ORGANIZOVANÉ HRANÍ


To, na co se jistě všichni těšíme nejvíce, je samotné organizované hraní a možnost poměřit své herní dovednosti a schopnosti s jinými hráči a případně vyhrát i nějaké krásné ceny a PROMO karty.

Nejdříve drobná pozvánka:

Celou „competetive“ scénu zahajujeme 22. 10. 2017 v herně Tomovy hry v Praze. Bude se zde konat první a exkluzivní turnaj ve formátu Preview (sealed), jediný ve své kategorii pro tuto edici. Místa v herně jsou omezena na cca 20 lidí, proto by bylo dobré se na našich facebookových stránkách nechat před-registrovat a zajistit si tak startovní místo (před-registrovaní budou mít přednost). Budou se rozdávat Ultra-raritní karty, promo karty a celý turnaj má koeficient x2, tzn. že z něj získáte více bodů, než z běžných turnajů. Myslím si, že je to ideální start jak začít s kompetetivním hraním této báječné hry!

Tento turnaj se bude hrát v přátelském duchu a pokud nebude hned někomu něco jasné, budou zde přítomni vydavatelé a zkušení hráči, kteří ochotně pomohou hráčům rychleji proniknout do hry, takže jsou vítání všichni a HLAVNĚ i nováčci! Můžete se sem přijít na cokoliv zeptat nebo se s hrou seznámit! Takže nezapomeňte – 22. 10. 2017 se všichni vidíme v Praze, na prvním turnaji a jdeme nasbírat první bodíky do ligové tabulky! 🙂

Tento článek ale bude pojednávat o trochu jiném tématu, a to sice o samotném organizovaném hraní, vysvětlíme si zde, jak budou turnaje probíhat. Kompletní příručku obdrží pouze pořadatelé. My Vám zde zveřejníme veškeré informace, které by samotní hráči měli také znát. Jednotlivé texty jsou převzaty přímo z Příručky pro organizátory platné k 12. 10. 2017.

 

ORGANIZAČNÍ PRAVIDLA

POŘADATEL

Je osoba oficiálně pověřená k pořádání akcí spojených s turnajovým hraním ve Wastelands. Má na starosti zajištění události od začátku až do konce a je zodpovědná za její průběh. Pořadatelem se může stát kdokoliv, kdo si zajistí oficiální licenci k pořádání turnaje u vydavatele a má k pořádání dostupné veřejné prostory s nezbytným vybavením a sociálním zařízením. Vydavatel si vyhrazuje právo v případě nedodržení podmínek stanovených tímto dokumentem přidělené licence odebrat a právo pořádání pořadateli zrušit.

Pořadatel může být na jím pořádané akci zároveň i hráčem (účastníkem).

TURNAJE

Typy turnajů:

CONSTRUCTED – patří sem všechny turnaje, do kterých se účastníci registrují se svými před-připravenými balíčky. Patří sem formáty: Standard, No-Rare, Allcommon, Highlander, Válka bohů a Božské spojenectví. Tyto turnaje mají koeficient 1.
Kit určený k těmto formátům obsahuje 8 promo karet a 1 Ultra-Raritní kartu pro vítěze.

LIMITED – patří sem všechny turnaje, do kterých se účastníci registrují a své balíčky si připraví z karet, které obdrží na místě (součástí registrace do turnaje je zakoupení produktu potřebného k hraní). Patří sem formáty: Sealed a Draft. Tyto turnaje mají koeficient 2.
Kit určený k těmto formátům obsahuje 8 promo karet a 1 Ultra-Raritní kartu pro vítěze.

