HOW TO PLAY: Elenios (Legendy)

Vítejte u pokračování rubriky, která se věnuje jednotlivým kartám do nejmenšího detailu – tedy How To Play. Vždy se podíváme na jednu edici a jednoho boha. U daných karet probereme nejen, jak se chovají samotné, ale jak se správně hrají v souvislosti i s jinými kartami (pokud bude nutné vysvětlení). Tyto interakce mezi kartami se poté objeví ještě samostatně v jiné rubrice popř. budou součástí Lexikonu. Celá tato rubrika bude taktéž odsouhlasena rozhodčími Wastelands, Může se stát, že se i nyní vyskytne herní situace, ke které tu nebude žádná vysvětlivka, výklad pravidel je nejednoznačný a není nic ani v Lexikonu. V takovém případě nám dejte určitě vědět a rozhodčí se s danou situací vypořádají. Poté se jejich verdikt objeví i u příslušných karet. Nebudu se však zaobírat vysvětlováním pojmů, které jsou uvedeny a popsány v pravidlech, konkrétní pojmy, které se týkají jen karet v tomto článku, najdete pod kartami.

Elenios:

Bojovníků poskrovnu, zato magie a především vize – tím Elenios vyniká.


Bídný sběr – 1 KB

Tuto kartu můžeš zahrát pouze v případě, že tvůj protihráč díky svému zdroji v předchozím kole získal KB, nebo si lízl kartu, nebo tě donutil zahodit kartu.

Zvol jedno: získáš 4 KB, nebo si vezmi kartu ze svého hřbitova do ruky.

Komentář:

Za zdroj se nepovažuje získávání KB v přípravné fázi a lízání karty ve fázi tahu. Manová spirála se za zdroj považuje.

 

 

 

 

 

Dlouhý sen – 1 KB

Odemel svou kartu.

V tomto kole můžeš zahrát jednu kartu vize dvakrát (vyjma Dlouhého snu).

Komentář:

Odhodíte kartu na hřbitov a můžete zahrát jednu a tu samou kartu (stejný název) vize dvakrát. Je jedno, jestli ji máte na ruce nebo už na hřbitově.

 

 

 

 

 

 

Drak štěstěny – 3 KB

Neviditelnost.

Pokud Drak štěstěny zraní protihráče, hoď mincí: uhádneš-li hod, můžeš zahrát příští kartu s pevnou vyvolávací cenou bez placení její vyvolávací ceny.

Komentář:

Máte tedy šanci 50:50, že vaši další kartu zahrajete bez placení vyvolávací ceny. Neplatí pro karty, které mají ve vyvolávací ceně X či ? (ani pro avatary), všechny ostatní mají pevnou vyvolávací cenu. Platí i pro kombinovanou vyvolávací cenu.

 

 

 

 

 

Esenciální spojení – 3 KB

Během vyložení můžeš zahodit kartu bojovníka do nicoty a obětovat 3 Ž místo placení vyvolávací ceny.

Tuto kartu můžeš zahrát pouze v případě, že hráč vykládá bojovníka. Vylož si do zálohy žeton (kopii) tohoto bojovníka. Pokud má kopírovaný bojovník nějaké podmínky k vyložení, platí i pro tento žeton.

Komentář:

Místo placení vyvolávací ceny takto zahazujete bojovníka do nicoty z ruky, nikoli z bojiště. Kopie bojovníka má ty samé schopnosti a vlastnosti jako karta originální. Aktivního bojovníka zkopíruje do aktivní polohy, pasivního do polohy pasivní. Musí být ale splněny podmínky pro vyložení této kopie, např. určitý počet karet jednoho boha atd. Karta funguje podobně jako Malý Zan s tím rozdílem, že se všechny bojovníkovi schopnosti (enter the battle) spustí. Vyložený bojovník se nepočítá do síťky.

 

Grobox, patron – 1 KB

Anti-magie: 1.

Pokud by měl nějaký hráč získat KB nebo si líznout karty, přeruš tento efekt a polož na Groboxe žeton +1/+1 za každý KB a kartu, kterou by tento hráč získal. Grobox může mít na sobě maximálně 8 těchto žetonů (schopnost funguje i nadále).

