Lexikon

V této sekci najdete odpovědi na všechny složitější a pokročilejší situace, které se kdy vyskytly během hraní Wastelands a není jednoduché je odvozovat. Většinu si tedy hráč musí zapamatovat. Vše je zde abecedně seřazeno. Jednotlivé karty naleznete ve spodní části.

 

Anomálie (podtyp karty)
– Pokud hrajeme kartu anomálie a ta je přerušena, můžeme v tomto kole pokračovat ve vykládání libovolného množství karet, kromě karet s podtypem anomálie.
– Pokud na anomálii protihráč reaguje rušením, můžeme libovolně používat své rušení.

 

 

 

Anti-magie (schopnost)
– Schopnost Anti-magie se spouští vždy (karta může být vyložena odkudkoliv)

 

 

 

 

Nahrazování vyvolávací ceny (schopnost)
– Pokud má některá karta schopnost „místo placení vyvolávací ceny…“, nahradíme tím placení vyvolávací ceny, ale vyvolávací cena karty je pořád taková, za kolik bychom ji hráli z ruky, případně je její základní vyvolávací cena stále ta, která je uvedená na kartě.

 

 

 

Obětování (schopnost)
– Pokud obětujeme bojovníka pro splnění podmínky aktivační nebo jiné schopnosti, nezískává jeho komponenty žádný hráč
– Za bojovníky obětované v přípravné fázi v důsledku zdroje nikdo nezíská komponent

 

 

 

Plynutí (schopnost)
– Schopnost plynutí je považováno za zdroj
– Nemůže být přerušeno

 

 

 

 

Síť (schopnost)
– Je speciální schopnost
– Hráč může úspěšně vyložit max. 2 karty za kolo
– Karty s podtypem vize vyložené ze hřbitova se do schopnosti sítě počítají

 

 

 

Trest (schopnost)
– Pokud nás oponent donutí svým zdrojem obětovat kartu se schopností Trest, je zraněn o patřičný počet Ž.
– Pokud hráč obětuje kartu k zaplacení aktivační schopnosti, schopnost Trest se nevyhodnocuje.

 

 

 

Vize (podtyp karty)
– Můžeš se pokusit vyložit pouze jednu kartu vize se stejným názvem za kolo
– Pokud je ve hře karta, která by ovlivňovala vyvolávací cenu vize z ruky, stejně tak ovlivňuje její vyvolávací cenu i na hřbitově

 

 

 

Zóna (typ karty)
– Nemůže být přerušena
– Její zahrání se nepočítá do síťky ani do Bufového kodexu
– Zóna jde do hry aktivní i když je ve hře Chronobrouk

 

 

 

 


 

Anihilace
– Hráč může zahrát Anihilaci a odečíst si Ž i pokud jsou již v záporné hodnotě (nejedná se totiž o obětování Ž).

 

 

 

 

Demizra
– Pokud vykládá protihráč kartu, kterou si slevnil (např. přes Znalost taumaturgie), musíme obětovat tolik Ž, kolik byla základní vyvolávací cena, bez ohledu na to, kolik stála karta po slevnění.

 

 

 

 

Dominantní molekuly
– Pokud Dominantní molekuly „kopírují“ bojovníka s létáním, přijdou do hry pasivní a poté obdrží schopnost létání.

 

 

 

 

Edralian
– Pokud se v jednom kole pokusíš zahrát kartu a ta je přerušena, nelze již používat schopnost Edraliana.
– Pokud je Edralianova aktivační schopnost přerušena, můžeš dál vykládat karty z ruky.

 

 

 

 

Hlasité kroky
– Hlasité kroky mohou přerušit karty s anti-magií přes svou schopnost použitou z hrobu (např. Bufůx kodex).
– Hlasité kroky neumí přerušit schopnost jiných Hlasitých kroků použitou ze hřbitova.
– Hlasité kroky přeruší i karty, jejichž vyvolávací cena byla změněna na 1 a méně (rušení obecně se vždy odvolává na změněnou vyvolávací cenu – např. magii, která stála původně 2, ale Znalost taumaturgie tuto cenu snížila na 1).

 

 

Jiskření
– Pokud je již Jiskření zahráno a mody jsou vybrány, nelze přidávat další (např. zrušit kartu magie, která by měla Jiskření přerušit).

 

 

 

 

Klidný netvor
– Pokud máme pod kontrolou dva nebo více Klidných netvorů, můžeme útočit s každým s tímto názvem.

 

 

 

 

 

Lord strážce
– Lord strážce nedokáže snížit ÚČ bojovníkům s imunitou proti zdrojům.
– Pro odložení Lorda strážce na hřbitov přes nevýhodu musíme odložit z ruky 3 karty magie nebo odložit 3 karty bojovníků z ruky. Pokud má na sobě žeton života, zachrání ho před odložením na hřbitov přes tuto nevýhodu.
– Pokud je zničen a zachrání ho žeton života, neobdrží protihráč komponenty.

 

 

 

Malé přání
– Malé přání vyloží pouze permanent, který může být zaplacen v Kouzelných Bodech a nestojí více než 2 KB.

