheň 
Podtyp karty, který určuje jakou formu a podstatu má zranění udělené touto kartou.

 

Poklad 
Karty se symbolem drahokamu označují poklad. Od tvého druhého kola, v tvé hlavní fázi a pouze jednou za kolo můžeš zaplatit 1 KB a zahodit kartu pokladu do nicoty a získat tak 2 komponenty. Toto není považováno za vyvolávání, efekt nebo speciální schopnost. Použití schopnosti pokladu nemůže být za žádných okolností nijak přerušeno.

 

Rezistence 
Rezistence je speciální schopnost karty, která znamená: Tato karta nemůže být cílem zdrojů, které ovlivňují a odvolávají se pouze na jednu „KARTU“. Rezistence nefunguje:

 • Pokud zdroj ovlivňuje 2 a více cílů
 • Pokud má schopnost nebo efekt zaměření pouze na bojovníky, budovy, létání, určitý typ atd.

Aby fungovala, musí se vždy odvolávat na slovo „karta“ na ní uvedené. Vždy musí říkat pouze „Cílová karta je zničena“, „Karta bohyně Sheran…“, Znič kartu s vyvolávací cenou 2“ atp.).
Pokud zde bude uvedené například pouze: „Cílový bojovník je zničen.“ V tomto případě rezistence nefunguje. Tato fráze totiž neobsahuje slovo „karta“.

 

Síť 
Síť je speciální schopnost. Je-li na nějaké kartě ve hře ikona sítě, znamená to následující: Každý hráč může úspěšné vyložit maximálně dvě karty z ruky za jedno kolo. Pokud hráč právě vyvolal kartu s ikonou sítě, může každý hráč do konce kola úspěšně vyložit už pouze dvě karty z ruky.

Pokud zahrajeme kartu a ta je přerušena, můžeme stále hrát dvě karty. Počítají se vždy pouze úspěšně zahrané a vyhodnocené karty. Karty s podtypem vize vyložené ze hřbitova se do sítě počítají.

 

Vazba 
Vazba je podmínka. Ke splnění této podmínky musíš mít na bojišti, na hřbitově nebo v ruce (musíš ukázat) kartu se stejným podtypem jako má karta s Vazbou. Toto je většinou podmínkou pro spuštění schopnosti, nebo zlevnění vyvolávací ceny apod.
Pokud má karta s vazbou více podtypů, pro splnění podmínky stačí vazba pouze na jeden z těchto podtypů a naopak.

 

Kov 
Označuje materiál předmětu. Některé předměty mohou být kovové a další karty se na toto mohou odvolávat.

 

 


SLOVNÍK POJMŮ

 

 • Aktivační schopnosti
  Schopnosti, jejichž použití je podmíněno útratou KB (popř. komponentů) nebo přechodem do pasivního stavu.

 

 • Aktivní hráč
  Hráč, jehož kolo právě probíhá. Je to důležité obzvláště pro určení, kdo může sesílat karty jako první (např. při časové posloupnosti kouzel).

 

 • Anomálie (více v sekci typy karet a jejich rozdělení)
  Karta s tímto podtypem může být zahrána pouze v případě, že jsi předtím nehrál žádnou jinou kartu z ruky v daném kole. Po vyložení karty anomálie již nemůžeš další kartu z ruky v daném kole zahrát.

 

 • Anti-blokování: X
  Pokud zahraješ kartu s touto schopností, tvé maximální KB se zvýší o hodnotu X (funguje i na zvyšovaní přes 20). Funguje pouze pokud je hrána z ruky. Tato schopnost se spouští, i pokud nějaký efekt zakazuje spouštět schopnosti, které se aktivují po vyložení karty. Kopírování karet nezkopíruje tuto schopnost.

