PRAVIDLOVÝ KOUTEK: Update pravidel – září 2018

Tentokráte jsem si pro Vás připravil obsáhlejší Pravidlový koutek ohledně dodatečných pravidel, které přijdou s novou edicí (a po ní) a dílčí změny pravidel, které se odehrají v rámci některých schopností, vše si zde podrobně vysvětlíme. Jelikož k nové sadě nevyjde žádná kniha pravidel, ani doplňující lístek s pravidly, budou všechny nová aktuální pravidla formulována do publikace formátu A6, který bude mnohem čitelnější, než předchozí kniha pravidel k balíčkům Starter. Naštěstí si zachová svou skladnost, takže si jej  můžete brát kamkoliv sebou. Na prodej bude jako samostatný produkt a bude obsahovat pravidla pro 3 edice do předu (2 a 1/4 roku do předu). Měkká vazba.

Dále došlo k poměrně zásadní změně wordingu na kartách, který novými termíny nahradí 15 let starý a nejasný wording. Všechny tyto pravidla budou přidána i na web, aby si je mohl kdykoliv kdokoliv dohledat. Jedná se zatím o nejzásadnější změnu pravidel od dob znovu vydání Wastelands, takže si je prosím všichni pozorně přečtěte. Věřím, že až si všichni tyto pojmy zažijete, bude hra mnohem přehlednější a zase o krok unifikovanější.

Pojďme se tedy podívat, co nás v budoucnu čeká:

Mlha 
Na některých kartách naleznete ikonu mlhy. Tyto karty mohou být vedle běžného vyložení zahrány jiným způsobem: můžeš je hrát jako kouzlo – mlhovina, za 1 KB z ruky. Můžeš úspěšně zahrát max. 1 kartu jako mlhovinu za kolo. Vyvolávací cena mlhoviny se nemůže za žádných okolností změnit. Po úspěšném vyložení si můžeš najít další kartu s ikonou mlhy ve svém balíčku. Počítá se jako zahrání karty a pokud měla podtyp vize, počítá se, jakoby jsi zahrál kartu vize s tímto názvem (tzn. v tomto kole ji již nemůžeš přes schopnost vize zahrát).

DŮLEŽITÉ! Pokud jsi ve hře alespoň jednou použil hledání pomocí mlhoviny, nemůžeš již do konce hry prohledávat svůj balíček žádným jiným způsobem než hledáním pomocí mlhoviny.

Komentář: „Nejzásadnější mechanika, která přijde v edici po Legendách.“

 

Zanovy střepiny 
Zanovy střepiny jsou nový typ vyvolávací ceny symbolizována oranžovou ikonou kouzelných bodů v levém horním rohu karty. Tyto karty se za všech okolností počítají jako karty hrané za kouzelné body, je ale možné každý jeden kouzelný bod z této ceny zaplatit pomocí: jednoho stavitele, komponentu nebo obětiny (nelze použít nekronomii). Vyvolávací cena placená v Zanových střepinách nemůže být nikdy nižší než 1! Nelze použít stavitele a obětovat ho pro zaplacení Zanovy střepiny v podobě obětiny současně. Zanova střepina není podtyp, ale ve hře se můžou objevit karty, které se na Zanovy střepiny odkazují.

Komentář: „Nová vyvolávací cena, které se dočkáme v edici po Legendách.“

 

Obrana 
Pokud tvůj protihráč začínal hru, můžeš hrát kartu s ikonou obrany v jeho prvním kole bez placení její vyvolávací ceny.
Nemůžeš hrát více karet s ikonou obrany, než kolik vyložil tvůj protihráč karet v prvním kole, ale pokud nehrál žádnou, můžeš stále 1 zahrát. Karty pomocí schopnosti obrany můžeš do hry vyložit, i když to jejich typ neumožňuje (např. bojovník, zaklínadlo, předmět…).

