HOW TO PLAY: Dornodon (Legendy)

Vítejte u zcela nové rubriky, která se bude věnovat jednotlivým kartám do nejmenšího detailu – tedy How To Play. Vždy se podíváme na jednu edici a jednoho boha. U daných karet probereme nejen, jak se chovají samotné, ale jak se správně hrají v souvislosti i s jinými kartami (pokud bude nutné vysvětlení). Tyto interakce mezi kartami se poté objeví ještě samostatně v jiné rubrice popř. budou součástí Lexikonu, ještě uvidíme. Celá tato rubrika bude taktéž odsouhlasena rozhodčími Wastelands, takže se můžete spolehnout, že pokud se dostanete do sporné herní situace, tak zde bude uvedeno, jak se správně vyhodnotí. Rubrika bude pravidelně aktualizována i s příchodem dalších edic a dalších kombinací, které zatím neznáme. Může se stát, že se i nyní vyskytne herní situace, ke které tu nebude žádná vysvětlivka, výklad pravidel je nejednoznačný a není nic ani v Lexikonu. V takovém případě nám dejte určitě vědět a rozhodčí se s danou situací vypořádají. Poté se jejich verdikt objeví i u příslušných karet. Nebudu se však zaobírat vysvětlováním pojmů, které jsou uvedeny a popsány v pravidlech. Konkrétní pojmy, které se týkají jen karet v tomto článku najdete pod kartami.

Dornodon:

Převažují karty s discardovacím efektem, trochu toho ohně tu najdete taky.


Akmal – 2 KB

Nelze vykládat karty a žetony života na Akmala.

Polož 0/-1 žeton na Akmala: získáš 1 KB.

Pokud zraní Akmal protihráče útokem, odstraň tolik žetonů z Akmala, kolik zranění udělil.

Komentář:

Karty na něj vyložit nelze, ale můžete ho posílit jinými efekty ze hry, např. žetony síly. Žetonů 0/-1 na něj můžete položit, kolik chcete, max. však 4 žetony 0/-1 a obdržet tak 4 KB v kole svém a 5 těchto žetonů v kole soupeřově (kdy má obranný bonus +1/+1). V tomto případě ale Akmal umře, neboť bude mít 0 Ž. Nezapomínejte, že žetony jakoby pokládáte po jednom, a po každém položení může soupeř reagovat. Pokud ale takto Akmala „odpálíte“, má protihráč možnost za něj obdržet komponent.

 

 

Huragginova taktika – 2 KB

Podívej se na vrchní tři karty protihráčova balíčku. Do konce kola můžeš tyto karty zahrát. Pokud je nezahraješ, jsou odloženy na hřbitov.

Komentář:

Výborná karta, která protihráče určitě překvapí. Ještě lepší je v kombinaci s jinými kartami, díky kterým se můžete podívat na X vrchních karet soupeře (a ještě lepší je to v případě, kdy je můžete vrátit ve vámi určeném pořadí). Vlastně tak rovnou zjistíte, co byste přes Huragginovu taktiku mohli zahrát, a to může být opravdu smrtící kombo. Dané 3 karty můžete zahrát, i když přísluší jiným bohům, než co máte v herním balíku. Takto zahrané karty se nepočítají do limitu pro konstrukci balíku.

 

 

 

Krvezmar – 1 Obětina

(P), 2 KB: cílový bojovník s ikonou (ruka) je zničen a jeho uživatel je zraněn za 2 Ž.

(P), 2 KB: získáš 3 KB a lízni si kartu.

Komentář:

Zajímavý předmět, který vám poslouží pro konstantní ničení soupeřových bojovníků či pro lízání karet.

 

 

 

 

 

 

Krysa Reno – 2 KB

(P): zvol si číslo. Cílový hráč zahodí náhodně kartu. Pokud je vyvolávací cena zahozené karty rovna tebou zvolenému číslu, lízni si kartu.

Komentář:

Má smysl hádat tak v rozmezí 0-3, což je vyvolávací cena většiny karet, těch bude mít soupeř na ruce nejvíce (odhazuje z ruky na hřbitov). I kdybyste náhodou vyvolávací cenu odhozené karty neuhodli, je možná efekt odhození soupeřovy karty sám o sobě lepší.

