Lexikon

V této sekci najdete odpovědi na všechny složitější a pokročilejší situace, které se kdy vyskytly během hraní Wastelands a není jednoduché je odvozovat. Většinu si tedy hráč musí zapamatovat. Vše je zde abecedně seřazeno.

 

Anděl strážný (PROMO)
– Je možné určit, že nebude útočit nikdo.

Anihilace (Věčnost)
– Hráč může zahrát Anihilaci a odečíst si Ž i pokud jsou již v záporné hodnotě (nejedná se totiž o obětování Ž).

Bídný sběr (Legendy)
– Pokud hráč získává KB nebo líže kartu díky Nemrtvým špehům, nelze na toto uplatnit Bídný sběr, protože se nejednalo o zdroj, ale o nevýhodu.

Bomtarovo veto (Legendy)
– Nevýhoda se vyhodnotí i když karta stála např. 4+1 nekronomii. Pokud karta stojí 3+100 nekronomie, nestane se nic. Pokud karta stojí alespoň 4 many a k tomu cokoliv dalšího, nevýhoda již triggeruje.

Brutalgeddon (Věčnost)
– Vždy vyléčí přesně na 20 životů (pokud nemáte maximální životy sníženy), nezáleží na tom, kolik je Váš maximální počet životů (v tomto smyslu neléčí na plný počet, ale pouze na 20).
– Pokud snížíme vyvolávací cenu komponenty, Brutalgeddon nebude mít „smíšenou vyvolávací cenu“. Bude stát prostě 2 KB, tyto kosti nejsou součástí vyvolávací ceny v tento okamžik. I když tímto způsobem snížíme vyvolávací cenu na 2 KB, začne Brutalgeddon zdražovat Spěchej pomalu! apod.

Cesta k nesmrtelnosti (UR)
– Pokud nás protivník donutí „zaplatit cenu podmínky“ pro neprohrání hry nikdo nezískává kosti a žetony síly se nevyhodnocují. Není to považováno za „zabití“ ale za placení podmínky (obdobně jako placení schopnosti obětováním apod.)

Cyron (Vládce osudu)
– Schopnost triggeruje v okamžik zranění, ale karta se líže až na konci kola bez ohledu na to jestli Cyron zůstal na bojišti.

Červí manožrout (Věčnost)
– Pokud někdo zahraje kartu, která umožňuje lízat karty na konci kola (např. Vyšší oběť) musí již být červ na bojišti nebo v hrobě, aby mohl tuto schopnost přerušit. Pokud červa vyložíme až poté co se vyhodnotí karta, která líže na konci kola, již toto nemůže přerušit. Toto líznutí se vyhodnocuje stejně, jakoby se vyhodnocoval původní zdroj, tzn. za červa si v těchto případech lízneme až na konci kola.
– Pokud chceme s červem rušit schopnost, která dává více věcí najednou vždy vezme jen kouzelné body a lízne karty (např. Pradávné svitky umí ještě přidat životy a dát komponenty, tzn. tyto si majitel efektu běžně připíše, jen si nelízne karty a nezíská KB – karty líže přesně v okamžicích, kdy by je lízal původní majitel, tzn. jednu ihned a jednu až na konci).
– Pokud hráč zahraje Manovou spirálu je možné použít červa v okamžik úspěšného vyložení a jeden tento „charge“, který bude permanentně dávat +1 KB v přípravné fázi si připsat namísto uživatele Manové spirály.

Demizra (Věčnost)
– Pokud vykládá protihráč kartu, kterou si slevnil (např. přes Znalost taumaturgie), musíme obětovat tolik Ž, kolik byla základní vyvolávací cena, bez ohledu na to, kolik stála karta po slevnění.

Démonobijec (Legendy)
– Pokud je vyložen na Repra, který má imunitu proti schopnostem, Repro neobdrží +1 a schopnost nebýt cílem zdrojů. Ale schopnost líznutí karty funguje, protože toto je schopnost Démonobijce.

