Vládce osudu (Základní sada soupis)

Vykradený poklad
t
F
0
_fém
g
Lexa Klára
1_VP, obětuj: získáš _* _* nebo si lízni kartu.
#flavor#”Zdá se, že zde před námi již někdo byl…”

 

Chara-dinův zplozenec
sz
C
1

g
2/1
Gőgös Károly
V balíčku můžeš mít libovolný počet kopií této karty.
#flavor#”NĚCO se skrývá pod zemí, je to slyšet stále více…” – poslední zápis neznámého kronikáře před příchodem zatracených

 

Šotek slídil
sz*#
D
2
šotek
g
2/1
Szász Gábor
Během vyložení Šotka slídila můžeš odložit jednu kartu z ruky do nicoty a jeho vyvolávací cena bude o 1_VP nižší.
Létání.
Tví šotci se nemohou stát cílem magie.

 

Nápoj energie
i
E
1

g
Szász Gábor
Na konci kola získáš _*, 2_VP, vyléčíš si 3 Ž a lízneš si kartu.
#flavor#”Bed Rull vááám dáááváááá kříííííííííídlá…”

 

Šotek zabiják
sz*#
L
2
šotek
g
2/1
Varga András
Během vyložení Šotka zabijáka můžeš odložit jednu kartu z ruky do nicoty a jeho vyvolávací cena bude o 1_VP nižší.
Létání.
1_VP: všichni tví bojovníci obdrží +1/+0 do konce kola. Tuto schopnost můžeš použít až dvakrát za kolo.

 

Ohnivá pěst
i
T
2

g
Szügyi Gábor
Odlož na hřbitov až dva cílové předměty.
#flavor#”Když se nemůžeš vyzbrojit tuctem kouzelných předmětů, stačí, že jsi schopen zničit všechny předměty protivníka.”

 

Rybaření
i
F
4

g
Ruzsinszki Zsolt
Cílová karta je odložena na hřbitov.
Pokud tě tvůj protihráč donutí jakýmkoliv způsobem odložit tuto kartu z ruky, můžeš zranit cílového bojovníka za 4 Ž a získáš 1_VP.
#flavor#”Pro rybáře je rybářství obživa, pro obyvatele moří spíše genocida.”

 

Nižší anděl
sz*
R
1

g
2/2
Berényi Szabolcs
Létání. Neviditelnost.
Na hradbách nezabírá žádné místo.
#flavor#”Raiovi nejzkušenější mágové jsou schopni vyvolat během pár minut tucet andělů na svou vlastní ochranu.”

 

Kyorgská manová koule
t
F
1

g
Szalai László
Místo placení vyvolávací ceny Kyorgské manové koule můžeš odložit kartu předmětu z ruky na hřbitov.
(P), 2_VP, obětuj: získáš 3_VP, _* _* a na konci kola si lízni kartu.

 

Čarodějobijec
sz*
T
2

g
1/1
Kiss Márton Gyula
Vyvolávací cena Čarodějobijce se nemůže za žádných okolností zvýšit.
Anti-magie: 1.
Nemůže být cílem kouzel.
2_VP: cílové očarování je odloženo na hřbitov.
1_VP: odlož až 4 karty z cílového hřbitova do nicoty.

 

Manový disk
t

0

g
Váradi János
(P): v prvních třech kolech získáš 1_VP, od čtvrtého kola 2_VP.
Nevýhoda: ve tvé přípravné fázi urči rub nebo líc, poté hoď mincí. Pokud jsi neuhádl výsledek, obětuj 2 Ž.

 

Dokonalé načasování
i
F
1

g
Ruzsinszki Zsolt
Lízni si kartu.
Při vykládání Dokonalého načasování si zvol: z cílové karty odstraň všechny žetony, nebo znič cílový žeton bojovníka, nebo si polož aktivně do zálohy žeton bojovníka (1/1, bytost, Fairlight).

 

Metamorfóza
i
C
1

g
Váradi János
Na cílového bojovníka polož žeton znamenající +3/+2 a žeton života. Tento bojovník ztrácí všechny své speciální schopnosti.
#flavor#”Hrubá síla někdy znamená více, než všechny znalosti a dovednosti světa.”

 

Kostlivec nekromant
sz*
L
1
_élőholt kostlivec
g
3/1
Baross Ferenc
#flavor#”Před pradávnou dobou padla královská armáda v osudové válce do posledního muže. O pět set let později povolal Niol zpět do zbraně své vojáky. Přestože jim nenabídl žádný žold, do jednoho jej věrně následovali.”

 

Obří netopýr
sz*
L
2

g
2/2
Szügyi Gábor
Létání. Pokud udělí zranění, polož na něj žeton síly.
Nevýhoda: Oheň mu způsobuje dvojnásobné zranění.
#flavor#”Pokud mají dostatek potravy, dorůstájí tyto krvesající zvířata až trojnásobku své původní velikosti.”

 

Obětní beránek
sz**
L
1

g
0/1
Váradi János
Obětuj svého bojovníka, který na sobě nemá žeton jedu: cílový hráč je zraněn za 2 Ž. Tuto schopnost můžeš použít jako reakci.

 

Dračí larva
sz*
E
1
drak
g
0/1
Gősi Adrienne
V balíčku můžeš mít až pět kopií této karty místo obvyklých tří.
Létání.
Vyvolávací cena tvých draků je o 1_VP nižší, ale nemůže být nižší než 1_VP.
Obětuj Dračí larvu: sniž vyvolávací cenu karty draka o 3_VP.

 

Sloužící duch
sz*#
T
1

g
0/1
Vida László
Létání.
Imunita proti zdrojům. Nemůže se přesunout na hradby.
Pokud je označen za stavitele, počítá se jako dva stavitelé.

 

Škeble siberská
sz*
F
3

g
(3)/2
Ruzsinszki Zsolt
Pokud má tvůj protihráč ve hře bojovníka se speciální schopností nebo nevýhodou, přichází do hry aktivní. Imunita proti bojovníkům se speciální schopností nebo nevýhodou.
#flavor#”Koho by napadlo, že podobné nemravné bytosti stále chodí po naší krásné zemi Ghalle?” – Zu’lit při zkoumání ruiny Moa

 

Varkaudaří kořalka
t#
D
1

g
Nagy Zoltán
Při vykládání na varkaudara nebo skřeta nemusíš platit vyvolávací cenu předmětu.
Varkaudaří kořalku můžeš zahrát na bojovníky, kteří nejsou schopni používat předměty (_KF).
Lízni si kartu.
Cílový uživatel obdrží +3/-1 a schopnost Trest: 2 Ž.

 

Tvořivá spojitost
a
C
0

g
Faragó Norbert
$PZ
Při vyložení Tvořivé spojitosti zvol cílového hráče (můžeš i sebe). Můžeš vybrat jednu kartu z jeho ruky a dát mu ji na spodek balíčku. Pokud jsi tak učinil, tak si tento hráč lízne kartu na konci kola.
Lízni si kartu na konci kola.

 

Skřetí válečník
sz*#
D
1
skřet
g
3/2
Bodnár Balázs
$BF
1_VP: obdrží +1/+0 do konce kola (tuto schopnost můžeš použít až 3x za kolo).
#flavor#“Odhodlaní a krvelační válečníci. Jejich síla ale vyniká především v davu.“

 

Bublina
b
E
0
_ősmágia
g
Faragó Norbert
$BF
5_VP nebo obětuj: cílový bojovník obdrží žeton života a vyléčí si 9 Ž (tuto schopnost lze použít jako reakci).