 

 

 

 

 

Malý Zan – 1 Obětina

Místo placení vyvolávací ceny můžeš zaplatit .

Během vyložení zvol jednu kartu na bojišti, Malý Zan tuto kartu ze všech hledisek okopíruje. Na konci kola musíš tuto kopii v každém případě obětovat.

Komentář:

Karta „na jedno“ použití. Je dobré si pečlivě zvolit, kterou kartu okopírujete. Přichází do hry aktivní (jako předmět), poté okopíruje aktivní kartu jako aktivní, pasivní kartu jako pasivní (i pokud se jedná o bojovníka s létáním, který je pasivní). Pokud okopírujete bojovníka s komponenty, na konci kola je nezískáváte, protože ho obětujete na konci kola, nikoli v přípravné fázi.

Pokud do hry Malého Zana vykládáte, je jeho vyvolávací cena 1 obětina. Až po úspěšném vyložení zkopíruje zvolenou kartu a to včetně její vyvolávací ceny. Okopíruje všechny atributy karty, nicméně se nespustí ty efekty, které jsou tzv. enter the battle. To jsou všechny efekty, které se vyhodnotí hned po úspěšném vyložení karty na stůl jako např. Blokování (jejich kompletní výčet je uveden níže) nebo schopnosti, u nichž je uvedeno: „Po úspěšném vyložení“. Naopak v platnosti zůstávají efekty, které působí po celou dobu, co je daná karta ve hře. Pokud kopíruje kartu, na které je uvedeno, že „nemůže být obětována“, Malý Zan je tomuto pravidlu nadřazen a kartu i tak obětujete.

Malý Zan po okopírování zvolené karty nespustí tyto efekty: Anti-blokování, Anti-magie, Blokování, Dočasný účinek, Opožděný účinek, Recyklace, Síla, Zmámení, Život.

 

Oko pekla – 1 KB

X-1  KB, obětuj Oko pekla a X dalších permanentů: Oko pekla zraní cílového hráče za 2*X Ž a lízni si kartu, nebo znič X cílových permanentů a získáš 3 KB.

Komentář:

Smrtící karta, pokud máte na stole hodně karet. A ještě více smrtící, pokud vám ji protihráč přebere a má hodně karet na bojišti on. Pokud např. za X určíte 5 KB, pak zaplatíte 4 KB, obětujete 5 svých permanentů i Oko pekla a vyberete si ze dvou efektů. Buď by Oko pekla zranilo protihráče za 10 Ž (2*5) a ještě k tomu si líznete kartu, anebo zničíte 5 cílových permanentů (můžete opět i svoje) a získáte 3 KB. Tak či tak je to masakr. Schopnost Oka můžete hrát i za 0 KB, nikoho nezraníte, nic nezničíte, ale 3 KB stejně získáte resp. za 1 KB, kdy bude daná schopnost stále hraná zadarmo a alespoň něco tak zničíte.

 

 

Potopená truhla – 1 Obětina

Vždy, když se truhla aktivuje, polož žeton jedu na cílového bojovníka.

(P), 1 KB: Cílový hráč zahodí náhodně kartu, nebo zraní cílového hráče za 2 Ž.

Komentář:

Na první pohled nenápadná karta, ale ve svém vlastním kole využít hned oba efekty se vyplatí. Při vyložení samozřejmě lze využít jen efekt podmíněný pasivováním, od další přípravné fáze ale začnete rozdávat i jedové žetony a to už je pro soupeře docela zlé. Bohužel to může být zlé i pro vás, protože vždy musíte zacílovat nějakého bojovníka. Pokud soupeř žádného nemá a vy ano, musíte jedový žeton umístit na něj. Nelze se rozhodnout v přípravné fázi, že truhlu aktivovat nebudete, aktivuje se vždy. Nicméně ji potom nemusíte pasivovat (tedy nepoužijete její druhou schopnost) a tím se vyhnete rozdání dalšího jedového žetonu. Schopnost podmíněnou pasivováním můžete využít i v kole soupeře, pokud je truhla aktivní.

