HOW TO PLAY: Raia (Zanův třesk)

Vítejte u rubriky, která se bude věnovat jednotlivým kartám do nejmenšího detailu – tedy How To Play. Předem nutno říci, že karty jsou daleko lépe přeloženy resp. vznikne daleko méně nepochopení a nesouladů jako v minulé edici. I tak ale neškodí u jasných karet znova zopakovat, jak se hrají. Vždy se podíváme na jednu edici a jednoho boha. U daných karet probereme nejen, jak se chovají samotné, ale jak se správně hrají v souvislosti i s jinými kartami (pokud bude nutné vysvětlení). Celá tato rubrika je taktéž odsouhlasena rozhodčími Wastelands. Pokud se přeci jen najde sporné vysvětlení karet, zde se poté objeví to jediné a správné. Může se ale stát, že se i nyní vyskytne herní situace, ke které tu nebude žádná vysvětlivka, výklad pravidel je nejednoznačný a není nic ani v Lexikonu. V takovém případě nám dejte určitě vědět a rozhodčí se s danou situací vypořádají. Poté se jejich verdikt objeví i u příslušných karet. Nebudu se však zaobírat vysvětlováním pojmů, které jsou uvedeny a popsány v pravidlech. Konkrétní pojmy, které se týkají jen karet v tomto článku najdete pod kartami.

Raia:

Bílá barva je minimálně do draftu či sealdu velmi zajímavá. Do jiných constructed formátů ale nabízí pouze kusovky – tedy, co karta, to jiné využití. Není tu žádná ucelená myšlenka, přesto nabízí zajímavé karty. Dračí matka do dračího balíku? Must have. Škoda, že se ještě dračí balíky nehrají, možná brzy. Černý favorit v podobě Obřího očišťovače. CO tento všechnocuc umí, již bylo shrnuto v reportu z turnaje. Různorodé zanovy střepiny, či Píseň odvahy, Raia je směska všeho „dobrého“.


 

Baltazar, behemoth – 0 KB

X je počet tvých karet boha Raia na bojišti.

Komentář:

Do balíku plných Raiových karet ideální, protože zde není omezeno, jaké může být jeho ÚČ. Žetony bojovníků se však do X nepočítají.

 

 

 

 

 

 

 

Dračí matka – 5 KB

[1]: Dračí matka nebo jiný cílový bojovník si vyléčí všechny své Ž.

Obětuj: tuto schopnost můžeš použít jako reakci v okamžiku, kdy by měl být zničen jeden nebo více tvých bojovníků v důsledku zdroje tvého protihráče. Tví bojovníci nemohou být tímto zdrojem zničeni nebo zraněni a protihráč je zraněn za 5 Ž.

Komentář:

I za tu vyšší vyvolávací cenu stojí za to. Za nekronomii v podstatě propůjčujete nesmrtelnost v boji svému bojovníkovi. Obětovat ji sice chtít primárně nebudete, protože to je rozená mlátička, pokud by ale soupeř vytáhl něco čistícího, radši obětujete Dračí matku než si nechat vyklidit celý stůl. Navíc jako lekci to dostane soupeř za 5 Ž, což je celkem férové za to, že si troufl na takovou akci. Do hry s ní přichází i síťka.

 

 

Křišťálová víla – 1 ZS

Odlož tuto kartu z tvého hřbitova do nicoty: vezmi si bojovníka boha Raia ze svého hřbitova do ruky.

Komentář:

Za 1 ZS vítaný bojovník, u kterého vás nebude mrzet, když odejde na hřbitov. Odložíte ji do nicoty a jeden bojovník boha Raia se vám vrátí do ruky.

 

 

 

 

 

 

Obří očišťovač – 1 ZS

Pokud má protihráč na bojišti nebo ve svém hřbitově zanovu střepinu, můžeš hrát Obřího očišťovače bez placení jeho vyvolávací ceny.

Pokud má protihráč na bojišti nebo ve svém hřbitově kartu s podtypem, obdrží létání.

Po úspěšném vyložení můžeš z cílové karty odstranit všechny žetony a zničit všechny karty na ní vyložené.

Komentář:

Co zde dodat, jen je třeba vyčíhat ten správný moment. Přijít do hry zadarmo aktivní 5/7, magická obrana, která ještě k tomu po vyložení zničí všechny žetony a karty vyložené na jiné kartě, to je odpověď na všechny žetony na kartách. Pokud přijde do hry, můžete tedy z cílové karty odstranit VŠECHNY žetony, nelze říct, že odstraníte žetony síly a např. žetony jedu necháte, protože se vám hodí, musí se „očistit“ všechny žetony.

 

Oltář světla – 1 Nekronomie

Anti-magie: 1 (nelze zahazovat karty boha Raia).

Pokud úspěšně vyložíš bojovníka boha Raia z ruky nebo je tvůj bojovník boha Raia zničen (vyjma obětování), polož na oltář žeton oltáře.