 

Křišťálový vládce osudu
k#
L
2
vládce osudu
g
3/3
Berényi Szabolcs
$DZ
Neviditelnost. Pokud má tvůj protihráč 15 a méně Ž, můžeš rozhodnout, jestli při vyložení obdrží schopnost létání. Pokud je pasivní, je vyvolávací cena tvých karet o 1 KB nižší, ale nemůže být nižší, než 1.
#flavor#“Křišťál je léčivý, univerzální krystal, jenž zesiluje, pohlcuje, uvolňuje a reguluje energii a uvádí ji do absolutní harmonie.“

 

Oslabení jedince
i
F
1
_ősmágia
g
Szeiner András
$BCS
Cílová karta je odložena na hřbitov.
Majitel zničené karty může prohledat svůj balíček. Pokud má v balíčku kartu se stejným názvem, může ji položit aktivně na bojiště. Pokud tuto kartu nemá, lízni si kartu na konci kola.

 

Cyron
k#
R
2
vládce osudu
g
3/1
Berényi Szabolcs
$DZ
Létání.
Pokud jeden z tvých vládců osudu zraní bojovníka nebo hráče, lízni si kartu na konci kola (můžeš si líznout až dvě karty za tuto schopnost v každém kole).
#flavor#“Jsou jen dvě možnosti – buď se staneš lovcem, nebo obětí…“

 

Bezcitný lov
i
T
2

g
Hamza Pál
$TM
Cílový bojovník je odložen na hřbitov a na jednoho svého bojovníka můžeš položit žeton síly.
#flavor#“Nejoblíbenější zábavou a zároveň dovednostním rozvojem vládců osudu je pravidelný a cílený lov bytostí.“

 

Hrůzoděsná plazma
sz*
C
1
hrůzoděs
g
1/5
Baranya Tamás
$TM
Obětuj 2 Ž: základní ÚČ a Ž Hrůzoděsné plazmy se mezi sebou vymění.
#flavor#”Tato zdánlivě neškodná plazma se může během okamžiku proměnit v krutou, agresivní bestii.”

 

Výbuch lávy
i
A
X+1
_tűz
g
Faragó Norbert
$Révész Bence
Blokování: 2.
Odlož na hřbitov X cílových karet (nebo samostatných žetonů) ve hře, kde X musí být dva a více. Každý cíl musí mít jinou barevnou příslušnost (bezbarvá se v tomto případě počítá jako jedna příslušnost).
Plynutí: 2_VP.

 

Gobliní zvěd
sz*#
T
1
goblin
g
1/1
Berényi Szabolcs
$BF
Létání.
Po vyložení Gobliního zvěda si lízni kartu na konci kola.
#flavor#“V zemi, ve které jsou pány vládci osudu, je jedním z mála způsobů jak přežít, rychle se zorientovat ve svém okolí.“

 

Ďáblovo učení
a
D
2

g
Faragó Norbert
$PZ
Lízni si 2 karty.
Pokud jsi tuto kartu odložil z ruky nebo jsi ji vrátil z ruky zpět do svého balíčku (ukaž ji), lízni si ve své příští fázi tahu o jednu kartu navíc.

 

Ničení mysli
i
E
0
_mentális _ősmágia
g
Berényi Szabolcs
$Simon Dániel
Tuto kartu můžeš hrát v protihráčově fázi tahu poté, co si lízne kartu. Protihráč ztrácí 3_VP.
Plynutí: lízni si kartu na konci kola.
#flavor#“Útok na mysl, i když není úplně nejzdařilejší, bývá nejefektivnějším způsobem, jak vyřadit bytost z boje.“ – safírový vládce osudu

 

Stříbrný tesák
k#
T
3
vládce osudu
g
[5]/5
Berényi Szabolcs
$DZ
Létání. Pokud zraní bojovníka nebo hráče, polož na Stříbrného tesáka žeton -1/-1.
#flavor#“Mé jméno je Stříbrný tesák, jsem poslední přeživší vlkodlak ve světě Ghally.“

 

Lektvar many
i
F
0
_ősmágia
g
Szeiner András
$TM
Po úspěšném vyložení se zdvojnásobí počet tvých KB.
Plynutí: lízni si kartu na konci kola.
#flavor#“Sílu, více SÍLY!“ – slova bláznivého vládce osudu před skolením hrůzného brouka

 

Hrůzný brouk
sz**
L
2

g
3/1
Hamza Pál
$DZ
Létání.
Pokud je odložen na hřbitov v průběhu útočné fáze, cílový bojovník na protihráčových hradbách je odložen na hřbitov, nebo zraní protihráče za 4 Ž.

 

Spektrální machinace
a
R
1

g
Maillot Krisztina
$TM
Lízni si tolik karet, kolik máš ve hře bojovníků (max. 3).
Pokud je tato magie přerušena, získáš 4_VP a vyléčíš si 4 Ž.
#flavor#“Mezi první dovednosti, které by se měl každý zdatný vládce osudu naučit, je umění využití vlastní duševní energie.“

 

Tyeoral
k#
T
2
vládce osudu
g
1/2
Berényi Szabolcs
$DZ
Létání.
Všichni tví vládci osudu obdrží +2/+0 a magický útok.
#flavor#“Pokud si ode mne budeš držet odstup, neublížím ti. Pokud mne však ohrozíš, nechám promluvit své zbraně…“

 

Starobylý lávový kámen
t

0
_kincs
g
Szeiner András
$TM
Pokud získáš komponent, lízni si kartu (tuto schopnost můžeš použít pouze ve svém kole a jen jednou za kolo).
#flavor#“Většina lidí si myslí, že staré kameny nejsou hodny obdivu. Bohužel neví, o co přicházejí.“

 

Děsivý zplozenec
sz*
C
1
Chara-dinův zplozenec
g
1/1
Bodnár Balázs
$PZ
Létání.
Pokud ve tvém kole udělí zranění, nebo je odložen na hřbitov (vyjma obětování), polož si pasivně do své zálohy kartu Chara-dinova zplozence. Nemůžeš takto vyložit více než jednoho zplozence každé kolo.

 

Rudá smrt
i
D
1

g
Hamza Pál
$DZ
Cílová karta z edice Vládce osudu je odložena na hřbitov.
Plynutí: zaplať 1_VP: najdi si ve svém balíčku kartu z edice Vládce osudu (ukaž ji) a vezmi si ji do ruky.
#flavor#“Někdy je to nejjednoduší kouzlo ve výsledku to nejefektivnější…“ – Cyron

 

Diamantový vládce osudu
k#
R
2
vládce osudu
g
4/2
Berényi Szabolcs
$DZ
Pokud má tvůj protihráč 3_VP a více, můžeš rozhodnout, jestli při vyložení obdrží schopnost létání. Pokud přijde do hry pasivní, lízni si kartu.
#flavor#“V boji nevyniká jako ostatní členové hordy, ale pokud příjde na mentální magii, jsou opravdovými mistry svého oboru.“

 

Ledová střepina
i
L
2
chlad
g
Kovács Viktória
$Révész Bence
Cílový bojovník je zraněn za 4 Ž a na cílovou kartu ve hře (vyjma bojovníků) můžeš položit 2 žetony zmrazení.
#flavor#“Tohle má být střepina? Nechtěl bych tedy vidět ledovec, ze kterého se musela odlomit.“

 

Ďábelský pavouk
sz*
S
2
pavouk
g
1/4
Hamza Pál
$BF
Létání. Jed-3.
Obětuj 2 Ž: polož na Ďábelského pavouka žeton +3/-2.
#flavor#“Na první pohled se zdá být velmi nebezpečný. Ve skutečnosti je mnohem nebezpečnější, než cokoliv, co jste doposud spatřili.“

 

Spalující oheň
i
D
3
_tűz
g
Szeiner András
$BF
Cílový hráč obětuje dvě karty ve hře (pokud má jen jednu, obětuje ji).
#flavor#“Oheň osudu neúprosně sežehl všechno, co mu přišlo do cesty. Pouze hrstce šťastných se podařilo přežít.“

 

Kočkopanter
sz*
C
2

g
3/1
Berényi Szabolcs
$Fekete-Szűcs Dániel
Létání.
Po úspěšném vyložení vrať cílového bojovníka z hradeb do ruky vlastníka nebo zraní cílového hráče za 2 Ž.

