HISTORIE: Kde se vzaly, tu se vzaly

Bylo nebylo…

…no určitě to jednou kdysi nějak bylo, přesně to už nezjistíme, ale co se dá dohledat a co se dá najít? Vítejte u takového historického okénka, kde nahlédneme do dávné minulosti a zapátráme po vzniku karet. Wastelands běží nepřetržitě již skoro….na za chvilku to budou tři desítky let. To je ale nic v porovnání s tím, jak staré vlastně karetní hry jsou. Nemyslím tím zrovna tento typ karetní hry, ale obecně karty a karetní hry.

 

Ať budete hledat, jak budete chtít, pravdy, kde se vzala úplně první karta nebo jak vůbec vznikla, se nedopátráte. Čím dále do historie, tím více legend, pověstí a vymyšlených příběhů. Jedna z těchto legend praví, že karty (v té době však toto pojmenování neexistovalo) vynalezl antický filozof Chilon, který se jejich prostřednictvím snažil pomoci hladovým vrstevníkům. Díky hrám se mohli odreagovat a zapomenout na svou bídu. (pozn. redakce: A neděláme vlastně mi totéž i nyní?) Lze se taky dočíst, že to byl dar samotných olympských bohů. Další báje přisuzuje vznik karet do doby, kdy Řekové resp. Spartani obléhali Tróju. Mimochodem ono to i s tou Trójskou válkou bylo celé jinak, Homér byl jeden z prvních antických scénáristů, který by si nezadal s dnešní Hollywoodem. Při obléhání Tróje tedy měl karty vynalézt jistý vojín Palamedes, který si chtěl ukrátit dlouhou chvíli. Tak bychom mohli hledat a nalézat další pověsti a mýty. Co je však podstatné na těchto věcech, všechny ukazují na „evropský původ“ karet. To je však v rozporu s oficiálním a téměř jistě doložitelným vznikem z asijského prostředí.

 

Většina teorií umísťuje původ karet do Číny, vyskytují se však i názory, že karty vznikly v Indii, Japonsku, Koreji nebo snad v Persii. Ovšem první podložená zmínka o hraní karet pochází z Číny. Jak praví kroniky, hrál na Nový rok l. p. 969 (podle čínského kalendáře) císař Mu-tsung dominové karty se svými ženami. Nejednalo se tedy o karty, jak je známe dnes, avšak nešlo ani o domino.

 

Karty, které by se podobaly těm, které nám jsou dobře známé, se objevily až později. Písemné dochované prameny uvádějí, že to bylo v roce 1120 a vznikly prý pro potěchu konkubín čínského císaře Séun-ho. Jednalo se o karty Kwan pai ze skupiny tzv. peněžních karet. Původně se pravděpodobně hrálo se skutečnými penězi, což dokládá i čínská encyklopedie z roku 1678, která dává rovnítko mezi karty a peníze Sung.

 

 

Dalším tvrzením podporujícím verzi orientálního původu karet je například to, že u karetních her byly v počátku používány názvy, které vůbec nepocházejí z evropského slovníku. O původu karet se tak můžeme nejvíce dozvědět především z jejich názvu a podoby nejstarších dochovaných karet. V Itálii nesla ve 14. a 15. století karetní hra pojmenování naibi a ve Španělsku naypes. Slova pocházejí z arabštiny a hebrejštiny. Naibi je s největší pravděpodobností odvozeno z arabského laib, což v doslovném překladu znamená hračka nebo hra. Původ naibi však můžeme hledat v ještě bližším arabském slově nabi, což znamená prorok. Šlo by tedy o pojem věštění, ke kterému se karet také používalo a dodnes používá. V arabsko-hebrejské terminologii věšteckých výrazů jsou velmi příbuzná slova nabi, naba, nabas, naibes. V arabštině rovněž existuje velice příbuzný výraz naib, což v překladu znamená zástupce. V tom případě vysvětlení hledejme v tom, že vedle krále v roli svrška vystupuje naibzástupce a naib thanidruhý zástupce. Z toho je patrné, jak velké byly arabské vlivy na vývoj evropské karetní hry.

Nejstarší dochovaná sada arabských karet pochází z 15. století a byla pravděpodobně vyrobena na území dnešního Egypta. Barvy arabských karet byly Darahim (mince), Tuman (poháry), Suyuf (meče) a Jawkan (hole na pólo). Porovnáním s barvami evropských karet zjistíme, že mají velice blízko k barvám italských karet a jen o něco méně ke kartám španělským (na tyto se podíváme příště).

 

 

A jak je to se samotným pojmem karta? Ve středověkých slovnících bychom objevili termíny chartae, nebo cartae, nebo charticelae. Tyto pojmy se původně používaly jako název pro psací papír, vyrobený z papyru a později se toto označení přeneslo na hrací karty.

 

 

V dalším díle se podíváme, jak tito karetní předchůdci vypadali a jak se dostali do Evropy

 

 


Michal Slivečka (redaktor)
Jednou někdo před 15 lety dotáhl do třídy pár karet Wastelands. Tak mě ta hra chytla, že snad co přestávka, to partie. Sehrál jsem jich stovky. Nyní jsem rád, že se opět mohu vrátit k zápolení s novými edicemi. Jsem ale „stará škola“, mám rád mlátičky mezi bojovníky, které sem tam opepřím boostem nebo kouzlem. Dnešní control balíky mě moc nebaví.