PREVIEW – je speciální typ turnaje pořádaný k vydání nové sady. Řídí se pravidly pro formát Sealed. Případný zájem o pořadatelství tohoto typu turnaje musí pořadatel vydavateli ohlásit minimálně měsíc před datem oficiálního vydání nové sady. Ohlášení je závazné. Pořadatel obdrží produkt v předstihu, než bude k dostání v obchodech, a tento turnaj mu zaručuje formu exkluzivity, protože si hráči budou moci karty rozbalit týden před oficiálním vydáním v obchodech. Tyto turnaje mají koeficient 2.
Kit určený k těmto formátům obsahuje 16 (nebo 32) promo karet, 4 Ultra-Raritní karty pro TOP4 a pohár pro vítěze (ne pro Vládce osudu).

 

Turnajové formáty:

KATEGORIE CONSTRUCTED

Standard
Je nejběžnějším formátem, na kterém platí standardní turnajová pravidla. Balíček může obsahovat maximálně 4 různé barvy bohů a minimální počet karet v balíku je 45 + přesně 25 karet v sideboardu, kterými může každý hráč po první hře nahradit karty z hlavního balíčku. Na začátku každého nového turnajového kola musí hráč opět začínat s původním hlavním balíčkem a karty do sideboardu vrátit.

No-Rare
Viz Standard, ale nejsou povoleny žádné karty s raritou Vzácné a vyšší.

Allcommon
Viz Standard, ale všechny karty můžou být pouze nejnižší rarity (běžné).

Highlander
Každá karta pouze jednou. Balíček může obsahovat maximálně 4 různé barvy bohů a minimální počet karet v balíčku je 45.

Válka bohů
Viz Standard, ale všechny karty můžou být pouze jedné barvy. Dále je povoleno hrát bezbarvé karty a karty boha Bufa.

Božské spojenectví
Viz Standard, ale všechny karty můžou být pouze dvou různých barev. Dále je povoleno hrát bezbarvé karty a karty boha Bufa.

 

KATEGORIE LIMITED

Booster draft
Každý hráč postupně rozbalí dohromady 3 boostery z rozšiřující edice (resp. 2 Startery). Hráč si vždy vybere jednu kartu a zbytek pošle hráči po své levici. Druhý booster se posílá do prava, poslední zase do leva. Z takto nadraftovaných karet složí balíček o min. 40-i kartách a maximálně 4 barvách, kopií může mít libovolné množství.

Sealed draft
Hráči na začátku rozbalí 3 boostery z rozšiřující edice (resp. 2 Startery). Hráč si z těchto karet připraví balíček o min. 40-i kartách. Barvy nejsou omezeny, kopií může mít libovolné množství.

 

ALIANCE SÍLY

Aliance síly je souhrnný název všech hráčů, kteří se někdy zapojili do organizovaného hraní turnajů na území České nebo Slovenské Republiky. Seznam těchto hráčů naleznete na oficiálních stránkách wastelands.cz a kdykoliv si zde pořadatel může ověřit nebo dohledat číslo jakéhokoliv hráče. Aliance síly má i své zpoplatněné pokročilé Mistrovské členství. Vlastníci tohoto členství obdrží speciální Ultra-Raritní kartu, slevu na turnajích a možnost výhodnější kvalifikace na MČR a Turnaje profesionálů, dále si mohou zvolit své číslo aliance síly sami ve tvaru PROXXXXX.

 

PRŮBĚH TURNAJE

REGISTRACE

Vstupné na turnaje:
CONSTRUCTED: 50, 100, 150 Kč (doporučujeme obzvláště do začátku dělat turnaje s nízkým vstupným = 50 Kč)
LIMITED: 400 Kč (3x balení rozšiřující sady nebo 1x starter a 1x rozšiřující), nebo 500 Kč (2x starter), při tomto formátu se vždy používá 0,5 boosteru na ceny/os.