 

Přízračný sokol – 1 KB

Komentář:

Za zmínku stojí, že to je „vize“, tudíž i pokud ho máte na hřbitově, můžete jej každé kolo za 1 KB vyložit do hry. Pokud máte Přízračných sokolů více (třeba na ruce i na hřbitově), můžete jej každé kolo zahrát pouze jednou. Jelikož je to vize, na konci kola odchází vždy na hřbitov.

 

 

 

 

 

 

 

Purpurový měsíc – 1 KB, 1 Nekronomie

Znič cílového bojovníka, nebo cílový hráč ukáže ruku a zahodí všechny karty s vyvolávací cenou méně než 2 (X a ? se počítají jako 0).

Komentář:

Jasná discard karta do počáteční fáze hry, ty 4 karty z vyvolávací ceny určitě rádi do nicoty odemelete. Soupeř pak odhodí na hřbitov všechny karty s vyvolávací cenou 0 a 1. Pokud má soupeř na ruce karty, kde je smíšená vyvolávací cena, je celková vyvolávací cena součtem těchto cen. I kdyby tam neměl žádné takové karty, aspoň budete vědět, co má na ruce a to se taky hodí.

 

 

 

 

Skřetí plamenomet – 1 Komponent

Pokud vykládáš tuto kartu na skřeta, nemusíš platit vyvolávací cenu.

Nositel obdrží: Trest: 4 Ž

: Proud ohně-6 (místo placení KB můžeš obětovat své Ž).

Komentář:

Uživatel obdrží jednu z nejsilnějších útočných schopností, jaké vůbec jsou. I slabý bojovník se rázem promění v krutobijce. Nositel navíc obdrží schopnost Trest 4 Ž, který zraní protihráče za 4 Ž, pokud vám ji z bojiště dostane jinak, než klasickým útokem popř. vám ji bude chtít přebrat.

 

 

 

 

Soustavný bolehlav – 2 KB

Cílový bojovník nebo hráč je zraněn za 2 Ž.

Komentář:

Jako vizi můžete tuto kartu hrát i ze hřbitova. Každé kolo za 2 Ž dříve nebo později soupeře dostane.

 

 

 

 

 

 

 

Sup Smrtihlav – 4 KB

Pokud Sup Smrtihlav udělí zranění útokem, polož na něj žeton síly.

Nevýhoda: nemůže útočit na osobnosti

Komentář:

Za 4 KB je možná trochu dražší, ale ihned může operovat na hradbách. Přeci jen nebude tak úplně jednoduché jej v souboji zabít. Schopnost Rezistence – nemůže být zničen zdroji, které cílují „jednu kartu“. Útočit na osobnosti sice nemůže, ale bránit se jim může. Žeton síly však získá jen pokud útočí (tedy ve vašem kole), nikoli v kole soupeřově, kdy se brání. Sice taky udělí zranění, ale žeton síly neobdrží. Pokud Sup útočí na bytost, jejíž ÚČ je v danou chvíli rovno číslu 6, zafunguje přidaný žeton síly jako ŽIZEF a Supa zachrání.

 

 

 

Úder plamene – 2 KB

Cílový bojovník nebo hráč je zraněn za 4 Ž.

Komentář:

 Za 2 KB to střelit do hráče za 4 Ž? Mějte to na ruce 3x a soupeře ugrilujete k smrti, navíc to je kouzlo.

 

 

 

 

 

 

 

Varkaudarský fetiš – 1 Komponent

Místo placení vyvolávací ceny můžeš zahodit kartu varkaudara.

Tví varkaudaři obdrží schopnost: Odplata: 2 KB.

Vyvolávací cena tvých varkaudarů je o 1 nižší. Zdroje tvého protihráče, které cílují jednoho nebo více tvých varkaudarů jsou o 2 KB dražší.

Trest: 3 Ž.