Děsivý zplozenec (Vládce osudu)
– …a všechny ostatní karty, které dávají karty do hry – tyto karty si položíte do hry volně. Měli by jste je mít nachystané. Netaháte je tedy ani z ruky, ani z balíčku. Musíte je mít nachystané mimo hru.

Dominantní molekuly (Věčnost)
– Pokud Dominantní molekuly „kopírují“ bojovníka s létáním, přijdou do hry pasivní a poté obdrží schopnost létání.
– Pokud ukradnou schopnost Morganovy kletby, očarovaná karta bude znovu fungovat, ale molekuly nebudou dělat nic, protože nejsou vyloženy na jiné kartě, budou dále jen 0/1 bojovník.
– Pokud ukradnou schopnost Dočasného nebo Opožděného účinku, nedostanou již žetony (ty se vykládají po vyložení jako ETB). Tzn. Dočasný účinek ani Opožděný účinek na Dominantních molekulách nebude mít žádný efekt (nebyl odstraněn poslední žeton = schopnost se nespustí).

Don Caloni (Věčnost)
– Pokud Don Caloni zraní bojovníka s žetonem života je tento bojovník zničen bez ohledu na tento žeton (nemůže ho ochránit).

Edralian (Vládce osudu)
– Pokud se v jednom kole pokusíš zahrát kartu a ta je přerušena, nelze již používat schopnost Edraliana.
– Pokud je Edralianova aktivační schopnost přerušena, můžeš dál vykládat karty z ruky.

Grobox, patron (Legendy)
– neumí přerušit karty a body získané pomocí nevýhody (nevýhoda není schopnost).
– umí znegovat 2 karty líznuté přes zahození Průzkumu hlubin.
– neguje Manovou spirálu, takže za každý bod spirály si přidá v přípravné fázi protihráče tolik žetonů, kolik je chargů spirály. Pokud Grobox odejde ze hry spirála začne zase fungovat pro původního majitele.
– Manovou spirálu ruší jako jediný efekt karty až v přípravné fázi. Je to výjimka, protože Grobox nikdy nereaguje na zdroj, ale přerušuje samotný efekt schopnosti.

Hlasité kroky (Věčnost)
– Hlasité kroky mohou přerušit karty s anti-magií přes svou schopnost použitou z hrobu (např. Bufůx kodex).
– Hlasité kroky neumí přerušit schopnost jiných Hlasitých kroků použitou ze hřbitova.
– Hlasité kroky přeruší i karty, jejichž vyvolávací cena byla změněna na 1 a méně (rušení obecně se vždy odvolává na změněnou vyvolávací cenu – např. magii, která stála původně 2, ale Znalost taumaturgie tuto cenu snížila na 1).

Hledání podobnosti (Legendy)
– Pokud ukážeme kartu očarování můžeme hledat např. „očarování bojovníka“, „očarování karty“ atp. Funguje to samozřejmě i naopak.

Jiskření (PROMO)
– Pokud je již Jiskření zahráno a mody jsou vybrány, nelze přidávat další (např. zrušit kartu magie, která by měla Jiskření přerušit).

Kamiosaur (Legendy)
– Pokud zabijí dva Kamiosauři jednoho bojovníka, získáš 2 útočné fáze navíc (tzn. pokud byl tento bojovník na hradbách sám, za standardních podmínek je to za 16 Ž v těchto dalších fázích).
– Pokud mám na hradbách 3 Kamisoaury a 2 z nich zabijou jednu potvoru a třetí zabije ještě jednu potvoru sám dostanu 3 extra útočné fáze (tzn. jejich schopnosti jsou kumulativní).

