Charadin (Válka bohů)

Autor: Martin Krzywoń (Orlová)
České Budějovice, 1.2. 2020
2. místo

G: Údolí legend

CHARA-DIN (31)

3x Matka orglingů
3x Orglingský mág
3x Obětní orgling
3x Orglingský konšel
3x Fywl,veliký
3x
Pradávný obřad
3x Jednorázové husy chaosu
2x Nemrtvý broug
3x Martianův repertoár
2x Martian
3x Charadinovo přání

BUFA:(8)

5x Bufův kodex
3x Biskup

NEUTRÁLNÍ (6)
3x Svolávací roh
3x Stará pověst

TOTAL: 45

SIDEBOARD (25):
3x Hlas boží
3x Ničivý mameluk
3x Tleikanský rozklad
3x Esenciální vstřebání
3x Tvořivá spojitost
1x Bídný sběr
3x Lord strážce
3x Země přeživších
3x Zázračný Zoard
1x Božská spravedlnost