HOW TO PLAY: Elenios (Zanův třesk)

Vítejte u rubriky, která se bude věnovat jednotlivým kartám do nejmenšího detailu – tedy How To Play. Předem nutno říci, že karty jsou daleko lépe přeloženy resp. vznikne daleko méně nepochopení a nesouladů jako v minulé edici. I tak ale neškodí u jasných karet znova zopakovat, jak se hrají. Vždy se podíváme na jednu edici a jednoho boha. U daných karet probereme nejen, jak se chovají samotné, ale jak se správně hrají v souvislosti i s jinými kartami (pokud bude nutné vysvětlení). Celá tato rubrika je taktéž odsouhlasena rozhodčími Wastelands. Pokud se přeci jen najde sporné vysvětlení karet, zde se poté objeví to jediné a správné. Může se ale stát, že se i nyní vyskytne herní situace, ke které tu nebude žádná vysvětlivka, výklad pravidel je nejednoznačný a není nic ani v Lexikonu. V takovém případě nám dejte určitě vědět a rozhodčí se s danou situací vypořádají. Poté se jejich verdikt objeví i u příslušných karet. Nebudu se však zaobírat vysvětlováním pojmů, které jsou uvedeny a popsány v pravidlech. Konkrétní pojmy, které se týkají jen karet v tomto článku najdete pod kartami.

Elenios:

Elenios v této edici ostrouhala asi nejvíc. Kdo si myslel, že si tuto barvu pořádně zahraje, bude zklamán. Je to taková nesourodá směsice a pomalu co karta, to se hodí do jinak konstruovaného balíku.


 

Alba Regina – 2 KB

: Elektrický dech-2 (můžeš platit Ž).

Pokud udělí zranění, získáš 1 KB.

Komentář:

Obyčejný bojovník, jejíž raritu bude třeba ověřit. Působí velmi nenápadně, do balíku vládců osudu?, elektrického balíku?, osobnostního? Kdo ví. 1 obdržený KB, pokud zraní kohokoli, se nikdy neztratí.

 

 

 

 

 

Gebarrian, cestovatel – 2 KB

Po úspěšném vyložení z ruky si můžeš v balíčku najít kartu zóny a vzít si ji do ruky.

Všechny tvé zóny jsou o 1 KB levnější (min. 1 KB).

Pokud je na tvém hřbitově a nějaký hráč vyloží zónu na bojiště, vylož si Gebarriana pasivně do své zálohy.

Komentář:

Pracuje se zónama, ty jsou hodně využívané, tak si možná Gebarrian najde cestu do nějakého takto konstruovaného balíku. Otázkou ale zůstává, zda budete chtít zabrat jednu barvu v constructed právě Elenios. Pokud dojde k jeho vyložení ze hřbitova, kartu zóny si již v balíčku vyhledat nemůžete.

 

 

 

Gosan – 2 ZS

(P), obětuj zanovu střepinu: znič až dvě cílové karty (pokud jsi obětoval Gosana, znič pouze jednu).

(P), zahoď kartu do nicoty, nebo obětuj kartu na bojišti: získáš tolik KB, kolik byla vyvolávací cena zahozené/obětované karty.

Komentář:

Při využití první schopnosti takto lze obětovat samotného Gosana, ale zničíte už pouze jednu cílovou kartu. Druhá schopnost je vcelku jasná. Karta se zahazuje do nicoty, ale kartu z bojiště obětujete na hřbitov. To je ale vítané, pokud máte na ruce něco monstrózního třeba za 7 KB a vidíte, že není šance tuto kartu dostat na stůl. Přes Gosana za ni získáte instantně 7 KB, což je výsostné.

 

 

 

Hendialin mazlíček – 2 KB

Po úspěšném vyložení polož na Hendialina mazlíčka X žetonů síly (max. 4), kde X je počet tvých karet Elenios na bojišti (včetně této).

[S], odstraň 1 žeton síly z této karty: v příštím kole tvého protihráče je vyvolávací cena všech jeho karet o 1 KB vyšší.

[S], odstraň 2 žetony síly z této karty: znič cílovou kartu.

Můžeš použít pouze jednu aktivační schopnost Hendialina mazlíčka za kolo.

Komentář:

Žetony síly obdrží Hendialin mazlíček i sám za sebe. Zajímavá alternativa třeba k Léčce či Orglingskému konšelovi ke zdražování soupeřových karet. Do balíku plných modrých karet je to výborná karta, neboť defakto zničíte až 2 cílové karty druhou schopností. Jde ale využít jen jednu schopnost a ve svém kole.

 

Píseň pokušení – 2 KB

Tuto kartu můžeš vyložit pouze v případě, že máš na bojišti bojovníka (zpěváka).

