HOW TO PLAY: Bezbarvé (Legendy)

Vítejte u pokračování rubriky, která se věnuje jednotlivým kartám do nejmenšího detailu – tedy How To Play. Vždy se podíváme na jednu edici a jednoho boha. U daných karet probereme nejen, jak se chovají samotné, ale jak se správně hrají v souvislosti i s jinými kartami (pokud bude nutné vysvětlení). Tyto interakce mezi kartami se poté objeví ještě samostatně v jiné rubrice popř. budou součástí Lexikonu. Celá tato rubrika bude taktéž odsouhlasena rozhodčími Wastelands, Může se stát, že se i nyní vyskytne herní situace, ke které tu nebude žádná vysvětlivka, výklad pravidel je nejednoznačný a není nic ani v Lexikonu. V takovém případě nám dejte určitě vědět a rozhodčí se s danou situací vypořádají. Poté se jejich verdikt objeví i u příslušných karet. Nebudu se však zaobírat vysvětlováním pojmů, které jsou uvedeny a popsány v pravidlech, konkrétní pojmy, které se týkají jen karet v tomto článku, najdete pod kartami.

Bezbarvé:


 Neutrální:

 

Hledání podobnosti – 1 KB

[S]: Obětuj 2 Ž, ukaž kartu na ruce a zamíchej si ji do balíčku: najdi si v balíčku kartu se stejným typem a vezmi si ji do ruky.

Komentář:

Jednoduše vyměníte jednu kartu se stejným typem za druhou, např. osobnost za osobnost. Schopnost můžete použít pouze ve svém kole a jednou za kolo.

 

 

 

 

Hrobník – 1 KB

(P), odlož kartu ze svého hřbitova do nicoty: získáš 2 KB, nebo si lízni kartu.

Komentář:

Šikovná karta do zálohy pro její opakované použití. Získat jedno nebo druhé v začátku svého kola není nikdy na škodu.

 

 

 

 

 

Khôrská država – 2 KB, 1 Komponent, 1 Stavitel

Vyvolávací cena všech varkaudarů a skřetů je o 1 KB nižší (min. 1 KB) a přichází na bojiště aktivní.

Všichni varkaudaři a skřeti obdrží +1/+1 a protihráč na ně nemůže vykládat karty a žetony.

Komentář:

Vítaný pomocník do každého balíku založeného na skřetech a varkaudarech. V ostatních balících nemá karta co dělat.

 

 

 

 

Krajina snů – 2 KB, 1 Komponent, 1 Nekronomie

Tvé Elenios a  karty jsou o 1 KB levnější (min. 1 KB).

[K2]: 1 KB: polož na cílového bojovníka žeton spánku, nebo zdvojnásob počet žetonů spánku na cílovém bojovníkovi.

[S]: 3 KB: najdi si v balíčku kartu Elenios nebo  a ukonči kolo.

Komentář:

Zóna, se kterou si můžete náramně hrát. Zlevní vám veškeré karty Elenios a karty mentální magie (což je v podstatě jen Elenios), ale dvakrát během jednoho kola můžete někoho uspat A ZÁROVEŇ si najít kartu dle podmínky v balíku. Jako výhoda i nevýhoda se pak může jevit ukončení kola, to záleží na situaci.

 

 

Manakorál – 1 KB

Vidí neviditelné. Po úspěšném vyložení jmenuj barvu.

[S]: pokud úspěšně vyložíš kartu jmenované barvy, na konci kola si lízni kartu.

Komentář:

Výborná karta do jedno či dvoubarevných balíků, proto je taky na těchto formátech zabanována. Ale i tak je tato karta skvělá, pokud v balíku dáváte větší přednost jedné barvě. Pokud ne, tak to jistí více vyložených Manakorálů do hry a máte to. Můžete přes více Manakorálů určit tu samou barvu a líznete si tak na konci kola i více karet.

 

 

 

Oběť nejvyššímu bohu – 2 KB

Tuto kartu si můžeš dát do balíčku pouze v případě, že v něm máš pouze karty boha Bufa, bezbarvé a karty jednoho boha. Tato karta se počítá jako karta tohoto boha.