 

Přízračný štír
i
S
1
_ősmágia
g
Csővári Csaba
$MB
Polož na své hradby (musí tam být místo) žeton bojovníka (0/5, bytost, štír, Sheran, Jed-3).
Plynutí: lízni si kartu na konci kola.

 

Gobliní loupežník
sz*#
T
2
goblin
g
3/1
Berényi Szabolcs
$ED
Na začátku přípravné fáze tvého protihráče jej zraní za 3 Ž.
#flavor#“Útok gobliních loupežníků je úspěšný, pokud fungují dokonale jako tým.“

 

Brutální skřet
sz*#
D
1
skřet
g
4/1
Bodnár Balázs
$BF
Létání. Nevýhoda: obětuj Brutálního skřeta na začátku tvé příští přípravné fáze.
#flavor#“Žádná rána z milosti, své oběti mučí do posledního okamžiku a nechává je umírat ve strašlivých mukách.“

 

Vzplanutí duše
i
E
2
_tűz
g
Szeiner András
$DZ
Cílový bojovník je zraněn o tolik Ž, kolik je jeho základní Ž. Pokud je tento bojovník odložen na hřbitov, vyléčíš si 3 Ž a lízneš kartu.
#flavor#“Někteří lidé věří, že duše je něco nadpřirozeného, něco nehmatatelného. Já si myslím, že vzplanout může kdykoliv!“ – safírový vládce osudu

 

Pančocha
k#
R
2
vládce osudu
g
2/1
Berényi Szabolcs
$BF
Létání.
Po úspěšném vyložení zraní cílového bojovníka nebo hráče za 3 Ž.
#flavor#“Každému, co jeho jest…“

 

Morganova pečeť
i
L
2

g
Baross Ferenc
$BF
Cílový bojovník je odložen na hřbitov. Poté musí majitel zničeného bojovníka odložit 2*X karet z vrchu svého balíčku na hřbitov, kde X byla jeho vyvolávací cena.
Plynutí: protihráč odloží 5 karet z vrchu svého balíčku na hřbitov.

 

Thargodaní služebník
sz*#
C
1
thargodan
g
0/1
Faragó Norbert
$BF
Po úspěšném vyložení Thargodaního služebníka polož do své zálohy pasivně kartu Chara-dinův zplozenec.
(P), 1_VP, obětuj: lízni si kartu.

 

Ohnivá pirueta
i
D
2
reakce _tűz
g
Hamza Pál
Přeruš kartu magie.
Plynutí: cílový bojovník nebo hráč je zraněn za 3 Ž.
#flavor#“Oheň je jednou z nejstarších a nejuniverzálnějších zbraní.“

 

Safírový vládce osudu
k#
E
2
vládce osudu
g
4/4
Berényi Szabolcs
$DZ
Vidí neviditelné. Pokud má tvůj protihráč ve hře bojovníka, můžeš rozhodnout, jestli při vyložení obdrží schopnost létání. Pokud je pasivní, je veškeré zranění, které utržíš, sníženo o 2.

 

Kinetická detonace
i
F
1

g
Faragó Norbert
$BF
Cílový bojovník s létáním je odložen na hřbitov.
Plynutí: lízni si kartu na konci kola.
#flavor#“Po kinetické detonaci nezůstane na obloze ani jeden, byť sebesilnější, drak.“

 

Pouštní želva
sz*
S
2
želva
g
4/2
Ruzsinszki Zsolt
$TM
Anti-magie: 1.
Po úspěšném vyložení zraní všechny hráče za 3 Ž.
Pokud bojovník opustil bojiště, polož na Pouštní želvu žeton života.
#flavor#“Je úžasné, jak se tento, v podstatě vodní tvor, dokázal adaptovat na pouštní podmínky…“

 

Zhmotnění energie
a
L
0
_ősmágia
g
Faragó Norbert
$BF
Získáš X_VP. X je pořadí kola, které právě hraješ (max. 5).
Plynutí: vyléčíš si 6 Ž.
#flavor#“Pro vyvolání složitějších kouzel si musí mág pomoci pečlivou přípravou a koncentrací energie…“

 

Hrbolatý mínotaur
sz*#
T
1
mínotaur
g
[2]/2
Bodnár Balázs
$NGY
Všichni tví mínotauři obdrží +1/+0 v boji proti bojovníkům a veškeré zranění, které tví mínotauři utrží je sníženo o 2.
#flavor#“Mínotauří armádní hlídky mají pro bojovou efektivnost veliký význam.“

 

Svalnatý zplozenec
sz*#
C
3
Chara-dinův zplozenec
g
[2]/3
Bodnár Balázs
$Németh Miklós
Létání. Pokud se přesune na hradby, obdrží všichni tví bojovníci žeton síly.
#flavor#“I přes extrémně kruté tréninkové podmínky se tyto bytosti shlukují do menších společenství. Samozřejmě pouze ty, které tento výcvik přežijí…“

 

Kraťas
sz*
A
3
ganoid
g
[3]/3
Faragó Norbert
$TM
Blokování: 2.
Po úspěšném vyložení Kraťase můžeš zahrát kartu bojovníka s vyvolávací cenou max. 3_VP ze své ruky bez placení její vyvolávací ceny.
#flavor#“Tento legendární ganoid si vždy najde spoustu věrných služebníků, kteří ho budou následovat.“

 

Petur
k#

1
vládce osudu
n
1/1
Berényi Szabolcs
$BCS
Život: 1.
Zvyšuje úroveň všech tvých odborností o +1.
Odlož kartu z ruky do nicoty: najdi si ve svém balíčku kartu odbornosti a vezmi si ji do ruky (tuto schopnost můžeš použít pouze ve svém kole a jen jednou za kolo).

 

Katalizátor
e
C
0

n
2
Faragó Norbert
$TM
Přichází do hry aktivní.
Obětuj: přeruš kartu magie s vyvolávací cenou 0.
Pokud označíš svého bojovníka jako stavitele, získáš 2_VP a lízneš si kartu (tuto schopnost můžeš použít jen jednou za kolo).

 

Xodar
k#
A
2
vládce osudu _háló
n
2/2
Szeiner András
$DZ
Blokování: 1. Létání. Neviditelnost. Všichni tví vládci osudu obdrží _rezisztencia.
#flavor#“Jsem pevný jako diamant! Nikdo mě, ani mé společníky, nedokáže rozbít.“

 

Podprahové vnímání
b
E
2

n
Csővári Csaba
$DZ
Po úspěšném vyložení si vyléčíš 3 Ž a lízneš kartu. Na začátku přípravné fáze tvého protihráče se podívej na 3 vrchní karty jeho balíčku. Jednu z nich polož zpět na vrch balíčku a zbylé dvě odlož na jeho hřbitov.

 

Edralian
o


velitel hordy
n
Ruzsinszki Zsolt
$BF
Začínáš hru se čtyřmi kartami místo obvyklých pěti. Polož 3 žetony na Edraliana.
Odstraň žeton z Edraliana: cílový protihráč musí odložit jednu kartu z ruky do nicoty. V tomto kole již nikdo nesmí zahrát žádnou kartu. Tuto schopnost můžeš použít pouze ve svém kole, jednou za kolo a pokud jsi v tomto kole nevyložil žádnou kartu.

 

Daniella Wildroseová
k#
F
2
vládce osudu
n
2/2
Berényi Szabolcs
$DZ
Po úspěšném vyložení si lízni kartu.
Létání. Pokud jeden z tvých vládců osudu zraní bojovníka nebo hráče, získáš 1_VP.

 

Katakomby
e
R
1

n
3
Baranya Tamás
$DZ
Přichází do hry aktivní. Schopnosti katakomb fungují i v případě, že jsou pasivní.
Tvé osobnosti nemůžou být cílem zdrojů.
(P), 1_VP: Cílový bojovník nebo hráč je zraněn za X Ž, kde X je počet tvých osobností na bojišti (touto schopností můžeš hráče zranit maximálně za 5 Ž).
Obětuj osobnost: přesuň Katakomby do aktivního stavu (tuto schopnost můžeš použít pouze ve svém kole a jen jednou za kolo).

