Guide pro začátečníky – 4. díl (herní termíny)

Již máte seskládaný balíček, soupeř sedí proti vám a tak nezbývá než se pustit do hry samotné. V dnešním díle průvodce se připravíme na vaši první hru, mrkneme se na herní termíny, se kterými se budete ve hře potkávat. Nejedná se určitě o žádné podrobné vysvětlení, ale nejdříve musíte pochopit základy hry a až poté se pustit do složitějších věcí. Záleží ale samozřejmě na vás, jak rychle pravidla pochopíte a hlavně, jak rychle je správně pochopíte, protože řekněme si narovinu, jak je karetní hra Wastelands zábavná a nabízí mnoho herních stylů a variabilit hraní, tak je samozřejmě i náročná na pochopení těchto mechanismů.

Kompletní pravidla hry jsou popsána zde a taktéž máte možnost si jejich tištěnou verzi koupit v eshopu, ale pokud se do hry pouštíte úplně poprvé a budete chtít všechna pravidla přelouskat hned, zjistíte, že je toho opravdu hodně. Pokud máte ve svém okolí kamaráda, který pravidla zná, proniknete do nich rychleji také vy. Pokud neznáte nikoho, kdo by hru uměl, ale chcete si s kamarádem i tak zahrát, můžete se ze začátku dohodnout, že jisté efekty (text) na kartě budete ignorovat. Budete na začátku hrát jen to, co je absolutně jasné.

Váš herní postup by mohl být například takový, že si hru výrazně zjednodušíte a poté budete postupně přidávat. Do začátku je nutné se naučit a pochopit především následující věci:

 1. správné přičítání zdrojů – kouzelných bodů (dále KB) – a potom také komponentů
 2. vykládání karet na hrací plochu z ruky (po zaplacení vyvolávací ceny) – nejčastěji za KB, ale i pomocí komponentů, nekronomie či obětiny
 3. umístění karet na hrací plochu viz. minulý díl průvodce
 4. aktivní vs. pasivní poloha karty
 5. alespoň základy herní fáze hry
 6. jak se  staví budovy
 7. kdy a jak se hraje magie
 8. jak vyložit předměty popř. na koho (bojovníka)
 9. jak probíhá útočná fáze a jak se vyhodnocuje zranění

Prvních 9 bodů tvoří úplný základ hry. Správné přičítání zdrojů je základ, pokud si přičtete více, podvádíte, pokud méně, zbytečně se ochuzujete o zdroje. Také potřebujete znát vyvolávací cenu jednotlivých karet, zda je můžete do hry vyložit nebo nikoli. Pokud máte 3 KB, je logické, že v daném kole nezahrajete kartu, u které je potřeba více KB. Umisťování karet na hrací plochu viz. minulý díl je také důležité, abyste neměli ve hře chaos a aby bylo na první pohled patrné, které karty jsou ve hře a které už hru opustily (hřbitov, nicota).

Pokud si myslíte, že jsou výše zmíněné body jasné a orientujete se v nich, můžete se pustit do vyhodnocování složitějších efektů. Drtivá většina karet totiž nějakou schopnost navíc má. Bojovníci jen tupě neútočí, stavby se netváří, že tam stojí jen pro nic za nic a magie neslouží jen ke zraňování bojovníků nepřítele, ale také ke všemu ostatnímu. Na karty se sice vejde hodně textu, ale ne vždy to je dostačující. Proto opět, co nepochopíte, to nehrajte nebo nevyhodnocujte. Ve složitější fázi hry tedy zjistíte, že je potřeba pochopit následující:

 1. aktivace schopností – přesun do pasivní polohy, zaplacení KB či jiná aktivace
 2. speciální efekty bojovníků v případě, že přijdou do hry, anebo v případě útoku pomocí schopnosti (symbol meče) – efekt je na kartě popsán
 3. dávat si pozor na zdroje a efekty, které mají vliv na hru po celou dobu jejího trvání – většinou se jedné o zóny, odbornosti, očarování, stavby, předměty
 4. přidávání různých úrovní, žetonů atd.
 5. pochopení různých dalších symbolů na kartě (síť, kotva, rezistence,….)
 6. pochopení termínů jako Blokování, Anti-magie atd.
 7. pochopení dalších termínů jako Plynutí, Trest atd.