Komentář:

Schopnost Groboxe platí jen na zdroje. Nemůžete tedy přerušit přičtení KB a líznutí karty na začátku soupeřova kola. Pokud již na Groboxovi leží 8 žetonů, můžete dál rušit protivníkovy efekty, ale již nepřičítáte další žetony na Groboxe. V případě zahrané Manové spirály její efekt Grobox přeruší v době, kdy by za ni měl protihráč získat KB navíc, tedy v jeho přípravné fázi. To je nebezpečná kombinace, jelikož efekt spirály platí pro celou hru. Grobox však nedokáže přerušit tento efekt získaný pomocí nevýhody, např. Nemrtví špehové. Můžete přes Groboxe rušit i své vlastní efekty, pokud si nechcete líznout kartu či získat KB, ale chcete posílit právě jeho.

 

 

Hendialin pohled – 4 KB

Pokud má tvůj protihráč 13 až 16 Ž, je vyvolávací cena této karty o 3 KB nižší.

Vyléčíš si 5 Ž a na konci kola si lízneš tři karty.

Komentář:

Vyléčit si 5 Ž není marné, ale líznout si 3 karty je přímo skvělé.

 

 

 

 

 

 

 

Hendialininy intriky – 4 KB

V příští přípravné fázi tvého protihráče získáš KB místo tvého protihráče.

Komentář:

Taková karta bude soupeře hodně bolet, protože on bude v jeho fázi na suchu (pokud nemá hodně KB z předešlé fáze hry). Určitě se vyplatí intriky zahrát až v momentě, kdy oba přičítáte v přípravné fázi 5 KB. Pokud soupeř za různé efekty přičítá další KB (např. za bojovníky v záloze), získáváte i tyto KB. Jedná se o zdroj a tudíž mohou být intriky přerušeny např. výše zmíněným Groboxem.

 

 

 

 

 

 

Kouzelný zdroj – 2 KB

Lízni si kartu.

[S]: zahoď kartu do nicoty: získáš 4 KB nebo si vyléčíš 4 Ž.

Komentář:

Kartu si líznete jen jednou a to při úspěšném vyložení. Ve svém kole můžete zahodit kartu z ruky do nicoty a vybrat si jeden z efektů.

 

 

 

 

 

Manaflakon – 2 Nekronomie

(P), X KB: cílový protihráč získá na začátku jeho příští přípravné fáze o X-1 KB méně. (X je min. 1 a max. 3)

(P): získáš X KB, kde X je větší polovina KB, které tvůj protihráč získal na začátku jeho poslední přípravné fáze.

Komentář:

Pokud si vyberete první možnost, nemá smysl platit 1 KB, protože se v podstatě nic nestane. Za 2 KB získá protihráč v přípravné fázi o 1 KB méně a za 3 KB získá o 2 KB méně.

Pokud si vyberete druhou možnost, pak při klasickém přičtení 5 KB v soupeřově přípravné fázi získáte 3 KB. U sudého přičítání je to jednoduché a u lichého přičítání zaokrouhlíte výsledné KB na celá čísla nahoru.

 

 

Molitarský buben – 1 Komponent

Trest: 4 Ž.

Nositel obdrží:

(P): cílový protihráč ztrácí 2 KB, 2 Ž a zahodí kartu. Získáš 2 KB a vyléčíš si 2 Ž.

Komentář:

Lze vyložit jen na bojovníky se symbolem (ruky). Vždy, když daného bojovníka pasivujete, následuje „pětkové“ kombo, které je ale masakrální. Pokud je bojovník, který má na sobě tento předmět, zničen v boji, je Molitarský buben zničen s ním. Pokud je tento bojovník zničen nějakým zdrojem, je Molitarský buben zničen taktéž a Trest se nevyhodnocuje, protože byl primárně zničen bojovník a ne buben.

 

 

 

Nevěstinec – 1 Stavitel

Přichází na bojiště aktivní.

[K]: obětuj permanent: znič cílový permanent.