Odstraň 2 žetony oltáře: vylož si na hradby kartu Nižšího anděla.

Obětuj: vylož si do zálohy kartu Nižšího anděla.

Komentář:

Ani vy ani soupeř nemůže přes anti-magii zahazovat karty boha Raia. Pokud nemáte ani žádné jiné k odhození, nic se neděje. Na oltář pokládáte žetony oltáře a pokud se na něm objeví alespoň 2 žetony, ty po odstranění přeměníte na Nižšího anděla, který vám půjde aktivně do zálohy. Pokud by se žetonů nedostávalo, tak stejného efektu docílíte obětováním oltáře.

 

Píseň odvahy – 2 KB

Tuto kartu můžeš vyložit pouze v případě, že máš na bojišti bojovníka (zpěváka).

Rozděl 2 žetony síly mezi své bojovníky, vyléčíš si 3 Ž a na konci kola si lízni 2 karty.

Obětuj nebo pasivuj svého bojovníka: tuto kartu můžeš zahrát ze svého hřbitova, jako by byla na tvé ruce, poté ji odlož do nicoty.

Komentář:

Píseň můžete zahrát, pokud máte na bojišti jakéhokoli bojovníka. Následně obdržíte velmi zajímavé bonusy ve formě dvou žetonů síly. Ty můžete oba dva dát na jednoho svého bojovníka anebo na dva bojovníky po jednom žetonu. Výhodou je, že pro její zahrání ze hřbitova můžete jen svého aktivního bojovníka pasivovat, nikoli obětovat, jak je tomu u jiných písní.

 

 

Podivná léčba – 2 ZS

Vyléčíš si 8 Ž.

Pokud chceš, můžeš obětovat kartu na bojišti nebo zahodit kartu do nicoty: znič cílovou kartu.

Pokud jsi tímto způsobem obětoval, zahodil do nicoty nebo zničil zanovu střepinu, lízni si kartu.

Komentář:

Jedno z nejsilnějších léčitelských kouzel, které zároveň může ničit cílovou kartu. Můžete se kartou jen léčit, bez toho, aniž byste museli využít druhé schopnosti. Pro efekt líznutí karty je třeba obětovat ZS ze hry, či ji zahodit z ruky anebo zničit soupeřovu zanovu střepinu, ve všech třech případech je podmínka pro líznutí splněna. Samozřejmě je nejzajímavější ta třetí varianta.

 

 

Prskavka – 1 Komponent

Polož na nositele 3 žetony života.

Odstraň žeton života z nositele: cílový bojovník nebo hráč je zraněn za 2 Ž, nebo polož dva žetony zmrazení na cílovou kartu ne-bojovníka.

Komentář:

Tento předmět se vykládá na bojovníka s rukou, zároveň mu poskytne 3 žetony života. Po každém odstranění jednoho žetonu života můžete zraňovat za 2 Ž nebo zmrazit cílovou kartu, která není bojovník.

 

 

 

 

 

Riannandi – 2 KB

[S], odlož dvě karty z cílového hřbitova do nicoty: polož na cílového bojovníka žeton síly.

[S], odlož jednu kartu z cílového hřbitova do nicoty: polož na cílovou kartu 2 žetony zmrazení.

Komentář:

Velmi schopný vládce osudu. Skvělé je to, že pracuje i se soupeřovým hrobem, takže jeho karty jsou v tomto případě vaším zdrojem. Můžete využít obě dvě schopnosti, každou ale 1x a to ve svém kole.

 

 

 

 

Střepinová past – 1 ZS

Přeruš kartu magie a jsi zraněn za 1 Ž. Můžeš zahodit kartu zanovy střepiny nebo reakce, pokud tak učiníš, lízni si kartu.

Komentář:

Kromě přerušení magie vám karta dovolí se zbavit další ZS nebo reakce, kterou třeba zrovna nepotřebujete, a místo toho si líznete kartu novou.

 

 

 

 

 

 

Stříbrná armáda – 2 KB

Lízni si kartu.

Po úspěšném vyložení si vylož aktivně do zálohy kartu Nižší anděl.

Všichni tví bojovníci bohů Rhatt, Raia a Elenios obdrží +1/+1.

Komentář:

Očarování na posílení bojovníků zmíněných bohů. Zároveň rovnou dostanete jednoho Nižšího anděla do zálohy a kartu.

 

 

 

 

 

Svěží vítr – 1 KB

Lízni si kartu.

Přeruš kartu (reakce), nebo znič kartu, nebo odlož až 7 karet z cílového balíčku do nicoty.

Komentář:

Pokud někdo hraje balík založený na mlze, tohle mu udělá čáru přes rozpočet. Líznutá karta je jen tak bokem, ale možnost projet celý soupeřův balíček a vyházet mu tam až 7 karet s mlhou, to není vítr, to je uragán.