Kancléř Zilak-din (Legendy)
– Zilak-din buď ruší celou kartu (v případě kouzel a zaklínadel) nebo její efekt ve hře. Ruší vždy celý zdroj i pokud dělá tato schopnost více efektů (u Pradávných svitků přeruší za 1 KB všechny jeho efekty).
– Zilak-din neumí přerušit efekt Nemrtvých špehů, protože se jedná o Nevýhodu, nikoliv o zdroj.

Kejklíř (Legendy)
– Pokud má uživatel Kejklíře na stole bojovníka s žetonem života, může si zvolit jestli chce použít nejprve žeton iluze jako reakci a přerušit tento zdroj a nebo ho nepřerušit a poté po vyhodnocení odstranit žeton života z bojovníka.

Klidný netvor (Vládce osudu)
– Pokud máme pod kontrolou dva nebo více Klidných netvorů, můžeme útočit s každým s tímto názvem.
– Pán nedotknutelných umí dát na Klidného netvora žeton ještě před tím, než se přesune soupeři i s žetonem života.

Koule smrti (Legendy)
– Koule nezraní za svou vlastní nekronomii, vždy až za další vyloženou kartu.
– Pokud něčím zlevníme nekronomii, Koule zraňuje za konečnou vyvolávací cenu nekronomie, stejně tak opačně zraňuje za všechny nekronomie, které bylo nutné zaplatit navíc.

Kovář kostí (Legendy)
– Pokud kovář kostí „vzkřísí“ Morgana z hrobu, Morgan vstoupí na bojiště jako avatar za 6 KB. Jeho schopnost po vyložení se nevyhodnotí.
– Pokud kovář kostí „vzkřísí“ Zmámení, toto vstupuje na bojiště jako karta za 0 a může tedy ukrást pouze bojovníky s vyvolávací cenou 0 nebo 1.

Kritanoidský čaroděj (Vládce osudu)
– Se Zmámením často docházelo k nesrovnalostem co se stane jako první, takže první se vždy vyhodnotí veškeré magie a poté až všechny triggery. V tomto případě je to tak, že nejprve se přesune čaroděj novému uživateli a až poté obdrží žeton síly za zahranou magii.

Kru-bla (Věčnost)
– Kru-blové dokáží posilovat sebe navzájem (Kru-bla neposiluje jen sebe samotného)

Kumulativní symetrie (Legendy)
– Kumulativní symetrie zkopíruje i veškeré schopnosti po spuštění apod. Například Diamantový drak obdrží žeton Diamantu a života atd.
– Kumulativní symetrie umí zkopírovat i karty s Imunitou proti zdrojům, protože se jich tento zdroj přímo netýká, např. Repra nebo Poruch vidění.
– Všechny podmínky k vyložení se ale týkají i kopie, tzn. pokud Repro nemůže být vyložen v prvních 4 kolech, nelze ho ani vyložit pomocí symetrie. Lze ho zacílovat, ale kopírovaný Repro okamžitě převezme vlastnosti původního a ten zakáže sám sebe vyložit do hry).

Leanthilův trik (Legendy)
– Pokud zahrajeme Leanthilův trik na Zmámení, Zmámení ukradne daného bojovníka až další kolo, kdy jeho schopnost začne fungovat.

Lohd Havenův mazlíček (Vládce osudu)
– Pravidlo se vztahuje pouze na písmeno R, nikoliv Ř.

Lord Naso-thin (Legendy)
– Lord Naso-thin vezme jednou body protihráči a poté ještě jednou vám. Poté teprve efekt přestane fungovat.
– Lord Naso-thin zruší efekt získání KB přes schopnost Jednorázových hus chaosu (pokud odchází v průběhu dané přípravné fáze).

Lord strážce (Věčnost)
– Lord strážce nedokáže snížit ÚČ bojovníkům s imunitou proti zdrojům.
– Pokud je zničen a zachrání ho žeton života, neobdrží protihráč komponenty.