Komentář:

Obětovat permanent přes Nevěstinec můžete i v kole soupeřově. Jinak řečeno můžete v každém kole využít efekt Nevěstince jednou. Pokud máte ve hře Nevěstinců více, můžete využít efekt každého zvlášť.

 

 

 

 

 

Osvobozující tanec – 2 KB

Obětuj bojovníka, nebo odlož kartu bojovníka ze svého hřbitova do nicoty: přeruš příští kartu, kterou bude tvůj protihráč vykládat.

Tento efekt není kumulativní.

Komentář:

Můžete tak přerušit jen příští kartu protihráče. Pokud vám nějaká jiná karta dovolí zahrát Osvobozující tanec vícekrát za kolo, stále můžete přerušit jen jednu kartu. Pokud hráč v jeho kole žádnou kartu nevyložil, efekt tance stále platí, až dokud protihráč opravdu kartu nevyloží. Je tedy dobré si poznačit, zda jste již skutečně efekt tance využili. Protivník nemusí několik kol nic vyložit a vy na to zapomenete. Je však teoretická možnost efekt tance využít ve svém kole hned dvakrát a to tak, že efekt z dříve zahraného tance využijete ve svém kole (např. pokud bude chtít soupeř ve vašem kole reagovat kouzlem a předtím nic nevyložil) a poté již klasicky zahrajete Osvobozující tanec jako vizi. Tato varianta však prakticky nenastane. Určitě ne, pokud si na to dá soupeř alespoň trochu pozor. Anebo v případě, že ve svém kole využijete efekt tance, poté zahrajete např. výše zmíněný Dlouhý sen a zahrajete ji znova.

 

Podobizna – 2 KB, 1 Nekronomie

Zvol si kartu na bojišti: vylož si na bojiště žeton (pokud je karta aktivní, bude aktivní i žeton), který je přesnou kopií této karty a má následující nevýhodu.
Nevýhoda: Schopnosti po vyložení se nespustí. Na konci kola je v každém případě zničen.

Komentář:

Pasivní karty většinou nemá cenu kopírovat, pokud si je pak nedokážete aktivovat a využít. Žeton vykládáte do zálohy. Pokud kopírujete bojovníka s komponenty, tyto na konci kola nezískáte. Karta tedy funguje podobně jako Malý Zan, ale s tím rozdílem, že bojovník s létáním přijde kvůli Nevýhodě do hry pasivní.

 

 

 

 

Posel snů – 4 KB

Po úspěšném vyložení polož na cílového bojovníka dva žetony spánku, poté vylož kartu bojovníka ze hřbitova do své zálohy jako bys jej právě vyvolal.

Komentář:

Při vyložení bojovníka ze hřbitova neplatíte jeho vyvolávací cenu. Co je však zajímavější na Poslovi snů, že přes něj můžete vyložit do své zálohy i bojovníka z protihráčova hřbitova. Takto vyložený bojovník se nepočítá do síťky. Pokud takto vyložíte bojovníka z protihráčova hřbitova a ten je v průběhu hry zničen, vrací se zpět na hřbitov jeho vlastníkovi.

 

 

 

 

 

Prostorpohlcující manaspóry – 2 KB

Podívej se na 2 vrchní karty balíčku tvého protihráče a odlož jednu z nich na hřbitov. Najdi si ve svém balíčku kartu se stejným typem. Druhou kartu polož naspod jeho balíčku a vyléčíš si 2 Ž.

Komentář:

Ze svého balíku si vyberete takovou kartu se stejným typem do ruky, kterou jste soupeři odložili na hřbitov.

 

 

 

 

 

 

Přitažlivost – X-1 KB

Vyvolávací cena je minimálně 1 KB.

Zvol jednoho bojovníka na bojišti s vyvolávací cenou X: najdi si v balíčku bojovníka se stejným názvem a vylož ho na bojiště jako bys ho právě vyvolal. Pokud je X alespoň 4, je cena všech reakcí přerušujících tuto kartu 3 KB.

Komentář:

X ve vyvolávací ceně může být i 0 nebo jedna 1, vyvolávací cena karty je však vždy min. 1 KB. Pokud tedy zvolíte jako X 0 či 1, stejně za vyložení karty zaplatíte 1 KB. Za 0 či 1 KB potom hledáte v balíčku kartu bojovníka.