Registrace se začíná 30 minut před zahájením prvního kola. Všichni účastníci mají po tuto dobu možnost zaplatit vstupné pořadateli a přihlásit se do turnaje (případně si sepsat svůj decklist). Hráč předloží členskou kartu Aliance síly a zapíše se do turnaje. Všichni hráči, kteří vlastní Mistrovské členství Aliance síly mají slevu 20% z ceny vstupného ve formátech constructed. Platí tedy 40, 80 nebo 120 Kč oproti běžným hráčům. Hráči vlastnící Mistrovské členství v Alianci síly se během registrace prokazují PLATNOU kartou s razítkem a podpisem na zadní straně (je povinností pořadatele toto zkontrolovat!).

 

Vzorová ukázka karty Mistrovského členství:

Pořadatel postupně zapíše všechny přihlášené (jméno, číslo Aliance síly) na „výsledkové karty“, viz níže.

Noví hráči:
Pokud se do turnaje registruje hráč, který se nikdy předtím neúčastnil žádného turnaje v rámci Mistrovství České Republiky, musí ho pořadatel nejdříve do celorepublikového systému zaregistrovat a přihlásit. Pořadatel hráči vystaví a předá kartičku s údaji a číslem, kterou si hráč musí uchovat pro případné příští použití.

Seznam všech nově zaregistrovaných oznamuje pořadatel vydavateli spolu s výsledky. Je potřeba zaslat údaje: Jméno a příjmení, email, město a číslo Aliance síly. Je potřeba, aby si pořadatel vedl seznam těchto účastníků, aby byl vždy schopný zjistit, jestli daný hráč již v jeho lokaci hrál a obdržel PROMO za účast v jeho lokaci. Každý nově zaregistrovaný dostává automaticky PROMO za unikátní účast na turnaji v dané lokaci.

Decklisty:
CONSTRUCTED DECKLISTY JSOU NA TURNAJÍCH VŽDY VYŽADOVÁNY! Proto je dobré, připomenout hráčům, aby si sebou na turnaj přinesli něco na psaní.

Každý hráč, který se přihlásí do turnaje, obdrží od pořadatele Decklist (formulář), na který zapíše seznam všech karet, které bude na daném turnaji používat. Pořadatel má právo kdykoliv vyzvat hráče a zkontrolovat jeho seznam karet jestli jeho složení odpovídá tomu, s čím aktuálně hraje. Kontrola decklistu se provádí pravidelně namátkově od druhého kola. Pořadatel náhodně vylosuje jednoho účastníka turnaje a v okamžiku, kdy ještě nezačalo první kolo hry, vyzve oba hráče, aby přerušili hru a provede kontrolu decklistu zvoleného hráče (předtím, než se hráč podívá na své karty v ruce). Pokud je vše v pořádku, hráč si znovu zamíchá svůj balíček, lízne si patřičný počet karet a hra pokračuje (pořadatel může hráči věnovat promo kartu). V případě, že hráčovy karty neodpovídají skutečnosti (např. zapomněl odsideovat z minulého kola), prohrává tento hráč první hru. Hráči potom automaticky pokračují na další hru. Vždy obdrží +5 dodatečných minut na odehrání celého kola.

Nejlepší decklisty odesílá pořadatel spolu s výsledky na info@wastelands.cz v tomto počtu:

Pozn. Pokud pořadatel nechce k turnaji přistupovat příliš kompetetivně, je možné decklisty nesepisovat a odlehčit a zjednodušit tak celkový průběh turnaje. Pokud nemá turnaj nějakou vyšší významnost (kvalifikace MČR apod.) je na posouzení pořadatele, jestli jsou decklisty potřeba sepisovat nebo ne. POZOR! Pravidlo o odesílání nejlepších decklistů vydavateli ale stále platí, je tedy nutné před zahájením posledních kol vyzvat hráče, kterých se toto pravidlo týká, aby své decklisty sepsali dodatečně.

ODMĚNY PRO VÍTĚZE

Po ukončení registrace použije pořadatel zakoupené a přidělené produkty na ceny a rozdělí je před losováním jednotlivého párování hráčů. Systém tohoto rozdělování má několik pravidel, která nejsou 100% závazné, ale je doporučeno se jich držet pro zachování optimálního požitku z turnaje pro jeho samotné účastníky.