 

 

 

 

Morganova kletba
– Pokud bojovníka aktivuje nějaký jiný zdroj nebo efekt, stává se aktivním, dokud jej znovu něco nepasivuje a v přípravné fázi se nestane aktivním.
– Na konci kola je hráč zraněn za celkový počet KB, které utratil, tzn. i za body použité před vyvoláním Morganovy kletby a včetně jí.
– Morganova kletba nemůže být pasivována (karty vyložené na jiných kartách nemohou být pasivovány).

 

 

Obětní beránek
– Do Obětního beránka nelze obětovat bojovníky, kteří se účastnili boje a udělili nebo obdrželi zranění, pokud po tomto vyhodnocení nezůstali na bojišti.
– Za obětované bojovníky do Obětního beránka soupeř nezíská žádné komponenty.
– Obětní beránek může být obětován sám do sebe.

 

 

 

Obležení
– Znalost taumaturgie nezvyšuje zranění udělené Obležením. Hráč v tomto smyslu životy pouze platí (obětuje).
– Hráč nemůže platit Ž do mínusu.

 

 

 

 

Obr smrti
– Pokud má být odložen na hřbitov, ale místo toho se přesunuje přes svou schopnost do zálohy, nezískává z něho protihráč komponent.
– Pokud umírá na jed, přesune se do zálohy, ale žetony jedu na něm zůstavají.

 

 

 

 

Obrněný rytíř
– Pokud odejde Obrněný rytíř ze hry a na hradbách je více bojovníků, než umožňují pravidla, musí jejich majitel v nejbližší pohybové fázi upravit jejich počet na hradbách tak, aby zde bylo tolik bojovníků, kolik umožňují pravidla.

 

 

 

 

Obří netopýr
– Obdrží žeton síly v kroku udílení zranění, tzn. v kroku obdržení zranění již tento žeton má na sobě, tudíž ho může ochránit před zničením přidáním +1/+1.

 

 

 

 

Očistec
– Očistec přeruší i všechny karty za které protihráč nezaplatil žádné KB, tedy i všechny stavby a předměty (př. je možno přerušit stavbu za 5 stavitelů, nebo např. předmět za 3 komponenty atp.).

 

 

 

 

Ohnivá pirueta
– Pokud použijeme schopnost plynutí nezvýší Znalost taumaturgie zranění udělené touto schopností (použijeme schopnost karty, nikoliv magii).

 

 

 

 

Ohnivá vichřice
– Znalost taumaturgie přidá k základnímu zranění uděleného tímto kouzlem +1 a pak ještě za svou schopnost zvyšovat zranění udělené magií o další +1. Můžeme tedy říct, že za každou jednu naši kartu Znalosti taumaturgie ve hře zraní toto kouzlo o +2 zranění navíc.

 

 

 

 

Oslabení jedince
– Kompenzace po zničení karty je považována za nevýhodu.

 

 

 

 

 

Palác zázraků
– Pokud použijeme schopnost „Přeruš příští kartu magie protihráče“ zůstává efekt této ability dál ve hře bez ohledu na to, jestli je Palác zázraků pořád ve hře.

 

 

 

 

Pozitivní sféra
– Pozitivní sféra ruší pouze zdroje, které odkládají bojovníky na hřbitov (i ty, kteří by měli být obětováni). Pokud nějaká aktivační schopnost vyžaduje obětování bojovníka, Pozitivní sféra na toto nemá vliv (nejedná se o zdroj, pouze o placení vyvolávací ceny).

 

 

 

 

Prokletý generál
– Pokud karta Prokletý generál zruší protihráči schopnosti karty generála s podtypem „velitel hordy“ lížou oba hráči na začátku hry o jednu kartu méně, protože mají na stole 2 oranžové karty a ani jedna z nich NEUPRAVUJE počet karet na úvodní ruce.

 

 

 

 

Safírový vládce osudu
– Snižuje vždy jedno celkové zranění (když útočíte 3 bojovníky v jeden okamžik v průběhu útočné fáze sníží celkový součet zranění od všech útočících bojovníků dohromady).
– Neochrání nás před efekty, které nás nutí obětovat životy (např. Manový disk).

 

 

 

Svůdné pokušení
– Karta ukradená Svůdným pokušením je na konci kola vrácena vlastníkovi bez ohledu na to, jestli je Svůdné pokušení na bojišti nebo ne

 

 

 

Thorunag
– schopnost Thorunaga se počítá do síťky i do Bufového kodexu.
– jeho schopnost může být přerušena (je to vykládání karty z ruky)
– nelze si vrátit na ruku žeton bojovníka přes Thorunagovu schopnost

 

 

 

Velké sání života
– Velké sání zraňuje a léčí Ž i do mínusu, tzn. zraní bojovníky i hráče za tolik, kolik bylo zaplaceno a o toto číslo dohromady také vyléčí.

 

 

 

 

Zásah chaosu
– Můžete najít také kartu typu zaklínadla a zahrát ji i v protihráčově kole (běžně nelze hrát zaklínadla v protihráčově kole).
– Do síťky a jiných schopností se počítá i karta nalezená a zahraná přes Zásah chaosu, tak jakoby byla zahrána z ruky.
– Nalezená karta může být přerušena

 

 

Znalost popravování
– Znalost popravování se vyhodnocuje ihned po útoku, tzn. po udělení zranění, pokud byla splněna podmínka, majitel Znalosti popravování hodí šesti-stěnou kostkou