Za X se bere jakákoli vyvolávací cena (i smíšená). Tam se potom X určí jako součet jednotlivých vyvolávacích cen. Pokud má např. bojovník smíšenou vyvolávací cenu 2 KB a 1 Nekronomie, je pro X  jeho smíšená vyvolávací cena 3. Při vyložení daného bojovníka se pak spouští všechny jeho schopnosti, hrajete ho jakoby z ruky, i když neplatíte jeho vyvolávací cenu. Takto vyložený bojovník se nepočítá do síťky.

 

 

Psychagot – 4 KB

Po úspěšném vyložení můžeš zahodit kartu bojovníka s magickou obranou do nicoty. Pokud tak učiníš, přeruš příští kartu magie tvého protihráče.

: Smrtící dech-3.

Komentář:

Je vhodné si poznačit, jestli jste již kartu protihráčovy magie přes Psychagota přerušili nebo ne, ať potom nevzniknou dohady. Položte na něj třeba nějaký pseudožeton přerušení. Sám o sobě je Psychagot poměrně silným bojovníkem a navíc jeho magická obrana může být i oříšek pro soupeřovy bojovníky.

 

 

 

 

Sen spící krásky – 2 KB

Rozděl 7 žetonů spánku mezi bojovníky cílového protihráče, nebo ukradni kartu, která není bojovníkem.

Pokud si vybereš druhou schopnost, musíš hrát Sen spící krásky jako zaklínadlo.

Komentář:

Můžete buď rozdělit žetony spánku anebo ukradnout kartu soupeři. Uspaní bojovníci odchází pasivně zpět do zálohy. Pokud si vyberete druhou možnost, můžete Sen zahrát jen ve svém kole (zaklínadlo).

 

 

 

 

 

Silmilský kapitán – 1 KB

Všichni tví bojovníci obdrží +1/0.

Obětuj bojovníka: cílový protihráč ztrácí 2 KB, nebo si vyléčíš 3 Ž.

Komentář:

Bonus +1/+0 obdrží i Silmilský kapitán sám. Obětovat svého bojovníka můžete kdykoli a kolikrát chcete, nicméně postupně. Nelze zaráz obětovat 3 bojovníky a hned si např. vyléčit 9 Ž. Po obětování bojovníka přechází možnost reagovat / hrát karty soupeři. Princip je tedy podobný jako u Akmala. Můžete takto obětovat i samotného kapitána.

 

 

 

 

 

Spiknutí – 3 KB

Získáš X KB, kde X je počet karet tvého protihráče v ruce a na bojišti (max. 10).

Na konci kola si můžeš líznout 3 karty.

Komentář:

Jedna z nejlepších karet na proliz a získáni KB. Čím silněji (více karet ve hře) se soupeř jeví, tím je Spiknutí pro vygenerování KB zajímavější. KB získáváte ihned, karty si líznete na konci kola.

 

 

 

 

 

 

Timeřiny myšlenky – 1 KB

Lízni si kartu.

Odlož Timeřiny myšlenky z tvého hřbitova do nicoty a hoď mincí: uhádneš-li hod, přeruš kartu s vyvolávací cenou 3 a méně (reakce).

Komentář:

Za 1 KB je tato karta hratelná. Takové Hlasité kroky v bledě modrém a to doslova. Bohužel jen s náhodným efektem. Timeřiny myšlenky přeruší kartu s konečnou vyvolávací cenou. Pokud něco soupeř hraje za 2 KB, efekt ve hře mu to zdraží o 2 KB, tedy ve výsledku hraje danou kartu za 4 KB, takovou kartu již Timeřiny myšlenky nepřeruší. Pokud naopak karta ve vyvolávací ceně obsahuje X či ?, počítá se s její konečnou vyvolávací cenou.


 

 

Věž vidění – 1 Stavitel

Přichází na bojiště aktivní.
Obětuj Věž vidění: pasivuj cílovou kartu a polož na ni žeton rozpadu, nebo cílový bojovník obdrží žeton zmrazení a žeton spánku, nebo cílový bojovník obdrží žeton síly.

