Poruchy vidění (Standard)

Autor: Jaromír Hájek (Vyzice)
Brno,  21.12. 2019
4. místo

P: Prastará runa

BUFA (2)
2x Božská spravedlnost

FAIRLIGHT (11):
2x Beholder
3x Kritanoidský čaroděj
3x Zu´lit
3x Léčka

CHARA-DIN (6):
3x Tleikanský rozklad
3x Jednorázové husy chaosu

RAIA (15):
2
x Repro
3x Síla silného
3x Střepinová past
3x Thu´zadova cesta

RHATT (11):
3x Poruchy vidění
2x Brutalgeddon
3x Jiskření
3x Příliš lásky

NEUTRÁLNÍ (4)
2X Sféra magie
2x Hledání podobnosti

TOTAL: 49

SIDEBOARD (25):
1x Bílý tygr
2x Vulkanická energie
1x Rhattovo ztělesnění
2x Nepatrný úplatek
2x Anděl strážný
2x Bludné bulvy
2x Ohnivý stín
2x Magická mlha
3x Síla tvoření
3x Hlas boží
2x Výšlap
3x Xenomorfní služebníček