 

 • Anti-magie: X
  Pokud vidíte na kartě nápis Anti-magie: X, znamená to, že na kartu nelze reagovat žádnou kartou magie. Funguje, pokud je vyložena/hrána odkudkoliv.
  Po zahrání musí navíc každý hráč zahodit X karet magie. Hráč, který kartu se schopností Anti-magie zahrál, takto odkládá do nicoty. Pokud někdo z hráčů nemá kartu magie, musí ukázat ruku protihráčům. Oba hráči odloží obě karty bokem a ve stejný okamžik ukazují. Pokud někdo bude ukazovat ruku, je nejprve nutné odhalit odhozenou kartu.
  Karty, které mají schopnost rušit karty a nejsou magií můžou běžně kartu s anti-magií přerušit.

 

 • Blokování: X
  Pokud zahraješ kartu s touto schopností, maximální KB protihráče se sníží o hodnotu X (nemůže však nikdy klesnout pod 0). Funguje pouze pokud je hrána z ruky. Tato schopnost se spouští, i pokud nějaký efekt zakazuje spouštět schopnosti, které se aktivují po vyložení karty. Kopírování karet nezkopíruje tuto schopnost.

 

 • Bojovník
  Bojovník je souhrnný název pro osobnosti a bytosti a avatary. Do hry přicházejí pasivní.

 

 • Časová posloupnost
  Speciální termín pro určení, který z hráčů může v danou chvíli zahrát kartu. Většinou se postupuje formou licitace (hráči se střídají), začíná aktivní hráč.

 

 • Cíl
  Některé karty vyžadující určení cíle. V případě, že hráč míní pokračovat ve hře touto kartou, musí určit jeden popř. více cílů požadovaného typu. Nemá-li vhodný cíl, nemůže tuto kartu vyložit!
  Ke kartám očarování určitého typu je potřebný cíl určitého typu. Cílem mohou být i pasivní karty nebo karty v záloze. Karty, které nevyžadují určení cíle, můžete vyložit kdykoliv.

 

 • Dočasný účinek X
  Po úspěšném vyložení polož na kartu X žetonů účinku. V každé své přípravné fázi odeber jeden žeton účinku. Dokud jsou na kartě nějaké žetony účinku lze využívat tuto schopnost. Žetony účinku lze neutralizovat, zmenšit nebo zvětšit jejich počet.

 

 • Efekt
  Efekt je působení nějaké karty nebo schopnosti. Každá karta či schopnost má svůj efekt, který ovlivňuje nějakým způsobem hru.

 

 • Hradby
  Oblast na bojišti, kde jsou umístěni všichni bojovníci hráče bojující s nepřítelem. Na hradbách mohou být pouze tři aktivní bojovníci.

 

 • Hřbitov
  Balíček použitých karet, kam odcházejí všechny zničené, zahozené nebo mrtvé karty. Na hřbitov jdou vždy jen karty původního vlastníka.

 

 • Imunita
  Speciální schopnost bojovníků, díky které na bojovníka nepůsobí některé schopnosti nebo karty.

 

 • Kolo
  Část hry, ve které proběhnou všechny fáze jednoho hráče. Hráči se v kolech střídají.

 

 • Kompenzace
  Pokud tvůj protihráč přeruší tvoji kartu se schopností Kompenzace, obdržíš kompenzaci uvedenou na kartě.

 

 • Kouzla
  Karty náležící do magie, které můžete hrát kdykoliv (není-li hraní karet v dané fázi zakázáno). Po zahrání odcházejí okamžitě na hřbitov.

 

 • Magická obrana/útok
  Bojovníci, kteří mají ÚČ nebo Ž na červenožlutém pozadí, mají magický útok nebo obranu. Bojovníci s magickou obranou mohou být v boji zraněni pouze bojovníky s magickým útokem. Schopnost přímého zranění (ikona meče) zraní vždy i přes magickou obranu.

 

 • Magie
  Souhrnný název pro kouzla, zaklínadla a očarování.

