HISTORIE: Kde se vzaly, tu se vzaly (2)

V minulém díle jsme přiblížili, kde karty pravděpodobně vznikly, ale stejně jako není zcela objasněn původ karet, není nám též zcela známo, jakým způsobem se karty dostaly do Evropy. Některé mylné teorie, jako že je přinesl Marco Polo, křižáci nebo snad cikáni, jsou sice již vyvráceny, první zmínky o kartách v Evropě jsou však příliš kusé na to, abychom si mohli udělat přesnější obrázek o jejich pronikání na náš kontinent. Pokud tedy zamítneme různé hypotézy, zůstávají nám s největší pravděpodobností Arabové.

 

Z historie víme, že se po rozpadu Východořímské říše východ ocitá pod nadvládou arabů. Ať už vládla jakákoli dynastie, islám vládl od dnešního Turecka dál na východ až po Indii. Jejich tehdejší území jim však připadalo asi moc malé a tak pronikli až do Evropy. Když vpochodovali na Apeninský či Pyrenejský poloostrov, nemuselo nás to nijak zvlášť trápit. Když o staletí později stáli u bran Vídně, už nám docela teklo do bot. No a stejně jako my dnes si bereme na dlouhé výlety různé hry a kratochvíle, nebylo tomu u arabů jinak.
První zpráva o kartách v Evropě pochází z Katalánska a je z roku 1371-1379. Zmínku o kartách asi jako první zaznamenal mnich Johannes z kláštera v Brefeldu nedaleko Basileje a připojil k nim dokonce i detailní popis listů. Taktéž je zajímavá zmínka o tom, že se s nimi hrávalo min. 6 různých her. Karty si získaly velkou oblibu a to především mezi šlechtou. Odtud se na kartách objevují králové, dámy, panošové atd.

 

Italská verze (z Piacenzy)

 

Italská verze (z Trenta)

 

Španělská verze

 

Na obrázcích vidíme, že zpočátku byly všechny evropské karty totožné nebo alespoň používaly stejné symboly jako ty arabské. Grafické pojetí se lišilo region od regionu.

 

Ještě před rokem 1380 se karty objevují ve většině významných Evropských státech (Francie, Itálie, Německo, Švýcarsko). Jednalo se ovšem ve většině případů o jejich zákazy, a tak se o původu karet nedozvídáme nic. Nedozvídáme se o nich nic také proto, že byly častým artiklem církve k zabavení a zničení, neboť byly hříšné a jednalo se o dílo satanovo…známe to že. 🙂 Dokonce to zašlo tak daleko, že byly karty oficiálně zakazovány i magistráty jednotlivých měst. Průkopníkem v tomto byla Florencie. Proč se tak církev, farnosti a vrchnosti báli karet? Oni se tak moc ani nebáli karet, jako jejich důsledku. Už v té době se jednalo o hazard a už v té době se dalo na sázkách prohrát cokoli. No a přijdou-li poddaní o veškerý majetek, nebudou mít z čeho odvádět daně a desátky. V některých městech byly karty zakázány pod trestem hrdelním…v podstatě rozsudek smrti, ale ani tak to karbaníky neodradilo.

 

Po čase se mezi sebou začaly jednotlivé země hádat, která že drží prvenství v původu karet na našem kontinentě. Hádaly se mezi sebou hlavně Itálie a Španělsko, avšak ani jedna země nemá dostatek důkazů. Němci zase kontrují tím, že byl u nich vynalezen knihtisk a to mohlo zapříčinit masové rozšíření karet. Navíc také přizpůsobili karty středoevropskému prostředí, kdy jako symboly jednotlivých karet (namísto mečů, holí, pohárů a mincí) zavedli rolničky (kule), žaludy, listy a srdce. Toto se v podstatě drží dodnes a říkáme jim karty mariášové.

 

 

Poslední, avšak neméně zajímavou zemí, která významně vstoupila do dějin evropské karetní hry, je Francie. Ti nepopírají, že sem karty byly dovezeny odjinud (mimo Evropu). Zde se karty měly objevit dle různých legend, které se však shodují, v roce 1392. Také tato země, podobně jako Německo, pozměnila symboly svých karetních listů a zavedla typ tzv. piketové hry (piky, káry, srdce a kříže). Volba těchto symbolů usnadnila výrobu šablon pro tyto karty a to umožnilo jejich velké šíření po Evropě.

 

 

V dalším díle se podíváme na to, jak se karty dostaly přímo do té naší kotliny.


 

Michal Slivečka (redaktor)
Jednou někdo před 15 lety dotáhl do třídy pár karet Wastelands. Tak mě ta hra chytla, že snad co přestávka, to partie. Sehrál jsem jich stovky. Nyní jsem rád, že se opět mohu vrátit k zápolení s novými edicemi. Jsem ale „stará škola“, mám rád mlátičky mezi bojovníky, které sem tam opepřím boostem nebo kouzlem. Dnešní control balíky mě moc nebaví.