Legendary Orglings (Patnáctka)

Autor: Martin Kzywon (Orlová)
 Brno, 15.12. 2019
2. místo

Chara-din (23):
3x Matka orglingů
3x Orglingský mág
3x Obětní orgling
3x Orglingský konšel
3x Fywl,veliký
2x Pradávný obřad
3x Jednorázové husy 
chaosu
1x Svatyně nákazy
2x Nemrtvý broug
ELENIOS (6):
1Kurtz
3x Přitažlivost
2x Gosan

RAIA (3):
3x Spektrální machinace

THARR (8):
3x Gormug
3x Roztrhání prostoru
2x Naluuk, chapadlovec

NEUTRÁLNÍ (5):

3x Svolávací roh
2x Stará pověst

TOTAL: 45

SIDEBOARD (25):
2x Bídný sběr
1x Země přeživších
3x Síla silného
1x Thauglorgeddon
3x Katalyzátor
2x Podivná léčba
2x Kumulativní symetrie
3x Hlas boží
1x Pradávný obřad
3x Věž času
3x Ničivý mameluk
1x Kurtz