 

Zombvír
sz*
L
2
_élőholt
n
?/?
Hamza Pál
$DZ
Létání. Po úspěšném vyložení odlož 2 vrchní karty ze svého balíčku na hřbitov. ÚČ a Ž Zombvíra je rovno nejvyšší vyvolávací ceně jedné z těchto dvou karet. Pokud je alespoň jedna z odložených karet nemrtvý, polož dva žetony síly na Zombvíra.

 

Jedový pramen
a
S
2

n
Faragó Norbert
$ED
Po úspěšném vyložení Jedového pramenu získáš tolik KB a na konci kola si lízneš tolik karet, kolik máš na bojišti, na hřbitově a v ruce bojovníků se schopností jedu (max. 3).
#flavor#“Jed nikdy nezpůsobí rychlou a bezboletsnou smrt. Svou oběť bude užírat pomalu a s dlouhým utrpením…“

 

Rubínový vládce osudu
k#
T
2
vládce osudu
n
[4]/2

Berényi Szabolcs
$DZ
Pokud má tvůj protihráč ve hře bytost, můžeš rozhodnout, jestli při vyložení obdrží schopnost létání. Pokud je pasivní, obdrží všichni tví bojovníci +3/+0.
#flavor#“Rubínoví vládci osudu jsou těmi nejlepšími vojevůdci. Dodávají vojsku odhodlání se bít za dobro věci.“

 

Krigis, obchodník s duší
o


velitel hordy
n
Ruzsinszki Zsolt
$BF
Začínáš hru s šesti kartami místo běžných pěti. Na začátku hry máš o 2 maximální Ž méně. Nevýhoda: nemůžeš obětovat Krigise a vyvolávací cena první karty, kterou vyložíš je o 1_VP vyšší.
#flavor#“Je to nejvěrnější služebník Lady Alvarie. Zisk duše je pro něj jeho největší motivací.“

 

Medhrosova oblíbenkyně
k#
A
4
vládce osudu
n
[3]/4
Kovács Viktória
$BF
Blokování: 2. Létání.
Po úspěšném vyložení můžeš určit jednoho cílového bojovníka, který se přesune aktivně do tvé zálohy. Do konce kola se stáváš jeho majitelem. Na konci kola ho vrať aktivně do zálohy jeho vlastníka, tento bojovník ztrácí všechny své schopnosti.

 

Manová výstavba
a
F
1
vize
n
Csővári Csaba
$TM
Vylož z ruky nebo ze svého hřbitova na bojiště jednu kartu stavby s maximální vyvolávací cenou 1 (nebo méně) bez placení její vyvolávací ceny. Pokud vykládáš stavbu ze hřbitova je vyvolávací cena Manové výstavby 2_VP.
#flavor#“Za pomoci jejich obrovských magických sil je hnutí Ničitelů konečně kompletní. Vyrostli ze země a začali rozsévat zlo okolo sebe.“

 

Xenomorfní deratizátor
sz**
C
4
vetřelec
n
5/4
Ruzsinszki Zsolt
$Dönczi Krisztián
Po úspěšném vyložení se podívej do ruky protihráče. Urči typ karty. Protihráč musí odložit až dvě karty tohoto typu z ruky na hřbitov podle tvého výběru.
#flavor#“Hej, Vasquezová, spletli si tě někdy s chlapem?“ … „Ne, a tebe?“ – rozhovor vojína Vasquezové s vojínem Hudsonem

 

Plamenometná věž
e
R
1
věž
n
3
Faragó Norbert
$BF
Přichází do hry aktivní.
(P), 1_VP: všichni útočící bojovníci jsou zraněni za 2 Ž.
Na konci tvého kola zraní Plamenometná věž protihráče za 3 Ž.
Zranění udělené touto kartou má ohnivou podstatu.

 

Marth
k#
L
1
vládce osudu
n
2/1
Berényi Szabolcs
Po úspěšném vyložení si ve svém balíčku můžeš najít kartu s názvem Znalost popravování a položit ji na bojiště.
(P), 1_VP, obětuj: najdi si ve svém balíčku kartu s názvem Znalost popravování a polož ji na bojiště, nebo polož ze svého hřbitova jednu kartu Znalost popravování na bojiště.

 

Sepitus
k#
R
2
vládce osudu
n
2/2
Szeiner András
$Fekete-Szűcs Dániel
Ukaž kartu osobnosti na své ruce nebo pokud máš na hřbitově dvě karty osobnosti: lízni si kartu (tuto schopnost můžeš použít pouze ve svém kole a jen jednou za kolo).
#flavor#“Síla kouzel spočívá v tajemství.“ – Dokonalý trik

 

Gobliní nektar
t
T
1
goblin _kincs
n
Berényi Szabolcs
$DZ
(P), 1_VP: získáš X komponentů, kde X je počet symbolů komponentů na všech bojovnících na bojišti.
(P), _*_*: Polož na cílového bojovníka 2 žetony síly.
#flavor#“Nechutné! Raději ani nechci vědět co všechno tento nápoj obsahuje.“ – Edralian

 

Smaragdový vládce osudu
k#
S
2
vládce osudu
n
[3]/4
Berényi Szabolcs
$DZ
_+: Úder blesku-2.
Pokud má tvůj protihráč na hřbitově kartu magie, můžeš rozhodnout, jestli při vyložení obdrží schopnost létání. Pokud je pasivní, obdrží všichni tví bojovníci schopnost: „_+: Úder blesku-2.“
#flavor#“Pokud bych chtěl, stvořím nejmocnější čaroděje Ghally. Bohužel by nedělali nic jiného, než soupeřili mezi sebou jako rivalové.“

 

Magirox
o


velitel hordy
n
Ruzsinszki Zsolt
$BF
Začínáš hru se třemi kartami místo obvyklých pěti. Polož 2 žetony na Magiroxe.
Odstraň žeton z Magiroxe nebo odlož tři bojovníky z libovolného hřbitova do nicoty: Vylož do své zálohy pasivně kartu Nekromanceří kostlivec. Tuto schopnost můžeš použít pouze ve svém kole a jen jednou za kolo.

 

Kopáč
k#
A
2
vládce osudu
n
1/4
Berényi Szabolcs
$Révész Bence
Létání.
(P), 1_VP: Ukaž vrchní kartu svého balíčku. Pokud je to karta, kterou můžeš položit na bojiště a její vyvolávací cena je 3 nebo méně, vylož ji bez placení vyvolávací ceny, v opačném případě je karta odložena do nicoty.

 

Věštecká koule
t
F
1
_kincs
n
Szeiner András
$TM
Tvůj protihráč musí hrát s otevřenými kartami.
Pokud vyložíš bojovníka, můžeš si líznout kartu (jen jednou za kolo).
#flavor#“Tyto informace mají nejcennější charakter. Budeme vědět odkud soupeř udeří.“ – Ardun Mork

 

Ardun Mork
k#
E
3
vládce osudu
n
3/4
Berényi Szabolcs
$BCS
Anti-magie: 0.
Regenerace-1.
_+: Elektrický výboj-3.
1_VP, odlož kartu z ruky do nicoty: cílový bojovník je zraněn za 5 Ž nebo je cílový hráč zraněn za 4 Ž (tuto schopnost můžeš použít jen jednou za kolo).

 

Krajní zaměření
m

1

n
Szeiner András
$DZ
Po úspěšném vyložení jmenuj boha nebo typ karty. Vyvolávací cena tvých karet zvoleného boha nebo typu je o 1 KB nižší (nemůže být nižší než 1 KB).
Obětuj: Lízni si kartu.

 

Toxická larva
sz*
L
1
_élőholt _horgony červ
n
0/1
Baranya Tamás
$Kovács Sándor
Jed-1.
Po úspěšném vyložení, pokud má tvůj protihráč v nicotě 12 nebo více karet, zraní protihráče za 9 Ž.
Pokud jakýkoliv z tvých protihráčů odkládá kartu na hřbitov, je tato karta odložena do nicoty.

