HOW TO PLAY: Fairlight (Legendy)

Vítejte u pokračování rubriky, která se věnuje jednotlivým kartám do nejmenšího detailu – tedy How To Play. Vždy se podíváme na jednu edici a jednoho boha. U daných karet probereme nejen, jak se chovají samotné, ale jak se správně hrají v souvislosti i s jinými kartami (pokud bude nutné vysvětlení). Tyto interakce mezi kartami se poté objeví ještě samostatně v jiné rubrice popř. budou součástí Lexikonu. Celá tato rubrika bude taktéž odsouhlasena rozhodčími Wastelands, Může se stát, že se i nyní vyskytne herní situace, ke které tu nebude žádná vysvětlivka, výklad pravidel je nejednoznačný a není nic ani v Lexikonu. V takovém případě nám dejte určitě vědět a rozhodčí se s danou situací vypořádají. Poté se jejich verdikt objeví i u příslušných karet. Nebudu se však zaobírat vysvětlováním pojmů, které jsou uvedeny a popsány v pravidlech, konkrétní pojmy, které se týkají jen karet v tomto článku, najdete pod kartami.

Fairlight: 

Fairlight byl vždycky tak trochu hračička. Hrát za něj většinou představuje kombinace všeho možného. V této edici je ale vyloženě zaměřený na předměty, podpořen dvěma celkem nenápadnými bojovníky a jedním skvělým bojovníkem.


 

Elementární Argon – 2 KB

Po úspěšném vyložení si vrať kartu magie ze svého hřbitova do ruky.

Komentář:

Jak jednoduché. Vládci osudu ještě nevymřeli.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hubení komárů – 0 KB

Vyvolávací cena Hubení komárů je za každou kartu s pevnou vyvolávací cenou 2 nebo méně na tvé ruce o 2 KB vyšší (musíš ukázat).

Přeruš kartu s vyvolávací cenou 2 nebo méně a lízni si kartu.

Komentář:

Jelikož je ve hře hodně karet, které mají vyvolávací cenu karet 2 a méně, záleží na vašem balíčku, jak drahé nebo levné karty v něm máte. Hubení komárů tedy můžete zahrát za 0 KB i za 10 KB. Nevýhodou se potom jeví, že musíte všechny karty na ruce soupeři ukázat. Skvělá karta je to tehdy, pokud na ruce prakticky nic nemáte.

 

 

 

 

Chrám strategií – 1 Stavitel

Chrám strategií nemůžeš vykládat v prvním kole.

Místo placení 1 stavitele můžeš obětovat 4 Ž. Pokud chceš, přichází na bojiště aktivní.

[S]: zahoď kartu do nicoty: získáš 3 KB, nebo si na konci kola lízni kartu.

[K]: 4 KB: přeruš kartu magie.

Komentář:

Na pasivní stavbu nemohou bojovníci (po proražení hradeb) útočit, proto si zde můžete zvolit, jestli přijde do hry aktivní nebo pasivní. Pokud je ale Chrám pasivní, nemůžete jeho schopností využít. Pokud je aktivní, můžete ve svém kole použít obě dvě schopnosti, v kole soupeřově jen druhou schopnost.

 

 

 

Klíč od nicoty – 2 Komponenty


(P): obětuj Klíč od nicoty a odlož jej do nicoty:

Lízni si kartu a zvol: cílový bojovník je zničen a odložen do nicoty, nebo přeruš kartu magie a odlož ji do nicoty (reakce).

Komentář:

Schopnost Klíče můžete využít jen, když je aktivní, pokud vám ji pasivuje soupeř, nelze ho samovolně obětovat. Líznete si kartu a vyberete jeden ze dvou efektů.

 

 

 

 

 

Krystal síly – 1 Komponent

Obětuj Krystal síly: polož na všechny své bojovníky žeton síly a lízni si kartu.

Komentář:

Žeton síly přidá všem vašim bojovníkům +1/+1.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kumulativní symetrie – 1 KB

Tuto kartu můžeš vyložit pouze v případě, že máš na bojišti a/nebo na hřbitově dva permanenty se stejným názvem. Vylož si na bojiště žeton, který je kopií tohoto permanentu.