Malé přání (PROMO)
– Malé přání vyloží pouze permanent, který může být zaplacen v Kouzelných Bodech a nestojí více než 2 KB.
– Malým přáním můžeme hledat i karty s vyvolávací cenou X, ale na bojiště vždy půjdou za nejmenší možnou hodnotu (např. Silx, imperátor se dostane na bojiště přes malé přání vždy jako karta za 0 KB).
– Zmámení nalezené přes Malé přání vždy může zmámit pouze bojovníka s vyvolávací cenou 0 nebo 1 KB

Malý Zan (Legendy)
– Pokud Malý Zan kopíruje kartu s anti-magií, zkopíruje pouze část s odhozením karty, nikoliv část „nemůže na něj být reagováno kartami magie“.
– Malý Zan okopíruje i schopnosti po vyložení (ETB).

Manová past (Věčnost)
– Manová past vždy přerušuje kartu a dívá se na její konečnou vyvolávací cenu. Pokud ale máme ve hře Sféru magie, dokáže sféra její konečnou cenu ještě zlevnit. Řekněme tedy, že někdo hraje kartu, kterou si předtím zlevnil ze 4 o 2 na 2. Manovou past tedy budeme hrát za 2 -1 od zóny, tj. za 1.

Méonech hledač (PROMO)
– Méonech může discardovat i karty s vyvolávací cenou X (protože X je vždy minimální možná, nezáporná hodnota), tzn. umí zahodit Zmámení, ale neumí zahodit např. kartu avatara.

Mlžná amazonka (Zanův třesk)
– Oba poslední efekty (jak líznutí, nebo vzítí karty ze hřbitova zpět na ruku) probíhají až na konci kola.

Morgan (Věčnost)
– Pokud Morgan vykládá jiného Morgana z hrobu jeho vyvolávací cena je 6, ale platí se 3 KB (díky ponížení přes schopnost).

Morganova kletba (Věčnost)
– Pokud bojovníka aktivuje nějaký jiný zdroj nebo efekt, stává se aktivním, dokud jej znovu něco nepasivuje a v přípravné fázi se nestane aktivním.
– Na konci kola je hráč zraněn za celkový počet KB, které utratil, tzn. i za body použité před vyvoláním Morganovy kletby a včetně jí.
– Morganova kletba nemůže být pasivována (karty vyložené na jiných kartách nemohou být pasivovány).
– Morganova kletba kartě určuje, že nemůže být obětována. Toto se týká i nuceného obětování od soupeře, tzn. pokud by nás protivník nutil obětovat kartu přes Okamžik spravedlnosti, nebo např. Spalující oheň, nelze takto obětovat kartu, která nemůže být obětována.

Neutrální bojiště (Legendy)
– 7 karet, které vám protihráč z balíčku vybere nemůžete proti němu v celém turnajovém kole použít. V dalším kole proti jinému hráči se opět do balíčku vracejí a protihráč vybírá nových 7 karet…

Obětní beránek (Vládce osudu)
– Do Obětního beránka nelze obětovat bojovníky, kteří se účastnili boje a udělili nebo obdrželi zranění, pokud po tomto vyhodnocení nezůstali na bojišti.
– Za obětované bojovníky do Obětního beránka soupeř nezíská žádné komponenty.
– Obětní beránek může být obětován sám do sebe.

Obležení (Věčnost)
– Znalost taumaturgie nezvyšuje zranění udělené Obležením. Hráč v tomto smyslu životy pouze platí (obětuje).
– Hráč nemůže platit Ž do mínusu.

Obr smrti (Věčnost)
– Pokud má být odložen na hřbitov, ale místo toho se přesunuje přes svou schopnost do zálohy, nezískává z něho protihráč komponent.
– Pokud umírá na jed, přesune se do zálohy, ale žetony jedu na něm zůstavají.
– V kombinaci se Zlatým mágem je možné jej až 3x obětovat (snížit kartu např. o 6 a pak v dalším kole ještě o 3) a pořád nám zůstane se třemi žetony. V protihráčově kole je toto možné udělat dokonce 5x (podobně jako s Akmalem).