Komentář: „Časem se objeví tato schopnost, pro nás je však ještě poměrně vzdálená, nicméně si ji již do pravidel dáme (cca 2 roky).“

  

 

Vazba
Vazba je podmínka. Ke splnění této podmínky musíš mít na bojišti, na hřbitově nebo v ruce (musíš ukázat) kartu se stejným podtypem jako má karta s Vazbou. Toto je většinou podmínkou pro spuštění schopnosti, nebo zlevnění vyvolávací ceny apod.

Pokud má karta s vazbou více podtypů, pro splnění podmínky stačí vazba pouze na jeden z těchto podtypů a naopak.

Komentář: „Opět poměrně vzdálená podmínka pro spuštění schopnosti.“

 

Piktogramy použití schopnosti
Dříve se omezení opakovaného použití schopnosti popisovalo do závorky za aktivační schopnost (např. ve svém kole, jednou za kolo, pouze dvakrát za kolo apod.). Nově budou znázorněny piktogramy s písmeny: „K“ jako Kdykoliv (i v soupeřově kole) a písmeno „S“ jako pouze ve Svém kole. Pokud není za písmenem číslo, vždy lze tuto schopnost použít maximálně jednou za kolo. Pokud zde číslo je, určuje nám, kolikrát můžeme tuto schopnost v jednom kole použít.

: jednou za kolo.

: dvakrát za kolo (nebo X-krát).

: pouze ve svém kole, jednou za kolo.

: pouze ve svém kole, až dvakrát za kolo (nebo X-krát).

Komentář: „Piktogramy se objeví již v Legendách a předpokládám, že výrazně zpřehlední hru a ušetří spoustu textu na kartách.“

 

Život-zachraňující efekt (dále jen „ŽIZEF“, nebo-li tzv. life-saving effect)
Ve Wastelands existují karty a schopnosti, které umí léčit nebo přidávat životy.
Proto je možné bojovníky, nebo stavby, které jsou zraněné léčit bezprostředně před zničením. V tomto smyslu má léčení „rychlost reakce“, ale není reakcí.

Pokud je bojovník zraněn (vč. zranění v boji) nebo jsou jeho maximální Ž sníženy, můžeš bezprostředně použít zdroj, který okamžitě přidá bojovníkovi zpět jeho životy (přímo i nepřímo). ŽIZEF funguje i na budovy.

V jeden okamžik můžeš používat neomezený počet ŽIZEF, abys vrátil životy bojovníka na maximální úroveň nebo ho ochránil před smrtí.
Předtím, než začneš používat ŽIZEF musíš vyhodnotit všechny ostatní zdroje a efekty, které upravili počet životů bojovníka.
Bojovníci, kteří mají méně než 1 život (nebo budovy s méně než 1 SB) mohou použít pouze své ŽIZEF schopnosti a pouze aby zachránili sami sebe.
Pokud žádný z hráčů nechce použít ŽIZEF, jsou budovy a bojovníci s životem 0 a méně zničeny.

Komentář: „Tímto jsou doufám všechny zmatky kolem ŽIZEFu jednou pro vždy vysvětleny.“

 

Legendární bojovník 
Legendárního bojovníka poznáme podle ikony loutny. Jedná se o skupinu bojovníků, kteří jsou schopní používat své legendární schopnosti, pokud to nějaká karta ve hře umožňuje. Tzn., že pokud ve hře není karta, která by přímo povolovala použití legendární schopnosti, tato schopnost nemůže být použita.

Komentář: „Na první pohled by se zdálo, že půjde o nějakou významnou schopnost, bohužel se ve hře příliš legendárních mechanik nedočkáme a když už, vždy si budete muset dát do balíčku karty, které je spustí. Za celou existenci Wastelands vyšly tyto karty dvě :-)“

 

Morf (podtyp bojovníka)

Morf je speciální podtyp. Pokud úspěšně vyložíš morfa ze své ruky, můžeš mu určit barvu a podtyp (rasu) bojovníka*, morf bude na bojišti příslušníkem této barvy a podtypu (stále bude mít i podtyp morf).