 

 • Morf (více v sekci typy karet a jejich rozdělení)
  Pokud úspěšně vyložíš morfa ze své ruky, můžeš mu určit barvu a podtyp (rasu) bojovníka, morf bude na bojišti příslušníkem této barvy a podtypu. Pokud se nějaký zdroj nebo pravidlo odvolává na barvu nebo podtyp bojovníka ve tvé ruce, hřbitově nebo balíčku, můžeš vždy použít kartu morfa a barvu nebo podtyp si kdykoliv libovolně zvolit podle potřeby.

 

 • Rušení (pojem na kartě, způsob hraní karty)
  Pokud vidíš na kartě slovo „Rušení: …“ znamená to, že tuto kartu můžeš hrát jako reakci, poté tato karta přeruší efekt na který odkazuje a vyloží se do hry (nezáleží na jejím typu, takže tímto způsobem můžeš vykládat a rušit i v kole soupeře). Toto není schopnost, ale způsob, jakým kartu hrát, tzn. že nelze tento způsob přerušit, ale lze přerušit kartu jako celek. Kartu lze samozřejmě hrát i standardně bez použití způsobu Rušení. Pokud se karta dostane do hry běžným způsobem nemá Rušení během vyložení na hru žádný vliv.
  Příklad: V minulosti se objevovaly karty jako Demizra nebo Stínový duch. Aby se vše zjednodušilo, není nyní potřeba toto zdlouhavě vypisovat.

 

 

 • Neviditelnost
  Speciální schopnost bojovníků, která umožňuje bytosti zranit protihráče nebo stavbu, aniž by prorazila hradby.

 

 

 • Nicota
  Karty, které se octnou v nicotě, se za žádných okolností nemohou vrátit na hřbitov, hry, ruky a balíčku. Pokud karta nemá v textu vysloveně napsáno „vrať si z nicoty…“. Pokud karta odchází do nicoty, zacházej s ní jako by šla na hřbitov (např. pokud zničíš bojovníka tím, že ho pošleš do nicoty, obdržíš za něj komponenty).

 

 • Obětování
  Jsou karty, které k vyložení nebo k použití schopnosti vyžadují obětování jiné karty. Obětované karty jsou zničeny, a to i v případě, že se kouzlo neuskuteční (je přerušeno reakcí). Žádným způsobem se nedají zachránit. Za takto obětovaného bojovníka nikdo nezískává jeho komponenty.

 

 • Obětování bojovníků
  Pokud jakkoliv obětuješ své bojovníky pro „vlastní potřebu“ (placení schopnosti, splnění podmínky atd.) protihráč nikdy neobdrží komponent. Pokud tě však protihráč donutí obětovat bojovníka svým zdrojem, může získat komponent.

 

 •  Obětování životů
  Některé karty vyžadují ke svým schopnostem doplatit obětování tvých životů.
  Pokud nemáš dostatečný počet životů, nelze obětovat životy do mínusu = nelze použít magii a schopnosti, které vyžadují obětování (placení) životů, ale magie a schopnosti, které zraňují fungují i do záporné hodnoty.
 • Obranný bonus
  Nenařizuje-li nějaká karta něco jiného, pak v soupeřově kole má každý tvůj bojovník obranný bonus +1/+1 (vč. bojovníků v záloze a pasivních bojovníků).

 

 • Očarování
  Karty náležící do magie, které můžeš hrát pouze v hlavní fázi svého kola. Trvale zůstávají na bojišti a většinou působí na jiný typ karet (bojovníky, stavby atd.) nebo mají své aktivační schopnosti.

 

 • Odbornost
  Druh karty, která zůstává trvale ve hře. Některé karty se na odbornosti odvolávají (mají potom větší účinek).

 

 

 • Odemel (mlít, odemlít)
  Pokud na kartě vidíš termín „odemel“ znamená to, že musíš odložit vrchní kartu svého balíčku na hřbitov. Může být uvedeno, že bude odemílat tvůj protihráč nebo upřesněno, kolik karet, jestli do nicoty atd.).