 

Při kategorii limited jde vždy minimálně 0,5 boosteru na hlavu do cen. Pokud pořadatel rozhodne, může samozřejmě použít více.

Ceny je potřeba rozdělovat tak, aby měl první hráč víc než druhý. Ve Wastelands hrajeme i o třetí místo!!!

Pokud na vstupném nevybereme tolik, aby to pokrylo náklad na 4 boostery na ceny, při počtu 3 boosterů a méně na ceny, se vždy jednotlivé boostery redraftují (viz níže)!!!

Příklady použití boosterů na ceny:

 

REDRAFT CEN = po turnaji se jednotlivé boostery otevřou a rozdělí se na větší plochu po jedné kartě u vzácných, po dvou kartách u všech neobvyklých a po třech v případě běžných. Pokud to jde, vždy se takto snažíme dávat stejné karty k sobě do páru nebo trojice. Poté si všichni hráči postupně vybírají jednu „hromádku“ karet v pořadí, ve kterém se umístili (první hráč vybírá první…), takto se pokračuje, dokud nejsou všechny karty rozebrány.

 

 

JEDNOTLIVÉ KOLA A LOSOVÁNÍ

Před samotným losováním herních párů stanoví pořadatel počet kol pro daný turnaj. Každé kolo trvá maximálně 50 minut (toto pořadatel stopuje). Řídí se následující tabulkou:

TOP XX – Po základních kolech následuje vyřazovací část. Hraje se stejně jako základní části, ale poražený z daného kola již dál v turnaji nepokračuje (případně se zúčastní pouze hry o 3. místo – za tento zápas se již nepřičítají body do celkové výsledkové karty!!!).

Nepočítá se zde časový limit, ale hráči můžou být upozorněni pořadatelem v případě přílišného protahování jednotlivých kol.

Vždy hraje první s posledním, druhý s předposledním atd.

 

Pořadatel rozlosuje jednotlivé výsledkové karty tak, aby vytvořil dvojice hráčů, kteří spolu budou hrát v prvním kole. V případě, že jeden hráč přebývá (lichý počet účastníků) a nemá k sobě protihráče, obdrží tzv. „bye“ (automatická výhra bez pomocných bodů, hráč získá 3 body +0 pomocné body). Je nutné aby toto losování probíhalo maximálně náhodně a nebylo možné žádným způsobem ovlivnit kdo s kým bude hrát.

  • Jeden hráč nemůže v základních kolech nikdy hrát dvakrát se stejným soupeřem!
  • Bye obdrží vždy hráč, který je na nejnižší možné příčce průběžných výsledků!
  • Jeden hráč nemůže nikdy obdržet více než jeden bye za celý turnaj!

 

SYSTÉM BODOVÁNÍ A HRANÍ

Turnaje se hrají klasickým Švýcarským systémem jako všechny ostatní karetní nebo šachové hry.

Více informací naleznete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Švýcarský_systém

Pořadatel vždy zapíše výsledek jednotlivých kol na výsledkové karty. Za výhru 2:0 získává hráč 3 body a +2 pomocné body. Za výhru 2:1 získává 3 body +1 pomocný bod. Naopak za prohru 0:2 nezíská žádný bod (0) a odečítají se mu dva pomocné body -2. Za prohru 1:2 obdrží 0 bodů a -1 pomocný bod. Za remízu je to jeden (1) bod a 0 pomocných pro oba hráče současně. Tyto body se vždy po jednotlivých kolech sčítají na řádky pod nimi. Pořadatel každé nové kolo spáruje jednotlivé hráče podle jejich umístění a bodů. Udělá si pomyslné průběžné pořadí (seřadí si výsledkové karty podle pořadí a z těchto poté spáruje další kolo. Vždycky se snaží, aby hrál nejlépe umístěný hráč v pořadí s dalším nejlépe umístěným hráčem (v případě shody určí náhoda). V případě, že by spolu měli hrát hráči, kteří se již jednou v turnaji střetli, vybere pořadatel nejbližšího nejlépe umístěného, se kterým daný hráč ještě nehrál. Hráč nemůže nikdy hrát dvakrát se stejným soupeřem v základní části jednoho turnaje.