Plynutí: najdi si v balíčku kartu, kterou máš na bojišti.

Komentář:

Jinak řečeno, kartu můžete vyložit v případě, pokud najdete dohromady na bojišti a na hřbitově dvě ty samé karty. Vyložíte do hry žeton, který je přesnou kopií těchto karet. Všechny schopnosti a efekty se při vyložení dané karty spouští. Takto vyložený žeton se nepočítá do síťky.

Pokud využijete efekt Plynutí, vezmete si danou kartu do ruky.

 

 

 

Léčka – X KB

Do tvé příští přípravné fáze je vyvolávací cena všech karet cílového hráče o X+3 KB vyšší.

Komentář:

Jedna z možností, jak znemožnit vykládání karet soupeři anebo pěkně znepříjemnit. Za 1 KB zdražíte vykládání jeho karet o 4 KB. Jak by řekl Horst Fuchs: „A to se vyplatí.“ Léčka zdražuje všechny druhy vyvolávacích cen. Pokud soupeř vykládá do hry stavbu, která potřebuje 1 stavitele, musí pasivovat tohoto stavitele, a ještě k tomu zaplatit daný počet KB, které mu určuje Léčka.

 

 

 

 

 

Lektvar lovců pokladů – 1 Komponent

Obětuj Lektvar lovců pokladů: cílový hráč získá 4 komponenty.

Komentář:

Za 1 komponent získáte 4 komponenty.

 

 

 

 

 

 

 

 

Neurokondenzátor – 0 Komponentů

Místo placení vyvolávací ceny svých předmětů můžeš zaplatit 1 KB za každý komponent v jeho vyvolávací ceně.

Odplata: 2 .

Komentář:

Pokud je Neurokondenzátor ve hře, můžete za každý komponent z vyvolávací ceny předměty nahradit 1 KB. Pokud např. stojí předmět 3 komponenty, můžete se rozhodnout, že zaplatíte 1 komponent a 2 KB. Pokud má předmět smíšenou vyvolávací cenu, část v komponentech můžete přes Neurokondenzátor zaplatit příslušnými KB, zbytek ale klasicky dle vyvolávací ceny.

 

 

 

Pradávné svitky – 4 Komponenty

Tato karta nemůže být kopírována a může být aktivována pouze ve tvé přípravné fázi.

(P), 1 KB: cílový hráč získá 3 , vyléčí si 6 Ž, získá 3 KB a lízne si kartu. Na konci kola si lízne další kartu.

Komentář:

Jeden z nejsilnějších předmětů ve hře. Sice stojí 4 komponenty, nicméně většinou není problém si komponenty obstarat. Jelikož získáte všechny uvedené bonusy, je to skvělý generátor všeho, a ještě k tomu léčí za 6 Ž. To prostě chcete!!! Velká výhoda se však může stát smrtící nevýhodou, pokud vám kartu ukradne soupeř a ten to bude chtít udělat…anebo ji minimálně rychle zničit.

 

 

 

Přesné informace – 1 KB

Znič cílový předmět a tvůj protihráč může zvolit bojovníka, znič tohoto bojovníka, nebo znič cílového bojovníka a tvůj protihráč může zvolit předmět, znič tento předmět.

Komentář:

1. Zničíte cílový předmět a poté protihráč může určit bojovníka, který bude zničen.

anebo

2. Zničíte cílového bojovníka a poté protihráč vybere předmět, který bude zničen.

Pečlivě tedy sledujte situaci na bojišti, abyste vybrali ten správný okamžik pro zahrání této karty.

 

 

 

Příruční rubínový nůž – 1 Komponent

Po úspěšném vyložení zraní Příruční rubínový nůž cílového hráče za X Ž, kde X je počet tvých předmětů na bojišti, nebo na tvém hřbitově.

1 KB, : vrať si tuto kartu na ruku.

Komentář:

Sek a úskok…asi tak by se nějak dala charakterizovat tato karta. Vyložíte ji, zraní protihráče, a pak si ji můžete vrátit zase na ruku, abyste ji poté zase vyložili. Počet vyložení nože v jednom kole není omezen resp. je omezen jen vyvolávací cenou. Pokud máte kostí na rozdávání, usekáte protihráče k smrti.