 

 

 

 

 

Thu´zadovo prozření – 1 KB

Vyléčíš si 4 Ž a můžeš zničit cílovou kartu. Tvůj protihráč může v jeho příštím kole úspěšně vyložit max. 1 kartu.

[S], 3 KB, odlož tuto kartu ze svého hřbitova do nicoty: znič cílovou kartu.

Komentář:

Další z řad Thu´zadových anomálií, která může soupeře pěkně zbrzdit, ve svém kole úspěšně zahraje jen 1 kartu. Dále Nnčí cílovou kartu a aby toho nebylo málo, tak za 3 KB ze hřbitova zničí ještě jednu.

 

 

 

 

 

Triniganova chlouba – 3 KB

Vyvolávací cena této karty je o 1 KB nižší za každou kartu s vyvolávací cenou 3 KB na tvé ruce (kromě karet Triniganova chlouba).

Tuto kartu můžeš hrát jako reakci a přerušit permanent, nebo znič cílovou kartu.

Komentář:

Pokud máte dostatek karet s vyvolávací cenou 3 KB, můžete hrát tuto kartu i za 0 KB. Následně si můžete dle situace vybrat, zda ji hrajete jako reakci a chcete přerušit snahu soupeře o vyložení karty anebo zničit již vyloženou kartu.

 

 

 

 

Zlatavý krunýř – 1 ZS

(P): polož na cílového bojovníka žeton -3/-1.

Komentář:

Tento předmět nemá primárně zabíjet soupeřovy bojovníky, ale udělat z nich totální útočné mrzáky. A na jednoho bojovníka lze samozřejmě dát těchto žetonů více, jste omezeni jen tím, kolikrát jste si schopnost Zlatavý krunýř zase aktivovat.

 

 

 

 

 

 

Znesvěcený trojrožec – 3 ZS

Po úspěšném vyložení můžeš zničit cílovou kartu s vyvolávací cenou až 2, nebo odložit až 4 karty z cílového hřbitova do nicoty. Pokud jsi tímto způsobem zničil nebo odložil do nicoty alespoň jednu zanovu střepinu, polož na Znesvěceného trojrožce žeton síly.

Komentář:

Určitě s ním budete primárně cílit na nějakou tu zanovu střepinu, aby žeton síly dostal. Po čase se ve hře nebo na hřbitově jistě něco objeví.

 

 

 

 

 

 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

Anti-magie: X

Pokud vidíte na kartě nápis Anti-magie: X, znamená to, že karta nemůže být přerušena žádnou kartou magie. Funguje, pokud je vyložena/hrána odkudkoliv.
Po zahrání musí navíc každý hráč zahodit X karet magie. Hráč, který kartu se schopností Anti-magie zahrál, takto odkládá do nicoty. Pokud někdo z hráčů nemá kartu magie, musí ukázat ruku protihráčům. Karty, které mají schopnost rušit karty a nejsou magií můžou běžně kartu s anti-magií přerušit.

 

Arcimagie :

Schopnost karty. Pokud nemáte ve hře žádnou pravidelnici, generála nebo zdroj, který by upravoval vyvolávací cenu karty s tímto symbolem, bude její vyvolávací cena vždy pevná, bez ohledu na to, jaké má tvůj protihráč karty, které by mohly ovlivnit její vyvolávací cenu. Arcimagie není podtyp

 

Poklad :

Karty se symbolem drahokamu označují poklad. Od tvého druhého kola, v tvé hlavní fázi a pouze jednou za kolo můžeš zaplatit 1 KB a zahodit kartu pokladu do nicoty a získat tak 2 komponenty. Toto není považováno za vyvolávání, efekt nebo speciální schopnost.

 

Síť :

Síť je speciální schopnost. Je-li na nějaké kartě ve hře ikona sítě, znamená to následující: Každý hráč může úspěšné vyložit maximálně dvě karty z ruky za jedno kolo. Pokud hráč právě vyvolal kartu s ikonou sítě, může každý hráč do konce kola úspěšně vyložit už pouze dvě karty z ruky.

Pokud zahrajete kartu a ta je přerušena, můžete stále hrát dvě karty. Počítají se vždy pouze úspěšně vyložené a vyhodnocené karty. Karty s podtypem vize vyložené ze hřbitova se do sítě také počítají.

 


Michal Slivečka (šéfredaktor)
Jednou někdo před 15 lety dotáhl do třídy pár karet Wastelands. Tak mě ta hra chytla, že snad co přestávka, to partie. Sehrál jsem jich stovky. Nyní jsem rád, že se opět mohu vrátit k zápolení s novými edicemi. Jsem ale „stará škola“, mám rád mlátičky mezi bojovníky, které sem tam opepřím boostem nebo kouzlem. Dnešní control balíky mě moc nebaví.