Obrněný rytíř (Věčnost)
– Pokud odejde Obrněný rytíř ze hry a na hradbách je více bojovníků, než umožňují pravidla, musí jejich majitel v nejbližší pohybové fázi upravit jejich počet na hradbách tak, aby zde bylo tolik bojovníků, kolik umožňují pravidla.

Obří netopýr (Vládce osudu)
– Obdrží žeton síly v kroku udílení zranění, tzn. v kroku obdržení zranění již tento žeton má na sobě, tudíž ho může ochránit před zničením přidáním +1/+1.

Očistec (Vládce osudu)
– Očistec přeruší i všechny karty za které protihráč nezaplatil žádné KB, tedy i všechny stavby a předměty (př. je možno přerušit stavbu za 5 stavitelů, nebo např. předmět za 3 komponenty atp.).
– ruší vše za 1KB a méně + všechny karty, které se platí za cokoliv jiného než KB.

Odměna za plodnost (Věčnost)
– KB za bojovníka obdržíme po každém úspěšném vyložení odkudkoliv (Princ fénix z hrobu, Malé přání atd.)

Ohnivá pirueta (Vládce osudu)
– Pokud použijeme schopnost plynutí nezvýší Znalost taumaturgie zranění udělené touto schopností (použijeme schopnost karty, nikoliv magii).

Ohnivá vichřice (Věčnost)
– Znalost taumaturgie přidá k základnímu zranění uděleného tímto kouzlem +1 a pak ještě za svou schopnost zvyšovat zranění udělené magií o další +1. Můžeme tedy říct, že za každou jednu naši kartu Znalosti taumaturgie ve hře zraní toto kouzlo o +2 zranění navíc.

Oslabení jedince (Vládce osudu)
– Pokud zabijeme potvoru s žetonem života a ta nedochází na hřbitov, přesto můžeme hledat novou v balíčku.
– Zarknodovy okovy zakážou hledat stejnou kartu v balíčku přes schopnost Oslabení jedince a zároveň zakážou i případné líznutí.

Osvobozující tanec (Legendy)
– Pokud máme aktivní „charge“ Osvobozujícího tance a ve hřbitově nebo v ruce máme ještě další counter rušení, automatické rušení se vyhodnocují vždy přednostně. Pokud je automatických rušení aktivních více najednou, hráč si může vybrat.

Otrokářství (Legendy)
– Pokud Dominantní molekuly ukradnou schopnost Otrokářství, efekt otrokářství se zruší, karta jde zpátky majiteli ale Dominantní molekuly už novou kartu neukradnou protože kartu bojovníka nelze vyložit na jinou kartu.
– Karta na které je vyložené Otrokářství se vrací do ruky jen v případě že je zničeno samotné Otrokářství (podobně jako když je zničeno Zmámení se karta vrací pod kontrolu majitele). Pokud jsou zničeny všechny karty ve hře, je karta na které je otrokářství odložena na hřbitov a majitel si může rozhodnout jestli si vrátí otrokářství na ruku (obdobně to platí i když jsou na jedné kartě dvě Otrokářství).
– Pokud Otrokářství krade kartu s žetony života jsou nejdříve všechny tyto žetony odstraněny v důsledku zacyklení (vyložení na jinou kartu – obdobně jako u Zmámení) a potom je samotná karta bez žetonů ukradena.

Owootský drak (Vládce osudu)
– Drak byl erratován a triggeruje pouze pokud je na konci kola stále na hřbitově.

Palác zázraků (Věčnost)
– Pokud použijeme schopnost „Přeruš příští kartu magie protihráče“ zůstává efekt této ability dál ve hře bez ohledu na to, jestli je Palác zázraků pořád ve hře.

