Orglingové (Standard)

Autor: Martin Krzywoń (Orlová)
Ostrava, 1.3. 2020
4
. místo

G: Údolí legend

ELENIOS (3):
3x Přitažlivost

CHARA-DIN (28)
3x Matka orglingů
3x Orglingský mág
3x Obětní orgling
3x Orglingský konšel
3x Fywl,veliký
3x
Pradávný obřad
3x Jednorázové husy chaosu
2x Nemrtvý broug
2x Martian
3x Charadinovo přání

RAIA (3)
3x Spektrální machinace
 

NEUTRÁLNÍ (6)
3x Svolávací roh
3x Stará pověst

BUFA (5)
5x Bufův kodex

TOTAL: 45

SIDEBOARD (25):
3x Poslední odpověď
3x Gormug
3x Amulet Matky Země
3x Ničivý mameluk
3x Martianův repertoár
3x Bídný sběr
2x Kumulativní symetrie
2x Země přeživších
3x Biskup