Tímto se nám hra už trošku komplikuje. Nutno ale dodat, že po pochopení výše zmíněného rozkryjete onu variabilitu a nádheru hry. Do pravidel se během hry samozřejmě můžete kdykoli podívat, takže povětšinou danou herní situaci vyřešíte správně. Mohou však nastat takové herní situace, kdy ani pravidla neřeknou zcela jasně, jak postupovat. Je velmi málo pravděpodobné, že se s touto situací na začátku setkáte, ale pokud přeci jen, dohodněte se se spoluhráčem, jak danou situaci vyhodnotíte, a pak se třeba můžete zeptat zkušenějších hráčů, jestli jste to vyhodnotili správně nebo špatně. Znalost a správně vyhodnocování těchto situací už je ale top level, takže se netřeba zpočátku trápit tím, že něco hrajete špatně nebo ne zcela dle pravidel. Abych byl upřímný, já sám jsem až po třetím turnaji zjistil, že dělám úplně banální chybu a tím jsem soupeře nevědomky dostával do výhody.

Vybrané herní termíny:

Vyvolávací cena karty – rozlišujeme zde základní a upravenou vyvolávací cenu. Tato vyvolávací cena je nejčastěji v KB, ale může být vyjádřena i v komponentech, počtu stavitelů, nekronomií či obětinou. Jak se vykládají karty pomocí jiné vyvolávací ceny než KB bude vysvětleno posléze. Základní vyvolávací cena je číselná hodnota vytištěna na kartě v levém horním rohu. Můžete zde nalézt i symbol X či ? – jaká bude nakonec základní vyvolávací cena karty, je na ní vysvětleno. Poté máme ve hře různé karty a efekty, které upravují základní vyvolávací cenu ať už působí po celou hru resp. po dobu, kdy je daný efekt ve hře, anebo působí jednorázově. Můžeme se tak dostat do situace, kdy nám nějaké očarování nebo odbornost snižuje základní vyvolávací cenu karet o 1 KB. Tyto karty tedy vykládáme za základní vyvolávací cenu minus 1 KB. Ve hře jsou samozřejmě karty, které naopak vykládání karet zdražují. Základní vyvolávací cenu taktéž můžete upravit pomocí odhazování karet v ruce na hřbitov či do nicoty. Vždy to ale musí být napsáno na dané kartě, že lze její vyvolávací cena takto upravit.

S vykládáním karet do hry byste mít problém neměli, je nutné ale říct, že vyvolávací cena nemůže nikdy klesnout do minusu a hodně karet má ve svém popisku, že jejich min. vyvolávací cena musí být 1 KB. To platí pro případ, že chcete zahrát kartu za 2KB, máte však ve hře další kartu, která by vám ji o 2KB zlevnila, ale v tomto případě to neplatí, protože danou kartu musíte vyložit min. za 1 KB.

Ve hře samozřejmě může být několik karet, které upravují základní vyvolávací ceny karet. V tomto případě se efekty těchto karet vyhodnocují současně. Pokud tedy máte ve hře karty, které vám zdražují základní vyvolávací cenu karty o 2 KB, pak jinou, která vám ji zlevní o 1 KB, a další, která vám ji opět zlevní o to 2 KB, bude ve výsledku základní vyvolávací cena o 1KB nižší.

Pokud vykládáte kartu, jejíž vyvolávací cena není v KB, mohou její základní vyvolávací cenu upravit jen karty, které buď obecně zdražují základní vyvolávací cenu (např. karta Orglingský konšel), kdy musíte ke VŠEM svým kartám přičíst 1KB anebo karty, které se přímo odvolávají na danou vyvolávací cenu (změna komponentů, stavitelů atd.). Pokud je tedy ve hře karta, která upravuje základní vyvolávací cenu v KB, nevztahuje se to na vyvolávací cenu karty v jiných cenách.

Do hry můžete vyložit i karty, jejichž základní vyvolávací cena není v KB. V tomto případě mluvím o tzv. Nekronomii a Obětině. Nekronomie je označena šestiúhelníkem. Pokud je v šestiúhelníku číslo 1, znamená to, že danou kartu můžete do hry vyložit, pokud odemelete (odhodíte) 4 karty z vrchu svého hracího balíčku do nicoty. Pokud bude v šestiúhelníku číslo 2, znamená to, že takto musíte odemlít 8 karet. Vždy se jedná o násobky 4. Pokud máte v hracím balíku hodně karet, hodí se tyto karty vykládat, protože pošetří KB, a zároveň již máte něco ve hře, s čím se dá operovat.