Komentář:

Opravdu fetiš jen pro varkaudary. Pro nic jiného se nehodí. Snižuje vyvolávací cenu varkaudarů, ale jakoukoli. Můžete tak o 1 snížit i Obětinu či Nekronomii. Pokud máte ve hře fetišů více, můžete si za každý vybrat, co konkrétně bude snižovat, můžou snižovat i tu samou vyvolávací cenu vícekrát. Všichni varkaudaři obdrží schopnost Odplata: 2 KB, tedy pokud vám protihráč zničí/přebere varkaudara jinak než v boji, získáte 2 KB. Samotná karta fetiše ještě disponuje schopností Trest: 3Ž, což zraní protivníka za 3Ž, pokud vám fetiš odstraní ze hry.

 

Znamení žháře – 2 KB

Po úspěšném vyložení zraní cílového hráče nebo bojovníka za 2 Ž.

[K]: pokud jsi v tomto kole způsobil zranění protihráči alespoň za 4 Ž svým zdrojem, získáš 1 KB, vyléčíš si 2 Ž a lízneš kartu.

Komentář:

Schopnost Znamení žháře funguje i v kole soupeřově, pokud jej zraníte např. magií alespoň za 4 Ž, obdržíte zmíněné. Bonus tedy můžete obdržet 1x ve svém kole a 1x v kole soupeřově při splnění podmínky. Pokud máte Znamení žháře ve hře více, obdržíte tento bonus za každé toto očarování.

 

 

 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

Odplata:

Efekt schopnosti Odplaty se spustí, pokud tato karta mění uživatele, nebo odchází ze hry v důsledku efektu zdroje tvého protihráče. V tomto smyslu má schopnost Odplata vždy pozitivní účinek na uživatele karty. Efekt Odplaty se vyhodnocuje pouze jednou.

 

Rezistence :

Rezistence je speciální schopnost karty, která znamená: Tato karta nemůže být cílem zdrojů, které ovlivňují a odvolávají se pouze na jednu „KARTU“. Rezistence nefunguje:

– Pokud zdroj ovlivňuje 2 a více cílů.

– Pokud má schopnost nebo efekt zaměření pouze na bojovníky, budovy, létání, určitý typ atd.

Aby fungovala, musí se vždy odvolávat na slovo „karta“ na ní uvedené. Vždy musí říkat pouze „Cílová karta je zničena“, „Karta bohyně Sheran…“, Znič kartu s vyvolávací cenou 2“ atp.).
Pokud zde bude uvedené například pouze: „Cílový bojovník je zničen.“ V tomto případě rezistence nefunguje. Tato fráze totiž neobsahuje slovo „karta“.

 

Trest:

Pokud má na sobě nějaká karta napsáno Trest: X Ž, tak to znamená, že pokud někdo použije zdroj, kvůli kterému se dostane tato karta z bojiště (tj. i tehdy, je-li vrácena zpět do ruky) nebo změní uživatele, tak je uživatel tohoto zdroje zraněn o X Ž. Trest se neuplatňuje tehdy, je-li bojovník s Trestem zabit jiným bojovníkem v boji (ani při použití schopností přímého zranění), nebo pokud takovouto kartu obětuješ (pro vlastní obětování), nebo je-li tato karta zrušena nějakým protikouzlem (tj. nepřijde do hry).

– Přirozeně, že pokud si zabijete vlastního bojovníka, tak Trest odnesete vy, nikoliv soupeř. Pokud je více zdrojů Trestu, tato zranění se sčítají.
– Pokud vás protihráč donutí svým zdrojem obětovat kartu se schopností Trest, je zraněn o patřičný počet Ž.
– Pokud hráč obětuje kartu k zaplacení aktivační schopnosti, schopnost Trest se nevyhodnocuje.

 

 

 


Michal Slivečka (šéfredaktor)
Jednou někdo před 15 lety dotáhl do třídy pár karet Wastelands. Tak mě ta hra chytla, že snad co přestávka, to partie. Sehrál jsem jich stovky. Nyní jsem rád, že se opět mohu vrátit k zápolení s novými edicemi. Jsem ale „stará škola“, mám rád mlátičky mezi bojovníky, které sem tam opepřím boostem nebo kouzlem. Dnešní control balíky mě moc nebaví.