Pán nedotknutelných (Legendy)
– Nemůže položit žeton života na bojovníka s imunitou proti zdrojům.
– Pokud vyložíme kartu s Anti-magií, musíme si nejdříve vybrat jestli chceme položit žeton života ihned, nebo až po vyhodnocení AM (hráč si může vybrat, pokud nepoloží žeton a nic neoznámí, předpokládá se, že si zvolil první AM).
– Pokud vykládáme Klidného netvora, můžeme na něj položit žeton života a poté ho i s tímto žetonem předat protihráči.

Paralyzující prsten (Legendy)
– Pokud hráč ukradne Paralyzující prsten vyložený na protihráčovém bojovníkovi, získá jeho schopnost pro sebe.

Plamenometná věž (Vládce osudu)
– „Pasivní“ (trvalý) efekt Plamenometné věže je samostatný, spustí se vždy, pokud není stavba v ten okamžik pasivní. Nemá návaznost na její aktivační schopnost.

Podprahové vnímání (Vládce osudu)
– je kumulativní (vyhodnocují se všechny po sobě)

Pokřivená moc (Věčnost)
– líže tolik, kolik byla konečná vyvolávací cena karty (neplést si s nahrazením vyvolávací ceny)

Pozitivní sféra (Věčnost)
– Pozitivní sféra ruší pouze zdroje, které odkládají bojovníky na hřbitov (i ty, kteří by měli být obětováni). Pokud nějaká aktivační schopnost vyžaduje obětování bojovníka, Pozitivní sféra na toto nemá vliv (nejedná se o zdroj, pouze o placení vyvolávací ceny).
– Pokud někdo zahraje Apokalypsu, Apokalypsa zničí sféru a ostatní bojovníci jsou ochráněni před odložením na hřbitov (do nicoty) – případné žetony života z nich spadnou.

Prokletý generál (Věčnost)
– Pokud karta Prokletý generál zruší protihráči schopnosti karty generála s podtypem „velitel hordy“ lížou oba hráči na začátku hry o jednu kartu méně, protože mají na stole 2 oranžové karty a ani jedna z nich NEUPRAVUJE počet karet na úvodní ruce.

Purpurový měsíc (Legendy)
– Purpurový měsíc umí zahodit Bomtarovu knihu kouzel z ruky i když je brána jako karta za 2 (Purpurový měsíc má nadřazené pravilo, že pro jeho potřeby se karty v ruce s X počítají jako karty za 0).

Qwargský strážce vajíček (Věčnost)
– Pokud máte na stole qwarga, můžete jej obětovat a vyléčit se za 0 životů i přes to, že máte např. plný počet životů.

Safírový vládce osudu (Vládce osudu)
– Snižuje vždy jedno celkové zranění (když útočíte 3 bojovníky v jeden okamžik v průběhu útočné fáze sníží celkový součet zranění od všech útočících bojovníků dohromady).
– Neochrání nás před efekty, které nás nutí obětovat životy (např. Manový disk).
– Snižuje pro každý zdroj zranění zvlášť. Pro útok pomocí bojovníků (což není zdroj) zraňuje o 2 méně za celkové útočné zranění od všech bojovníků a to zvlášť pro krok bojovými schopnostmi a zvlášť pro útok pomocí útočného čísla.

Strážce kamenů (Hoření světa)
– Podtyp kámen soustředění neznamená příslušnost k rase.

Svůdné pokušení (Věčnost)
– Karta ukradená Svůdným pokušením je na konci kola vrácena vlastníkovi bez ohledu na to, jestli je Svůdné pokušení na bojišti nebo ne

Thorunag (Vládce osudu)
– schopnost Thorunaga se počítá do síťky i do Bufového kodexu.
– jeho schopnost může být přerušena (je to vykládání karty z ruky)
– nelze si vrátit na ruku žeton bojovníka přes Thorunagovu schopnost

Toxická larva (Vládce osudu)
– Toxická larva odkládá všechny karty do nicoty bez rozdílu odkud byly na hřbitov odloženy, tzn. i z balíčku nebo z ruky. Také pochopitelně odkládá do nicoty zahrané vize.