 

 • Opouští bojiště (hru)
  Schopnosti některých karet se spouští, když „opouští bojiště“. Tím je myšleno, že karta, která byla ve hře, se může dostat kamkoliv (na hřbitov, do nicoty, zpět do balíčku nebo ruky apod.). Schopnosti některých karet se ale spouští pouze pod podmínkou (např. „odchází ze hry na hřbitov“), v tomto případě se schopnost spustí pouze v případě, že karta odešla ze hry přesně tam, kam bylo definováno.

 

 • Opožděný účinek X
  Po úspěšném vyložení polož na kartu X žetonů zpoždění. V každé své přípravné fázi odeber jeden žeton zpoždění. Dokud jsou na kartě nějaké žetony zpoždění nelze kartu jakýmkoliv způsobem použít či přesunout do pasivního stavu (s výjimkou bojovníků). Žetony zpoždění lze neutralizovat, zmenšit nebo zvětšit jejich počet.

 

 • Plynutí
  Hráč může od svého druhého kola používat schopnost Plynutí. Za 1 KB si může zamíchat kartu s touto schopností z ruky zpět do balíčku. Poté se aktivuje schopnost Plynutí. Efekt je vždy popsán na příslušné kartě. Tuto schopnost se můžeš pokusit použít pouze ve svém kole a jen jednou za kolo. Plynutí je považováno za zdroj a nemůže být přerušeno, jeho efekt ale může být přerušen (pokud je přerušen efekt plynutí, součástí ceny je zamíchání do balíčku, takže se karta zamíchá, ale efekt neproběhne – tzn. zaplatíte 1 KB, zamícháte a poté se váš protihráč může rozhodnout jestli efekt přeruší).

 

 • Po úspěšném vyložení
  Pokud vyložíš kartu (nebo token) na stůl z ruky, hřbitova nebo knihovny, říkáme, že jsi ji úspěšně vyložil (do hry).

 

 

 • Prorazit hradby
  O bojovníkovi, který prorazil hradby, mluvíme tehdy, když útočí na protihráče, nebo na některou jeho stavbu. Může to nastat pouze v případě, že je bojovník neviditelný, nebo když je útočníků více než obránců.

 

 • Přechod do pasivní polohy
  Některé schopnosti vyžadují, aby karta přešla do pasivní polohy. Znamená to, že karta musí být ve stavu aktivním, použít schopnost a přesunout se do stavu pasivního. Přechod do pasivní polohy nemůžeš provádět na hradbách.

 

 • Předmět
  Druh karty, která může být vyložena pouze za komponenty bytosti. Předměty zůstávají ve hře podobně jako magie očarování. Mohou být také vyloženy na jiné karty (např. bojovníky atd.).

 

 • Odplata
  Efekt schopnosti Odplaty se spustí, pokud tato karta mění uživatele, nebo odchází ze hry v důsledku efektu zdroje tvého protihráče. V tomto smyslu má schopnost Odplata vždy pozitivní účinek na uživatele karty. Efekt Odplaty se vyhodnocuje pouze jednou.

 

 • Pasivní poloha karty
  Bojovníci na hradbách nemohou být v žádném případě přesunuti do pasivní polohy. Pokud je nějaká karta schopna přesunout bojovníka do pasivní polohy, nemůže jít o bojovníka na hradbách. Pasivní bojovník může být cílem magie i přesto, že je v záloze. Pasivní předmět, očarování, odbornost nebo stavba nemají žádný efekt. Nenařizuje-li nějaká karta něco jiného, tyto karty se podobně jako ostatní stanou aktivními v příští přípravné fázi uživatele. Pozor, karty vyložené na jiné kartě nemohou být pasivní (např. očarování bojovníka)! Pokud se bojovník stane pasivním, karty na něm vyložené zůstanou stále aktivní.

 

 • Přeruš kartu, magii nebo schopnost
  Přeruš cílovou kartu (resp. magii, bojovníka atd.) znamená, že kartu s touto schopností hraješ jako reakci. Přerušená karta nemá vliv na hru a je odložena na hřbitov (resp. nicoty). Přerušení je vždy reakce, bez rozdílu, jestli je toto uvedeno nebo ne. Přerušení vždy cíluje, i když to na kartě není uvedeno. Pokud hráč přeruší kartu nebo schopnost, vrací se priorita zpět na stranu jeho protihráče.