Symbolem kapky je pak znázorněna vyvolávací cena formou obětiny. Pokud takovou kartu chcete zahrát, musíte obětovat tolik permanentů, jaké je číslo v ikoně kapky. Pokud je tam číslo 1, obětujte jednu kartu. Takto můžete obětovat jakýkoli permanent, tedy i stavbu, očarování atd. Při obětování bojovníků jako součást vyvolávací ceny však neobdržíte komponenty, pokud to tato karta přímo nenařizuje.

 

Aktivní vs. pasivní poloha karty – je poloha karty ve hře. Ať již vykládáte kartu z ruky do hry anebo používáte různé efekty karet již vyložených, mohou být karty pouze v aktivní nebo pasivní poloze.

 1. Není-li řečeno nebo určeno jinak, při vykládání karet z ruky přichází do hry karty v pasivní poloze (bojovníci, budovy).
 2. Bojovníci se schopností Létání přicházejí do hry aktivní.
 3. Předměty, očarování, zóny či odbornosti přicházejí do hry aktivní.

Karty v aktivní poloze mají vliv na aktuálně hrané kolo, karty v pasivní poloze v daném kole na hru efekt nemají. POZOR: Některé aktivační schopnosti se aktivují právě pasivováním dané karty. To znamená, že se aktivní karta pasivuje, proběhne daný efekt popsaný na kartě, a až od tohoto okamžiku již karta hru na vliv nemá. Něco jiného je, když ve vašem kole pasivujete kartu soupeře. I kdyby měla aktivační schopnost při pasivování, tak se tato schopnost nespouští, protože jste ji pasivovali vy ve svém kole, tudíž ji neplatí váš protihráč jako aktivační schopnost. Stále ale platí, že pasivovaná karta již nemá na hru vliv. Může se například jednat o pasivování bojovníka z hradeb, který se přesune do zálohy. Taktéž můžete pasivovat různými efekty stavby či očarovní. Automaticky tím zanikají jejich efekty, a pokud se v soupeřově kole neaktivují, nemůže je použít ani on.

 

Herní fáze hry jsou fáze, ve kterých probíhá jedno kolo. Jedno herní kolo je kolo, kdy proběhnou všechny vaše fáze. Ve zjednodušené podobě jsou fáze následující:

1. Přípravná fáze – obdržíte KB, vyhodnotíte efekty různých karet (např. Jed), aktivujete pasivní bojovníky či karty do aktivní polohy, můžete obětovat bojovníky pro komponenty

2. Fáze tahu – lížete si kartu z balíčku

3. Hlavní fáze – v této fázi můžete vykládat libovolný počet karet, pokud máte z čeho zaplatit vyvolávací cenu. Vždy se však dodržuje pravidlo, že váš protihráč může na každou vaši kartu reagovat. Nelze na stůl vyložit zaráz 5 karet a soupeř si mezi nimi vybere, kterou bude chtít např. přerušit. Je tedy vhodné karty vykládat postupně. Pokud trvá vaše kolo, máte samozřejmě právo na to, vykládat karty do hry jako první, soupeř však musí mít prostor na to reagovat, pokud na to má karty.

4. Pohybová fáze – pokud již nikdo nemá karty nebo nechce nic vyložit, přejde se k pohybové fázi. Ještě než k ní však dojde, má možnost protihráč zahrát kouzla či použít efekty a to i přesto, že je vaše kolo. Pokud trvá vaše kolo, neznamená to, že protihráč musí jen reagovat na karty, které vyložíte vy. Může je i sám zahrát a to v případě, že vy sami zahrát žádné karty nechcete. Pokud vidíte, že chce něco soupeř zahrát ve vašem kole, nemůžete mu říci, aby počkal, že nejdřív něco vyložíte vy, protože je vaše kolo, a až potom může on. Měli jste dost času na vykládání karet v Hlavní fázi, tím, že chcete přejít k pohybové fázi, dáváte najevo, že nyní nechcete žádné další karty hrát a tudíž přechází prostor k zahrání karet k soupeři.