Velké sání života (Věčnost)
– Velké sání zraňuje a léčí Ž i do mínusu, tzn. zraní bojovníky i hráče za tolik, kolik bylo zaplaceno a o toto číslo dohromady také vyléčí.

Velký hřib (Legendy)
– Pokud se na Velký hřib položí žeton zmrazení, může být ukraden např. Zmámením nebo Otrokářstvím, pokud poté tyto žetony zmizí – hřib novému uživateli zůstává i po zničení Zmámení, protože začne platit, že „nemůže změnit majitele“.

Vírový drak (Vládce osudu)
– Drak přidává vždy sám sobě +1/+1 v obou případech.

Vulkanická energie (Vládce osudu)
– Přes schopnost Kompenzace nelze lízat karty, pokud jsou na stole Zarknodovy okovy. Kompenzace je považována za zdroj.

Xed, artista (Legendy)
– Pokud hledáme přes Xeda Bomtarovu knihu, můžeme ji najít z balíčku vždy pouze přesně za 2 (je to na kartě Bomtarova knha kouzel uvedeno), tzn. lze ji hledat vždy pouze předmětem, který má vyvolávací cenu 2 a z balíčku ji vždy tahat přesně za 2 (a vybrat 2 schopnosti).
– umí zamíchat vždy jen předměty vyložené na bojišti (netýká se předmětů v ruce apod.)

Zarknodovy okovy (Legendy)
– zakazují také prohlížení balíčků ve formě podívání se na vrchní karty tzn. ruší efekt karet jako Barukka, Prostorpohlcující manaspóry, Kvalitní náhrada, Khórští žoldáci, Huragginova taktika, Mazaný krabber nebo např. Lierpin a jemu podobní. Také nelze hledat zóny.
– pokud hrajeme kartu Oslabení jedince a na stole jsou Zarknodovy okovy, nelze prohlédávat balíček a lízat karty. Tzn. oslabení pouze zničí kartu a nic dalšího se nevyhodnotí.

Zásah chaosu (Vládce osudu)
– Můžete najít také kartu typu zaklínadla a zahrát ji i v protihráčově kole (běžně nelze hrát zaklínadla v protihráčově kole).
– Do síťky a jiných schopností se počítá i karta nalezená a zahraná přes Zásah chaosu, tak jakoby byla zahrána z ruky.
– Nalezená karta může být přerušena
– Pokud hledáme Zásahem chaosu Brutalgeddon, nelze si Zásahem chaosu (ze hřbitova) snížit jeho vyvolávací cenu, protože Zásah chaosu není v okamžiku jeho zahrání ještě ve hřbitově. Karta hraná ze Zásahu chaosu je hrána okamžitě a je součástí řetězce, proto zde není žádný „mezikrok“, ve kterém by mohl být Zásah chaosu mezitím odložen na hřbitov.

Zlatá guguzela (Legendy)
– Guguzela neumí přerušit karty, jejichž cena byla zvýšena např. z 1 na 4 KB. Jakmile něco kartu zdražilo a hrajeme ji např. za 2 KB, Guguzela jako každý counter vidí konečnou cenu 2 a tudíž s ní nelze tuto kartu counterovat.

Znalost popravování (Vládce osudu)
– Znal
ost popravování se vyhodnocuje ihned po útoku, tzn. po udělení zranění, pokud byla splněna podmínka, majitel Znalosti popravování hodí šesti-stěnou kostkou.
– Hody se sčítají, tzn. při třech úrovních této odbornosti je možné hodit až 18.

Znamení žháře (Legendy)
– Zranění musí být uděleno z jednoho zdroje najednou. Více zdrojů takto nelze sčítat do celkového zranění pro vyhodnocení schopnosti.