 

Sheranin klenot
t
S
0

n
Szeiner András
$ED
Vyvolávací cena všech tvých bojovníků se schopností jedu je o 1_VP nižší, ale nemůže být nižší než 1_VP.
2_VP, obětuj: najdi si ve svém balíčku bojovníka se schopností jed (ukaž ho) a vezmi si ho do ruky.
#flavor#“Minulost má pro nás význam jen tehdy, pokud se z ní dokážeme poučit.“ – Lady Alvariel

 

Mutantí gladiátor
sz*#
T
3
_rezisztencia
n
4/3
Berényi Szabolcs
$DZ
Vidí neviditelné. Předměty se symbolem _KF na něj můžeš vykládat bez placení jejich vyvolávací ceny.
#flavor#“Je mnoho typů čestných bojovníků. Patří mezi ne hlavně draci, dále určitě thargodanové, no a pak všechno ostatní kromě mutantích gladiátorů…“ – Swind

 

Mulgan, pomocník
o


velitel hordy
n
Ruzsinszki Zsolt
$BF
Začínáš hru s pěti kartami. Na začátku hry máš o 3 maximální Ž méně. Polož 2 žetony na Mulgana.
Odstraň žeton z Mulgana: Zamíchej si karty na ruce zpět do svého balíčku a lízni si o jednu kartu méně, než jsi měl před použitím této schopnosti.
Odstraň žeton z Mulgana: podívej se na vrchní kartu svého balíčku. Pokud chceš, můžeš ji umístit na spod svého balíčku.
Nevýhoda: Nemůžeš obětovat Mulgana.

 

Sférický had
sz*
A
2
_horgony
n
2/2
Baross Ferenc
$BF
Blokování: 1.
Nemůže být vyložen pokud nemá protihráč na hřbitově alespoň 2 karty. Po úspěšném vyložení vyber dvě karty z protihráčova hřbitova a polož je na vrch jeho balíčku.

 

Mumlající polykambriot
sz*
L
3
_élőholt blepta
n
[3]/3
Zelenák Anikó
$Péter Dávid
Létání. Po úspěšném vyložení odlož 3 karty z vrchu balíčku protihráče do nicoty.
Pokud zraní protihráče, rozděl mezi jeho bojovníky až X žetonů oslabení (-1/-1), kde X je počet zranění, které Mumlající polykambriot udělil.
1_VP, obětuj: Všichni bojovníci s žetonem oslabení jsou odloženi na hřbitov.

 

Znalost stavitelství
m

1

n
Baross Ferenc
$BCS
Každá stavba stojí o tolik méně stavitelů, kolik je tvá úroveň této odbornosti.
Plynutí: lízni si kartu na konci kola.
#flavor#“Vládci osudu nemohou být jen mistři boje, musí se mezi nimi najít i mistři v jiných oborech. Jak jinak bychom chtěli znovuvystavět zničený svět?“ – Drakin

 

Hrdlořez chaosu
sz*
C
3

n
1/1
Baranya Tamás
$Révész Bence
Po úspěšném vyložení můžeš odložit cílového bojovníka na hřbitov a Hrdlořez chaosu obdrží tolik +1/+1 žetonů, kolik byla vyvolávací cena zničeného bojovníka.
#flavor#“Mnohokrát jsem byl ve zvláštním rozpoložení. Téměř jsem měl pocit lítosti nad bytostí, kterou jsem zabil pomocí síly mé mysli. Hrdlořez chaosu k těmto bytostem nikdy nepatřil.“ – Harherron

 

Rubíočko Nocikvět
k#
S
2
vládce osudu
n
2/1
Berényi Szabolcs
$DZ
Létání.
_+: Proud kyseliny-2.
Vidí neviditelné. Všichni tví vládci osudu obdrží +0/+3 a magickou obranu.
#flavor#“Krev a čest za Rubínový palác a sílu spojenectví!“

 

Adamantiový dráp
t#
T
1
_fém _kincs zbraň
n
Baranya Tamás
$DZ
Může být vyložen pouze na bytost, ale bytost nemusí mít symbol _KF. Uživatel obdrží +4 k ÚČ a magický útok.
1_VP, obětuj uživatele Adamantiového drápu: Zraň protihráče a všechny jeho bojovníky za 3 Ž, nebo okamžitě ukonči kolo.

 

Skřetí zvěd
sz*#
D
2
skřet
n
4/2
Bodnár Balázs
$BF
0_VP: získáš tolik KB, kolik je na Skřetím zvědovi vyložených karet a položených žetonů (tuto schopnost můžeš použít pouze ve svém kole a jen jednou za kolo).
Pokud je na něm vyložen Skřetí amulet obdrží za každý +2/+2.

 

Klidný netvor
sz*
E
1

n
1/8
Baranya Tamás
$TM
Po úspěšném vyložení si vyléčíš 3 Ž, poté přesuň Klidného netvora do zálohy tvého soupeře.
Nevýhoda: Pokud máš Klidného netvora na bojišti, nemůžeš útočit s ostatními bojovníky. Nemůže být označen za stavitele a nemůže být obětován.

 

Archaix
o


velitel hordy
n
Ruzsinszki Zsolt
$BF
Začínáš hru se dvěmi kartami místo obvyklých pěti. Na začátku hry máš o 2 maximální Ž více. Od začátku tvého druhého kola si ve fázi tahu lízneš vždy o jednu kartu více.
#flavor#“Možná vyhráli tuto bitvu, ale válka ještě neskončila.“

 

Harherron
k#
R
4
vládce osudu _rezisztencia
n
4/4
Berényi Szabolcs
$BF
Pokud je pasivní a protihráč chce útočit, musí zaplatit 2_VP za každého útočícího bojovníka.
_+: 2_VP: Harherronův protivník je odložen na hřbitov.

 

Karmín
k#
R
2
vládce osudu
n
2/2
Hamza Pál
$
Pokud vyložíš kartu osobnosti z ruky, zraní Karmín protihráče za 2 Ž.
Odlož kartu osobnosti z ruky do nicoty: vrať si do ruky kartu ze svého hřbitova a vyléčíš si 3 Ž.

 

Lohd Havenův mazlíček
sz*#
S
2

n
[3]/2
Zelenák Anikó
$PZ
Létání.
1_VP: vyléčíš si 1 Ž.
Imunita proti zdrojům a všem schopnostem, které obsahují ve svém názvu písmeno „R“.
Bojovníci s tímto názvem nemůžou Lohd Havenova mazlíčka zranit, ani od nich nemůže obdržet žeton jedu.

 

Bufovo očarování HSZ
b
B
2

r
Szeiner András
$PZ
Anti-magie: 1 (nemůžeš odložit kartu Bufy). Vyvolávací cena tvých Bufových karet je o 1 nižší, ale je minimálně 1.
Na konci tvého kola ukaž svou ruku. Pokud žádná karta nemá stejnou barvu jako ostatní (vyjma karet Bufy a bezbarvých) lízni si kartu a získáš 2_VP.

 

Lstivý šotek
sz*#
D
3
šotek
r
3/1
Maillot Krisztina
$PZ
Během vyložení Lstivého šotka můžeš odložit jednu kartu s vyvolávací cenou 2 nebo 3 z ruky do nicoty a jeho vyvolávací cena bude o 2_VP nižší.
Létání, neviditelnost.
Lstivého šotka můžeš hrát jako magii (kouzlo, reakce). Pokud tak učiníš, přeruš kartu s vyvolávací cenou 4 nebo méně.

