Věčnost (rozšiřující pravidla)

POJMY A VÝRAZY VYSKYTUJÍCÍ SE VE HŘE

Obětina
Když má nějaká karta vyvolávací cenu vyznačenu ikonou kapky, znamená to, že vyvolávací cena karty je zaplacena obětováním tolika permanentů na hrací ploše, jaké je toto číslo. Pasivní permanenty je také možno obětovat. Když chce hráč vyložit nějakou takovou kartu, musí nejdříve zaplatit tento druh vyvolávací ceny, právě tak jako u karet za KB – tedy i když je tato karta následně přerušena, nejdříve musíš zaplatit vyvolávací cenu (tj. obětovanou kartu/karty ztrácíš). Vyvolávací cena se platí vždy najednou, tedy pokud nějaká karta při vyvolání potřebuje stavitele a navíc musíš obětovat kartu, nemůžeš obětovat kartu, která se účastní stavění (stavitele), neboť je také součástí vyvolávací ceny. Můžeš ale obětovat svůj předmět nebo očarování vyložené na svém bojovníkovi současně s tímto bojovníkem a zaplatit tímto 2 obětiny.
Při obětování bojovníků jako součást vyvolávací ceny neobdrží komponenty z bojovníků žádný hráč, pokud to tato karta přímo nenařizuje.
Pokud nějaká karta zvyšuje nebo snižuje vyvolávací cenu, pak se toto nikdy nevztahuje na karty placené obětinami, pokud se na to karta zvlášť neodvolává v textu (např. vyvolávací cena všech karet placených obětinami je o 1 nižší).

Nekronomie
Ikona šestiúhelníku ve vyvolávací ceně se nazývá Nekronomie. Když má nějaká karta nebo schopnost vyvolávací cenu vyznačenu ikonou šestiúhelníku, znamená to, že vyvolávací cena karty nebo schopnosti je zaplacena odložením 4 vrchních karet z knihovny do nicoty, za každý bod Nekronomie. Pokud nemáš tolik karet v knihovně, není možné tuto kartu vyložit nebo použít danou schopnost. Chceš-li vyložit nějakou takovou kartu, musíš nejdříve zaplatit tento druh vyvolávací ceny, právě tak jako u karet za KB – tedy i když je tato karta následně přerušena, nejdříve musíš zaplatit vyvolávací cenu (tj. odložené karty ztrácíš). Pokud potřebuješ kvůli vyhodnocení jiných karet a efektů karet ve hře počítej každý bod Nekronomie za 1 KB. Pokud má karta více vyvolávacích cen, její celková vyvolávací cena je součet těchto vyvolávacích cen. V prvních třech kolech nemůžeš úspěšně vyložit více než jednu kartu placenou Nekronomií z ruky za kolo, od čtvrtého kola můžeš vykládat karty placené Nekronomií neomezeně.

Zóny
Zóny jsou nové typy karet. Ve hře může být pouze jedna zóna. Pokud kdokoliv zahraje zónu a ve hře již jedna je, starší je odložena na hřbitov. Zóna je imunní vůči veškerým zdrojům, kromě jiných zón nebo karet, které přímo uvádějí, že ovlivňují zónu. Z toho vyplývá, že zóna nemůže být zničena v případě, kdy jsou zničeny všechny karty ve hře, nemůže být přesunuta do pasivního stavu, vrácena do ruky nebo zvýšena/snížena její vyvolávací cena atd., pokud efekt přímo neoznačuje zónu. Vyvolávací cena zóny obsahuje KB, stavitele i komponenty. Hráč může při vykládání zóny obětovat místo každého komponentu dva životy. Zóny přicházejí do hry aktivní a jejich celková vyvolávací cena se rovná součtu všech jednotlivých vyvolávacích cen. Ve svém balíčku můžeš mít pouze tři kopie jedné zóny, ale různých zón můžeš hrát tolik, kolik chceš. Ve své fázi tahu můžeš zaplatit 2 KB a místo normálního líznutí si ve svém balíčku najít jednu zónu, ukázat ji všem hráčům a vzít si ji do ruky. Pokud si ve fázi tahu lížeš více karet, nalezení zóny nahradí první líznutí. Poté balíček zamíchej. Zónu můžeš hledat pouze v případě, že máš alespoň jednu v balíčku.
Herní pravidlo: Pokud nemáš v balíčku žádnou zónu a budeš ji hledat, je to považováno za podvod, protože si můžeš prohlédnout a zamíchat balík. Vždy si prověř (ruka, hřbitov, hra), zda máš ve svém balíčku ještě nějakou. Efekty jednotlivých zón mohou postihovat oba hráče. Pouze v případě, že má zóna aktivační schopnost, může tuto schopnost používat pouze majitel zóny.Avataři

Avataři jsou prvotní zástupci a poslové svých bohů. Ve hře Wastelands má každý bůh svého avatara. Avatar je bojovník, ale nepatří mezi osobnosti nebo bytosti. Z toho vyplývá, že všechny karty působící na bojovníky působí i na avatary, ale karty působící na osobnosti a na bytosti na ně nemají žádný vliv. Pokud někdo chce kopírovat avatara, platí pro kopii stejná pravidla, jako pro avatara samotného.

Žeton spánku
Může být položen pouze na bojovníka. Pokud je na bojovníka položen žeton spánku, tento bojovník odchází zpět do zálohy svého majitele v pasivní poloze. Toto je schopnost žetonu spánku. Pokud má na sobě bojovník žeton spánku, nestává se v přípravné fázi aktivním. V přípravné fázi majitele odstraň jeden žeton spánku z bojovníka.

Permanent
Permanent je nově souhrnný název pro trvalé karty a samostatné žetony na bojišti. Pokud má nějaká karta Rezistenci, platí pro výraz permanent stejné podmínky, jako pro slovo „karta“.

Vykládání z ruky / Po úspěšném vyložení
Nově budeme ve Wastelands rozlišovat termín „Vykládá z ruky…” a nebo Po úspěšném vyložení.

Vykládání z ruky – efekty schopností karet, které se spouští už během vyložení z ruky (po zaplacení karty, před případným přerušením).

Po úspěšném vyložení – efekty schopností karet, které se spouští pokud je karta úspěšně vyložena do hry (nebyla přerušena apod).

Anti-blokování: X
Pokud zahraješ kartu s touto schopností, tvé maximální KB se zvýší o hodnotu X (funguje i na zvyšovaní přes 20). Tato schopnost působí, pouze pokud je karta s touto schopností hrána z ruky. Tato schopnost se spouští, i pokud nějaký efekt zakazuje spouštět schopnosti, které se aktivují po vyložení karty. Kopírování karet nezkopíruje tuto schopnost.


Autoři: Makó Balázs, Tihor Miklós
Grafická úprava a sazba: Dikó István

Ilustrátoři: Baross Ferenc, Béres Csaba, Csető Zsolt, Dani Zoltán, Egyed Dávid, Györki Dávid, Kahn Evarth, Nagy Gyula, Panyik Zoltán, Pohner Ádám.

Česká edice: Vladimír Šopík.
Na české verzi spolupracovali: Robert Kakuk, Richard Laszlo Barta, Anna Karman, František Dvořák.

Odpovědný vydavatel: Vladimír Šopík, Jiráskova 1018, 763 61 NAPAJEDLA, DIČ CZ8601304558, Česká Republika, Telefon: +420 776 703 503, email: info@wastelands.cz

Copyright © 2018 Beholder Kft.