 

Příklad finální vyplněné výsledkové karty vítěze turnaje:

 

REPORTING

Aby byl turnaj kompletní, musí každý pořadatel odeslat výsledky turnaje na email info@wastelands.cz, kde vydavatel výsledky zpracuje a zapíše do celkového republikového hodnocení. Není potřeba posílat všechny výsledkové karty zvlášť, stačí pouze příjmení hráčů, číslo Aliance síly, umístění a počet bodů. Je jedno v jaké formě toto pořadatel pošle. Může naskládat jednotlivé výsledkové karty na sebe a dopsat potřebné informace za pravý okraj horního řádku a vyfotit (např. mobilem) a odeslat. Nebo zapsat elektronicky do tabulky, nebo jiného formátu. Vše je povoleno, pokud bude vydavatel schopný z informací vyčíst potřebné informace.

Dále odesílá kopie (nebo soupis) nejúspěšnějších decklistů pro jejich zveřejnění na oficiálních stránkách. Opět je na pořadateli jak tyto decklisty odešle. Aby s tímto bylo co nejméně práce, doporučuje se zřetelně ofotit celý A4 list a poslat na email vydavatele. Počet decklistů pro zveřejnění najdete v tabulce uvedené o několik listů výše.

Ukázka reportování výsledků pomocí fotek:

 

SYSTÉM VAROVÁNÍ A TRESTŮ

Je možné, že se v průběhu pořádání turnaje pořadatel setká s nevybíravým chováním nebo přímo podváděním ze strany jednoho z účastníků turnaje. Toto chování je zcela nepřijatelné.

Varovné body
Pořadatel je oprávněn podle svého uvážení (obzvláště citlivě a pouze pokud ho k tomu povedou závažné důvody) udělit hráči varovný bod („Warning“ nebo-li „Warn“). Pokud hráč obdrží během jednoho turnaje tři varovné body, je automaticky diskvalifikován a vyloučen z turnaje. Toto se může týkat situací, kdy hráč opakovaně zapomíná na vyhodnocování efektů karet ve hře, vyjadřuje se vulgárně, včas neodevzdá svůj decklist, žádá o registraci mimo časový limit, zasahuje, nebo se jiným způsobem vměšuje do hry ostatním hráčům, komunikuje s okolím v průběhu draftu tak, že by mohl vyzrazovat informace, které by mohli mít vliv na průběh draftu, uráží ostatní hráče nebo se chová jakkoliv jinak nesportovně a všechny další události, které zde nebyly popsány, o jejichž povaze pořadatel rozhodne jako nežádoucí a měl by udělit varovný bod.

Automatická prohra hry
Automatická prohra (nebo-li Game Loss) se uděluje pokud: se hráč nedostavil včas na začátek nového kola a nechal svého protihráče zbytečně dlouho čekat (posoudí pořadatel), nebo, když si například zapomene vrátit karty ze sideboardu z předchozího kola ze svého základního balíčku a začne s nimi hrát nové kolo (toto ověří pořadatel pomocí kontroly decklistu). Každý hráč má právo požádat o překontrolování decklistu svého protivníka, pokud má důvodné podezření, že hráč porušil pravidla v souvislosti s kartami obsaženými v balíčku. Tuto možnost může hráč využít až 2x za turnaj (výjimku pro případné další posouzení už zváží a posuzuje pořadatel). V případě, že se jeho podezření v prvním případě nepotvrdí, ztrácí možnost použít kontrolu po druhé. Hráč vznese požadavek, ale hra pokračuje dál – oba hráči musí hru dohrát (pokud se protivník automaticky nedozná nebo si chybu neuvědomí). V případě, že karty po kontrole nesouhlasí, hráč, který neměl karty v pořádku, automaticky prohrává tuto hru. Pokud je vše v pořádku, platí výsledek z dohrané hry. Automatickou prohru má pořadatel právo udělit i v případě jiných situací, které by si toto (po jeho vlastním vyhodnocení) vyžadovaly (vždy ale musí mít velmi závažné a opodstatněné důvody tento trest udělit)!