Obětuj svého generála: lízni si 2 karty, získáš 3 KB a polož 2 žetony zmrazení na každou kartu tvého protihráče.

Plynutí: najdi si v balíčku kartu, která má v názvu tvar slova „očarování“ nebo „okouzlení“.

Komentář:

Karta hodící se jen na určité formáty turnajů. Do klasického formátu je zatím nepoužitelná, neboť stále nemáme dost zajímavých karet od jednoho klasického boha, které by nám mohly vyhrát hru. Možná v budoucnu.

 

 

Roh nekromanta – 0 Komponentů

Vyvolávací cena všech tvých nemrtvých je o 1 KB nižší (min. 1).

2 KB, obětuj Roh nekromanta: najdi si v balíčku kartu nemrtvého.

Komentář:

Jasná volba do balíku založeného na nemrtvácích. Snížíte si jejich vyvolávací cenu o 1 KB. Pokud se vám zdá, že potřebujete do hry rychle dalšího nemrtváka, Roh vám ji z balíku vytáhne na ruku.

 

 

 

Sféra magie – 2 KB, 1 Nekronomie, 1 Komponent

Vyvolávací cena tvé magie je o 1 KB nižší (min. 1).

Cena všech reakcí tvého protihráče je o 1 KB vyšší.

Po úspěšném vyložení a v každé své přípravné fázi polož na Sféru magie žeton magie.

Odstraň 2 žetony magie: vrať si ze svého hřbitova kartu magie do ruky.

Počet žetonů magie na Sféře magie nemůže být žádným zdrojem změněn.

Komentář:

To pravé ořechové pro každý magický balík. Zlevní vám, zdraží reakce soupeři a ještě si přes ni můžete tahat magii zpět ze hřbitova. Merlin by čuměl.

 

Svolávací roh – 0 Komponent

Po úspěšném vyložení zvol podtyp bojovníka.

Vyvolávací cena tvých bojovníků zvoleného podtypu je o 1 KB nižší (min. 1 KB).

2 KB, obětuj: najdi si v balíčku kartu bojovníka zvoleného podtypu a vezmi si ji do ruky.

Komentář:

Je dobré si zvolený podtyp někam poznačit, kdyby se hra protáhla nebo kdybyste Svolávacích rohů vyložili více a soupeř vám třeba jeden z nich ničil, tak abyste věděli, který podtyp máte ještě zlevněný. Podtyp bojovníka je napsaný kurzivou pod typem bojovníka. Nejedná se teda např. o osobnost, ale specificky o Vládce osudu.

 

 

Země Přeživších – 1 KB, 1 Komponent

Vyvolávací cena všech zón je o 3 KB vyšší.

Komentář:

Tato karta již nemá valného upotřebení. I když zdraží zóny, tak většinou jich hrajete jen pár. V edici Sféry existence možná, ale s doposud nově vydanými edicemi se hodí jen proti balíku vyloženě postaveném na jiných zónách.

 

 

 

 

Země temnoty – 2 KB, 1 Komponent, 1 Stavitel

Ve tvé přípravné fázi vylož do své zálohy pasivně kartu Chara-dinův zplozenec.

Všichni tví thargodani a Chara-dinovi zplozenci obdrží +1/0.

Vyvolávací cena tvých thargodanů je o 1 KB nižší (min. 1 KB).

Komentář:

Karta především do thargodanního balíku. Zatím jich ale nevyšlo tolik, aby byla karta dobře hratelná. Její další efekt je zajímavější. Každé kolo vám vygeneruje Chara-dinova zplozence, ihned ho posílí, takže budete mít v záloze každé kolo novou bytost 2/1, kterou navíc můžete hned aktivovat. Když už nic, tak pro generování KB dobré, nebo např. pro obětování, pokud to vyžadují jiné a zajímavější efekty.


 Generál:
Melák, obr

Zničení: 15 Ž.

Ve své přípravné fázi polož žeton na Meláka.

Odstraň X žetonů z Meláka: vyvolávací cena tvého příštího obra, kterého budeš vykládat na bojiště z ruky je o 2*X KB nižší (min. 1).

Pokud máš na konci svého kola na bojišti 3 a více obrů, lízni si kartu.