 

 

 

 

Rýžovací pánev – 1 Komponent

Obětuj Rýžovací pánev: najdi si v balíčku kartu s ikonou pokladu a lízni si kartu (nemůžeš si takto najít Rýžovací pánev).

Komentář:

Kartu s ikonou pokladu si vezmete do ruky.

 

 

 

 

 

 

 

 

Triniganovo energobraní – 3 KB

Během vyložení si zvol: znič cílovou kartu, nebo získáš 3 KB a na konci kola si lízni 2 karty.

Komentář:

Karty si líznete jen tehdy, pokud si vyberete druhou možnost, tedy zisk 3 KB. Pokud si vyberete zničení karty, na konci kola si karty nelížete.

 

 

 

 

 

 

 

Triniganův měšec – 1 Komponent

(P), 2 KB: lízni si 2 karty.

Komentář:

Lízač karet.

 

 

 

 

 

 

 

 

Triniganův paradox – 3 KB

Vyvolávací cena této karty je o 1 KB nižší za každou kartu s vyvolávací cenou 3 KB ve tvé ruce (ukaž je).

Přeruš kartu magie (reakce), nebo vrať až dvě karty z bojiště do ruky vlastníka.

Komentář:

Vyvolávací cena může být snížena až na 0 KB. I za 3 KB je to ale skvělá karta, díky které se zbavíte soupeřových karet. Ukázat můžete jen ty karty za 3 KB, kterými chcete tuto kartu zlevnit, nemusíte ukazovat všechny za 3 KB a už vůbec nemusíte ukazovat všechny karty na ruce.

 

 

 

 

Veselý Gorek – 2 KB

Pokud jsou po úspěšném vyložení Veselého Goreka z ruky na bojišti alespoň 3 další bojovníci, lízni si 2 karty.

Komentář:

Podprůměrný bojovník, který se hodí opravdu jen na ten proliz karet. Tři bojovníci na bojišti jsou prakticky pořád,

 

 

 

 

 

 

 

Zlatý mág – 1 KB

[K2]: Obětuj bojovníka: vyvolávací cena tvé příští karty z ruky bude o 3 KB nižší (tuto schopnost můžeš použít jako reakci).

Komentář:

Jelikož můžete danou schopnost použít až 2x za kolo, zlevníte si 2 karty o 3 KB anebo jednu o 6 KB. Pokud však chcete obětovat bojovníky dva, nezapomeňte, že po obětování prvního má možnost soupeř reagovat. Tato schopnost lze použít i jako reakce v případě, kdy má odejít váš bojovník na následky zranění či efektů na hřbitov. Sice tak defakto obětujete již mrtvolu, ale schopnost Zlatého mága tak funguje. Funguje i na něj samotného, pokud by měl odejít na hřbitov, v reakci jej obětujete a zlevníte si příští kartu. Jediné dvě situace, kdy schopnost Zlatého mága nevyužijete, jsou, pokud má na sobě žeton zmrazení, anebo umře na (jedové) žetony v přípravné fázi. V tomto případě se vyplatí jej obětovat na konci soupeřova kola.

 

 

Zu´lit – 3 KB

Život: 1.

Tvá magie blesků stojí o 1 KB méně (min. 1 KB).

: Elektrické blesky-2 (místo placení KB můžeš obětovat své Ž).

Pokud udělíš zranění bleskem, polož žeton síly na Zu’lita (max. 3 za kolo).

Komentář:

Sama o sobě není žádná Zu´litova schopnost terno, ale že jich má tolik a v základu je pořád bojovník 2/4, je obávaným protivníkem. Zranění, za které Zu´lit dostane žeton síly, může být způsobeno jakýmkoli zdrojem, který odkazuje na blesk. I pokud udělí zranění sám Zu ĺit přes svou bojovou schopnost Elektrické blesky, obdrží žeton síly. Nemůžete však jeho schopnost použít dvakrát ve smyslu, že zaplatíte 1 KB, udělíte zranění bleskem, a poté zaplatíte další 1 KB a zase udělíte zranění bleskem. Vždy dostane jen jeden žeton síly.

