AKADEMIE: 1. Díl – Detailní popis karty

V prvním dílu seriálu AKADEMIE popíšeme jednotlivé náležitosti na kartě. Aby jste se mohli rychleji zorientovat, je potřeba důkladně znát všechny symboly karty. Ty si nyní dopodrobna vysvětlíme a na konci článku naleznete i video, kde si můžete všechno zrekapitulovat.


Úroveň obtížnosti článku:  

 

 

Popíšeme si kartu Skřetí válečný šaman:

1. Název karty  název karty nalezneme nahoře nad obrázkem. Slouží k identifikaci karty, na samotnou hru nemá za běžných okolností vliv.

2. Vyvolávací cena karty – Je to podmínka (cena) karty, která musí být uhrazena, aby mohla být karta vyložena z ruky. Hvězdička označuje kouzelné body, symbol kosti označuje „komponenty“ a věž počet stavitelů potřebných při vykládání karty.

Kouzelné Body (KB, mana) jsou nejběžnější platidlo ve hře. Je to číslo v symbolu 16 cípé hvězdy. Na začátku Vašeho kola (v přípravné fázi, předtím, než si líznete kartu) získáte určitý počet KB – nejčastěji v prvním kole 1 KB, ve druhém kole 2 KB atd. Až od pátého kola, kdy získáte už pokaždé 5 KB. Mana Vám zůstává a je kumulativní. Maximální počet bodů, které lze mít v zásobě je 20 KB. Nad tuto hodnotu již žádné další Kouzelné Body neobdržíte. Na jejich počítání je tedy ideální např. 20 stěnná kostka.

Komponenty (kosti) jsou platidlo používané pro karty typu předmět. Abychom ho získali, musíme zabít bojovníka, za kterého po jeho smrti získáme komponent (kost). Nejčastěji se získávají z karet typu bytost. U naší karty lze vidět uprostřed pod obrázkem ikonu kosti (6). Někdy jsou zde kosti dvě, ale i tři a více. Pokud se nám podaří zabít protivníkovi danou bytost, získáme tolik Komponentů, kolik kostí bylo na ikoně pod obrázkem. Logicky tedy, dokud jsme nezabili žádnou bytost, nelze za standardních okolností kartu předmětu z ruky zahrát a musíme počkat, až protihráč nějakou bytost vyloží a my ji zabijeme. Komponent lze chápat jako „trofej“, kterou jsme si odnesli po úspěšném zabití a poté s nimi platíme další karty. Komponenty si můžete počítat nějakými žetony nebo korálky, případně také na kostce (nejčastěji tedy při hře používáme tři počítadla – kostku 20 na životy, kostku 20 na KB a kostku 6 na komponenty).

Stavitelé jsou používáni pro placení vyvolávací ceny staveb. Stavbu neplatíme v KB ani komponenty. Stavby staví samotní bojovníci, které jsme si vyložili do hry. Aby mohl bojovník postavit stavbu (hráč jej označí za stavitele) musí být v záloze přesunut z aktivní do pasivní polohy (otočíme jej o 90°). Číslo určuje, kolik bojovníků musíme tímto způsobem pasivovat. Pokud má bojovník schopnost létání přichází do hry aktivní a může být označen za stavitele v kole, ve kterém přišel na bojiště. Bojovníci, kteří schopnost létání nemají, přichází do hry pasivní (vždy do zálohy otočení o 90°). Aktivují se v příští přípravné fázi jejich majitele (na začátku kola). Tudíž můžou stavět až v následujícím kole. Př. když stavba vyžaduje na vyvolání 2 stavitele, nejdříve pasivujeme (otočíme o 90°) dva AKTIVNÍ bojovníky v záloze a poté z ruky vyložíme (opět v pasivním stavu) kartu s typem „stavba“. Vyzkoušejte si to! 🙂

3. Typ karty – Ve Wastelands existuje mnoho typů karet. Jejich podrobné rozdělení si ukážeme v následujícím díle. Jsou to tyto typy: bytost, osobnost, avatar, stavba, předmět, odbornost, očarování, kouzlo, zaklínadlo, pravidelnice a generál.

Bytosti, osobnosti a avatary nazýváme bojovníky.
Očarování, kouzla a zaklínadla nazýváme jednotně magie.

