HOW TO PLAY: Dornodon (Zanův třesk)

Vítejte u rubriky, která se bude věnovat jednotlivým kartám do nejmenšího detailu – tedy How To Play. Předem nutno říci, že karty jsou daleko lépe přeloženy resp. vznikne daleko méně nepochopení a nesouladů jako v minulé edici. I tak ale neškodí u jasných karet znova zopakovat, jak se hrají. Vždy se podíváme na jednu edici a jednoho boha. U daných karet probereme nejen, jak se chovají samotné, ale jak se správně hrají v souvislosti i s jinými kartami (pokud bude nutné vysvětlení). Celá tato rubrika je taktéž odsouhlasena rozhodčími Wastelands. Pokud se přeci jen najde sporné vysvětlení karet, zde se poté objeví to jediné a správné. Může se ale stát, že se i nyní vyskytne herní situace, ke které tu nebude žádná vysvětlivka, výklad pravidel je nejednoznačný a není nic ani v Lexikonu. V takovém případě nám dejte určitě vědět a rozhodčí se s danou situací vypořádají. Poté se jejich verdikt objeví i u příslušných karet. Nebudu se však zaobírat vysvětlováním pojmů, které jsou uvedeny a popsány v pravidlech. Konkrétní pojmy, které se týkají jen karet v tomto článku najdete pod kartami.

 

Dornodon:

Samo o sobě zde uvedené karty nejsou terno, ale máme tu něco do ohnivého balíčku, do anti-magického balíčku. Jestli se nyní začnou hrát skřeti a varkaudaři? Asi ještě ne, ale pár dobrých karet tu mají. Nejvíce zde asi těží qwargové, kteří byli hratelní už před příchodem této edice.


Dornodonův úsměv – 1 KB

Znič cílovou kartu nebo přeruš magii (vyjma Dornodonových). Jsi zraněn o tolik Ž, kolik byla vyvolávací cena zničené nebo přerušené karty.

Komentář:

Vcelku jasná karta. Nefunguje pouze, pokud soupeř vykládá magii Dornodona. Následně jste zraněni za vyvolávací cenu zničené/přerušené karty.

 

 

 

 

 

 

Fénixův oheň – 2 KB

Cílový bojovník nebo hráč je zraněn za 3 Ž.

Komentář:

Obdržené zranění má ohnivou podstatu. Jako vizi jej lze hrát každé kolo jednou ze hřbitova.

 

 

 

 

 

 

 

Hok Rakon – 3 KB

Hráči nemohou prohledávat své balíčky.

[S], 1 KB: znič cílovou kartu a tvůj protihráč si lízne 2 karty.

[S3], (P), zahoď kartu do nicoty: vylož si na bojiště kartu Skřetí amulet.

Komentář:

Lze ve svém kole využít obě jeho schopnosti. Jeho druhou schopnost až 3x, pokud jste schopni si ho po každém pasivování zase aktivovat. Spíše bude ale zajímavý pro svou schopnost, že nemůžete prohledávat balíčky. Dokonce nelze hledat ani zóny, nenajdete např. Kurtze, nefungují žádné efekty, které by určovaly nějaké pořadí vrchních karet, nefunguje generál Mulgan atd. Lízat karty můžete normálně, na to se pravidlo nevztahuje, ale jakmile máte cokoli jiného v balíčku vyhledávat/prohledávat, nemůžete.

 

 

Mantrion – 3 KB

Anti-magie: X

(během vykládání zvol, kde X může být maximálně tolik, kolik máš na bojišti varkaudarů a osobností, můžeš zvolit i 0).

Komentář:

Jako bojovník spíše průměrný, ale svou službu může prokázat v anti-magickém balíčku varkaudarů a osobností. Po vyložení tedy zvolíte velikost/výši jeho Anti-magie a se soupeřem odhodíte tolik karet magie, jaká je určená výše této schopnosti. Logicky je tedy nejvhodnější volit vyšší X (resp. max tolik, kolik máte na bojišti varkaudarů a osobností) v případě, kdy vy na ruce žádnou magii nemáte a soupeřovi se hemží karty v ruce.

 

 

 

Píseň krve – 2 KB

Tuto kartu můžeš vyložit pouze v případě, že máš na bojišti bojovníka (zpěváka).

Cílový bojovník nebo hráč je zraněn za 5 Ž a lízni si kartu.