Cílový protihráč ztrácí 3 KB a můžeš ukradnout cílovou kartu.

Pokud je tato karta na tvém hřbitově, obětuj kartu ne-bojovníka: tuto kartu můžeš zahrát, jako by byla na tvé ruce, poté ji odlož do nicoty.

Komentář:

Zpěvákem je myšleno jakýkoli bojovník. Pokud je na hřbitově a chcete Píseň zahrát, musíte obětovat kartu z bojiště, která není bojovník. Pokud žádnou takovou kartu nemáte, nemůžete Píseň zahrát. Taková situace bohužel může nastat, nemáte ve hře žádné očarování, předmět, nic…pak i když máte bojovníka, kartu stejně ze hřbitova nezahrajete. Jinak je to asi ta nejvíce situační píseň ze všech bohů. U ostatních ji budete chtít zahrát většinou hned, jak máte prostor, u této se ale minimálně budete rozmýšlet, jestli jsou karty na stole hodny přebrání.

 

Pták ohnivák – 3 KB, 1 Nekronomie

Po úspěšném vyložení si můžeš v balíčku najít kartu ohnivé magie, nebo bojovníka, který způsobuje zranění ohněm. Pokud je zničen (vyjma obětování), je cílový bojovník nebo hráč zraněn za 4 Ž. Veškeré tvé ohnivé zranění způsobuje o + 1 zranění více.

Komentář:

Obsahuje v sobě takovou pseudoschopnost Trestu, kdy v podstatě chcete, aby ho soupeř zabil, a tedy mohli zranit cílového bojovníka nebo protihráče za 4 Ž. Jeho druhá vlastnost má docela blízko ke Znalosti taumaturgie, zde to posiluje veškeré ohnivé zranění o 1. To je velmi vítané, protože Dornodon má ohnivé magie opravdu hodně. Nebo je libo do kombinace s Princem fénixem? Balík zde můžete prohledat, i když žádnou kartu ohnivé magie či bojovníka způsobujícího ohnivé zranění nemáte. Zde se nejedná o porušení pravidel.

 

 

 

Věž osamění – X Stavitelů

Po úspěšném vyložení zraní cílového bojovníka nebo hráče za X Ž.

Obětuj: cílový bojovník nebo hráč je zraněn za X Ž.

Trest: X Ž.

Komentář:

Stavba opravdu na jedno použití. Čím více bojovníků ji staví, tím jsou silnější efekty.

 

 

 

 

 

 

Zapovězené okouzlení – X Stavitelů

[S], obětuj zanovu střepinu nebo očarování: podívej se do ruky tvého protihráče a vyber kartu se stejnou nebo nižší vyvolávací cenou obětované karty. Můžeš ji zahrát bez placení její vyvolávací ceny, nebo ji zahodit do nicoty.

Komentář:

Nelze obětovat tuto kartu pro využití efektu této karty. Musíte obětovat jinou zanovu střepinu či očarování. Pokud má ale soupeř karty na ruce, pak je to kus za kus a vás by nemusela obětovaná karta trápit. Navíc uvidíte soupeřovu ruku a to vám dá slušnou výhodu.

 

 

 

 

 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

Trest:

Pokud má na sobě nějaká karta napsáno Trest: X Ž, tak to znamená, že pokud někdo použije zdroj, kvůli kterému se dostane tato karta z bojiště (tj. i tehdy, je-li vrácena zpět do ruky) nebo změní uživatele, tak je uživatel tohoto zdroje zraněn o X Ž. Trest se neuplatňuje tehdy, je-li bojovník s Trestem zabit jiným bojovníkem v boji (ani při použití schopností přímého zranění), nebo pokud takovouto kartu obětuješ (pro vlastní obětování), nebo je-li tato karta zrušena nějakým protikouzlem (tj. nepřijde do hry).

– Přirozeně, že pokud si zabijete vlastního bojovníka, tak Trest odnesete vy, nikoliv soupeř. Pokud je více zdrojů Trestu, tato zranění se sčítají.
– Pokud vás protihráč donutí svým zdrojem obětovat kartu se schopností Trest, je zraněn o patřičný počet Ž.
– Pokud hráč obětuje kartu k zaplacení aktivační schopnosti, schopnost Trest se nevyhodnocuje.

 


Michal Slivečka (šéfredaktor)
Jednou někdo před 15 lety dotáhl do třídy pár karet Wastelands. Tak mě ta hra chytla, že snad co přestávka, to partie. Sehrál jsem jich stovky. Nyní jsem rád, že se opět mohu vrátit k zápolení s novými edicemi. Jsem ale „stará škola“, mám rád mlátičky mezi bojovníky, které sem tam opepřím boostem nebo kouzlem. Dnešní control balíky mě moc nebaví.