 

 • Přerušení: (něčeho).

  Tuto kartu můžeš vyložit z ruky jako reakci a přerušit kartu, efekt, zdroj apod. (vždy je definováno za dvojtečkou). Karta si ponechá svůj původní typ, takže např. z bojovníka se stane reakce, ale jeho typ se nezmění na kouzlo. Přerušení není schopnost, je to pouze způsob, jakým lze kartu vyložit z ruky. Protihráč může reagovat na kartu s Přerušením (případně změnit její cenu), ale na samotné Přerušení nelze nijak reagovat nebo jej ovlivnit. Přerušení nemůže být kopírováno ani odstraněno.

 

 • Recyklace: X
  Pokud úspěšně vyložíš kartu s touto schopností, můžeš zvolit až X karet z jednoho cílového hřbitova a zamíchat je zpět do balíčku vlastníka. Vyléčíš si tolik životů, kolik karet jsi zamíchal zpět.

 

 • Regenerace
  Speciální schopnost bojovníků. Číslo u schopnosti regenerace vyjadřuje, kolik KB musíš utratit, abys mohl vyléčit 1 Ž bojovníkovi s regenerací. Regenerovat lze až 4 Ž.

 

 • Útočné číslo, životy – základní, maximální, aktuální
  ÚČ a Ž bojovníka jsou dvě čísla uvedená v dolní části karty, která mohou být změněna efektem jiné karty. Rozlišujeme základní, maximální a aktuální ÚČ resp. Ž.
  Základní ÚČ/Ž bojovníka je vždy původní číslo uvedené na kartě. Maximální ÚČ/Ž bojovníka je vždy to, kolik udává karta a přičtené nebo odečtené efekty jiných karet.Příklad: Bojovník s 2 ÚČ, který má očarování Obrovská síla (přidá +2 k ÚČ), má maximální 4 ÚČ.

 

 • Aktuálními Ž bojovníka nazýváme Ž snížené o zranění, které utržil v tomto kole.
 • Příklad: Bojovník s 3 Ž, který je zraněn o 2 Ž má aktuální Ž 1. Klesne-li Ž bojovníka, klesne i jeho aktuální Ž.
 • Příklad 2: Osobnost se základním 1 Ž je vyzbrojena Bronzovou helmou, která přidává +2 k Ž. Osobnost byla zraněna o jeden Ž a poté byla zničena její Bronzová helma. Protože má stále jedno zranění a místo 3 Ž již pouze 1 Ž, je osobnost zničena a odchází na hřbitov.
 • Nezapomínejte, že aktuální Ž bojovníků, kteří přežijí kolo, dosáhnou opět maxima v závěrečné fázi (uzdraví se).

 

 • Sání života
  Je bojová schopnost bojovníka – přímé zranění. Může být použito pouze na protihráče! Neplatí se v KB, ale jeden bod tohoto zranění se platí odemletím jedné karty do nicoty. Za každou takto odemletou kartu jsi vyléčen o 1 Ž.

 

 • Sideboard
  Balíček dodatečných karet, které si hráč připraví odděleně od hracího balíčku. Mezi jednotlivými hrami v zápase s určitým protivníkem lze pomocí karet v sideboardu obměňovat svůj hrací balíček. Sideboard se většinou používá na turnajích a obsahuje přesně 25 karet. Jeho použití však není povinné. Pokud měníme karty v sideboardu, vždy musíme vyměnit stejný počet karet tam i zpět a měli bychom soupěři oznámit kolik karet měníme. Je možno vyměnit celou jednu barvu (ze základních 4 pro standard) za jinou pomocí sideboardu.

