FAQ

Zde nám můžete posílat Vaše dotazy – vše co se týká Wastelands, karet, pravidel, turnajů, organizování atd. Na všechny dotazy odpovíme do emailu. Ty nejlepší a nejčastější vybereme a zveřejníme je zde, aby se i ostatní mohli dozvědět něco nového 🙂

 

Kolik je vyvolávací cena žetonu bojovníka?
Je vždy nula.

Zakazuje symbol kotvy vracet karty na ruku i z hrobu?
Ne, karty se symbolem kotvy nemůžou být vráceny do ruky pouze z bojiště.

Můžu přerušit efekt plynutí?
Standardně ne.

Vyhodnotí se žetony síly z mého bojovníka pokud ho obětuji ze své vlastní vůle?
Ne.

Obdržím komponent, když můj protihráč obětuje Thargodaního služebníka do své schopnosti?
Ne.

Ničí karta Rudá smrt PROMO a Ultra-Raritní karty?
Ne, ničí pouze karty se symbolem edice Vládce osudu.

Může Repro obdržet žeton úrovně místo komponentu?
Ano.

Pokud je na Děsivém zplozenci napsáno „vyjma obětování“, je tím myšleno pouze mé obětování v přípravné fázi pro komponenty?
Ne. Pokud tě protihráč donutí nějakým efektem obětovat tuto kartu, nezískáš kartu zplozence.

Může Obří netopýr sám sebe ochránit před zničením v boji pomocí obdržení žetonu síly?
Ano, pokud mu silový žeton přidá alespoň 1 Ž nezbytný pro přežití. I pokud ho žeton síly nezachrání, přesto ho obdrží a po odchodu na hřbitov je žeton síly vyhodnocen.

Je možné zranit bojovníka pomocí bojové schopnosti přímého zranění, i když má protivník magickou obranu?
Ano, magická obrana nemá na schopnosti přímého zranění (symbol meče) žádný vliv.

Pokud zabiji protihráče v jeho kole, může ještě nějak reagovat?
Ano, hráč umírá až na konci kola. Pokud ho připravíš o všechny jeho životy v jeho kole, má možnost se vyléčit, nebo pokud na to má prostředky, může tě ještě vlastními silami do konce kola zabít – hra poté končí remízou. Pokud hráč tuto možnost nemá, končí hra okamžitě po ukončení jeho kola a stáváš se vítězem. Toto platí pro tvé kolo i kolo soupeře.

Můžu obětovat kartu Obětní beránek přímo do jeho aktivační schopnosti?
Ano, Obětní beránek může být obětován „sám do sebe“ a zranit cílového hráče za 2 Ž.

Fungují nevýhody karet i když jsou pasivní?
Ano.

Můžu ovládnout žeton bojovníka?
Ano.

Je možné zničit bojovníka ihned po vyložení předtím, než stihne použít svou schopnost?
Ano, po úspěšném vyložení bojovníka je podle časové posloupnosti priorita na straně protihráče, který má právo zahrát např. kouzlo a tím zničit tohoto bojovníka dřív, než by stihl po vyložení použít svou aktivační schopnost.

Může bojovník útočit na pasivní stavbu?
Ne, pasivní karty nemají vliv na hru, stejně tak pasivní budova nemůže být cílem útoku bojovníka. Lze ji ale zničit jinou kartou i přesto, že je v pasivním stavu.

Může být karta generála nebo pravidelnice zničena kartou, která říká znič cílovou kartu?
Ne, karty generála nebo pravidelnice jsou speciálními typy karet a de facto se nepovažují za karty ve hře, tudíž nemůžou být zničeny ani zacílovány, pokud se tak něděje kartou, která má přímo v textu napsané, že pracuje s tímto typem karet.

Odchází bojovník, který má na sobě více nebo stejně jedových žetonů jako jsou jeho aktuální Ž okamžitě ze hry?
Ne, jedové žetony se vyhodnocují pouze v přípravné fázi, do té doby nemají na Ž bojovníka vliv. Pokud je počet žetonů stejný nebo vyšší, než bojovníkovo Ž v přípravné fázi odchází na hřbitov.

Může karta Pyron ničit i předměty a stavby?
Ano, počet kouzelných bodů potřebných ke zničení = počet stavitelů potřebných k postavení, resp. počet komponentů k vyložení.

Může mít na sobě bojovník víc žetonů života?
Ano.