4. Podtyp karty – Jednotlivé typy karet jsou ještě dále rozděleny na podtypy. Nejčastěji se jedná o definování nějaké „rasové příslušnosti“. V našem případě je to „skřet“ a v rámečku textu karty vidíme, že tato karta má schopnost přidávat všem skřetům +1/+0. Tzn., že každá karta, která má v podtypu uvedeno skřet, bude tohoto bonusu využívat.

5. Příslušnost karty – Každá karta, pokud není bezbarvá, vyznává příslušnost k nějakému bohu (barvě). V našem případě je tato karta stoupenec boha Dornodona a je červená. Všechny karty patřící stejnému bohu mají i svou jednotnou barvu. Např. všechny karty bohyně Elenios jsou modré atp. V turnajovém balíčku nemůžete hrát více než 4 různé barvy bohů (snesou se navzájem jen 4).

6. Ikony – Aby autoři hry ušetřili místo a vše podrobně nevypisovali do rámečku textem, nahradili některé opakující se mechaniky nebo jednoduché věci ikonami uprostřed pod obrázkem. V současné chvíli již je různých ikon více než dost, takže si je vysvětlíme spíše v nějakém samostatném díle.

Nejčastěji Vám bude do začátku stačit, že Ikona Kosti označuje kolik komponentů (platidlo pro předměty) je možné z bojovníka získat po jeho zabití a Ikona Dlaně symbolizuje, že tento bojovník je schopný používat předměty (typ karty), které jsou také označeny touto ikonou dlaně. Tyto předměty se vykládají přímo na kartu bojovníka a většinou tohoto bojovníka posilují – vždy je popsáno v textu karty.

Ostatní ikony nejsou pro začátečníky nijak zvlášť důležité a pro hlubší pochopení hry by Vám zbytečně motali hlavu (pokud je přesto chcete znát již teď, jejich popisy naleznete v knize pravidel nebo v pravidlech zde na stránce). Na jejich vysvětlení, pochopení a zapamatování máte čas. Nejdříve je nutné se naučit jiné základní věci.

7. Popis karty – nachází se zde herní vlastnosti karty, které je nutné si důkladně přečíst. Každá karta má tento text jiný, a proto také každá karta dělá trošku něco jiného 🙂

8. Ilustrační text – tento text slouží pouze k doladění atmosféry a příběhu, nepatří mezi pravidla a na hru nemá žádný vliv!

9. Útočné číslo (ÚČ) bojovníka – ÚČ nám ukazuje hodnotu zranění, kterou je schopný bojovník udělit v průběhu útočné fáze jeho protivníkovi nebo našemu protihráči.
10. Životy (Ž) bojovníka resp. strukturální body (SB) stavby – nám ukazují, za kolik bodů zranění je potřeba bojovníka zranit, aby byl odložen na hřbitov.

Pozn. pokud netrvá naše kolo mají všichni naši bojovníci tzv. Obranný bonus. Znamená to, že automaticky všichni bojovníci obdrží +1/+1. Takže je nutné (pro našeho protihráče) v boji zranit bojovníka o +1 dodatečný život, aby byl odložen na hřbitov, než vidíme standardně na kartě. Toto samé platí pro karty magie. Pokud hrajeme kartu zraňující magie ve svém kole (např. zaklínadla) musíme myslet na to, že všichni bojovníci protihráče mají +1/+1, tudíž je potřeba je vždy zranit o 1 Ž navíc. Proto je vhodné hrát zraňující kouzla v kole protihráče, kdy tento bonus nemá a stačí nám zranit bojovníka pouze za tolik Ž, kolik vidíme hodnotu v tomto symbolu štítu. Stavby obranný bonus nedostávají. Mají tedy v protihráčově kole pořád tolik Strukturálních Bodů, kolik vidíme v symbolu štítu.

11. Symbol edice a vzácnost – Určuje edici, ve které karta vyšla. Dále nám podle barvy pomůže odlišit vzácnost karet. Vzácné karty mají tento symbol zlatý (žlutý), neobvyklé stříbrný (šedý), bronzová (hnědá) ikona označuje karty běžné. Na hru nemá žádný vliv!

12. Autor obrázku – Jméno autora ilustrace. Na hru nemá žádný vliv!

Nyní už víte, co všechno se nachází na kartě. V dalším díle se podíváme na typy karet a jejich rozdělení. Vysvětlíme si jejich principy.

Přikládáme ještě video o popisu karty, protože seriál akademie bude mít i svou „video verzi“, kterou naleznete na YouTube:

Děkuji za pozornost a těším se u dalšího dílu seriálu AKADEMIE.