 

 • Síla
  Pokud je na kartě napsáno: Síla: X, znamená to, že po úspěšném vyložení bojovníka můžeš zahodit až X karet do nicoty a položit na bojovníka X žetonů síly. Žeton znamená +1/+1 a pokud je vyložen na osobnost, přidává jí ještě úroveň za každý žeton.
  Pokud bojovník s žetonem síly (vyjma tvého obětování) odchází ze hry nebo má změnit uživatele, jeho uživatel rozhodne, jestli za každý tento žeton:
  .
 • Získá 1 KB
 • Lízne si kartu
  .
  V případě změny uživatele, žetony již po druhé tuto schopnost mít nebudou a přidávají pouze +1/+1. Pokud má na sobě bojovník dva a více takových žetonů, musíš rozhodnout, kolik si chceš líznout karet nebo obdržet KB, musíš tak však učinit před tím, než si lízneš první kartu. Žeton síly na bojovníkovi dále zůstává i přesto, že by případně ztratil své speciální schopnosti. Žeton síly můžeš položit i na bojovníky bez schopnosti Síla, pokud to karta uvádí. Pokud ti nějaká karta zakazuje líznout si kartu nebo získat KB, nemůžeš využít schopnosti žetonů síly.

 

 • Souboj
  Pokud je na kartě uvedena schopnost „Souboj: X“, znamená to, že aktivní hráč může ve svém kole v hlavní fázi začít souboj. Aby tak učinil, musí to nejprve oznámit, zaplatit 1 KB a položit kartu s touto schopností na stůl obrázkem dolů. Protihráč se může rozhodnout a vybrat jeho vlastní kartu se schopností „Souboj: X” z jeho ruky a položit ji na stůl stejným způsobem. Pokud takovou kartu nemá, nebo se rozhodne souboje nezúčastnit, souboj prohrává. Poté jsou tyto karty otočeny obrázkem nahoru a vyšší číslo vyhrává. Vítěz může zranit cílového hráče za 3 Ž, nebo vyléčit cílového hráče za 4 Ž. Pokud souboj skončí nerozhodně, nestane se nic.
  Všechny karty použité pro vyhodnocení schopnosti souboj jsou poté odloženy do nicoty.Dodatečné informace:

  1. Souboj je akce (počítá se jako využití priority), ale nemůže na něj být reagováno.
  2. Vyvolávací cena souboje nemůže být nijak změněna.
  3. Zranění nebo léčení pomocí schopnosti souboje nemůže být nijak změněno.
  4. Souboj není zdroj.

 

 • Stavba
  Druh karty, na jejíž vyvolání se používají aktivní bojovníci v záloze. Jsou to karty, které přicházejí do hry pasivní a zůstávají trvale ve hře. Zničit je může pouze speciální karta nebo útok po prolomení hradeb (pokud není stavba pasivní).

 

 • Trest
  Pokud má na sobě nějaká karta napsáno „Trest: X Ž“, tak to znamená, že pokud někdo použije zdroj, kvůli kterému se dostane tato karta z bojiště (tj. i tehdy, je-li vrácena zpět do ruky) nebo změní uživatele, tak je uživatel tohoto zdroje zraněn o X Ž. Trest se neuplatňuje tehdy, je-li bojovník s „Trestem“ zabit jiným bojovníkem v boji (ani při použití schopností přímého zranění), nebo pokud takovouto kartu obětuješ (pro vlastní obětování), nebo je-li tato karta zrušena nějakým protikouzlem (tj. nepřijde do hry).– Podmínky vzniku i jeho uplatňování jsou stejné. Přirozeně, že pokud si zabiješ vlastního bojovníka, tak trest odpykáš ty, nikoliv soupeř. Pokud je více zdrojů trestu, tato zranění se sčítají.
  – Pokud nás protihráč donutí svým zdrojem obětovat kartu se schopností Trest, je zraněn o patřičný počet Ž.
  – Pokud hráč obětuje kartu k zaplacení aktivační schopnosti, schopnost Trest se nevyhodnocuje.