Pokud je tato karta na tvém hřbitově, obětuj 5 Ž: tuto kartu můžeš zahrát, jako by byla na tvé ruce, poté ji odlož do nicoty.

Komentář:

Píseň lze hrát kdykoli, kdy máte na bojišti bojovníka. Tento bojovník může být klidně i uspaný, zmražený či jinak pasivovaný, stále může „zpívat“. Následně zacílujete hráče nebo bojovníka a ještě k tomu líznete kartu. Po obětování 5 Ž a opětovném zaplacení vyvolávací ceny ji lze znova, třeba i totéž kolo, zahrát se stejným efektem.

 

 

 

Plameny zkázy – 4 KB

Místo placení 3 KB z vyvolávací ceny můžeš zahodit kartu ohnivé magie nebo bojovníka způsobující ohnivá zranění do nicoty.

Odstraň všechny žetony ze všech bojovníků a zraň je za 5 Ž (vyjma tvých bojovníků boha Dornodona).

Zraň protihráče za X Ž a vyléčíš si X Ž, kde X je počet bojovníků, které jsi tímto způsobem zničil (min. 2).

Komentář:

Pokud zahodíte z ruky do nicoty další kartu ohnivé magie či bojovníka udělujícího ohnivé zranění, stojí tato karta 1 KB. Následně odstraníte ze všech bojovníků všechny žetony (pozitivní i negativní efekty) a zraníte všechny za 5 Ž, kromě svých boha Dornodona. Následně je soupeř zraněn (a vy vyléčeni) za tolik, kolik bojovníků bylo zničeno (min. ale za 2 Ž). Veškeré žetony jsou zničeny a nevyhodnotí se jako např. u žetonů síly.

 

Qwargský mlýnek – 2 ZS

[S2], obětuj bojovníka: znič cílovou kartu (tuto schopnost můžeš jednou použít i v každém protihráčově kole).

Komentář:

Jinak řečeno, schopnost mlýnku můžete použit až 2x v kole svém a jednou v kole soupeřově.

 

 

 

 

 

 

Qwargský samuraj – 2 KB

Anti-magie: 2.

Komentář:

Po úspěšném vyložení odhodíte z ruky i se soupeřem až 2 karty magie. Qwargové dostávají pseudomagickou ochranu.

 

 

 

 

 

 

 

Qwargský větroplach – 3 ZS

Zahoď kartu do nicoty a obětuj 2 Ž: vylož si Qwargského větroplacha ze svého hřbitova aktivně na bojiště.

Komentář:

Jasný bijec na hradbách. Ze hřbitova ho na bojiště můžete vyložit pokaždé, když odhodíte kartu do nicoty a obětujete 2 Ž.

 

 

 

 

 

 

Skřetí amulet – 1 Komponent

Pokud jej vykládáš na skřeta, nemusíš platit vyvolávací cenu.

Po úspěšném vyložení si na konci kola lízni dvě karty.

[2], obětuj: aktivuj nositele.

Komentář:

Tento kovový předmět může být vyložen jen na bojovníka se symbolem . Na konci svého kola si líznete dvě karty. Za 2  a obětování amuletu můžete jeho nositele aktivovat, tedy se to hodí na pasivované bojovníky, nejlépe skřety samozřejmě.

 

 

 

 

Služebník řádu – 0 KB

Neviditelnost

Komentář:

Za 0 KB přicházející aktivně do hry se určitě bude hodit jakkoli jinak než jako bojovník, i když má neviditelnost.

 

 

 

 

 

 

 

Temná tvrz – 2 Stavitelé

1 KB: polož na cílového bojovníka boha Dornodona, Leaha nebo Chara-dina žeton síly, nebo života.

[S2]: vylož si aktivně do zálohy kartu Služebník řádu.

Komentář:

Za každý 1 utracený KB můžete položit 1 žeton života nebo 1 žeton síly na bojovníky daných bohů. Musíte ale po jednom, na každé vaše položení žetonu může poté soupeř reagovat. Ve svém kole si až 2x můžete do zálohy vyložit Služebníka řádu.

 

 

 

 

Toraghův duch – 5 KB

Cílový hráč zahodí kartu dle tvého výběru (ukáže ti karty na ruce).

Vylož si aktivně do zálohy X+1 karet Toraghův voják, kde X je vyvolávací cena zahozené karty (max. 4 vojáky, na tuto schopnost se nevztahuje pravidlo vizí).