* Podtypy bojovníků jsou nejčastěji zastoupeny na kartách bojovníků a znamenají příslušnost k určité rase. Příklady podtypů, které nejsou rasy a nemohou být zvoleny: vize, anomálie, reakce apod.

Pokud se nějaký zdroj nebo pravidlo odvolává na barvu nebo podtyp bojovníka ve tvé ruce, hřbitově nebo balíčku, můžeš vždy použít kartu morfa a barvu nebo podtyp si kdykoliv libovolně zvolit podle potřeby.
(Znamená to tedy, že morf v ruce nebo na hřbitově může vždy splnit podmínku pro Vazbu)

Příklad: Můžeš si tuto kartu najít jako zelenou v balíčku, z ruky ji poté ukazovat jako bílého vládce osudu a do hry ji zahrát jako červeného qwarga. Ve hře se již příslušnost a barva nemění, v okamžiku kdy odejde morf na hřbitov, můžeš opět volit podle potřeby. Můžeme tedy říct, že pokud není na bojišti, může mít jakoukoliv barvu a být příslušníkem jakékoliv rasy.

Komentář: „Morf bude velice zajímavý podtyp bojovníka a určitě si s ním užijeme spoustu srandy. Zatím je ale relativně vzdálený.“

 

Anti-magie
Tato schopnost karty nyní funguje pokud je karta hrána/vyložena odkudkoliv.

Komentář: „Schopnost Anti-magie nám posílí, protože nyní funguje i ze hřbitova, balíčku atd.“

 

Předměty
Bojovníci mohou používat neomezený počet stejných podtypů předmětů (zbraň, štít, brnění atd.).

Komentář: „Nové pravidlo, které zrušilo toto omezení.“

 

Rušení (pojem na kartě, způsob hraní karty)
Pokud vidíš na kartě slovo „Rušení: …“ znamená to, že tuto kartu můžeš hrát jako reakci, poté tato karta přeruší efekt na který odkazuje a vyloží se do hry (nezáleží na jejím typu, takže tímto způsobem můžeš vykládat a rušit i v kole soupeře). Toto není schopnost, ale způsob, jakým kartu hrát, tzn. že nelze tento způsob přerušit, ale lze přerušit kartu jako celek. Kartu lze samozřejmě hrát i standardně bez použití způsobu Rušení, pokud se karta dostane do hry běžným způsobem nemá Rušení během vyložení na hru žádný vliv.

Příklad: V minulosti se objevovaly karty jako Demizra nebo Stínový duch. Aby se vše zjednodušilo, není nyní potřeba toto zdlouhavě vypisovat.

Komentář: „Bude se jednat o nový způsob hraní karty, zjednodušení výkladu a ušetření textu na kartě – vzdálené.“

 

Recyklace: X
Pokud úspěšně vyložíš kartu s touto schopností, můžeš zvolit až X karet z jednoho cílového hřbitova a zamíchat je zpět do balíčku vlastníka. Vyléčíš si tolik životů, kolik karet jsi zamíchal zpět.

Komentář: „Jedna ze starších schopností, která se nám bude hodit do budoucna proti balíčkům, které budou postavené na odemílání karet z balíčku.“

 

Žeton rozpadu
Pokud má na sobě karta žeton rozpadu, v každé přípravné fázi majitele karty polož na tuto kartu další žeton rozpadu. Jakmile je v přípravné fázi počet žetonů rozpadu roven vyvolávací ceně karty, je odložena na hřbitov. Pokud to byl bojovník, nikdo nezískává komponenty (je zde drobná podobnost s žetony jedu).

Komentář: „Obdoba žetonu jedu, který bude fungovat i na ostatní karty, ne jen na bojovníky.“

 

Zmámení: X
Po úspěšném vyložení, pokud chceš, můžeš ukrást bojovníka s vyvolávací cenou max. X. Uživatel karet vyložených na ukradeném bojovníkovi se nemění. Pokud nechceš využít schopnosti zmámení po vyložení, polož na tohoto bojovníka žeton +1/+1.