 

 • Ukradnutí karty
  Pokud je na kartě uvedeno slovo „ukradni“, znamená to, že určíš jednu kartu na bojišti a ta se přesune pod tvou kontrolu (stáváš se jejím uživatelem). Všechny karty, které jsi v průběhu hry „ukradl“ musíš na konci hry vrátit jejich vlastníkovi!

 

 • Útočník
  Bojovník, který byl označen hráčem v útočené fázi jako útočící bojovník.

 

 • Zmámení: X
  Po úspěšném vyložení, pokud chceš, můžeš ukrást bojovníka s vyvolávací cenou max. X. Uživatel karet vyložených na ukradeném bojovníkovi se nemění. Pokud nechceš využít schopnosti zmámení po vyložení, polož na tohoto bojovníka žeton +1/+1.

 

 • Vize (více v sekci typy karet a jejich rozdělení)
  Karty vize můžeš hrát ze svého hřbitova, jako by jsi je měl v ruce. Můžeš se pokusit vyložit pouze jednu kartu vize se stejným názvem za kolo. Pokud je na konci kola na bojišti karta s podtypem vize, její uživatel ji musí obětovat a nikdo za ni nezískává komponent (pokud není řečeno jinak).

 

 • Vládce osudu (více v sekci typy karet a jejich rozdělení)
  Je podtyp osobnosti se zvláštní schopností. Kdykoliv získáš komponent z bojovníka jeho zabitím, můžeš jej na místo toho obětovat a položit na libovolnou kartu s podtypem vládce osudu žeton úrovně, který přidá této osobnosti +1/+1.

 

 • Vzkříšení (schopnost bojovníka)
  Bojovníka s touto schopností je možné hrát ze svého hřbitova jako bys ho měl na své ruce.

 

 • Zabití (zničení) bojovníka
  Říkáme, že bojovník zabil (zničil) jiného bojovníka, když mu ubral alespoň 1 Ž a ten se v důsledku toho dostal v tomto kole na hřbitov.

 

 • Zahoď (zast. odložení karty z ruky)
  Zahození karty z ruky na hřbitov nebo nicoty. Pokud není na kartě uvedeno, že musíš zahazovat náhodně, vždy vybíráš, kterou kartu zahodíš. Pokud není uvedeno, že zahazuješ do nicoty, vždy zahazuješ na hřbitov.

 

 •  Zaklínadla
  Karty náležící do magie, které můžeš hrát pouze v hlavní fázi a pouze ve svém kole. Po zahrání odcházejí okamžitě na hřbitov.

 

 • Záloha
  Oblast na hrací ploše, kde jsou umístěni všichni bojovníci hráče, kteří nebojují s nepřítelem. V záloze mohou být bojovníci v pasivním i aktivním stavu.

 

 • Zdroj
  Magii a efekty souhrnně nazýváme jako zdroj. Efekt není schopností, ale následek použité schopnosti. Některé schopnosti vyvolávají efekty. Zdrojem není považováno zranění v boji nebo zranění udělené přes schopnost přímého zranění.

 

 • Zmrazení
  viz Žeton zmrazení

 

 • Zničení: X Ž (schopnost)
  Během hlavní fáze může jakýkoliv hráč obětovat X Ž a snížit svou maximální hranici životů o X a „zničit“ tuto kartu. (pozn. toto pravidlo je již známé z popisu předchozích karet generálů, kteří mohli být v hlavní fázi „zrušeni“.)

 

 • Zničit (pojem, zast. odložit na hřbitov)
  Pokud je karta v důsledku nějakého zdroje nebo efektu odložena na hřbitov, říkáme, že je zničena.

 

 • Zranit cíl (bojovníka, stavbu nebo hráče)
  Když cíl utrpí ztrátu alespoň 1 Ž způsobenou bojovníkem, mluvíme o zranění.

 

 • Žeton jedu
  viz Jed v sekci „Speciální schopnosti“.