 

Sloučení elementů
i
S
3

r
Szeiner András
$TM
Lízni si čtyři karty. Po zbytek hry nemůžeš zahrát více než dvě karty z ruky za kolo.
#flavor#“Pokud pochopíš propletenost mezi prostorem a časem, můžeš si prodloužit svůj život. Pokud ses již nestal nesmrtelným…“ – Archaix

 

Zpomalení vývoje
b
S
0
_háló
r
Hamza Pál
$TM
Anti-magie: 0.
Dočasný účinek 5: Imunita proti zdrojům.
#flavor#“Je lepší žít uprostřed války v anonymitě, než padnout v první bitvě za slávu.“

 

Velkolepý památník
e
E
1
_horgony
r
3
Vida László
$TM
Po úspěšném vyložení Velkolepého památníku získáš 3_VP.
Obětuj: lízni si kartu.
#flavor#“První místo naší země, kde po staletí získávaly svou podobu naděje, úzkosti a touhy minulých generací.“

 

Prokletý šotek
sz*#
C
2
šotek
r
1/3
Maillot Krisztina
$TM
Po úspěšném vyložení se přesune do zálohy tvého protihráče, stavá se jeho majitelem.
Nevýhoda: Nemůže být označen za stavitele, v pohybové fázi se musí přesunout na hradby. Pokud je odložen na hřbitov, protihráč získá 3_VP, vyléčí si 3 Ž a lízne si 3 karty.

 

Žíravá mlha
i
D
3

r
Baranya Tamás
$TM
Libovolně rozděl mezi cílové bojovníky a hráče 6 zranění.
#flavor#“Žíravá mlha pomalu požírá maso, kosti a vše dokud nezůstane jen oblak páry.“

 

Okřídlená královna
sz*
D
3
qwarg
r
[3]/3
Vida László
$TM
Létání.
V každém kole můžeš být zraněn maximálně za 4 Ž. Všechno ostatní zranění, které utržíš, je sníženo na 0.
Dočasný účinek 4: Ve tvé přípravné fázi, pokud máš na hřbitově bojovníka, vylož jednoho z nich na bojiště bez placení jeho vyvolávací ceny.

 

Ničivý mameluk
sz*
C
4

r
[4]/5
Hamza Pál
$TM
Po úspěšném vyložení zruší trvale efekt a účinek karty pravidelnice nebo generála protihráče. Plynutí: 2_VP.
#flavor#“Disponuje temnými magickými schopnostmi z dalekého vesmíru, které nikdo jiný nezná.“ – Magirox

 

Horg’naug vřící krev
sz*
C
4
hrůzoděs
r
2/3
Baranya Tamás
$TM
Létání. Život: 1.
Po úspěšném vyložení může tvůj protihráč odložit libovolný počet karet z ruky do nicoty. Za každou takto odloženou kartu obdrží Horg’naug vřící krev žeton síly. Poté zraní protihráče a všechny jeho bojovníky za X+1 Ž, kde X je počet karet na ruce protihráče.

 

Očistec
i
L
4
reakce, vize
r
Vida László
$TM
Během vyložení můžeš odložit kartu s vyvolávací cenou 3 a více z ruky do nicoty a vyvolávací cena Očistce bude o 4_VP nižší.
Přeruš kartu za jejíž vyvolání tvůj protihráč zaplatil 1_VP nebo méně.

 

Qwargský správce hnízda
sz*
D
3
qwarg
r
[3]/4
Vida László
$TM
Pokud máš ve hře dalšího qwarga, obdrží Qwargský správce hnízda +2/+0.
Dočasný účinek 2: ve tvé přípravné fázi si lízni 2 karty.
#flavor#“Za posledních tisíc let prošli vývojem vpřed i samotní qwargové…“ – Drakin

 

Nepatrný úplatek
i
A
2
reakce
r
Berényi Szabolcs
$TM
Blokování: 1.
Přeruš kartu. Tvůj protihráč si vyléčí 5 Ž.
#flavor#“Co takhle jeden zlatý dukát?… A co takhle, aby jste si tu špinavou práci udělali sami?“

 

Kultovní motivace
a
F
4

r
Szeiner András
$TM
Získáš 2_VP a na konci kola si lízneš kartu. Můžeš zahrát jednu kartu s vyvolávací cenou 5_VP nebo méně z ruky bez placení její vyvolávací ceny.
#flavor#“Když už nevěděl kudy dál, poprosil bohy a oni mu ukázali další cestu.“ – Archaix

 

Zlatý dukát
t
F
2
_horgony _fém _kincs
r
Szeiner András
$TM
Po úspěšném vyložení urči kartu na bojišti, stáváš se jejím majitelem.
(P): získáš _*.
#flavor#“Za peníze v Praze dům.“ – lidové přísloví

 

Sheranino očarování
b
S
2

r
Kovács Viktória
$GYD
Anti-magie: 1 (nelze takto odkládat karty bohyně Sheran).
Vyvolávací cena tvých Sheraniných karet je o 1 nižší, ale je minimálně 1.
Na konci tvého kola ukaž svou ruku ostatním hráčům. Pokud máš na ruce pouze karty bohyně Sheran nebo nemáš v ruce žádnou kartu, tvoje maximální životy se zvýší o 3 a vyléčíš si 3 Ž, nebo polož na každého svého bojovníka bohyně Sheran žeton síly, života nebo jedu (vyber jeden pro každého z nich).

 

Fairlightovo očarování
b
F
2

r
Szeiner András
$GYD
Anti-magie: 1 (nelze takto odkládat karty boha Fairlighta).
Vyvolávací cena tvých Fairlightových karet je o 1 nižší, ale je minimálně 1.
Na konci tvého kola ukaž svou ruku ostatním hráčům. Pokud máš na ruce pouze karty Fairlighta nebo nemáš v ruce žádnou kartu, získáš _* a 1_VP a tvůj protihráč ztrácí _* a 1_VP.

 

Střípkovíla
sz*#
E
3

r
3/1
Maillot Krisztina
$BF
Létání.
Po úspěšném vyložení můžeš odložit X karet z ruky do nicoty: cílový bojovník s vyvolávací cenou 3*X nebo méně se přesune do tvé zálohy, stáváš se jeho majitelem.

 

Skřetí válečný šaman
sz*#
D
2
skřet
r
1/2
Bodnár Balázs
$BF
Každý tvůj skřet obdrží +1/+0.
3_VP nebo obětuj kartu: vylož do své zálohy kartu Skřetího válečníka v aktivním stavu (tuto schopnost můžeš použít pouze ve svém kole a jen jednou za kolo).
#flavor#“Šamani jsou pro skřety v boji životně důležití. Pomáhají udržet morálku armády a podporují útok svými podpůrnýmy kouzly.“

 

Geomi, zvaný tlouštík
sz*
L
4
_élőholt blepta
r
4/4
Zelenák Anikó
$BF
Za každého protihráčova bojovníka na bojišti je jeho vyvolávací cena o 1 KB nižší (nemůže být nižší než 1_VP).
Po úspěšném vyložení můžeš odložit libovolný počet karet z libovolného hřbitova do nicoty.
Všechny zdroje tvého protihráče, které způsobují zranění, způsobují o 2 zranění méně.

 

Andělský zákrok
i
R
2

r
Berényi Szabolcs
$BF
Vylož ze svého hřbitova kartu bojovníka pasivně do zálohy bez placení její vyvolávací ceny, nebo zahraj Andělský zákrok jako reakci a přeruš kartu magie.

 

Vysvobození
i
R
1

r
Berényi Szabolcs
$BF
Vysvobození můžeš hrát jako reakci.
Obětuj kartu: vylož do své zálohy tolik karet Nižšího anděla v aktivním stavu, kolik byla vyvolávací cena obětované karty. Maximálně si takto můžeš vyložit 4 karty.

 

Zásah chaosu
i
C
1

r
Ruzsinszki Zsolt
$PA
Najdi si ve svém balíčku kartu kouzla nebo zaklínadla, která obsahuje tvar slova „cíl“, zaplať její vyvolávací cenu a okamžitě ji vylož. Pokud ji nemůžeš vyložit, je odložena do nicoty.

 

Věž času
e
F
1
_horgony věž
r
2
Váradi János
$PA
Věž času můžeš vyložit kdykoliv, kdy můžeš hrát kouzla. Pokud tak učiníš, okamžitě ukonči kolo.
Všichni tví bojovníci obdrží +1/+1 a všechny tvé stavby +2 SB.