Může Očistec rušit i karty předmětů a staveb?
Ano, všechny, které jsou hrány a nestojí žádné (nebo 1) kouzelné body mohou být přerušeny kartou Očistec. Očistec například přeruší stavbu, na kterou je potřeba 5 stavitelů, ale hráč za její vyvolání nezaplatil žádné KB (zaplatil 0 KB).

Přidává Vírový drak dvakrát +1/+1, pokud byly obě podmínky splněny?
Ano, pokud má bojovník vyšší základní Ž než ÚČ a je současně drakem obdrží +2/+2. Vírový drak sám o sobě vždy obdrží +2/+2.

Může karta Dokonalé načasování odstranit z jiné karty žeton života?
Ne, počet žetonů života nemůže být modifikován jinými efekty (pokud toto není na kartě přímo uvedeno).

Když je odstraněn žeton života, spouští se znovu schopnosti jako po vyložení?
Ne, žeton života pouze ochrání bojovníka před odložením do hřbitova za určitých podmínek. Žeton je odstraněn, ale bojovník zůstane tam kde byl, nic dalšího se nestane.

Když zacílím Kritanoidského čaroděje ničivou magií, obdrží před svou smrtí silový žeton?
Ne, první se vyhodnotí kouzlo, poté schopnost Kritanoidského čaroděje, který v té době již není na bojišti, a proto ani neobdrží žádný silový žeton.

Kolika bojovníky současně je možné útočit na jiného bojovníka?
Na jednoho bojovníka mohou v průběhu útočné fáze útočit pouze 2 bojovníci (tzn. nelze standardně využít všechny tři bojovníky z hradeb pro útok do jednoho bojovníka).

Obdrží někdo komponent bytosti z obětování přes Nevýhodu (např. karta Brutální skřet)?
Ne, pokud karta odchází do hřbitova v důsledku efektu Nevýhody, nezískává komponent žádný hráč.

Co znamená přesně schopnost Anti-magie: X?
Anti-magie je speciální schopnost, která plní dvě funkce – za 1.) Karta s touto schopností nemůže být přerušena karty reakce (protikouzly) a za 2.) po jejím vyložení musí KAŽDÝ hráč odložit z ruky na hřbitov tolik karet magie, kolik je hodnota této schopnosti (pokud nemá, musí jako důkaz pochopitelně ukázat karty na ruce). Pokud odkládá takto kartu hráč, který zahrál kartu s touto schopností, odkládá do nicoty.

Jaký je rozdíl mezi kartou pravidelnice a kartou generála?
Pravidelnice ovlivňují celou hru (oba hráče současně), karta generála ovlivňuje pouze hru majitele karty.

Co všechno zahrnují „zdroje“?
Zdroje jsou popsány v pravidlech, ale obecně se jedná o všechny karty magie a o všechny typy schopností. Zranění v boji pomocí ÚČ se nepočítá jako zdroj.

Kdy můžu využít schopnost Plynutí z ruky?
Schopnost Plynutí má tzv. „sorcery speed“, takže může být použita pouze v okamžiku, kdy je možné hrát zaklínadla. Stojí 1 KB a zamíchání karty zpět do balíčku. Poté se spustí efekt plynutí (např. lízni si kartu nebo např. obdržíš 2 KB). !Pozor! Schopnost plynutí je možné využívat nejdříve od druhého kola!!!

Co se stane s kartou předmětu, který byl vyložený na jinou kartu (např. bojovníka)?
Pokud v přímém boji zabije jeden bojovník druhého, který užíval kartu předmětu, získává tento předmět přeživší bojovník. POZOR! Pouze v případě, že je schopný sám předmět užívat (má symbol dlaně). V jiném případě je předmět zničen a odchází na hřbitov společně se zničeným bojovníkem.

Jaké vlastnosti mají karty Vize?
Karty s podtypem vize můžeš hrát ze svého hřbitova, jako by byly v tvé ruce. Můžeš hrát pouze jednu kartu vize se stejným názvem za kolo. Pokud je karta vize ve hře, je na konci kola obětována. Tvůj protihráč za ni může obdržet komponenty bytosti.

Můžu přerušit kartu stavby?
Pokud reakce říká např. „přeruš cílovou kartu“, můžete přerušit jakoukoliv kartu, tzn. i stavbu, předmět, odbornost atd.

Můžu obětovat pasivní stavbu?
Ne, schopnosti karet, které nejsou bojovníky v pasivním stavu nefungují a nemají na hru žádný vliv. Pasivní bojovníci mohou používat své schopnosti, i když jsou pasivní.

 

Napište nám!