Pravidla sice říkají, že můžete bojovníky v této fázi posunout z hradeb do zálohy nebo obráceně jen jednou, ale ruce vám nikdo trhat nebude, když s nimi budete posouvat, než se finálně rozhodnete, kdo na hradbách zůstane a kdo putuje do zálohy. I herní praxe je taková, že se toto i víceronásobné přesouvání toleruje. Během této fáze se nesmí hrát žádné karty, nelze ani používat schopnosti. Konec fáze se opět oznamuje soupeři resp. je patrný z toho, že již s kartami nepohybujete. Bojovníci umístění na hradbách budou bojovat s bojovníky protihráče, je to vaše útočná a obranná síla. Bojovníci na hradbách nikdy nemohou být pasivní, pokud se pasivuje bojovník na hradbách, automaticky odchází do zálohy. Bojovníci, kteří zůstanou v záloze, mohou např. stavět, pomáhat při sbírání KB na začátku tvého příštího kola a používat své schopnosti. Za normálních okolností můžete mít na hradbách až 3 bojovníky – to je velikost vašich hradeb. V záloze může být libovolné množství bojovníků.

5. Útočná fáze
Ihned po ukončení pohybové fáze mohou hráči seslat nějaká kouzla nebo použít schopnosti svých karet, poté začíná boj. Tehdy můžeš napadnout protihráčovy bojovníky, stavby nebo jeho samotného. Jak přesně probíhá útočná fáze si povíme v příštím díle na modelovém příkladu.

6. Pokračování hlavní fáze
Opět lze vykládat zaklínadla, stavby, bojovníky, předměty, očarování, kouzla i protikouzla, lze používat různé schopnosti.

7. Závěrečná fáze
To znamená konec tvého kola – následuje po tvém ohlášení, že jsi skončil. V tu chvíli má tvůj protihráč možnost zdržet tě větou jako „Čekej, ještě ve tvém kole…“ a seslat nějaké kouzlo nebo použít schopnost (stejně jako v případě vyhlášení Pohybové fáze!). Na tohle můžeš opět reagovat ty vším, co je dovoleno hrát v hlavní fázi. Na konci této fáze se každý bojovník (i protihráčův) uzdraví (neplatí pro zničené bojovníky). Po uzdravení bojovníků již nelze zahrát žádné kouzlo ani použít schopnost. Poté bezprostředně následuje kolo soupeře opět od bodu 1.

 

Stavění budov – vyvolávací cena budov je vyjádřena počtem stavitelů (bojovníků), kteří ji postaví. Tato cena se zaplatí pasivováním příslušného počtu bojovníků v záloze. Pokud jsou tito bojovníci označeni za stavitele a jsou pasivování, neznamená to, že se automaticky spouští jejich schopnost, která taktéž vyžaduje pasivování, pokud nějakou mají. V tomto případě jsou označeni za stavitele a již nemají vliv na další hru v tomto kole.

Magie – v jednom z minulých dílů bylo popsáno, které všechny karty se řadí k magii, ale pro připomenutí se jedná o očarování, zaklínadla, kouzla. Tato magie může mít ještě podtyp, např. vize, reakce, ale pro začátek vyjděme jen z prvních tří termínů. Očarování a zaklínadla se mohou hrát jen, pokud trvá vaše kolo, kouzla můžete hrát i v kole soupeřově. To je ten hlavní rozdíl.

Předměty – předměty se do hry vykládají taktéž pomocí zaplacení vyvolávací ceny, která bývá nejčastěji vyjádřena počtem komponentů. Komponenty můžete získat poražením soupeřových bojovníků, které mají na sobě symbol kosti, nebo můžete obětovat své bojovníky pro komponenty, popřípadě komponenty obdržíte prostřednictvím různých efektů, které komponenty přinášejí.

 

Probrali jsme v podstatě prvních základních 9 bodů ze začátku článku. Devátý bod bude dopodrobna vysvětlen v dalším díle, kdy se podíváme na ukázkovou hru včetně všech fází. Nemá smysl rozebírat další a další herní fráze a termíny, určitě už z toho máte hlavu jako balón. Tak zase příště čau!

 

 


 

Michal Slivečka (redaktor)
Jednou někdo před 15 lety dotáhl do třídy pár karet Wastelands. Tak mě ta hra chytla, že snad co přestávka, to partie. Sehrál jsem jich stovky. Nyní jsem rád, že se opět mohu vrátit k zápolení s novými edicemi. Jsem ale „stará škola“, mám rád mlátičky mezi bojovníky, které sem tam opepřím boostem nebo kouzlem. Dnešní control balíky mě moc nebaví.