Komentář: „Nová schopnost bojovníků, kteří v sobě budou mít zabudované kradení bojovníků. Nejčastěji bude tato schopnost doménou karet s podtypem siréna.“

 

Zničení: X HP.
Během hlavní fáze může jakýkoliv hráč obětovat X Ž a snížit svou maximální hranici životů o X a „zničit“ tuto kartu.
(pozn. toto pravidlo je již známé z popisu předchozích karet generálů, kteří mohli být v hlavní fázi „zrušeni“.)

Komentář: „Zkráceně to, čím můžete zrušit některé karty generálů (resp. pravidelnic).“

 


NOVÉ POJMY WORDINGU:

Odemel (mlít, odemlít)
Pokud na kartě vidíš termín „odemel“ znamená to, že musíš odložit vrchní kartu svého balíčku na hřbitov. Pokud není uvedeno jinak, odemíláš vždy z vrchu svého balíčku. Může být uvedeno, že bude odemílat tvůj protihráč nebo upřesněno, kolik karet, jestli do nicoty atd.).

Komentář: „Opět zpřesnění definice odložení na hřbitov. V termínu odemel se nikdo nebude moci splést.“

 

Ukradení
Pokud je na kartě uvedeno slovo „ukradni“, znamená to, že určíš jednu kartu na bojišti a ta se přesune pod tvou kontrolu (stáváš se jejím uživatelem). Všechny karty, které jsi v průběhu hry „ukradl“ musíš na konci hry vrátit jejich vlastníkovi!

Komentář: „Nahradí nám zbytečně zdlouhavé fráze typu: Urči cílovou kartu na bojišti a ta se přesune pasivně do tvé zálohy, stáváš se jejím uživatelem. Nyní bude stačit: Ukradni cílovou kartu pasivně do své zálohy. Méně textu = více přehlednosti.“

 

Uživatel
Nový výraz pro pojem „Majitel“. Slovo majitel se již nadále nebude používat. Pro všechny situace kde je postaru uvedeno slovo „Majitel“ platí stejné pravidla jako pro slovo „Uživatel“.

Komentář: „Slovo majitel, které je synonymem slova vlastník zaplať pánbůh nadobro opustilo naše kruhy a nahradíme ho voňavějším slovem uživatel.“

 

Zahoď (zast. odložení karty z ruky)
Zahození karty z ruky na hřbitov nebo nicoty. Pokud není na kartě uvedeno, že musíš zahazovat náhodně, vždy vybíráš, kterou kartu odložíš. A pokud není uvedeno, že zahazuješ do nicoty, vždy zahazuješ na hřbitov.

Komentář: „Užívání dřívějších pojmů „odlož na hřbitov“ mátlo odkud se odkládá (hra nebo ruka?), tento nový termín jasně stanoví, že v tomto případě se „zahazují“ výhradně karty z ruky.“

 

Zničit (pojem, zast. odložit na hřbitov)
Pokud je karta v důsledku nějakého zdroje nebo efektu odložena na hřbitov, říkáme, že je zničena

Komentář: „Opět nahrazení starého pojmu – karta je odložena na hřbitov. Nyní bude prostě zničena.“

 


Autor: Vladimír Šopík (redaktor)
S Wastelands začal už v době pravěké, a už tehdy ho naprosto uchvátila. Tak dlouho v sobě živil myšlenku znovu vydání hry, až se to nakonec podařilo. Z balíčků hraje nejraději složitější konstrukce, převážně kontrol. Jeho nejoblíbenějším formátem je však draft, ve kterém člověk zažije ojedinělé herní okamžiky. Má bohaté zkušenosti i s jinými karetními hrami, které zúročuje při vývoji a zdokonalování české verze Wastelands.