 

Daes Mo’ranova sekera
t#
T
1
_kincs goblin
r
Baross Ferenc
$ED
Pokud ji vykládáš na Daes Mo’rana, nemusíš platit vyvolávací cenu předmětu.
Po úspěšném vyložení zraň cílového bojovníka nebo hráče o tolik Ž, kolik máš komponentů.
Uživatel obdrží: „(P), 1_VP: cílový bojovník nebo hráč je zraněn o tolik Ž, kolik máš komponentů.“ V obou případech můžeš hráče zranit maximálně za 5 Ž.

 

Nezvratný osud
a
E
2

r
Csővári Csaba
$Révész Bence
Vyměň jednu cílovou kartu majitele, za jednu cílovou kartu jiného majitele. Toto kouzlo cíluje dvě karty současně. Lízni si kartu.
Plynutí: 2_VP.

 

Ziránské mučení
a
T
2
vize
r
Bodnár Balázs
$BF
Pokud máš ve hře zirána je vyvolávací cena této karty 1_VP.
Cílový hráč musí odložit kartu bojovníka z ruky na hřbitov, je zraněn za 1 Ž a ztrácí 1_VP.

 

Magické spóry
a
E
3

r
Szeiner András
$BCS
Po úspěšném vyložení odlož všechny karty z ruky do nicoty. Urči cílovou kartu ve hře, stáváš se jejím majitelem. Získáš 1_VP,  _* a lízneš si dvě karty na konci kola.

 

Varask
k#
A
2
vládce osudu _háló
r
1/4
Berényi Szabolcs
$Balázs Péter
Létání.
(P), 4-X VP: cílová karta (nebo samostatný žeton) ve hře je odložen na hřbitov (X je počet protihráčových karet, nebo samostatných žetonů ve hře, maximálně 3).
#flavor#“Varask zvíře mocné být…“

 

Teebe McRosbill
k#
A
1
vládce osudu
r
1/1
Berényi Szabolcs
$Fekete-Szűcs Dániel
Blokování: 1.
1_VP: Cílová osobnost obdrží dva žetony úrovně (+1/+1) nebo žeton života (tuto schopnost můžeš použít jen jednou za kolo).

 

Východní drak
sz**
L
3
drak
r
[3]/3
Szeiner András
$Fekete-Szűcs Dániel
Létání.
_+: Ohnivý dech-2.
Odlož dvě karty z každého hřbitova do nicoty: cílová karta je odložena na hřbitov (tuto schopnost můžeš použít pouze ve svém kole a jen jednou za kolo).

 

Owootský drak
sz*
S
3
drak
r
2/4
Berényi Szabolcs
$Keller Levente
Pokud máš ve hře kartu bohyně Sheran je jeho vyvolávací cena o 1 KB nižší.
Létání.
_+: Ohnivý dech-3.
Pokud je Owootský drak odložen na hřbitov, na konci kola si jej zamíchej zpět do svého balíčku a vezmi si jednu kartu ze svého hřbitova do ruky.

 

Thorunag
k#
T
3
vládce osudu
r
[4]/[2]
Szeiner András
$Keller Levente
1_VP, vrať si bojovníka z tvých hradeb do ruky: polož Thorunaga na své hradby bez placení jeho vyvolávací ceny (pokud jsi tuto schopnost použil po vyhlášení útočníků, útočí na Thorunaga). Tuto schopnost můžeš použít pokud máš Thorunaga ve své ruce.

 

Terrgath
o


velitel hordy
r
Ruzsinszki Zsolt
$BF
Začínáš hru s pěti kartami. Na začátku hry máš o 2 maximální Ž méně. Polož 2 žetony na Terrgatha.
1_VP, odstraň žeton z Terrgatha: odlož cílovou kartu z libovolného hřbitova do nicoty.
Odstraň dva žetony z Terrgatha jako reakci: přeruš cílovou aktivační schopnost velitele hordy, nebo přeruš schopnost karty generála, která vykládá kartu do hry.
Nevýhoda: Nemůžeš obětovat Terrgatha.

 

Zapovězení duše
i
L
4
reakce
r
Szeiner András
$BF
Přeruš kartu, která není magií.
Místo placení vyvolávací ceny můžeš odložit kartu boha Leaha nebo 2 karty stejného boha do nicoty.
#flavor#“Vládci osudu jsou neuvěřitelně vynalézaví v ničení nepřátelských bojovníků pomocí jejich vlastních duší.“

 

Kurtz
k#
E
4
vládce osudu
r
4/4
Berényi Szabolcs
$BF
Létání.
Ve své hlavní fázi můžeš zaplatit 1_VP a najít si tuto kartu ve svém balíčku (ukaž ji), vezmi si ji do ruky a poté balíček zamíchej (tuto schopnost můžeš použít, i když není Kurtz ve hře, ale je ve tvém balíčku a jen jednou za kolo).
Plynutí: 2_VP.
#flavor#“Dej si na mě obrovský pozor! Nikdo neví kdy a kde udeřím.“

 

Písečný drak
sz*
R
3
drak
r
[2]/2
Maillot Krisztina
$Dönczi Krisztián
Nemůže být přerušen kartami, jejichž vyvolávací cena byla změněna na 0.
Létání.
Po úspěšném vyložení se podívej do ruky protihráče.
Pouštní drak obdrží žeton síly za každou kartu s vyvolávací cenou 3 a méně na ruce tvého protihráče (maximálně 3).
Pokud na sobě nemá žádný žeton síly, obdrží schopnost Ohnivý dech-3.

 

Znalost popravování
m

0

r
Szeiner András
$BCS
Pokud alespoň jeden tvůj bojovník zranil protihráče ve tvé útočné fázi, hoď kostkou za každý bod této odbornosti. Pokud je hod roven nebo vyšší počtu životů tvého protihráče, okamžitě vyhráváš hru.
2_VP: Cílový bojovník obdrží neviditelnost do konce kola.

 

Prevence
i
E
0
reakce _ősmágia
r
Szeiner András
$PZ
Přeruš kartu magie.
Prevenci nesmíš hrát v prvních třech kolech.
Plynutí: získáš 1_VP, vyléčíš si 3 Ž a lízneš si kartu na konci kola.

 

Swind
k#
A
5
vládce osudu
r
[4]/4
Berényi Szabolcs
$PZ
Během vyložení můžeš odložit jednu kartu z ruky do nicoty a vyvolávací cena Swinda bude o 2_VP nižší.
Létání.
Pokud udělí zranění ve tvém kole, získáš 2_VP a vyléčíš si 3 Ž.
5_VP: lízni si kartu.

 

Telkaridský mozkocuc
sz*
C
1
_horgony
r
2/1
Vida László
$MB
Anti-magie: 0.
Po úspěšném vyložení musí každý hráč odložit 2 karty s vyvolávací cenou 0 nebo obsahující X nebo ? ve vyvolávací ceně z ruky na hřbitov (pokud nemá, musí ukázat karty na ruce).

 

Šotčí princezna
sz*#
B
3
šotek
r
1/1
Maillot Krisztina
$PZ
Během vyložení Šotčí princezny můžeš odložit jednu kartu s vyvolávací cenou 2 nebo 3 z ruky do nicoty a její vyvolávací cena bude o 2_VP nižší.
Létání.
Všichni tví šotci obdrží +2/+2 a magický útok.
(P), 2_VP, obětuj 2 Ž: najdi si v balíčku kartu šotka (ukaž ji) a vezmi si ji do ruky.

 

Citadela zkázy
e
F
0

r
1
Ruzsinszki Zsolt
$DZ
Přichází do hry aktivní. Pokud vykládáš stavbu, polož na Citadelu zkázy žeton zkázy. Citadela zkázy obdrží 1 SB za každý žeton zkázy.
Odstraň 2 žetony zkázy: lízni si kartu na konci kola (tuto schopnost můžeš použít pouze ve svém kole a jen jednou za kolo).
Obětuj: cílový bojovník nebo hráč je zraněn o tolik Ž, kolik má Citadela zkázy SB. (maximálně za 9 Ž).