Komentář:

Generál jak vyšitý pro balík plný obrů. Na jeho reálné použití si ale budeme muset počkat.

Pán nedotknutelných

Zničení: 15 Ž.

Pokud úspěšně vyložíš bojovníka z ruky, můžeš okamžitě zaplatit 1 KB nebo obětovat 2 Ž a položit na něj žeton života.

Komentář:

Výborný generál proti balíku založeného na kradení karet, zejména proti kartám Elenios. Může mít i jiné uplatnění, protože existují karty, které přímo s žetony života pracují a tím tento generál dostane úplně nový rozměr.


Pravidelnice:
Neutrální bojiště

Karta pravidelnice a generála tvého protihráče nemá žádný vliv na hru.

Nemůžeš použít kartu generála a tvůj balíček musí obsahovat nejméně 52 karet.

Na začátku každého turnajového kola (před první hrou) se může tvůj protihráč podívat do tvého balíčku a vybrat až sedm karet, nemůžeš hrát s těmito kartami v tomto kole.

Komentář:

Soupeřův generál a pravidelnice jakoby neexistovali. Protihráč ale začíná klasicky s pěti kartami minus generál a pravidelnice, které zamýšlel použít. Nemůžete zároveň použít svého generála a váš balík musí obsahovat alespoň 52 karet. To by ještě celkem šlo. Horší je to s možností soupeře se před hrou podívat do celého vašeho balíku a vyndat vám z něj až 7 karet. Odkryjete tím všechny své karty a pište si, že vám vyháže to nejlepší, co najde, a zároveň bude znát celý váš balík.

Prastará runa

Karta pravidelnice tvého protihráče nemá žádný vliv na hru.

Komentář:

Podobné jako Neutrální bojiště, ale vypíná jen schopnost pravidelnice.

Příprava

Hráči nemohou být v prvních 4 kolech zraněni.

Komentář:

Výhodná pravidelnice proti balíkům postavených na aggru (tj. silných a rychlých bojovnících, kterými se vás soupeř snaží ihned zničit)-

Síť

Pokud tvůj protihráč používá Prastarou runu nebo Neutrální bojiště, lízni si na svou úvodní ruku o dvě karty navíc.

Komentář:

Zajímavá pravidelnice. Pokud vám ji protihráč vypne výše zmíněnými pravidelnicemi, začínáte na ruce s 6 kartami. Jinak její efekt znemožňuje každému z vás během jednoho kola zahrát více než 2 karty Z RUKY.

Spěchej pomalu!

Karty s vyvolávací cenou 0 stojí o 2 KB více.

Karty s vyvolávací cenou 1 stojí o 1 KB více.

Karty s vyvolávací cenou 2 KB a 3 KB stojí o 1 KB více.

Komentář:

První dva body pravidelnice zdražují jakoukoli vyvolávací cenu. Pokud chcete např. vyložit předmět, který je za 0 (komponent), připlatíte k němu 2 KB. Na karty, jejichž vyvolávací cena nesplňuje podmínky pravidlenice, nemá tato karta vliv.

Zarknodovy okovy

Nemůžeš použít kartu generála.

Hráči nemohou prohledávat své balíčky a mohou lízat karty pouze ve fázi tahu (platí i pro karty generál).

Pokud nějaká nevýhoda nařizuje lízání karet nebo hledání v balíčku, tyto schopnosti fungují normálně.

Komentář:

Nemůžete použít generála, tedy i když jej hrát chcete, okovy jej do hry nepustí a tudíž za něho ani nelížete o kartu méně na úvodní ruku. Pokud stojíte proti balíku, který je postaven na prolizu a tahání karet z balíku, tyto efekty nefungují. Pokud toto tahání nařizuje Nevýhoda, líznout kartu či hledat v balíčku lze.


Michal Slivečka (redaktor)
Jednou někdo před 15 lety dotáhl do třídy pár karet Wastelands. Tak mě ta hra chytla, že snad co přestávka, to partie. Sehrál jsem jich stovky. Nyní jsem rád, že se opět mohu vrátit k zápolení s novými edicemi. Jsem ale „stará škola“, mám rád mlátičky mezi bojovníky, které sem tam opepřím boostem nebo kouzlem. Dnešní control balíky mě moc nebaví.