Plynutí: dej si na hřbitov kartu Toraghův voják.

Komentář:

Po úspěšném zahrání vyberete jednu kartu soupeři z ruky, zahodíte na hřbitov, a do zálohy si vyložíte tolikrát kartu Toraghův voják, kolik byla vyvolávací cena dané karty + jednoho navíc, maximálně však 4. Pořád se však jedná o vize a tak jsou na konci kola zničeny. Je tedy vhodné popřemýšlet, zda danou kartu opravdu chcete/potřebujete zahrát.

Za 1 KB přes plynutí si Toraghova vojáka umístíte na hřbitov.

 

Toraghův voják – 2 KB

Obětuj: cílový bojovník nebo hráč je zraněn za 2 Ž.

Komentář:

Jako vize je na konci kola zničena, takže pokud už nemáte s touto kartou jiné plány, obětujete ji, jinak by na hřbitově skončila tak či tak a vy byste přišli o efekt její schopnosti.

 

 

 

 

 

 

Trok Rakon – 3 KB

Po úspěšném vyložení můžeš ukrást cílový předmět a aktivovat ho. Hráči nemohou za žádných okolností prohledávat své balíčky.

[S2], zahoď kartu do nicoty: vylož si na bojiště kartu Varkaudaří kořalka.

Komentář:

Po úspěšném vyložení určíte cílový předmět, stáváte se jeho majitelem. Nemůžete prohledávat své balíčky, tedy zde platí to samé jako u Hok Rakona. Za každou zahozenou kartu z ruky do nicoty, vyložíte na bojiště Varkaudaří kořalku, max. 2 a to ve svém kole.

 

 

 

 

Varkaudaří behemoth – 3 KB

Anti-magie: 1.

Síla: 4.

Nemůže změnit uživatele.

Pokud se přesune na hradby, znič všechny bojovníky na protihráčových hradbách s vyvolávací cenou 1 nebo méně.

Komentář:

Jasný bojovník na hradby, nelze jej přerušit magií, po jeho vyložení odhodíte se soupeřem jednu kartu magie z ruky. Nemůže změnit uživatele, nelze ukrást. Nevýhodou je, že přichází pasivní. Pokud se přesune na hradby, může nadělat dost škody jen tím. Avšak Síla: 4 v tomto případě znamená, že můžete odhodit až 4 karty z ruky do nicoty a položit na něj až tolik žetonů síly. Za těchto okolností je to tedy bojovník 10/10!!!

 

Varkaudaří gladiátor – 1 KB

Po úspěšném vyložení si vyléčíš 2 Ž.

Pokud tuto hru začínal tvůj protihráč, obdrží +1/+3.

Obětuj: polož na cílového varkaudara žeton síly.

Komentář:

Zajímavá karta v tom smyslu, že jako jedna z mála pracuje s tím, kdo hru začínal. Spíše ji ale budete hrát kvůli síťce či ve varkaudařím balíku, než spoléhat na to, že za 1 KB vyložíte do hry bojovníka 3/5, který vás spasí.

 

 

 

 

Zan-kulminace – 2 ZS

Cílový hráč a až 1 cílový bojovník jsou zraněni za 2+X Ž, kde X je počet tvých zanových střepin v ruce, nebo na bojišti (max. za 9 Ž).

Pokud zahodíš zanovu střepinu do nicoty, nebo obětuješ jednu z bojiště, můžeš si vrátit Zan-kulminaci na konci kola ze svého hřbitova do ruky.

Komentář:

Pro určení výše efektu se musíte rozhodnout, zda budete počítat zanovy střepiny v ruce nebo na bojišti. Nelze sčítat oboje dohromady.

 

 

 

 

Zanův obřad – 1 ZS

Obětuj kartu: získáš 3 KB a znič cílovou kartu. Pokud jsi obětoval zanovu střepinu, můžeš si líznout kartu.

Plynutí: najdi si v balíčku zanovu střepinu a vezmi si ji do ruky.

Komentář:

Něco za něco. Záleží, co obětujete, více ale rozhodně získáte.

 

 

 

 

 

Zanův proud – 2 ZS

Na konci kola si lízni 2 plus tolik karet, kolik máš na bojišti nebo v ruce zanových střepin (max. 4 karty).