 

Thu’zadova průzkumná výprava
a
R
3
anomálie
r
Berényi Szabolcs
$DZ
Odlož všechny karty z ruky na hřbitov. Lízni si 5 karet a vyléčíš si 5 Ž.
Tvůj protihráč může ve svém přístím kole zahrát jen jednu kartu z ruky.

 

Perpetuum mobile
b
F
2
_horgony
r
Szeiner András
$DZ
Odlož kartu z ruky do nicoty: získáš 3_VP.
2_VP: lízni si dvě karty.
Obětuj 3 Ž: cílový bojovník je zraněn za 4 Ž.
Můžeš použít jen jednu schopnost, pouze ve svém kole a jen jednou za kolo.

 

Katarze energie
i
F
2

r
Maillot Krisztina
$DZ
Vrať všechny karty z bojiště do ruky jejich vlastníků.
Tvůj protihráč získá tolik KB a vyléčí si tolik Ž, kolik karet si vrátil na ruku.

 

Proutěný obr
sz***
S
6

r
8/8
Kovács Viktória
$DZ
Létání. Polož na Proutěného obra žeton -3/-3: cílová karta na bojišti je odložena na hřbitov. Pokud byla vyvolávací cena karty nižší než 3, je její majitel zraněn za 3 Ž (tuto schopnost můžeš použít pouze pokud je Proutěný obr pasivní a jen jednou za kolo).
Plynutí: 2_VP.

 

Víla smrti
sz*#
L
2
_rezisztencia _élőholt
r
[3]/1
Maillot Krisztina
$DZ
Létání.
_+: zraní protivníka o tolik Ž, o kolik máš na hradbách více bojovníků než tvůj soupeř.

 

Kritanoidský čaroděj
sz*#
F
1

r
[1]/1
Vida László
$DZ
Létání.
Pokud někdo zahraje kartu magie z ruky, obdrží Kritanoidský čaroděj žeton síly (maximálně 2 za kolo).
#flavor#“Hlavně proti nim nepoužívejte magii, tím jejich mysl jen posílíte!“ – Xodar

 

Vírový drak
sz**
E
3
drak _rezisztencia
r
[2]/4
Zelenák Anikó
$DZ
Létání.
Vidí neviditelné.
Všichni tví bojovníci, jejichž základní Ž je vyšší než jejich základní ÚČ a všichni tví draci obdrží +1/+1.

 

Řvoucí démon
sz*
C
X
thargodan
r
?/?
Faragó Norbert
$DZ
Létání.
X musí být minimálně 1 a maximálně 5. Po úspěšném vyložení urči jeho ÚČ a Ž, kde součet těchto dvou čísel musí být 2*X (pouze celé číslo, ÚČ nebo Ž nesmí mít zápornou hodnotu). Pokud tuto kartu nehraješ z ruky, je ÚČ a Ž Řvoucího démona 0.

 

Obří lenochod
sz***
S
3

r
5/5
Szeiner András
$DZ
Anti-magie: 0.
Pokud je ve hře, použití nebo zahrání jakýchkoliv zdrojů reakcí a kouzel stojí o 3_VP více.
#flavor#Smaragdová horda vynaložila obrovské množství zlatých, aby nenechala vyhubit tyto stvoření udržující rovnováhu.“ – Archaix

 

Medúzovitý červ
sz*
L
2
červ
r
0/3
Hamza Pál
$Oláh Sándor
Létání. Jed-1.
Po úspěšném vyložení polož na Medúzovitého červa 2 žetony jedu.
(P), 1_VP, odstraň z libovolné karty žeton jedu: cílová karta (nebo samostatný žeton) na bojišti je odložen na hřbitov.

 

Pyron
k#
F
2
vládce osudu _háló
r
1/2
Hamza Pál
$Ibriksz Máté
Létání.
(P), X_VP: cílová karta na bojišti s vyvolávací cenou X je odložena na hřbitov, nebo zraň cílového bojovníka nebo hráče za X Ž (touto schopností můžeš hráče zranit maximálně za 5 Ž).

 

Jedovatý drak
sz**
S
5
drak
r
5/5
Zelenák Anikó
$PZ
Létání.
Jed-4.
Polož na Jedovatého draka jeden žeton jedu: Cílový bojovník obdrží 2 žetony jedu.
Polož na Jedovatého draka tři žetony jedu: Cílová karta ztrácí své speciální schopnosti.
Můžeš použít jen jednu schopnost a jen jednou za kolo.

 

Fanatický mínotaur
sz*#
T
3
mínotaur _rezisztencia
r
3/3
Bodnár Balázs
$NGY
Létání.
1_VP: cílový mínotaur nebo hráč je vyléčen o 3 Ž (tuto schopnost můžeš použít jen jednou za kolo).
Obětuj: zraň cílového bojovníka nebo hráče za 4 Ž.

 

Vulkanická energie
b
C
12
_háló
u
Szeiner András
$TM
Během vyložení Vulkanické energie můžeš odložit až tři karty z ruky do nicoty. Vyvolávací cena bude za každou takto odloženou kartu o 3_VP nižší.
Můžeš hrát karty ze svého hřbitova. Takto zahraná zaklínadla a kouzla jsou odložena do nicoty.
Kompenzace: získáš 5_VP a lízneš si 3 karty.
Odplata: okamžitě vyhráváš hru.

 

Poruchy vidění
b
A
2
_ősmágia
u
Szeiner András
$ED
Anti-magie: 0.
Blokování: 2.
Imunita proti zdrojům. Počet žetonů na této kartě nemůže být za žádných okolností změněn žádným jiným efektem. Ve své přípravné fázi polož na Poruchy vidění žeton, poté je maximální hranice počtu kouzelných bodů tvého protihráče snížena o tolik, kolik je na této kartě žetonů a ty si vyléčíš 2 Ž.

 

Repro
k#
R
4
vládce osudu
u
[4]/4
Berényi Szabolcs
$PZ
Tuto kartu nesmíš vyložit v prvních čtyřech kolech.
Nemůže být přerušen. Létání.
Imunita proti zdrojům. Nemůže být zraněn. Nikdy neobdrží žeton jedu.
Plynutí: vyléčíš si 5 Ž.

 

Megasaurus maximus
sz***
S
7
dinosaur
u
14/14
Faragó Norbert
$TM
Za všech okolností přichází do hry pasivní.
Odplata: vyléčíš si 20 Ž a získáš 2_VP.
Plynutí: 2_VP.
#flavor#“Životním snem každého vládce osudu je získat trofej z kolosální bytosti, jakým je právě tento veleještěr.“

 

Anděl strážný
i
R
2

u
Lipták László
Polož na své hradby dva žetony bojovníka (2/2, bytost, Raia, létání, na hradbách nezabírá žádné místo).
Pokud tuto kartu zahraješ v protihráčově kole, urči v tomto kole útočníky místo tvého protihráče (pokud jsi tuto kartu zahrál před vyhlášením útočníků).

 

Malé přání
a
T
2

r
Szatmári Zsolt
Najdi si ve svém balíčku kartu s vyvolávací cenou až 2_VP, kterou můžeš položit na bojiště a vylož ji do hry bez placení vyvolávací ceny. Pokud má karta nějaké další podmínky k vyložení, musí být splněny. Poté svůj balíček zamíchej.

 

Déja vu
a
S
7

u
Mojzer Krisztina
Všechny reakce na tuto kartu stojí o 2_VP více.
Znič všechny žetony ve hře a poté odlož všechny karty na bojišti na hřbitov. Všichni hráči odloží všechny karty z ruky na hřbitov a ztrácí všechny KB a komponenty. Oba hráči získají 20 Ž a líznou si 5 karet.
V dalším kole obdrží hráč ve své přípravné fázi pouze 1 KB a každý hráč začně znovu získávat KB tak, jakoby hra začínala od tohoto okamžiku od začátku.