 

 • Žeton rozpadu
  Pokud má na sobě karta žeton rozpadu, v každé přípravné fázi uživatele karty polož na tuto kartu další žeton rozpadu. Jakmile je v přípravné fázi počet žetonů rozpadu roven vyvolávací ceně karty, je zničena. Pokud to byl bojovník, nikdo nezískává komponenty (je zde drobná podobnost s žetony jedu).

 

 • Žeton síly
  viz Síla.

 

 • Žeton spánku
  Může být položen pouze na bojovníka. Pokud je na bojovníka položen žeton spánku, tento bojovník odchází zpět do zálohy svého uživatele v pasivní poloze. Toto je schopnost žetonu spánku. Pokud má na sobě bojovník žeton spánku, nestává se v přípravné fázi aktivním. V přípravné fázi uživatele odstraň jeden žeton spánku z bojovníka.

 

 • Žeton zmrazení
  Pokud je na kartě žeton zmrazení, karta ztrácí všechny své speciální schopnosti (včetně nevýhod!). Pokud je to bojovník, může stále útočit. V každé své přípravné fázi odstraň jeden žeton zmrazení z tvé karty ve hře. Žeton zmrazení také zmrazí „dočasný účinek“ tzn. tento nefunguje, ale zároveň se z něj neodečítají charge pro jeho použití.

 

 • Žeton života
  viz Život

 

 • Život: X
  Pokud má karta schopnost Život: X, znamená to, že tato karta má X životů. Pokud úspěšně vyložíš kartu s touto schopností z ruky, polož na ni X žetonů života. Počet těchto žetonů se za žádných okolností nemůže zvýšit ani snížit s výjimkou schopností, které přímo pracují s žetony života. Místo zničení karty, nebo pokud by měla změnit uživatele, odstraň žeton života. Pokud by měla odejít na hřbitov v důsledku toho, že Ž bojovníka klesly na nebo pod 0 (vyléčí se na max. hranici), případně obdržel -1/-1 žetony, nebo jedové žetony, které by znamenaly odchod na hřbitov, odstraň žeton života a poté všechny tyto negativní žetony, které by znamenaly bojovníkovo zničení. Pokud by měl být bojovník odložen v důsledku dvou efektů na hřbitov (např. -1/-1 žetony a zničení magií) je potřeba odstranit 2 žetony apod.
  Žetony života nefungují pro vlastní obětování, ale je možné je použít pro nucené obětování. Pokud bojovník umřel v boji, žetony života také nefungují.Pokud bojovník ničí nebo krade bojovníka pomocí bojové schopnosti (ikona meče), žeton života nefunguje. Např. pokud Drak lásky krade bojovníka s žetonem života, ukradne ho i s tímto žetonem. Žeton života neochrání kartu ani před Nevýhodou, např. Doorwalth s žetonem života je odložen přímo na hřbitov po zahrání magie dané barvy.

 

 

 
WASTELANDS

karetní hra
Autoři: Makó Balázs, Tihor Miklós.
Grafický design: Prekop László.

Grafická úprava a sazba: Dikó István.

Ilustrátoři: Thomas County, Baross Ferenc, Berényi Szabolcs, Bodnar Balázs, Csaba Csővári, Faragó Norbert, Charles Gősi Adrienne, Hamza Paul, Márton Gyula, Kovács Viktoria, Lexa Klára, Maillot Krisztina, Menyhart Gábor, Nagy Zoltan, Ruzsinszki Zsolt, Laszlo Szalai, Szász Gábor, Szeiner András, Gabor Szügyi, Tikos Péter, Varga András, Janos Varadi, Vida

Laszlo, Zelenák Anikó.

 

Česká edice: Vladimír Šopík.

Na české verzi spolupracovali: Balázs Dömény, Robert Kakuk, Richard Laszlo Barta, Anna Karman, František Dvořák.

Odpovědný vydavatel:
Vladimír Šopík
Jiráskova 1018
763 61 NAPAJEDLA
Česká Republika

DIČ CZ8601304558
Telefon: +420 776 703 503
email: info@wastelands.cz

 

Copyright © 2017 Wastelands.cz