Komentář:

Karta, u které vybíráte ze 3 efektů. Jelikož je to vize, lze ji každé kolo „postavit“ jednou, vždy ale musíte pasivovat jednoho bojovníka jako stavitele. Na konci kola však jako vize odchází na hřbitov. První efekt lze použít i na kartu, která již pasivní je, přidá se jí akorát žeton rozpadu. Nemůžete však přes tento efekt pasivovat bojovníka na hradbách, udělit žeton rozpadu však ano. Něco jiného je to v případě, kdy aktivnímu bojovníkovi na hradbách udělíte žeton spánku. V takovém případě odchází zpět do zálohy a stává se pasivním.

Žeton zmrazení deaktivuje všechny schopnosti dané karty a žeton spánku ji přesune do zálohy v pasivní poloze.


 

Vidiny – 1 KB

Najdi si ve svém balíčku kartu s podtypem vize a odlož ji na svůj hřbitov.

Komentář:

Přes Vidiny můžete každé kolo tahat na svůj hřbitov z balíčku další vize a ty rovnou zahrát. Nutno podotknout, že každou vizi stejného názvu můžete zahrát jen jednou i ze hřbitova, nelze zahrát tu samou vizi dvakrát.

 

 

 

 

 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Anti-magie: X

Pokud vidíte na kartě nápis Anti-magie: X, znamená to, že karta nemůže být přerušena žádnou kartou magie. Funguje, pokud je vyložena/hrána odkudkoliv.
Po zahrání musí navíc každý hráč zahodit X karet magie. Hráč, který kartu se schopností Anti-magie zahrál, takto odkládá do nicoty. Pokud někdo z hráčů nemá kartu magie, musí ukázat ruku protihráčům. Karty, které mají schopnost rušit karty a nejsou magií můžou běžně kartu s anti-magií přerušit.

 

Arcimagie :

Schopnost karty. Pokud nemáte ve hře žádnou pravidelnici, generála nebo zdroj, který by upravoval vyvolávací cenu karty s tímto symbolem, bude její vyvolávací cena vždy pevná, bez ohledu na to, jaké má tvůj protihráč karty, které by mohly ovlivnit její vyvolávací cenu. Arcimagie není podtyp

 

Poklad :

Karty se symbolem drahokamu označují poklad. Od tvého druhého kola, v tvé hlavní fázi a pouze jednou za kolo můžeš zaplatit 1 KB a zahodit kartu pokladu do nicoty a získat tak 2 komponenty. Toto není považováno za vyvolávání, efekt nebo speciální schopnost.

 

Trest:

Pokud má na sobě nějaká karta napsáno Trest: X Ž, tak to znamená, že pokud někdo použije zdroj, kvůli kterému se dostane tato karta z bojiště (tj. i tehdy, je-li vrácena zpět do ruky) nebo změní uživatele, tak je uživatel tohoto zdroje zraněn o X Ž. Trest se neuplatňuje tehdy, je-li bojovník s Trestem zabit jiným bojovníkem v boji (ani při použití schopností přímého zranění), nebo pokud takovouto kartu obětuješ (pro vlastní obětování), nebo je-li tato karta zrušena nějakým protikouzlem (tj. nepřijde do hry).

– Přirozeně, že pokud si zabijete vlastního bojovníka, tak Trest odnesete vy, nikoliv soupeř. Pokud je více zdrojů Trestu, tato zranění se sčítají.
– Pokud vás protihráč donutí svým zdrojem obětovat kartu se schopností Trest, je zraněn o patřičný počet Ž.
– Pokud hráč obětuje kartu k zaplacení aktivační schopnosti, schopnost Trest se nevyhodnocuje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Michal Slivečka (redaktor)
Jednou někdo před 15 lety dotáhl do třídy pár karet Wastelands. Tak mě ta hra chytla, že snad co přestávka, to partie. Sehrál jsem jich stovky. Nyní jsem rád, že se opět mohu vrátit k zápolení s novými edicemi. Jsem ale „stará škola“, mám rád mlátičky mezi bojovníky, které sem tam opepřím boostem nebo kouzlem. Dnešní control balíky mě moc nebaví.