 

Zu´litova pomsta – 1 KB

Znič cílovou kartu se smíšenou vyvolávací cenou a Zu’litova pomsta zraní uživatele karty za 1 Ž.

Komentář:

Karta pro jediný účel.

„You will be terminated.“ – Arnold Schwarzneger (Terminátor)

 

 

 

 

 

 

 

Zu´litův blesk – 2 KB

Lízni si kartu.

Cílový bojovník nebo hráč je zraněn za 2 Ž.

Komentář:

Jako blesk z čistého nebe.

 

 

 

 

 

 

 

Zu´litův ochranný svitek – 1 Komponent

Lízni si kartu.

Tvé předměty nemůžou být cílem magie a veškeré zdroje reakcí, které přerušují tvé předměty jsou o 2 KB dražší.

Komentář:

Základ každého balíku založeného na předmětech. Zbavit se jich tak půjde jen velmi stěží.

 

 

 

 

 

 

Žoldnéřský mág – 4 KB

Imunita proti zdrojům.

: Elektrické blesky-3.

Vyvolávací cena tvé magie je o 1 KB nižší (min. 1 KB).

Komentář:

Imunita proti zdrojům ho dělá téměř nesmrtelným, jde zabít jen v klasickém boji nebo na jed. Ani v běžném boji to však není žádné ořezávátko.

 

 

 

 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

Odplata:

Efekt schopnosti Odplaty se spustí, pokud tato karta mění uživatele, nebo odchází ze hry v důsledku efektu zdroje tvého protihráče. V tomto smyslu má schopnost Odplata vždy pozitivní účinek na uživatele karty. Efekt Odplaty se vyhodnocuje pouze jednou.

 

Plynutí:

Můžete od svého druhého kola používat schopnost Plynutí. Za 1 KB si může zamíchat kartu s touto schopností z ruky zpět do balíčku. Poté se aktivuje schopnost Plynutí. Efekt je vždy popsán na příslušné kartě. Tuto schopnost můžete použít pouze ve svém kole a jen jednou za kolo. Plynutí je považováno za zdroj a nemůže být přerušeno.

 

Poklad :

Karty se symbolem drahokamu označují poklad. Od tvého druhého kola, v tvé hlavní fázi a pouze jednou za kolo můžeš zaplatit 1 KB a zahodit kartu pokladu do nicoty a získat tak 2 komponenty. Toto není považováno za vyvolávání, efekt nebo speciální schopnost.

 

Život: X

Pokud má karta schopnost Život: X, znamená to, že tato karta má X životů. Pokud úspěšně vyložíte kartu s touto schopností z ruky, položte na ni X žetonů života. Počet těchto žetonů se za žádných okolností nemůže zvýšit ani snížit s výjimkou schopností, které přímo pracují s žetony života. Pokud by měla být karta zničena (zdrojem) nebo by měla změnit uživatele, zabráníte tomuto efektu odstraněním jednoho žetonu života.

Pokud se jedná o bojovníka, kdy měly by jeho Ž klesnout na (nebo pod) 0 v důsledku oslabujících, jedových žetonů apod., vyléčíte ho do plna odstraněním žetonu života.

Pokud by měl být bojovník odložen v důsledku dvou efektů na hřbitov (např. -1/-1 žetony a zničení magií) je potřeba odstranit 2 žetony apod. Následně odstraníte i tyto negativní žetony, které by znamenaly bojovníkovo zničení.

Žetony života nefungují pro vlastní obětování, ale je možné je použít pro nucené obětování.

Pokud bojovník umřel v boji, žetony života také nefungují.

 


Michal Slivečka (redaktor)
Jednou někdo před 15 lety dotáhl do třídy pár karet Wastelands. Tak mě ta hra chytla, že snad co přestávka, to partie. Sehrál jsem jich stovky. Nyní jsem rád, že se opět mohu vrátit k zápolení s novými edicemi. Jsem ale „stará škola“, mám rád mlátičky mezi bojovníky, které sem tam opepřím boostem nebo kouzlem. Dnešní control balíky mě moc nebaví.