OFICIÁLNĚ: Update pravidel a změny do nové sezóny 2020

Salve Wastelands!

Dnes si projdeme to nejzásadnější co se bude do nové sezóny měnit. Vím, že si každý uvědomuje, že změny jsou potřeba, aby se naše hra stále vyvíjela dál a zlepšovala se. Proto je máme všichni tak rádi. Pojďme na to:

 

1/ Tabulky se rozdělí na Amatérskou ligu a Mistrovské hodnocení

Takže budou poprvé odděleni hráči Mistrovského hodnocení od všech ostatních, kteří budou považováni za „amatéry“. Vítěz každé ligy získá na konci sezóny pohár a zapíše se do síně slávy. Změní se postupové sloty na 10 (mistrovská) a 1 (amatérská).

 

2/ UR karty budou od nové edice emitovány v počtu 2 ks na turnaj pro první dvě místa.

Došlo ke změně, aby za každý „běžný“ turnaj brali UR kartu oba finalisti, tzn. že se těchto karet dostane do oběhu téměř 2x tolik.

 

3/ Dočasné zrušení některých oficiálních formátů.

V sezóně 2020 nebude možné oficiálně pořádat turnaje o UR karty ve formátech Božské spojenectví, No-Rare a Allcommon. Toto omezení bude platné pro nadcházející sezónu v rámci diverzifikace hraných formátů.

 

3/ Přibudou dva nové formáty.

Souboj společenství – tento formát se bude dále vyvíjet (zatím to bude min. 45 karet, max. 4 barvy, min. 21 karet (časem 30 karet) musí být karty stejného podtypu (případní jiní bojovníci musí být bez příslušnosti k rase), nesmí obsahovat bojovníky jiného podtypu (rasy)).

Patnáctka – viz Standard, ale je povoleno max. 15 ks karet s raritou „Vzácná“ nebo „Promo“, UR karty jsou zakázány.

 

 

4/ Formát na MČR 2020 bude Válka bohů + klasický Standard druhý den.

MČR bude v termínu mimo prázdniny. Po zkušenosti jsme se rozhodli udělat turnaj mimo sezónu velkých prázdnin, zároveň po vyhodnocení současného stavu karetního poolu oficiálně určujeme jako formát prvního dne MČR Válku bohů (tj. jednobarevné balíčky).

 

5/ Herní pravidlo: Prohledávání balíčků.

Nově bude platit specifikované pravidlo pro prohlédávání v balíčcích. Týká se to především karet, které můžou být svévolně hledány v balíčku (Kurtz nebo karty s typem „zóna“ a všechny ostatní obdobné). Pokud hráč bude hledat kartu tímto způsobem a žádná jiná situace předtím nedefinovala přesné pořadí karet v balíčku – od prvotního náhodného (např. Tvořivá spojitost, Kvalitní náhrada, Prostorpohlcující manaspóry atp.), již toto nebude považováno za podvod. Hráč pouze zaplatí cenu za tuto schopnost a balíček si znovu zamíchá. V případě, že předtím byla něčím jasně dána pozice nejméně jedné karty v balíčku a od té chvíle nedošlo k jeho dalšímu legálnímu náhodnému zamíchání a hráč použije svévolně schopnost pro hledání karty v balíčku, a tuto kartu v balíčku nemá, je toto považováno za podvod a hráč prohrává hru.

Pro všechny ostatní situace kdy hráč pomocí své schopnosti nebo zdroje z bojiště „aktivuje“ hledání karty v balíčku platí, že vždy může svůj balíček prohledat (i když se tato karta v balíčku už nenachází (např. přes Prostorpohlcující manaspóry)) a zamíchat.

 

6/ Herní pravidlo: Menší/větší polovina karet.

Pokud není přesně definováno, vždy se počítá menší polovina určitého počtu karet (vždy ale pouze v případě lichého celku).

 

7/ Herní pravidlo: Nebude se házet mincí.

Na oficiálních turnajích se nebude pro vyhodnocování poloviční pravděpodobnosti používat házení mincí. Hráči jsou povinni vždy použít minimálně 6 stěnou kostku (vždy s celkovým sudým součtem stran) a hráč si zvolí sudou nebo lichou stranu (50% šance). Nikdy se nesmí házet odpočítávadlem (kostka, která má čísla na stranách vedle sebe). Např. 20 stěnná kostka musí mít na obrácené straně od č. 20 vždy č. 1, 19 = 2, 18 = 3 atd.). Hráč musí s kostkou řádně zatřepat a promíchat v ruce a kostka se po dopadu na stůl musí minimálně 3x otočit.

 

8/ Herní pravidlo: Závěrečná fáze.

V závěrečné fázi je možné hrát kouzla a používat schopnosti. Hra se však už nevrací zpět do „druhé“ hlavní fáze, ve které by bylo možné znovu vykládat bojovníky (či např. zaklínadla). Pokud někdo zahraje kouzlo nebo použije schopnost v závěrečné fázi, má protihráč znovu možnost reagovat a využívat priority v daném kole, ale už pouze svými kouzly a schopnostmi, poté se všichni bojovníci „uzdraví“ a kolo končí (pokud už nikdo nechce v tomto kole nic dělat).

 

9/ Turnajové pravidlo: Hodnocení výsledku kola jako BYE se vrací na 3+0 pomocné body.

Od nové sezóny bude BYE ohodnoceni slaběji než tomu bylo doposud. Celé toto pravidlo se tedy vrací tak, jaké bylo vždy (dokonce i před 17 lety v pravěku). Doufám, že se k tomuto již nebudeme muset vracet.

 

10/ Karty s podtypem blepta, kostlivec a vampýr jsou automaticky všichni považování za nemrtvé, tak jako by na nich tato ikona byla.

Tyto tři podtypy bojovníků, které v minulosti vyšly jsou považovány za nemrtvé. Na všech ostatních budoucích již tyto ikony budeme mít.

 

11/ Sankce pro Vladimíra Hulu v rámci trestu za nelegální decklist na Turnaji profesionálů je tímto oficiálně zrušen a již nemusí dále vracet vyhrané boostery (pokud by nějaké vracet měl).

A snad bude v budoucnosti minimum případů, kdy bude nutné někoho trestat za jeho vlastní nepozornost.

 

 

11/ BANY

 

– beze změny –

 

12/ ERRATA

Nekromág (Legendy)

 

 

Errata zde

Lexikon zde

 

Prosím všechny aby toto respektovali a případně šířili informace o této změně dále. Díky všem! 🙂


Vladimír „Lados“ Šopík (redaktor)
S Wastelands začal už v době pravěké, a už tehdy ho naprosto uchvátila. Tak dlouho v sobě živil myšlenku znovu vydání hry, až se to nakonec podařilo. Z balíčků hraje nejraději složitější konstrukce, převážně kontrol. Jeho nejoblíbenějším formátem je však draft, ve kterém člověk zažije ojedinělé herní okamžiky. Má bohaté zkušenosti i s jinými karetními hrami, které zúročuje při vývoji a zdokonalování české verze Wastelands.