Pokud zahodíš zanovu střepinu z ruky do nicoty, nebo ji obětuješ z bojiště, můžeš si tyto karty líznout okamžitě.

Komentář:

Zde naopak můžete sečíst zanovy střepiny z bojiště i co máte v ruce (max. 4). No a pokud nechcete čekat na konec kola, stačí při zahrání této karty odložit další zanovu střepinu z ruky do nicoty nebo odložit zanovu střepinu z bojiště na hřbitov, a karty si líznete hned.

 

 

 

Zoodroo Tint – 2 KB

(P), polož na Zoodroo Tinta žeton -1 k ÚČ: znič cílovou kartu a pokud nemáš na bojišti nebo na hřbitově dalšího varkaudara, obětuj Zoodroo Tinta.

Pokud je ÚČ Zoodroo Tinta rovno 0, nemůžeš tuto schopnost použít.

Komentář:

Vcelku postradatelný bojovník, pokud nemáte ve hře dalšího varkaudara, je po použití schopnosti sám Zoodroo zničen taky.

 

 

 

 

 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

Anti-magie:

Pokud vidíte na kartě nápis Anti-magie: X, znamená to, že karta nemůže být přerušena žádnou kartou magie. Funguje, pokud je vyložena/hrána odkudkoliv.
Po zahrání musí navíc každý hráč zahodit X karet magie. Hráč, který kartu se schopností Anti-magie zahrál, takto odkládá do nicoty. Pokud někdo z hráčů nemá kartu magie, musí ukázat ruku protihráčům. Karty, které mají schopnost rušit karty a nejsou magií můžou běžně kartu s anti-magií přerušit.

 

Plynutí:

Můžete od svého druhého kola používat schopnost Plynutí. Za 1 KB si může zamíchat kartu s touto schopností z ruky zpět do balíčku. Poté se aktivuje schopnost Plynutí. Efekt je vždy popsán na příslušné kartě. Tuto schopnost můžete použít pouze ve svém kole a jen jednou za kolo. Plynutí je považováno za zdroj a nemůže být přerušeno.

 

Síla:

Pokud je na kartě napsáno: Síla: X, znamená to, že po úspěšném vyložení bojovníka můžeš zahodit až X karet do nicoty a položit na bojovníka X žetonů síly. Žeton znamená +1/+1 a pokud je vyložen na osobnost, přidává jí ještě úroveň za každý žeton.
Pokud bojovník s žetonem síly (vyjma tvého obětování) odchází ze hry nebo má změnit uživatele, jeho uživatel rozhodne, jestli za každý tento žeton:

  • Získá 1 KB
  • Lízne si kartu

V případě změny uživatele, žetony již po druhé tuto schopnost mít nebudou a přidávají pouze +1/+1. Pokud má na sobě bojovník dva a více takových žetonů, musíš rozhodnout, kolik si chceš líznout karet nebo obdržet KB, musíš tak však učinit před tím, než si lízneš první kartu. Žeton síly na bojovníkovi dále zůstává i přesto, že by případně ztratil své speciální schopnosti. Žeton síly můžeš položit i na bojovníky bez schopnosti Síla, pokud to karta uvádí. Pokud ti nějaká karta zakazuje líznout si kartu nebo získat KB, nemůžeš využít schopnosti žetonů síly.

 

Síť :

Síť je speciální schopnost. Je-li na nějaké kartě ve hře ikona sítě, znamená to následující: Každý hráč může úspěšné vyložit maximálně dvě karty z ruky za jedno kolo. Pokud hráč právě vyvolal kartu s ikonou sítě, může každý hráč do konce kola úspěšně vyložit už pouze dvě karty z ruky.

Pokud zahrajete kartu a ta je přerušena, můžete stále hrát dvě karty. Počítají se vždy pouze úspěšně vyložené a vyhodnocené karty. Karty s podtypem vize vyložené ze hřbitova se do sítě také počítají.

 


Michal Slivečka (šéfredaktor)
Jednou někdo před 15 lety dotáhl do třídy pár karet Wastelands. Tak mě ta hra chytla, že snad co přestávka, to partie. Sehrál jsem jich stovky. Nyní jsem rád, že se opět mohu vrátit k zápolení s novými edicemi. Jsem ale „stará škola“, mám rád mlátičky mezi bojovníky, které sem tam opepřím boostem nebo kouzlem. Dnešní control balíky mě moc nebaví.