Přímá diskvalifikace z turnaje
Zvlášť závažné porušení pravidel fair play může vést až k okamžitému vyloučení z celého turnaje. Jedná se o pokus o podvod nebo krádež (v jakékoliv formě), agresivní a velmi vulgární chování nebo dokonce fyzické napadení jiného z účastníků, případně jakýkoliv další obzvláště závažný skutek, který pořadatel vyhodnotí a potrestá vyloučením z turnaje. Pokud se toto stane, pořadatel musí oznámit přímou diskvalifikaci vydavateli a popsat její průběh. Vydavatel rozhodne o dalším trestu pro tohoto hráče. Vydavatel má právo potrestat hráče až doživotním zákazem startu v jakémkoliv oficiálním turnaji v rámci MČR.

Pořadatel musí vždy myslet na to, že jeho úkolem je zajistit, aby turnaj probíhal maximálně spravedlivě pro všechny účastníky, v rámci fair play a zároveň přátelské atmosféře. Hru tvoří vítězové, ale své místo v ní mají i poražení. Každý, kdo se do turnaje přihlásí, dobrovolně akceptuje riziko, že on může být i poraženým. Kdo toto není schopný respektovat, možná by neměl hry vůbec hrát!

 

ČESTNÁ ODPOVĚDNOST POŘADATELE

Pořadatel pořádáním turnajů souhlasí s následujícím:
Nakládat se všemi materiály jemu svěřenými a určenými k rozvoji organizovaného hraní podle pravidel jejich rozdělování. Pořadateli je zakázáno PROMO materiály rozdávat neoprávněným způsobem, nebo se jejich prostřednictvím obohacovat, pře-prodávat je, nebo jakýmkoliv jiným způsobem zneužívat (pokud jich nenabyl standardním způsobem jako hráč).
Pořadatel dále na vlastní odpovědnost stvrzuje, že výsledky z turnajů předává vždy odpovídající skutečnostem a nikdy žádným způsobem nemanipuluje údaje související s organizovaným hraním Wastelands.
V neposlední řadě zastupuje tuto hru svědomitě, přátelsky a nikdy v rámci reprezentace této hry nejedná nečestně, nemorálně nebo jinak nesvědomitě a snaží se obecně rozšiřovat dobré a pozitivní povědomí o této hře.

V případě, že bude zjištěno porušení těchto zásad ze strany pořadatele, může být potrestán úplným zákazem pořádání turnajů.

 

A ještě jedna věc…

ZLEPŠOVÁNÍ PRAVIDEL ORGANIZOVÁNÍ PRO VÁS VŠECHNY

Jelikož je tento dokument určen především Vám – samotným pořadatelům, byli bychom rádi, kdybyste se na jeho vývoji podíleli svými vlastními zkušenostmi, myšlenkami a návrhy. Společně ho můžeme modifikovat a udělat lepší. Jako pořadatelé máte právo tento dokument měnit a podávat podněty k jeho vylepšování.
Pokud během turnaje nebo i mimo něj narazíte na věc, která Vám není jasná a měla by zde být popsána a ukotvena, dejte nám prosím vědět!

 

Děkujeme Vám, že nám pomáháte rozšiřovat povědomí o této skvělé a zábavné karetní hře mezi ostatní veřejnost a umožníte hráčům vychutnat si jedinečné zážitky ve formě oficiálního organizovaného hraní.